FAKT BYCIA PODOBNYM DO KOGOŚ LUB CZEGOŚ, WSPÓLNOŚĆ CECH OBIEKTÓW, PEWNA BLIŻSZA RELACJA, KTÓRA ŁĄCZY COŚ Z CZYMŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POBRATYMSTWO to:

fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 12 lit.)POKREWIEŃSTWO to:

fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 13 lit.)POWINOWACTWO to:

fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POBRATYMSTWO

POBRATYMSTWO to:

związek pomiędzy ludźmi oparty o więzy krwi (na 12 lit.)POBRATYMSTWO to:

fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 12 lit.)POBRATYMSTWO to:

więź między ludźmi oparta na wzajemnej sympatii, zaufaniu; przyjaźń (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAKT BYCIA PODOBNYM DO KOGOŚ LUB CZEGOŚ, WSPÓLNOŚĆ CECH OBIEKTÓW, PEWNA BLIŻSZA RELACJA, KTÓRA ŁĄCZY COŚ Z CZYMŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.897

POCHLEBSTWO, PION, ZSYPKA, TABOR, IMPLEMENTACJA, GODŁO PROMOCYJNE, OŚNIK, KOMPETYCJA, ZIOŁO, OBIETNICA WYBORCZA, TUNIKA, INSYNUATOR, FIŃSKI, FORT, POCENIE, SIAD, TAKSIARA, S/Y, KASZA, SKRZYDLATE SŁOWO, DYSTANS, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, PIERWSZOŚĆ, CHIŃSKI, KLON, NIEISTOTNOŚĆ, SAMOBÓJCA, JEDWAB NATURALNY, ŁOBUZIAK, SZARA MYSZ, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, CHOROBA WIRUSOWA, SPRAWNOŚĆ, WELON, SEKS, PRANKO, TABLICA EPITAFIJNA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, FAZOWOŚĆ, STREFA HEMIPELAGICZNA, KONKURSISTA, WIELKOŚĆ, PRZEDSCENIE, CZŁON OKREŚLAJĄCY, SZTYCH, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, PLURALIZM, TYRANEK, ZATRUCIE, RUMIENIDŁO, NEGOCJACJA, GŁOWA NIE OD PARADY, OBLICÓWKA, RADIOODTWARZACZ, KWASORYT, BEZIMIENNOŚĆ, METYLOTROFIA, GŁUPEK, SKAŁA OSADOWA, WZÓR CHEMICZNY, WSZECHMOC, COKÓŁ, ŻYWIEC, KOŁNIERZYK, TAROT, BOŚNIACKOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, INTRATA, ADMIRACJA, WSZECHWŁADNOŚĆ, DIABEŁEK, PARATHA, PODMIOT, OTWÓR STRZAŁOWY, SERENADA, KOMBINEZON, MEDIANA, AMERYKANIZM, CUDZOŚĆ, GEMULA, NOŻYCE CEN, SYNDETIKON, FOTOGRAF, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, WYROCZNICA, ZEBROID, WYCINEK, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, ZASUWNICA, SKŁADKA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, WARTOWNIK, SPADOCHRONIARKA, KOMBINACJA, MARSZ, POTĘGA, MRÓWKA FARAONA, OBSZAR, MAKROPOLECENIE, EDYKUŁA, CZŁONEK RODZINY, WERBLISTKA, BEFSZTYK, UKŁAD PLANETARNY, PROGRAM, PARSZYWOŚĆ, DOWCIPNIŚ, PROEPIDEMICZKA, GRAF PODSTAWOWY, MULTIKULTURALIZM, BĘBEN, POKAZOWOŚĆ, PALETA, FATYGA, WYSŁANNIK, WEJŚCIE, TOM-TOM, KOSZTORYS INWESTORSKI, WADA WZROKU, SKRUPULANT, NIEDOROZWÓJ, NACISK, FORMALISTKA, KRAKERULA, NIDERLANDZKI, PÓŁKAPONIERA, ERA MEZOZOICZNA, JEZIORO POLODOWCOWE, SZNAPS, CARSTWO, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, HALA PERONOWA, WATA, MOMENT TEORETYCZNY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, MECENASOSTWO, LUKA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, SYGNATURKA, EBOLA, MOŁDAWSKI, OGIEŃ, RENTA INWALIDZKA, SPÓDNICZYNA, NISZA, MORENA ABLACYJNA, CAP, CZARODZIEJKA, STOCZNIA, ADAGIO, MASKA, STYL, CZEREŚNIA, ALBUMIK, STYMULATOR, GONDOLA, DZIEŁO ŻYCIA, GRZYB PIASKOWY, WÓŁ, STARTER, LISTEK, ANALFABETA, OSTATNI KRZYK MODY, PREZENT, POSŁANIEC, MAKATKA, SIAD RÓWNOWAŻNY, ŻORŻETA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, DOBRODZIEJKA, CZWÓRKA, DAWKA ŚMIERTELNA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, XSARA, HETERIA, POMOC DROGOWA, PALTO, GEMISTA, PRZEKOZAK, PŁUCZKA, OKRES PÓŁTRWANIA, VASARELY, WINA NIEUMYŚLNA, RAKI, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, TECHNOKRATA, MARIO, COASTER, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, SZUM, INSPEKTOR SZKOLNY, PATRONAT, UCHODŹSTWO, PAMPUCH, POTAJEMNOŚĆ, KAPRYŚNIK, PRZYBYWAJĄCA, PACHCIARKA, STANDING FINANSOWY, WIECZÓR POETYCKI, SPAMER, DYSKRECJA, PROSUMENT, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, OBUSTRONNOŚĆ, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PŁYTKA POSADZKOWA, APOGEUM, ZAWOŁANIE, AZYDEK, ADRESAT, JAGODÓWKA, LAMBREKIN, HALO, TUBA, TEOZOF, ANTYKONCEPCJA, KURAK, ZDANIE, PERCEPAN, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ZAPOZNANIE, GRAF PÓŁEULEROWSKI, ZDZIWKO, REŻIM, WSPOMNIENIE, SYRENA ALARMOWA, SEŁEDEC, ZBIÓRKA, KLON, AKSAMITNA REWOLUCJA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, PRZEWŁOKA, INEZ, DEMOKRATKA, HASŁO, KULTURA MINOJSKA, DZIABKA, SALA, ROZWIDLACZ, ZBIEŻNOŚĆ, FOTOGENICZNOŚĆ, TRAP, CZARODZIEJ, GRUPA, DOMICYL, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, UMOWA, NAGA PRAWDA, JEDNOSTRONNOŚĆ, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, STARANIE, MONTAŻ, ZDANIE, USIŁOWANIE, BŁĄD ATRYBUCJI, LIGA, MIARKOWNIK SPALANIA, BEZPOWROTNOŚĆ, PODEJRZANA, OKRĘT TRANSPORTOWY, WYDAWNICTWO ZWARTE, EKOMUZEUM, WSPÓŁZAWODNICZKA, LOGOFET, TEOGONIA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, UCIĄG, ALOES, LODOWICA, INIEKCJA, PODDIALEKT, OSKÓREK, BARSZCZ, UMAJANIE, RAMA, NIEREZYDENT, ANAMNEZJA, FUTURE PROGRESSIVE, DZIESIĄTKA, ESKORTA, AZJATA, MATOWOŚĆ, GLORIETA, DZIECINNOŚĆ, WYBIJACZ, TRYB ŻYCIA, PAKULARKA, PADWAN, BAK, ANTOLOGISTA, PŁOTEK, FANTAZJA, PTASZYNA, ENDOCENTRYZM, AKADEMIA, BANKRUCTWO, ?ŻAGIEW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.897 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAKT BYCIA PODOBNYM DO KOGOŚ LUB CZEGOŚ, WSPÓLNOŚĆ CECH OBIEKTÓW, PEWNA BLIŻSZA RELACJA, KTÓRA ŁĄCZY COŚ Z CZYMŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FAKT BYCIA PODOBNYM DO KOGOŚ LUB CZEGOŚ, WSPÓLNOŚĆ CECH OBIEKTÓW, PEWNA BLIŻSZA RELACJA, KTÓRA ŁĄCZY COŚ Z CZYMŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POBRATYMSTWO fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 12 lit.)
POKREWIEŃSTWO fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 13 lit.)
POWINOWACTWO fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POBRATYMSTWO
fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 12 lit.).
POKREWIEŃSTWO
fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 13 lit.).
POWINOWACTWO
fakt bycia podobnym do kogoś lub czegoś, wspólność cech obiektów, pewna bliższa relacja, która łączy coś z czymś (na 12 lit.).

Oprócz FAKT BYCIA PODOBNYM DO KOGOŚ LUB CZEGOŚ, WSPÓLNOŚĆ CECH OBIEKTÓW, PEWNA BLIŻSZA RELACJA, KTÓRA ŁĄCZY COŚ Z CZYMŚ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - FAKT BYCIA PODOBNYM DO KOGOŚ LUB CZEGOŚ, WSPÓLNOŚĆ CECH OBIEKTÓW, PEWNA BLIŻSZA RELACJA, KTÓRA ŁĄCZY COŚ Z CZYMŚ. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x