ELASTYCZNA NIĆ WYKONANA Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW (NP. ZWIERZĘCYCH JELIT ALBO NYLONU), KTÓRA JEST STOSOWANA W RAKIETACH DO TENISA ZIEMNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRUNA to:

elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRUNA

STRUNA to:

sprężysta nić zrobiona z różnych materialów (np. metalu, nylonu, zwierzęcych jelit); źródło dźwięku w części instrumentów muzycznych (tzw. strunowych) (na 6 lit.)STRUNA to:

najmniejszy obiekt w teorii strun, do którego można sprowadzić cząstki elementarne (na 6 lit.)STRUNA to:

element pola stykowego przeznaczony do współpracy z jednoimiennymi szczotkami określonej liczby wybieraków (na 6 lit.)STRUNA to:

źródło dźwięku w strunowych instrumentach muzycznych (na 6 lit.)STRUNA to:

niejedna w gitarze (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELASTYCZNA NIĆ WYKONANA Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW (NP. ZWIERZĘCYCH JELIT ALBO NYLONU), KTÓRA JEST STOSOWANA W RAKIETACH DO TENISA ZIEMNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.456

PODRYWACZKA, OSCHŁOŚĆ, ŁOWCA GŁÓW, MEDIUM, BIBLIOTEKA NAUKOWA, UZALEŻNIONY, BAWEŁNA STRZELNICZA, KOLCZAK, WĄTŁOŚĆ, HIPPIS, SILNIK STRUMIENIOWY, WESOŁOŚĆ, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, NIEZAWISŁOŚĆ, UBOGOŚĆ, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, STRATOTYP, OPERA, KAMERALNOŚĆ, PŁEĆ, SZYMPANS, KAUKAZ, TREPANG, PROTEROZUCHIDY, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, GRA RPG, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, NIELOTNOŚĆ, UMOWA ZLECENIE, BRUDNA BOMBA, CYJANOŻELAZIAN(II), PRÓG PODATKOWY, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, FUSZERKA, MODEL, DRZEWO DECYZYJNE, FAŁSZYWIEC, MAMA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, ADWEKCJA, UNIFIKACJA, KLUSKI KŁADZIONE, KROWIENTA, OPERAT UZDROWISKOWY, GALANTERIA, TRAGAKANT, BEZPŁCIOWIEC, ZBRODNIA, ŁOMOTANINA, PIENIĄDZ TOWAROWY, PAJĄK, SAKSHORN, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, NIECZYNNOŚĆ, UTWÓR WKŁADOWY, ROTATOR, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, RHIZOBIUM, FUNKCJONALIZM, PRECYZJA, PRZESZKADZAJKA, KREMOGEN, DWUNASTKA, GRUPA RYZYKA, KAKAO, WARTOWNIK, STARA MALUTKA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, PRZEBUDOWA, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, WSAD, ANAKREONTYK, INTERESOWNOŚĆ, OPIEKUŃCZOŚĆ, BĄCZEK, EMENTALER, SMOK, RZĄDNOŚĆ, OGRÓD ZOOLOGICZNY, KOMBINATORYKA STOSOWANA, JAMAJSKI, WEDGE, ŚLUB CYWILNY, WOLNA SOBOTA, PRZEWODNICZKA, WIENIEC, JON KARBONIOWY, POLISA LOKACYJNA, BALET, EMULGACJA, KOSMATOŚĆ, MEA, BARWA NALECIAŁA, PARABOLA SZEŚCIENNA, KRWINKA, NASADA, BUREK, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, GUMA BALONOWA, BALON, KOLUMNA, JURNOŚĆ, ZAPISOBIERCA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, PROLETARIUSZ, OPIEKUN FAKTYCZNY, ASYSTENCJA, ANALIZA TECHNICZNA, BIEDA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, PRZEGRODA, WYDŁUŻALNIK, STATEK GŁĘBINOWY, DEASEMBLER, BARN, HEKTOPASKAL, MORDERCA, TEOLOGIA PASTORALNA, IMPERTYNENCKOŚĆ, VIP, PLUS UJEMNY, AKSAMITNA REWOLUCJA, CEROWACZKA, KRYSZNAIZM, ADWOKAT, POLARYZATOR, NAUKOWIEC, ZEFIR, MŁYN, MELODIA, ŚRODEK MASY, OSOBA, ZAKOLE, KONWERTOR, JĘZOR OSUWISKOWY, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, MINERALIZATOR, MISIEK, NIEMORALNOŚĆ, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, MARKIERANT, RĘCZNE STEROWANIE, KARTY, IMITACJA, KĄPIEL GAZOWA, BOMBA KOBALTOWA, PRAKTYCZNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, PIRAMIDA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, PRZETOKOWY, ZEGAR MOLEKULARNY, RYBIARZ, PORZĄDNIŚ, LITERATURA WAGONOWA, KRYTYCZKA, FILOZOFIA PRAWA, NARZECZONA, AUTOSZCZEPIONKA, KORONIARZ KOŃCATY, POZOSTAŁOŚĆ, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, KB, BIOMETRYKA, CHOROBA GÓRNIKÓW, WIERZYCIEL, NEOKATECHUMENAT, ELEMENT ODSTAJĄCY, TRANSPORTER, JUNTA, BEJCA, KURA DOMOWA, WYWRÓT, NIEMRAWOŚĆ, POSŁUCH, MIOTEŁKA, REKIN PIASKOWY, INTENSJA, NEPOTYSTA, RELACJA PEŁNA, ASTRONOMICZNA LICZBA, FINEZYJNOŚĆ, ELEKTROWNIA SŁONECZNA, PŁYWACZEK, ROZSZERZYCIEL, SZMELC, BLANK, JĘZYCZEK U WAGI, KUMERTAU, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, ZUPA NA GWOŹDZIU, CONCEPT ART, GOŚĆ, OFENSYWA, BATALION WARTOWNICZY, SPLOT, CIAMAJDOWATOŚĆ, JEDNOLATEK, NORIKER, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, MŁOTEK, PLANETA OCEANICZNA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, GRADIENT, ZJADACZ, SALETRA, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, LEGITYMISTA, STRONA CZYNNA, SYNGIEL, AKT OSKARŻENIA, ELEMENT, WORKOWCE, NEOGNATYCZNE, PIEKŁO, MŁODA, D, RODZICIEL, WYŚCIG, UDAWACZ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, MIŚ, NIĆ WIODĄCA, ASPIRYNA, SUTENERSTWO, CIERŃ, WARTOŚĆ NOMINALNA, AUTOTELICZNOŚĆ, CHROPOWATOŚĆ, OPUST, GARDEROBIANKA, METALOWIEC, GŻEL, SYMPOZJON, PRZYSPOSOBIONY, KĄPIEL, GRUPA NILPOTENTNA, UKRZYWDZONY, FIZYCZNOŚĆ, BITNIA, FTYZJATRIA, SZYSZKA, OGRÓD BOTANICZNY, IZOCHRONA, POCHŁANIACZ, WYDMUSZKA, GRUCZOŁ MLECZNY, DWUKOLOROWOŚĆ, ZOOLATRIA, OSTRY KURS, WANDAL, UBRANIÓWKA, ETERIA, PROTEZA WOKALICZNA, BAKAŁARZ, STAN WZBUDZONY, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ZACNOŚĆ, GOGLE, DONOŚNIK, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, CŁO OCHRONNE, PREPROCESOR, PRAKTYCZNOŚĆ, GWAJAK, RUMUŃSKOŚĆ, EUKARIONT, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, FORMAT BINARNY, ALLOFONIA, LUKSFER, TRUD, KASZYCA, TAPIRY, POPRZECZKA, GNIAZDKO, PRZECIĘTNIACTWO, GALARETA WHARTONA, TECHNIK LABOLATORYJNY, PLEŚŃ, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PRZYZNAWALNOŚĆ, SYRENY, SZTUKA KULINARNA, ODJEMNA, DZIEŃ, ODŁAM, ANARCH, FAJERWERKI, KOKOSZ, KOD PREFIKSOWY, UMOWA KONTRAKTACJI, PROSTOŚĆ, RAK KALIFORNIJSKI, TYSIĄC, GEREZA ANGOLAŃSKA, LUJ, TYTUŁ NAUKOWY, ?MAKROSKŁADNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.456 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELASTYCZNA NIĆ WYKONANA Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW (NP. ZWIERZĘCYCH JELIT ALBO NYLONU), KTÓRA JEST STOSOWANA W RAKIETACH DO TENISA ZIEMNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELASTYCZNA NIĆ WYKONANA Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW (NP. ZWIERZĘCYCH JELIT ALBO NYLONU), KTÓRA JEST STOSOWANA W RAKIETACH DO TENISA ZIEMNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRUNA elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRUNA
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego (na 6 lit.).

Oprócz ELASTYCZNA NIĆ WYKONANA Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW (NP. ZWIERZĘCYCH JELIT ALBO NYLONU), KTÓRA JEST STOSOWANA W RAKIETACH DO TENISA ZIEMNEGO sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ELASTYCZNA NIĆ WYKONANA Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW (NP. ZWIERZĘCYCH JELIT ALBO NYLONU), KTÓRA JEST STOSOWANA W RAKIETACH DO TENISA ZIEMNEGO. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast