W LITURGII KATOLICKIEJ ZŁOTA LUB POZŁACANA TACKA, NA KTÓREJ KŁADZIE SIĘ HOSTIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATENA to:

w liturgii katolickiej złota lub pozłacana tacka, na której kładzie się Hostię (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PATENA

PATENA to:

naczynie, na którym kładzie się Hostię po konsekracji (na 6 lit.)PATENA to:

okrągła, złota lub pozłacana tacka, na której kładzie się hostię i którą nakrywa się kielich w czasie mszy (na 6 lit.)PATENA to:

pozłacany, okrągły talerzyk liturgiczny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W LITURGII KATOLICKIEJ ZŁOTA LUB POZŁACANA TACKA, NA KTÓREJ KŁADZIE SIĘ HOSTIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.113

STAROIRLANDZKI, PORTRECISTA, BRUDY, OSTATNI MOHIKANIN, KULEBIAK, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, POKŁAD, SOCZEWKA SCHODKOWA, WIDMO OPTYCZNE, ALERGOLOGIA, STRZAŁ, OKLEPIEC, KALINA, PEREŁKA, DEKLARANT, BORZEŚLAD ZWISŁY, PLANETARIUM, ROZWÓJ ZALEŻNY, ELEKTROMIOGRAFIA, SYMBOLIZM, ROZPAD, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, PRĄTNIKOWCOWE, STARY LIS, TORU, MIOPATIA ALKOHOLOWA, AUTOGIEŁDA, ELEKTROSTATYKA, CHUSTA, MASZKARON, SAMOZAPALENIE SIĘ, ZAPRZĄG, MIKSER PLANETARNY, LINIE OCEANICZNE, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, PRZEPITA, PAZUR, MUNDANIA, EUTANAZJA, MEKSYKAŃSKA FALA, ATOPINA, BALANS, OTĘPIAŁOŚĆ, APOSTOŁ, WSZY, STREFA KONWEKTYWNA, OGRANICZENIE WIEKOWE, FOLIARZ, ULĘGAŁKA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, BRYCZKA, KROK SKRZYŻNY, NEGACJONISTA, SZATAN, DRAMAT, CHABANINA, PANGSZURA INDYJSKA, PLAMISTOŚĆ, KLAN, FALA, WYBUCH, OLIWA Z OLIWEK, MYŚL, POLEWA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, FILOLOGIA SERBSKA, EWOLUCJA, PATYK, WYŚCIG SZCZURÓW, KRAWCOWA, ODPYLNIA, PŁYTA KORKOWA, WENATIKOZUCH, KAMELIA, GIRLANDA, BRZOZA, TROMPA, MIEDZIORYTNICTWO, SEKURYTYZACJA, ULICA, POKÓJ, SALADA, PARSZYWOŚĆ, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, OPONA PAJĘCZA, PRZENIKLIWOŚĆ, KROWIENTA, SZKOŁA, DUJKERY, KOKORNAK, FERMATA, REFLEX, RZĘSISTEK, BELWEDER, OPŁATA RYCZAŁTOWA, RULETKA, NIEZDOLNOŚĆ, PAROSTATEK, DYMKA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, EKSPRES, BRUDNA BOMBA, ODSYP, KRZYŻYK, MAKAK, ZAĆMIENIE, ZUBOŻANIE, ZŁOŻENIE URZĘDU, TELEROBOTYKA, MATERIALNIA, INFORMACJA, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, HIPOTEKA, BAHAMY, PORTUGALSKI, KONTENER, SY, DWURÓG, MARIMBA, SINICE, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, KSIĘŻUNIO, PIEKŁO, GRYLAŻ, PŁYN CHŁODNICZY, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, INSTANCJA, ODBOJNICA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, MYSZ DOMOWA, JĘZYK WOGULSKI, ZAWRÓT GŁOWY, CUDOTWÓRCA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, HYDRIA, KONOTACJA, MANDAT WOLNY, USŁUGODAWCA, DOSTĘP, OPPERT, ZBIOROWISKO, INSTYTUCJA KREDYTOWA, MASZYNOWNIA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, HANKA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, GALARETKA, SALAMI, PUGILARES, OSŁONOWOŚĆ, BOGACTWO, WĘDZIDŁO, MATA, HB, ORATORIUM, RYNEK WTÓRNY, UKŁAD ADAPTACYJNY, ULGA PODATKOWA, CIUPAGA, WOLUTA, TORPEDA, ZIARNO, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, TROL, CIĘTOŚĆ, BOISE, GEOLOGIA PODSTAWOWA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, KOLOR, BRUDAS, TAMBURMAJOR, RODZINA JĘZYKOWA, SERBSKOŚĆ, VADEMECUM, WIGILIA, BLUES, PLUSKWIAK WODNY, HAJS, GORĄCZKA ZŁOTA, KOPROFIL, ROZGRZEWACZ, DEDUPLIKACJA, RESPONSORIUM, MAKSYMALIZM, INSTRUMENTALISTYKA, ZIOMKOSTWO, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, WARAN GŁUCHY, DYSZKANCIK, BEZPIEŃKA, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, SERWETKA, WRZUTA, NOTKA, BRUDAS, TECZKA, GLORYFIKATOR, BABIE LATO, SKRADANKA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, FAZA, DIAGNOSTA, PLANETA SKALISTA, BRAK, RZECZOWNIK, KRUCHTA, SYMBOLICZNOŚĆ, GARBARSTWO, KONSERWATYWNOŚĆ, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, BORECZNIK, MER, OPAKOWANIE, ARSENIN, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, CIOS, NIEPRZYJACIEL, NEUROFIBROMATOZA, KWINTET, KOŃ KIŃSKI, GENIUSZEK, ANGIELCZYK, SEKCIARSTWO, FILOZOFIA JOŃSKA, TAMARILLO, KARCYNOGEN, MŁODZI, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, WYŻYNY, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, CYBORIUM, NAJDUCH, SZUM, RYNEK PRACY, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, KORPORACJA, MLEKO, JARSTWO, GŁOWA, NATRĘCTWO, LOTERIA PROMOCYJNA, OBSZAR WIEJSKI, PRODUKT LECZNICZY, ADMIRACJA, PŁETWA STEROWA, WINDA, BULLA, PIÓRO, ZNAK, BASTEJA, AUREOLA, OPERATOR BITOWY, MACICA, TECZKA, PISMO WĘZEŁKOWE, SIUSIUMAJTEK, KABAŁA, ORTOPEDA, COUNTRY ALTERNATYWNE, NOS, TREN, ŚMIGŁO, MUZA, OPENER, WIERSZ LEONIŃSKI, PRYZMA AKRECYJNA, ULICA, ZWARCIE, ZORBA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, BĘBEN TAKTOWY, TECZKA PERSONALNA, MAPA BITOWA, ANARCHIZM, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, ŻURAW, RYNKOWOŚĆ, GEOFAGIA, KOSMOS, PIĘTKA, TOPIEL, NIUCHACZ, FARBA, RADIO TRANZYSTOROWE, KOŃ, SURMA, RÓWNONOGI, GAŁKI, DEBIUT ZAMKNIĘTY, LAMA, BROSZURKA, URODA, FAŁD GŁOSOWY, BIEG, BOHATER LIRYCZNY, ZWÓJ RDZENIOWY, ?LOGIKA MATEMATYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.113 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W LITURGII KATOLICKIEJ ZŁOTA LUB POZŁACANA TACKA, NA KTÓREJ KŁADZIE SIĘ HOSTIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W LITURGII KATOLICKIEJ ZŁOTA LUB POZŁACANA TACKA, NA KTÓREJ KŁADZIE SIĘ HOSTIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATENA w liturgii katolickiej złota lub pozłacana tacka, na której kładzie się Hostię (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATENA
w liturgii katolickiej złota lub pozłacana tacka, na której kładzie się Hostię (na 6 lit.).

Oprócz W LITURGII KATOLICKIEJ ZŁOTA LUB POZŁACANA TACKA, NA KTÓREJ KŁADZIE SIĘ HOSTIĘ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - W LITURGII KATOLICKIEJ ZŁOTA LUB POZŁACANA TACKA, NA KTÓREJ KŁADZIE SIĘ HOSTIĘ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x