JEDEN Z MECHANIZMÓW OBRONNYCH ZNANYCH W PSYCHOLOGII, POLEGAJĄCY NA ZASTĘPOWANIU NIEOSIĄGALNYCH CELÓW CELAMI ŁATWIEJSZYMI; ZMIANA OBIEKTU, NA KTÓRY SKIEROWANY JEST POPĘD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUBSTYTUCJA to:

jeden z mechanizmów obronnych znanych w psychologii, polegający na zastępowaniu nieosiągalnych celów celami łatwiejszymi; zmiana obiektu, na który skierowany jest popęd (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUBSTYTUCJA

SUBSTYTUCJA to:

zjawisko polegające na zastępowaniu jednej głoski inną, np. safa zamiast szafa (na 11 lit.)SUBSTYTUCJA to:

typ spontanicznej mutacji genowej, w której dochodzi do zmiany składu nukleotydowego DNA poprzez podstawienie jednej pary zasad w miejsce innej, np. A-T zamiast G-C (na 11 lit.)SUBSTYTUCJA to:

reakcja chemiczna, w której atom, jon lub grupa atomów zostają podstawione innym atomem, jonem lub grupą atomów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z MECHANIZMÓW OBRONNYCH ZNANYCH W PSYCHOLOGII, POLEGAJĄCY NA ZASTĘPOWANIU NIEOSIĄGALNYCH CELÓW CELAMI ŁATWIEJSZYMI; ZMIANA OBIEKTU, NA KTÓRY SKIEROWANY JEST POPĘD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.273

SUPERNOWA, CHIP, BACKSLASH, IZOLACJA AKUSTYCZNA, KOMISARZ, TWIERDZENIE STOKESA, ŁAWA RZĄDOWA, ENERGIA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, RELACJA SYMETRYCZNA, HUZAR RUDY, DROGA APIJSKA, PODGRUPA, KILOPARSEK, PĘCHERZYCA, CUDACZNOŚĆ, ZAKŁADKA, PRELUDIUM, NANOMETR, PIZZER, SONDA INTERNETOWA, SSAK MORSKI, PETARDA, KĄT SKIEROWANY, ZANOKCICA CIEMNA, WIERTNICZY, SYNKLINA FAŁSZYWA, RZĄD, RUSINKA, IDEAŁ MAKSYMALNY, GOLKIPER, ZAPORA MINOWA, PŁÓCIENNIK, BERYL, SUMERYJCZYK, STARTUP, SZCZEGÓLNOŚĆ, HIPISKA, KASZTAN, WIĄŚL, ŻAŁOBA, PÓŁCZŁOWIEK, POZBAWIENIE WOLNOŚCI, JĘZYCZNIK, MASŁO, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, DROGA KRAJOWA, TYTANIA, SZKAPLERZ, WYWIETRZNIK, NIEWOLNIK, POWTÓRZENIE, MARSZ, KRASNOROSTY, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, GENTELMAN, PODŚCIELISKO, MECHANIKA STATYSTYCZNA, SŁONECZNICA, MINERALIZATOR, AUTONOMIZM, NAPĘD RAKIETOWY, PLUJ-ZUPKA, PÓŁNOCEK, JĘZYK FORMALNY, BEZTORBIKOWATE, GLEBA, MIAŁ, GRADACJA, PÓŁSUROWIEC, ZŁODZIEJ, SNAJPERKA, DRZEWO KOSMICZNE, CYJANOŻELAZIAN(III), REZYDENT WYWIADU, EMULATOR, PROTOTYPOWOŚĆ, GNÓJ, WNĘKA, OJCIEC, NIETYPOWOŚĆ, KOTEWKA, WIETLICA, POKUŚNIK, WIROPŁAT, CHRONOMETRAŻYSTA, NERWICOWOŚĆ, OSA DACHOWA, KWASZENIAK, FUNKCJA ADDYTYWNA, ROMANS GOTYCKI, PROJEKTANT, CZUPURNOŚĆ, RABUNEK, CZWÓRKA, DZIURA, SAKSOFON BARYTONOWY, USTAWA ZASADNICZA, JĘZYK KREOLSKI, WARTOŚCIOWOŚĆ, CHODZĄCY SZKIELET, SZCZĘKOT, PRZYBUDOWA, BORDER, PORTRECISTA, ZWIĄZEK MOTOROWY, SCREENSHOT, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, NIEROZUMNOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, NIEDZIELNY KIEROWCA, KWAS TŁUSZCZOWY, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, PLUS, POLICJA SĄDOWA, NADOBNOŚĆ, DURIAN, KĄŚLIWOŚĆ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, KOMÓRKA SOMATYCZNA, PRZYWŁASZCZENIE, HACEL, OŚWIETLACZ, SAMOBÓJCA, PIERWSZOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, DON KICHOT, NIEWYPAŁ, SIŁA POCIĄGOWA, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, DOBRO LUKSUSOWE, PETRYWAŁ, LABORANT, LYGODIUM PALMIASTE, OJCIEC, KUJNOŚĆ, PRZESTRZEGACZ, UNIONISTKA, BRANDENBURGIA, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, KIERUNEK, KOŚĆ MIEDNICZNA, CZARNA OWCA, NIELOTNOŚĆ, PINEL, WIERSZ, SINGIEL, MIKROPRĄD, LAKSACJA, KUOKA, WĘZEŁ, BIOSYNTEZA BIAŁKA, FILOLOGIA SERBSKA, PROMOTOR, DZIWOŻONA, SZCZEPONOGI, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, CENTRUM, GRYZIEL TAPETNIK, ZBYWCA, METODA SHEPARDA, FIRCYK, MOBILEK, DIONIZYJSKOŚĆ, POCIĄG, ANDROGYNIA, TELEWIZJA, GOLKIPERKA, ZAKURZENIE, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KANALIK, ANEUPLOIDALNOŚĆ, DERYWAT SYNCHRONICZNY, WILGOTNOŚĆ, GOSPODARNOŚĆ, EWOLUCJA, HYDROAKUSTYKA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, NEURON RUCHOWY, KOSZATNICA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, BAWOLEC, PRAKTYCZNOŚĆ, WSPORNIK, INDETERMINIZM, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, POPRAWA, EKSTERN, OSPAŁOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, ZAGNIEŻDŻENIE, TAKSIARA, SILNIK RAKIETOWY, CHRZEST, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, ŁUSKA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, OSŁONOWOŚĆ, OSIEDLENIEC, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SŁODKA IDIOTKA, OSTROSŁUP FOREMNY, SZCZUR, KOLOKWIALIZM, DERYWAT WŁAŚCIWY, WYSOKOŚĆ, POLE BEZWIROWE, DWUKROTNOŚĆ, JASNOŚĆ, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, OZDOBA, SKRZYDEŁKO, BENZOCHINON, BEZCHMURNOŚĆ, ELITARYSTA, OGÓREK KISZONY, DZIWNY ATRAKTOR, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, APEL, ANGIELSKOŚĆ, PORZĄDEK JOŃSKI, KARKOŁOMNOŚĆ, ZBIERACZ, RELACJA PEŁNA, REGUŁA TINBERGENA, NIECIEKAWOŚĆ, BYK SYCYLIJSKI, STREFA UNIKANIA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, RUBINSTEIN, SAMOZAPŁON, GEOGRAFIA FIZYCZNA, ZDARZENIOWOŚĆ, INTENCJONALIZM, JUDASZ, FUTBOL AMERYKAŃSKI, GADŻET, KOPARKA ZBIERAKOWA, SITNIK, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, ALLEGRETTO, MARZANA BARWIERSKA, KUCHNIA MOLEKULARNA, PEŁNOMOCNICTWO, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, CZUBATOŚĆ, RZEŚKOŚĆ, NOSEMA, ODSŁONIĘCIE, KLIN, DIATERMIA, INKOHERENCJA, PRZYCHYLNY WIATR, HEIFETZ, PITU PITU, NATARCZYWOŚĆ, PRZEŚLIZG, ŚWIATŁO DZIENNE, AKOLITA, BEARS, PRAWO PRYWATNE, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, MESJASZ, LUTERSTWO, PRZYCZYNKARZ, GAZ ŁZAWIĄCY, MIKRODERMABRAZJA, GRAF PRZEDZIAŁOWY, METKA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, ALGORYTM ITERACYJNY, GLADIATORSTWO, BUŁGARYSTYKA, STOJAK, WCIELENIE, SZPIEG GOSPODARCZY, SZACHY AKTYWNE, SYGNAŁ CIĄGŁY, MODRASZEK REBELA, POMOC, CHOREUTA, RECYTATOR, INTENSJA, BLOKADA, ZUELLE, KOMBATANCKOŚĆ, AEROFON, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, MIĘSIARZ, SYMETRIA FIGURY, ABOLICJONISTA, NUTA, GLINIASTOŚĆ, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, GRZECHOTKA, DRĄG TŁOKOWY, FAŁAT, ?ZEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.273 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z MECHANIZMÓW OBRONNYCH ZNANYCH W PSYCHOLOGII, POLEGAJĄCY NA ZASTĘPOWANIU NIEOSIĄGALNYCH CELÓW CELAMI ŁATWIEJSZYMI; ZMIANA OBIEKTU, NA KTÓRY SKIEROWANY JEST POPĘD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z MECHANIZMÓW OBRONNYCH ZNANYCH W PSYCHOLOGII, POLEGAJĄCY NA ZASTĘPOWANIU NIEOSIĄGALNYCH CELÓW CELAMI ŁATWIEJSZYMI; ZMIANA OBIEKTU, NA KTÓRY SKIEROWANY JEST POPĘD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUBSTYTUCJA jeden z mechanizmów obronnych znanych w psychologii, polegający na zastępowaniu nieosiągalnych celów celami łatwiejszymi; zmiana obiektu, na który skierowany jest popęd (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUBSTYTUCJA
jeden z mechanizmów obronnych znanych w psychologii, polegający na zastępowaniu nieosiągalnych celów celami łatwiejszymi; zmiana obiektu, na który skierowany jest popęd (na 11 lit.).

Oprócz JEDEN Z MECHANIZMÓW OBRONNYCH ZNANYCH W PSYCHOLOGII, POLEGAJĄCY NA ZASTĘPOWANIU NIEOSIĄGALNYCH CELÓW CELAMI ŁATWIEJSZYMI; ZMIANA OBIEKTU, NA KTÓRY SKIEROWANY JEST POPĘD sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - JEDEN Z MECHANIZMÓW OBRONNYCH ZNANYCH W PSYCHOLOGII, POLEGAJĄCY NA ZASTĘPOWANIU NIEOSIĄGALNYCH CELÓW CELAMI ŁATWIEJSZYMI; ZMIANA OBIEKTU, NA KTÓRY SKIEROWANY JEST POPĘD. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast