Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: FAKT BYCIA PODOBNYM DO KOGOŚ LUB CZEGOŚ, WSPÓLNOŚĆ CECH OBIEKTÓW, PEWNA BLIŻSZA RELACJA, KTÓRA ŁĄCZY COŚ Z CZYMŚ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POBRATYMSTWO to:

fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 12 lit.)POKREWIEŃSTWO to:

fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 13 lit.)POWINOWACTWO to:

fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POBRATYMSTWO

POBRATYMSTWO to:

związek pomiędzy ludźmi oparty o więzy krwi (na 12 lit.)POBRATYMSTWO to:

fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 12 lit.)POBRATYMSTWO to:

więź między ludźmi oparta na wzajemnej sympatii, zaufaniu; przyjaźń (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAKT BYCIA PODOBNYM DO KOGOŚ LUB CZEGOŚ, WSPÓLNOŚĆ CECH OBIEKTÓW, PEWNA BLIŻSZA RELACJA, KTÓRA ŁĄCZY COŚ Z CZYMŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.210

ŁĄCZNOŚCIOWIEC, POKOLENIE, ROZGAŁĘŹNIK, ULOT, SAMODZIERŻCA, BRUTALNOŚĆ, DEASEMBLER, DUSZA TOWARZYSTWA, CYBORG, MERZYK OBRZEŻONY, KABLOOPERATOR, KSYLOFON, ARENA, PRZYBUDOWA, POLSKOŚĆ, WARUNEK DOSTATECZNY, INKLINACJA, TROJACZEK, KONFISKACJA, UMORZENIE, FUNDATOR, DZIURAWKA, TUBA, JABŁKO, KUCZBAJ, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, KOŁYSANIE, ŁAŃCUSZEK, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, NIETZSCHEANISTA, METALICZNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, ASEKURANT, DWUKOLOROWOŚĆ, LICHWIARZ, BUŃCZUK, ALBAŃSKOŚĆ, OPARY, BIEL, HAPTOBENTOS, AKWAFORTA, ROZSĄDNOŚĆ, LITERALNOŚĆ, PIONIER, BÓR, CERATA, POPĘDLIWOŚĆ, BRUKSELA, WIR, WIERNOŚĆ, MUFA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, REJESTRATOR, WOLUMEN OBROTÓW, SIARA, WRAK, DROGA KRAJOWA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, SZAL, WŁÓKNO, URAZ, SĘK OTWARTY, PONĘTA, USTAWA EPIZODYCZNA, REKWIZYCJA, FIGURACJA HARMONICZNA, BABOCHŁOP, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, SPŁUKIWANIE, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, GOUDA, WYWÓD, ODRÓBKA, NIEBIOSY, PIEC, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, MINIATURA FORTEPIANOWA, ENERGIA CIEPLNA, KONSTYTUCJA, OKRZYK, KAPITULANT, BIEG PRZEŁAJOWY, PREZENTACJA, MOMENT, LAJKONIK, MARYJNOŚĆ, HACZYK, MASZYNA TŁOKOWA, KRETYŃSKOŚĆ, PROMOCJA, TŁUMIK, EKSTRAWAGANCJA, WIR PIASKOWY, CHOROBA GÓRNIKÓW, ARMARIA, REPETYCYJNOŚĆ, KALIBER, BAMBUS, REPLIKA, JEDYNKA, ODPOWIEDŹ, POSTAWA, MIĘDLARKA, ALT, PIERNIK LUBELSKI, PUNKT SPUSTOWY, ŁATA, GŁĄBIK, OSMYK, RAMA, CZUPRYNA, SKRĘT, ŻUBR WĘGIERSKI, GAŁĘZIAK, MAPA TEMATYCZNA, PAPUGA, BAZA TRANSPORTOWA, REPREZENTACJA, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, PARA, WYMIENNIK, EWALUACJA, DENDRODOA, SZCZWANY LIS, ZWOLNIENIE, OPERA, BLOK, KUMA, INDEKS, UDRĘKA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, ŻARNIK, FASETA, STAROŚĆ, PRZYGODA, WYPRAWA, USTNIK, SAMOCHÓD POŻARNICZY, KONFORMISTA, ROZBUDOWA, SZYNOBUS, CZŁON OKREŚLANY, NATURA, RETORTA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, MECENAS, ROSYJSKOŚĆ, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, KOCIEŁ, TELEFON ZAUFANIA, KOLOSALNOŚĆ, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, BAJER, ALERT, GILOTYNA, REOFILE, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, KRYMINALISTYKA, KOCIA KOŁYSKA, DOKUMENTALISTA, DYPODIA, RUMSZTYK, PODSTAWA, UBYTEK, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, ZAPORA WODNA, SZYNA, ZAKLEPKA, ANALITYKA BIZNESOWA, SYNTEZA, CZWARTY, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, HUTA, DEKONTAMINACJA, TELEFON, DYPLOMATA, SŁONECZNIK, ROŻEK, KOMPENSACJA, DENATURACJA BIAŁKA, OBRĘB, ZDANIE, CZŁONEK RODZINY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ALGORYTM ITERACYJNY, ZASILANIE SIECIOWE, KAMIENNE SŁOŃCE, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, NIEDOPASOWANIE, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, BAŻANT, WAŁ MORENOWY, ABORTERKA, ŚLAD, WYCHODŹSTWO, ZŁOTOGŁÓW, DROBNOŚĆ, BAŁKAŃSKOŚĆ, GODŁO PROMOCYJNE, PARK MASZYNOWY, FEROMON, ZNIEKSZTAŁCENIE, STRUNA, WIDZENIE PERYFERYJNE, OKRYCIE, NORWESKI, ATŁAS, ANALIZA, PRZEDŁUŻACZ, PRZEWROTKA, KAPUSTA KWASZONA, JUTRZYNA, WESOŁOŚĆ, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, LIBELLA, FRANCZYZA, MILANEZ, ODNOWICIEL, PTASZĄTKO, BIEGUN, PORCELANA STOŁOWA, GĘSTOŚĆ, LITERATURA, AKROBACJA, STOPA ZWROTU, KALKA JĘZYKOWA, MARATON, ZWIERCIADŁO, LICZBA ALGEBRAICZNA, GOŚĆ, KONFESJA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, REKLAMA, PŁOMIENIE, NASTAWA, LAICKOŚĆ, PARTNERKA, PAS, PHISHER, KAMICA MOCZOWA, HAK, POCISK PODKALIBROWY, LICYTACJA, SŁUP, RODZAJ, PRAKTYCZNOŚĆ, BUDOWLA OBRONNA, PLUJKA, KONIEC, TELEGRAM, DZIANINA, WAFEL, ANATOMIA KLINICZNA, PLAMISTOŚĆ, WYGODNICTWO, OSA, PADDLE, NIEDORÓBKA, RÓWNOŚĆ, ŁATA MURARSKA, NAPASTNICZKA, KANAŁ LATERALNY, PORĘKA, MŁAK, PIŁA, KUTER UZBROJONY, PRZYSPOSOBIONY, WYMAGANIA SYSTEMOWE, ODMIANKA, ROZGRZESZENIE, PRZEDROŚLE, UCZESTNIK, SPEKULACJA, ORGANIZM, KAPILARNOŚĆ, NAPÓR, SZEREG, KUMULACJA, OBWIĄZKA, ROZTWÓR WZORCOWY, HALA MASZYN, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, FORSZLAK, ANGOL, RANA, CZEK BEZ POKRYCIA, KOREGENT, RYT, KLASA, GUMA, BUT NARCIARSKI, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, STEK, DRESZCZ, DWUDZIESTY, ORŁORYB, EMISJA, ZAPRASKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.210 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FAKT BYCIA PODOBNYM DO KOGOŚ LUB CZEGOŚ, WSPÓLNOŚĆ CECH OBIEKTÓW, PEWNA BLIŻSZA RELACJA, KTÓRA ŁĄCZY COŚ Z CZYMŚ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pobratymstwo, fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 12 lit.)
pokrewieństwo, fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 13 lit.)
powinowactwo, fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POBRATYMSTWO
fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 12 lit.).
POKREWIEŃSTWO
fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 13 lit.).
POWINOWACTWO
fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x