SEKWENCJA W STRUKTURZE GENU, W KTÓREJ ZAKODOWANY JEST UKŁAD AMINOKWASÓW W CZĄSTECZCE BIAŁKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEKWENCJA KODUJĄCA to:

sekwencja w strukturze genu, w której zakodowany jest układ aminokwasów w cząsteczce białka (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SEKWENCJA W STRUKTURZE GENU, W KTÓREJ ZAKODOWANY JEST UKŁAD AMINOKWASÓW W CZĄSTECZCE BIAŁKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.727

SYMETRALNA, NOSICIEL, ŻYWIZNA, UKŁAD URBANISTYCZNY, CEMENTOWE BUTY, MŁODZIEŻÓWKA, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, WIEWIÓRKA POSPOLITA, DOŁEK, PRZEGLĄD, KOMERCJA, BOSKA CZĄSTKA, ZGNILIZNA DREWNA, ROZWAŻNOŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, KYNOTERAPIA, NOSÓWKA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, HALLOWEEN, TWIERDZENIE KRULLA, NAWALANKA, PODATEK LINIOWY, ROSŁOŚĆ, BYLICA POSPOLITA, REWITALIZACJA, GOLEC, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, DRUK OFFSETOWY, ŚMIGŁOWCOWIEC, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, WIMBLEDON, MAJAK, NIEWYGODA, TRAKEN, BAKTERIE METANOGENICZNE, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, PRÓBA, KONCEPT, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, SZCZEPONOGI, MEMBRANOFON, OMIEG WSCHODNI, MISTRZYNI, POWIEŚĆ GOTYCKA, SZEREG NEPTUNOWY, PODLEW, GRATIS, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, SZAROTA NORWESKA, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, MATCZYNOŚĆ, ZASADA MACHA, ASTMA, HIPERTONIA, PRZECIWWAGA, NIEKROPIEŃ, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, PRZEDMURZE, PROLETARIUSZ, NARZECZONY, SKŁADNIA RZĄDU, DEIKSA, NIEMOŻEBNOŚĆ, REPETYTYWNOŚĆ, SILNIK KOMUTATOROWY, ZAKŁADKA, POZABIBLIJNOŚĆ, ŁOMOT, ŚWIADEK JEHOWY, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, PUNKT DYMIENIA, SZAMOTANINA, PAPROCIE, EKSTREMALNOŚĆ, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, SEKSTET, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, SPRAWDZIAN, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, ELIMINACJE, SPÓJNIK, EUROPEJSKOŚĆ, INDEKS, ŚWIATŁO, SUTENERSTWO, TEOKRACJA, ŻÓŁTAK, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, PULA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, SAMOBÓJCA, MUSZLA, ANILANA, KORONA CIERNIOWA, UKŁAD ZAMKNIĘTY, ROGATNIK, ZAPASY, LANIE, KIERUNEK, NAWÓJ, NIEZBĘDNOŚĆ, GWARANCJA BANKOWA, KAMELEON ŻYWORODNY, ZAJĄCZEK, GALERIA, PASSIVUM, BIOMETRYKA, WYSTARCZALNOŚĆ, NALEWKA, PAMIĘĆ RUCHOWA, PRYSZNIC, ALBAŃSKOŚĆ, ABOLICJONISTA, KASZTAN, ZŁO, SUPERPRZEBÓJ, PŁASKOŚĆ, COSINUS, OBŁUDNIK, GWAJAK, BABIA DUPA, WALEC PARABOLICZNY, CHOROBA SCHILDERA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, DRUŻYNA, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, PODDIALEKT, LANGE, STACJA, ETIOPSKI KLASYCZNY, ŚMIERDZIEL, POLISOLOKATA, TEKTONIKA, GANOIDY KOSTNE, WROSTEK, DONOŚNIK, MONUMENT, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, IZOCHRONA, ŚWIATŁA DROGOWE, NIEDOBÓR, UKŁAD NERWOWY PRZYWSPÓŁCZULNY, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, GRZYB TRUJĄCY, RACJA, CIERNIOGŁOWY, POSZLAKA, SPRZĘŻNICE, KRUPNIK, KROWIENIEC, PRZYSADKA MÓZGOWA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, INDIAŃSKI, RESZTKA, SAMOZAPŁON, GWAŁTOWNOŚĆ, ZWODNICZOŚĆ, PREPROCESOR, DRABINKA SZNUROWA, OSPALSTWO, TRANSPOZYCJA, KOZIOŁ OFIARNY, ODCISK PALCA, SPÓDNICZYNA, POSYBILIZM, PRUSKOŚĆ, PARKIETNIK, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, KONTRAKT TERMINOWY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, STYGOFAUNA, DUSZNICA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, HISTERYK, KĘDZIERZAWKA, KRÓTKI WZROK, SPRAWNOŚĆ, DROGA APIJSKA, SAMOCHODÓWKA, CZIP, SUBSTANCJALNOŚĆ, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, SSAKI ŻYWORODNE, GEOMETRIA AFINICZNA, UMOWNOŚĆ, WALASEK, JĘZYK WEWNĘTRZNY, SPOTKANIE WARSZTATOWE, MERYTERIUM, PASTORAŁKA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, LEASING KAPITAŁOWY, REGULACJA KASKADOWA, KOŃ ŚLĄSKI, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, BIOSYNTEZA BIAŁKA, TIOTEPA, KONDENSACJA, NIECZUCIE, PAL, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, TAKTYKA, OSNOWA GEODEZYJNA, BIERZMOWANIE, KOMAT, ANTECEDENCJA, ZNICZ, INSTRUMENTOLOGIA, WIĄŚLOWATE, OPIESZALSTWO, RÓWNANIE FUNKCYJNE, MANIERZYSTA, ROZDZIAŁ, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, GAZELA PRZEWALSKIEGO, JEŁOP, CONCEPT ART, NUKLEOTYD, KRZYŻAK ROGATY, PERTA, KLINIKA ODWYKOWA, PRZECZULICA SKÓRNA, PROSTNICA, PANIKA BANKOWA, ZAKRĘT, OSPAŁOŚĆ, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, GŁOS WARGOWY, PASMO PRZEPUSTOWE, HIPOSTYL, KOPARKA NADPOZIOMOWA, PARTYKUŁA, WIDMO OSCYLACYJNE, CZART, NISZA, MACIERZ ZESPOLONA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, OSADA, DOBRA STRONA, CZEPOTA GAMBIR, WIDZENIE, KRAINA MITOLOGICZNA, HEGEMONICZNOŚĆ, PAŹ, MIÓD SZTUCZNY, EDIAKAR, GARDZIEL, GOŹDZIANKA, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, DWUKROTNOŚĆ, POŁĄCZENIE CIERNE, DYREKCJA, FILOZOF, KARA TALIONU, OPIEKUŃCZOŚĆ, JĘZYKI BANTU, NARWAL, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, MATNIA, PIŁKA RĘCZNA, SUFRAGANIA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SZKŁO AKRYLOWE, POZIOM, GRAFICZKA, STREFA WOLNOCŁOWA, DZIWOŻONA, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, USŁUGI NIEMATERIALNE, KATASTROFA KOSMICZNA, SZKARADZIEJSTWO, PRZYZWOITOŚĆ, SYMPATYKOMIMETYK, STRONA BIERNA, LUBIEŻNOŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ, NAROŻNIK, CHOROBA PLUMMERA, MODRASZEK NAUSITOUS, BRAMKA SAMOBÓJCZA, SIŁOWNIK, SŁOWO MASZYNOWE, FANTAZJA, DZIECINNA IGRASZKA, UKŁAD STACJONARNY, HIPERPRZESTRZEŃ, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, GRA KARCIANA, UKŁAD LOGICZNY, PRONIEMIECKOŚĆ, PRACOBIORCA, ELEKTROMIOGRAFIA, LOGARYTM NATURALNY, PELENG, ?PIĘTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.727 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SEKWENCJA W STRUKTURZE GENU, W KTÓREJ ZAKODOWANY JEST UKŁAD AMINOKWASÓW W CZĄSTECZCE BIAŁKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SEKWENCJA W STRUKTURZE GENU, W KTÓREJ ZAKODOWANY JEST UKŁAD AMINOKWASÓW W CZĄSTECZCE BIAŁKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEKWENCJA KODUJĄCA sekwencja w strukturze genu, w której zakodowany jest układ aminokwasów w cząsteczce białka (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEKWENCJA KODUJĄCA
sekwencja w strukturze genu, w której zakodowany jest układ aminokwasów w cząsteczce białka (na 17 lit.).

Oprócz SEKWENCJA W STRUKTURZE GENU, W KTÓREJ ZAKODOWANY JEST UKŁAD AMINOKWASÓW W CZĄSTECZCE BIAŁKA sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - SEKWENCJA W STRUKTURZE GENU, W KTÓREJ ZAKODOWANY JEST UKŁAD AMINOKWASÓW W CZĄSTECZCE BIAŁKA. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast