Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: LEK PRZECIWGRZYBICZY, POWSZECHNIE STOSOWANYM MIEJSCOWO NA SKÓRĘ LUB BŁONĘ ŚLUZOWĄ; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA HAMOWANIU SYNTEZY ERGOSTEROLU, KLUCZOWEGO SKŁADNIKA BŁONY KOMÓRKOWEJ GRZYBÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKONAZOL to:

lek przeciwgrzybiczy, powszechnie stosowanym miejscowo na skórę lub błonę śluzową; jego działanie polega na hamowaniu syntezy ergosterolu, kluczowego składnika błony komórkowej grzybów (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK PRZECIWGRZYBICZY, POWSZECHNIE STOSOWANYM MIEJSCOWO NA SKÓRĘ LUB BŁONĘ ŚLUZOWĄ; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA HAMOWANIU SYNTEZY ERGOSTEROLU, KLUCZOWEGO SKŁADNIKA BŁONY KOMÓRKOWEJ GRZYBÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.843

OFIARA ZAKŁADZINOWA, MISECZNICA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, SPRYCIARKA, CIĘGNO KOTWICZE, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, FORMALIZACJA, JOGURT, NIEISTOTNOŚĆ, KLIKOWOŚĆ, CHAŁTURA, PU, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, TATAR, PAJAC, ASTRAGAL, ZGODNOŚĆ, WATA, GRZYBEK HERBACIANY, PORCELANA STOŁOWA, SZASZŁYK, EKSTREMOFIL, NEUROPRZEKAŹNIK, OBUCH, KREDKA, PRESTOZUCH, WĄŻ, SNICKERS, METEOR, ORBITA, GRÓD, PUNKT DYMIENIA, BINDA, BUŁGARSKI, DERESZOWATY, PANTEON, PROWINCJA, SUMA KONTROLNA, KONEW, BRAMA TRIUMFALNA, DRUK ULOTNY, PARKIETAŻ, ZAWAŁ SERCA, PRZEŚWIETLENIE, MORGA, KRYPTONIM, HUMOR, CUDOWRONKA, AKCENCIK, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, OŚWIECICIEL, GERMAŃSKI, ORLIK, BRANIE POD WŁOS, ADIANTUM WŁAŚCIWE, CZĄBER, FENIRAMINA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, NAKŁADKA, HEGEMON, GWIAZDA NOWA, POKREWIEŃSTWO, ŁOPATKA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, KOŁNIERZ, DRUHNA, TON, PASEK, POJĘCIE LOGICZNE, WŁAŚCIWOŚĆ, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, CIENISTKA, SURDYNA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, ŚWINIARKA, PIĘTA ACHILLESOWA, PUDER BRĄZUJĄCY, RACHUNEK CAŁKOWY, HASHTAG, KWINTET, GRZYB NADRZEWNY, PLATON, WYPALANKA, SROMOTNIK, NIEGOSPODARNOŚĆ, SESJA POPULARNONAUKOWA, GOUDA, CIEMNOBLASZEK, BIELACZEK, FAŁSZYZM, OKO OPATRZNOŚCI, PEAN, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, REMONTANTY, JEDNOSTKA ALOKACJI, MLECZAJ LEPKI, PENTOKSYFILINA, LICZKO, KOPROWINA, KREDYT KONSUMPCYJNY, PRZEKŁADNIA, CZUB, KUFF, CZASOWNIK FRAZOWY, TŁO, DOPŁATA EKSPORTOWA, WIR PIASKOWY, ŻAGIEW SKÓRZASTA, PROROK, WRÓBEL POLNY, KONKURENCJA, NORDYCKOŚĆ, SIÓDMA WODA PO KISIELU, RZADKOŚĆ, NULLIPARA, ZAKOPCENIE, TRZONOWIEC, RYKSZARZ, AUTOBUS CZŁONOWY, TESTOWANIE WZORCOWE, WÓŁ, INTRUZJA, ŚWIATŁO, DIAKRYT, KOLOKACJA, OKO, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, GRAF PÓŁEULEROWSKI, KAJMAKAM, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, PRZYJEZDNA, POIMEK, PLINTA, SSAK MORSKI, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, PORTRET, PODAWCA, WYBIEG, PIRAT, KASZA, BIEGUN MAGNETYCZNY, LEKARSTWO, FALA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, REGISTER, RZĄD, URZĄD CENTRALNY, PION, ROZPUSZCZALNIK, CUDZOZIEMSKOŚĆ, BLASZKA, SEGMENT, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, GIMNASTYKA MÓZGU, ZASUWNICA, COŚ, ISOHTIOL, CZEREŚNIA, HIPOTEKA, KABOTAŻ, ODSZCZEPIENIEC, APSYDA, OKRĘT DOZOROWY, ŁYCZAK MUSZLOWY, MBIRA, PSIANKA, KARTEL, DYNAMIZM, ŁUK TRIUMFALNY, WYKUSZ, ESTAZOLAM, MLEKO, WRONIE OKO, KRUCHAWECZKA, DIVA, NIEDYSPONOWANIE, EWOLUCJONIZM, KRYKIET, MROZOODPORNOŚĆ, KREWNY, ZACHOWANIE, KOPIA, WYZWANIE, CEP, BEGONIA, GAPA, MOCHWIAN, FORMACJA, GLORIETA, CIEMNOBLASZEK, BEZIDEOWOŚĆ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, DROŻDŻE KRUCHE, FILC, PRASOWANIE, SUBSTANCJA OBCA, BROŃ MASZYNOWA, TONAŻ, YORKSHIRE PUDDING, TRUKCZASZY, KANGUR OLBRZYMI, TSUNAMI, IZOLATORIUM, ANASTOMOZA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, RICOTTA, KWAS LINOLENOWY, KATAR SIENNY, WYROBISKO GÓRNICZE, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, SKOCZKOWE, OPŁATA CZYNSZOWA, CZĘBOREK, AEROZOL LECZNICZY, ZWYROL, PAS, BERLACZ, DIIKTODON, SREBRO, INWERSJA RZEŹBY, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, UNIA REALNA, HOMOGENAT, ANTENA SATELITARNA, TEFLON, DAWCA NARZĄDÓW, UKŁAD PLANETARNY, LODOWNIA, TRZYNASTKA, REAKCJA TERMOJĄDROWA, SYGNAŁ CIĄGŁY, GŁĘBSZY, UNIFIKACJA, NIEMIECKI, GAUGUIN, RYGIEL, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, LEGALIZACJA PONOWNA, KLIPER, BASEN, BAZA LOTNICZA, ENDOCENTRYZM, RZECZ PRZYSZŁA, WIDŁAK, PORTFEL, LEMIESZ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, KLISZA, MODUŁ MIESZKALNY, DECHA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ODSYŁACZ, PODEJŚCIE, TYRANIA, REPRODUKCJA, PASTYLKA, ZARYS, WASĄG, LOJALISTA, ŚLISKOŚĆ, KOSZT BEZPOŚREDNI, SOS TATARSKI, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, ELEMENT, SMUGA, CZUWANIE, SIODZI, DEPESZA, MŁYNEK, KAMIENNE SŁOŃCE, CHŁODNIK, KRYNOLINA, PLEWKA, SIEROTA ZUPEŁNY, KASETON, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, KRWIODAWSTWO, STOPA, DOCHODZĄCA KOBIETA, PRZECIWNIK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SZPALTA, PODKAST, ZEBROID, ATLAZAUR, DEKONCENTRACJA, MIĘSISTOŚĆ, WSPARCIE, TYGRZYK PASKOWANY, AMBROZJA, KLEJONKA, PUNK ROCK, SEPARACJA, LUZAK, KRĄG KULTUROWY, CRACK, TAKSYDERMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.843 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: lek przeciwgrzybiczy, powszechnie stosowanym miejscowo na skórę lub błonę śluzową; jego działanie polega na hamowaniu syntezy ergosterolu, kluczowego składnika błony komórkowej grzybów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEK PRZECIWGRZYBICZY, POWSZECHNIE STOSOWANYM MIEJSCOWO NA SKÓRĘ LUB BŁONĘ ŚLUZOWĄ; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA HAMOWANIU SYNTEZY ERGOSTEROLU, KLUCZOWEGO SKŁADNIKA BŁONY KOMÓRKOWEJ GRZYBÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
mikonazol, lek przeciwgrzybiczy, powszechnie stosowanym miejscowo na skórę lub błonę śluzową; jego działanie polega na hamowaniu syntezy ergosterolu, kluczowego składnika błony komórkowej grzybów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKONAZOL
lek przeciwgrzybiczy, powszechnie stosowanym miejscowo na skórę lub błonę śluzową; jego działanie polega na hamowaniu syntezy ergosterolu, kluczowego składnika błony komórkowej grzybów (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x