JEST JEDNYM Z DWÓCH DYSTRYKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDYJSKIEGO TERYTORIUM ZWIĄZKOWEGO DAMAN I DIU; LEŻY NA ZACHODNIM WYBRZEŻU INDII, NAD MORZEM ARABSKIM, GRANICZY TYLKO ZE STANEM GUJARAT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DAMAN to:

jest jednym z dwóch dystryktów wchodzących w skład indyjskiego terytorium związkowego Daman i Diu; leży na zachodnim wybrzeżu Indii, nad Morzem Arabskim, graniczy tylko ze stanem Gujarat (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DAMAN

DAMAN to:

część składowa stanu Goa, Daman i Diu w zach. części Indii (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEST JEDNYM Z DWÓCH DYSTRYKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDYJSKIEGO TERYTORIUM ZWIĄZKOWEGO DAMAN I DIU; LEŻY NA ZACHODNIM WYBRZEŻU INDII, NAD MORZEM ARABSKIM, GRANICZY TYLKO ZE STANEM GUJARAT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.184

REFERENDUM RATYFIKACYJNE, STAN WODY, WERBLISTKA, RZĄD DUSZ, FIRMA KRZAK, NIEŚMIAŁOŚĆ, PIEC ŁUKOWY, UCHTA, EVJE, MIKROWENTYLACJA, TUREK, MUSTEL SIWY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, INTEGRALNOŚĆ, TAMBOREK, UNIA REALNA, LEGALIZM, ZUPA Z GWOŹDZIA, STANOWCZOŚĆ, CEROPLASTYKA, AUTOMATYKA POGODOWA, KOMPLETNOŚĆ, WIRTUOZERIA, OWCA JACOBA, TRUDNOŚĆ, PAPROTNIK KOLCZYSTY, HURTOWNIA DANYCH, KATAMARAN, PIERWSZOŚĆ, NERD, ALBAŃSKOŚĆ, ATU, DRAMAT GANGSTERSKI, DEFICYT BUDŻETOWY, GAL, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, POPRZECZKA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, KOGUT, PRZYŚPIESZENIE KĄTOWE, ODNOWA BIOLOGICZNA, CYRANEJKA, ŚRÓDNERCZE, VERACRUZ, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, UT, MISIOWÓZ, PADWAN, CZERNICA, MŁODA, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, GZOWSKI, NIEUSTANNOŚĆ, STROLLER, RAK SZLACHETNY, NIEUCHRONNOŚĆ, TWIERDZENIE WILSONA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, NOTA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, OŚWIECONOŚĆ, PLAN AMERYKAŃSKI, REWOLUCJA, KSIĘGA AKCYJNA, UMOWA ZLECENIE, MNOŻNIK, SOLIPSYZM, CZAPKA SPORTOWA, PRAKTYCZNOŚĆ, RZUT RÓWNOLEGŁY, BOMBA BURZĄCA, ELAM, PROSTOMYŚLNOŚĆ, CENTRALA, ORGAN SPÓŁKI, SEKSOWNOŚĆ, IZOKWANTA, PORTUGALSKOŚĆ, KAPSYD, FAKTYCZNOŚĆ, PRUSZCZ GDAŃSKI, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, MONACHIUM, POMOST, BARWA POCHODNA, SALWINIOWATE, SULFACETAMID, ODCHYŁ, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, KLAWISZ FUNKCYJNY, WIERNY, SPŁASZCZKOWATE, DŻAGA, SPÓDNICZKA, NAPASTNIK, PRĄŻEK, STUPAJKA, CYTOSTOM, FUJISAWA, DZIEKAN, SOLO, CYWIL, SŁUŻBA BOŻA, PIZA, SPOT, PODDIALEKT, MIESZKALNOŚĆ, MŁYN PAPIERNICZY, ZAGRANICZNOŚĆ, BLASZKOWIEC, FLAK, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, KOZERA, AGEN, HOVE, KANEMEJERIA, CHEMEX, ABEOKUTA, JONOSFERA, ABORDAŻ, SEF, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, POKLAT, ARENDAL, STARCIE, JEMEN, PODZIEMIE, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, OKAYAMA, ZNAK KOREKTORSKI, PRÓŻNIAK, KINGSTON, MISTRZYNI, OSŁONOWOŚĆ, DAWCA SPERMY, NOŚNIK DANYCH, KOŃ TRAKEŃSKI, REALIZM FOTOGRAFICZNY, WIRTUOZOSTWO, CZERSKA, TEZA, SEGOU, PASTEWNIK, KOŃCOWOŚĆ, RUMUN, SKUNER, SYNKLINA FAŁSZYWA, ANTYDEPRESANT, NIEGRZECZNOŚĆ, DWORNOŚĆ, PIANA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, WANNA, BIAŁY MURZYN, MEDIEWAL, JABLONEC, SZCZWACZ, ANTROPOCENTRYZM, ZWODNICZOŚĆ, ZAPOROŻEC, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, DWÓJKA, INDETERMINIZM, SEDAN, METAL KOLOROWY, KŁAM, NIEUBŁAGALNOŚĆ, SINOP, HUSUM, PAŃSTWO KATARU, DOBRO RZADKIE, WOLNA AMERYKANKA, KLASTER DYSKOWY, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, BIUROKRACJA, BISMARCK, MASZYNA TŁOKOWA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, NAIWNOŚĆ, MIĘSO, HANIEBNOŚĆ, MAKRON, PIEŃ TRZEWNY, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA, KLISZKA, TOM, OSET, KORZEŃ, GĘSTOŚĆ, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, FILTR GĄBKOWY, SOCJOLOGIA RADYKALNA, AUTUNIT, ECIJA, ORLICA, JOSU, ROZTROPEK, GLADIATORSTWO, SKORUPA, TEOLOGIA PASTORALNA, PLASTYCZNOŚĆ, STER, SAPONINA, JĘZYCZEK, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, KLEJNOTKA ZIELONA, SZABAS, UKRAIŃSKOŚĆ, ZNACZENIE, GLIKOZYD FENOLOWY, NEFROLEPIS WYSOKI, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, MASA KAJMAKOWA, WSTĘŻNIAKI, SĄŻNISTOŚĆ, BAŁCHASZ, GUBEN, AEROZOL, CHODNICZEK, POKOLENIE, KOLAMINA, MACZEK, DWUPRZODOZĘBOWCE, MITSUKURINA, WETZLAR, ZEN, SYSTEM KOMPUTEROWY, WYCINKOWOŚĆ, ŻABA ZWINKA, BAZA NOCLEGOWA, SATELITA, CHORDOFON, KARMIDŁO, ŚNIOT, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, BANTENG, HIMALAJE, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, UNYTKO, KASABA, KWARC ZIELONY, SEATTLE, SAKSOŃSKI, PISCHINGER, WERBENOWATE, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, GRACIARNIA, ZRĄB TEKTONICZNY, EKSPRES, FRANK NOWYCH HEBRYDÓW, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PETROPAWŁOWSK, CHESTER, KOSZATNICZKA, ŚWIETLÓWKA, TRUSIA, PAKU CZARNOPŁETWY, OPOŁEK, CZĄSTKA ALFA, DOMICYL, GARDZIEL, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, BRUDNICA NIEPARKA, SZCZEROŚĆ, OKSYTAŃSKI, SŁODYCZ, NAJEŻKA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, JĘZYK SANSKRYCKI, NIEDOJRZAŁOŚĆ, FIKCJA, SYSTEM POWIERNICZY, NIETYPOWOŚĆ, WYJEC RUDY, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, ANTROPOLOGIA, SZWABIA, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, PLOTER SOLWENTOWY, OBSZAR GÓRNICZY, WIERZCHNICA, KONTRAST NASTĘPCZY, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, PODZIAŁ LOGICZNY, FORMAT, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, MADREPORA, PODŚCIELISKO, DIERA, USTNOŚĆ, NIDWALDEN, WAGA SZALKOWA, RYGA, OCZNIIK, AUTOTELICZNOŚĆ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, GWIAZDKA, ?EGOIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.184 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEST JEDNYM Z DWÓCH DYSTRYKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDYJSKIEGO TERYTORIUM ZWIĄZKOWEGO DAMAN I DIU; LEŻY NA ZACHODNIM WYBRZEŻU INDII, NAD MORZEM ARABSKIM, GRANICZY TYLKO ZE STANEM GUJARAT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEST JEDNYM Z DWÓCH DYSTRYKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDYJSKIEGO TERYTORIUM ZWIĄZKOWEGO DAMAN I DIU; LEŻY NA ZACHODNIM WYBRZEŻU INDII, NAD MORZEM ARABSKIM, GRANICZY TYLKO ZE STANEM GUJARAT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DAMAN jest jednym z dwóch dystryktów wchodzących w skład indyjskiego terytorium związkowego Daman i Diu; leży na zachodnim wybrzeżu Indii, nad Morzem Arabskim, graniczy tylko ze stanem Gujarat (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DAMAN
jest jednym z dwóch dystryktów wchodzących w skład indyjskiego terytorium związkowego Daman i Diu; leży na zachodnim wybrzeżu Indii, nad Morzem Arabskim, graniczy tylko ze stanem Gujarat (na 5 lit.).

Oprócz JEST JEDNYM Z DWÓCH DYSTRYKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDYJSKIEGO TERYTORIUM ZWIĄZKOWEGO DAMAN I DIU; LEŻY NA ZACHODNIM WYBRZEŻU INDII, NAD MORZEM ARABSKIM, GRANICZY TYLKO ZE STANEM GUJARAT sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - JEST JEDNYM Z DWÓCH DYSTRYKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD INDYJSKIEGO TERYTORIUM ZWIĄZKOWEGO DAMAN I DIU; LEŻY NA ZACHODNIM WYBRZEŻU INDII, NAD MORZEM ARABSKIM, GRANICZY TYLKO ZE STANEM GUJARAT. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast