SZEROKI NA CONAJMNIEJ 15 KM OBSZAR GMIN PRZYLEGŁYCH DO GRANICY PAŃSTWOWEJ LUB BRZEGU MORSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STREFA NADGRANICZNA to:

szeroki na conajmniej 15 km obszar gmin przyległych do granicy państwowej lub brzegu morskiego (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZEROKI NA CONAJMNIEJ 15 KM OBSZAR GMIN PRZYLEGŁYCH DO GRANICY PAŃSTWOWEJ LUB BRZEGU MORSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.973

GNIAZDO, SREBRO, SZCZELINA, WOTUM ZAUFANIA, CZARNA KSIĘGA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, AKT, NAWA, ŻAGIEL, CIĄG, OPENER, RETRAKCJA, INTERESOWNOŚĆ, WARTOŚĆ DODANA, JERSEY, PORTUGUESA, ŚWIATŁO, HAUST, BAZYLEUS, POMYLENIEC, GAMBIT, KREDYT BUDŻETOWY, ITALIAŃSKI, FIOLET GENCJANY, RAKIETKA, TEMPERATURA ROSY, SZKOCKOŚĆ, LAPARENTOZAUR, SYRENA, PALIWO KOPALNE, SPRZĘT, PRZESIEW, DUŃSKOŚĆ, NAMAKSAR, WILK, ŁAŃCUSZEK, REAKCJA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, APARAT REGENERACYJNY, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, STATYSTA, ANGIELSKOŚĆ, KALIKO, BIAŁY KRUK, KOSMYK, TRANSPORTÓWKA, REZYDENCJA, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, MOBBING, PRZERÓB, SEK, SELSKIN, PRECYPITACJA, ROBOTA, PSEUDOPAŁANKOWATE, PERIOD, OPARZENIE, POWSTRZYMANIE, MORALIZACJA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, PLAMISTOŚĆ, KIWI, KIJ, KB, BLUES, DRUK, PIEC, PAPILOT, WODNIAK, EKLER, IMPLEMENTACJA, WYZIEWY, APOSTAZJA, TELEFON, LICZMAN, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, PAGON, KET, KORUND, MŁOTECZEK, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, PUSZKA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, CYFOMANDRA, CHIŃSKI, GODZINA, MLEKO, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, EFEKT SNOBIZMU, KUCHENKA, PAJACYK, PAŃSTWO, SZPONA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, WAGON POCZTOWY, OŚWIECICIEL, STYL, KAMIZELKA, WZÓR, GALARETKA, KOPROFAGIA, MIGOTANIE GWIAZD, SALAMI, FILECIK, NAGRANIE WIDEO, KOROWAJ, BIOKOMPONENT, SIODEŁKOWCE, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, TERMINAL, NIERUCHAWOŚĆ, EGZORCYZM, DACH HEŁMOWY, SPRZĘCIOR, POTENCJAŁ, JAMA, BIEŻANÓW, POWŁOKA, IMIGRANT, FRUSTRACJA, PANNEAU, KORDYLINA, FANTOM, ORGANDYNA, PERMISYWNOŚĆ, BUŁAT, FARMAKOKINETYKA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, SMOCZEK, ZAKOLE, OCENA, KAWAŁEK, GLORIA, DUBELTÓWKA, DIAMENT, DROGA LOTNICZA, PŁYTA STOLARSKA, JACHT ŻAGLOWY, FASZYNA, TARCZA, TREPANACJA, SIŁA, RUGI, CHOCHOŁEK, RUMUŃSKOŚĆ, USTERKA, URYNA, CZÓŁNO, SEKSTURYSTYKA, GARNEK, BRODZIK, ABOLICJONISTKA, HAJDUK, POJEZIERZE, BRYTFANNA, OWADY, DOROBKOWICZ, DZIKÓW, KRATER UDERZENIOWY, DYFERENCJA, CHOMĄTO, SZMATKA, OCZKO, AKT, SIOSTRZYCZKA, HARMONIJKA, SABOTY, ZIEMIA, IZBA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, BARKAS, GWINT, BER, OPERATOR BITOWY, HERETYCZKA, ABSORPCJA, KSIĘGI, PAWIĄZ, KOKTAJL KRABOWY, TARCZA, PLEBS, STRUDEL, INDUKTOR, JOSE, GLOSA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, JEDNOSTKA ALOKACJI, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, BORDER, LAMPA LUTOWNICZA, BOMBARDA, NADZIEMNOŚĆ, OCZKO, SKLEP, FORYŚ, KAMIEŃ, STACJA, KOPIA, INSPEKTOR SZKOLNY, PRZĘSŁO, LAMPKA MAŚLANA, REGLAN, GODZ, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, TRZYDZIESTKA, FUSY, SUCHORYT, DYSPENSER, STANDARD EMISYJNY, DEMOTYWATOR, KRATER, OSŁONA, DOBRA, PULPIT, MAJDAN, PRZEWOŹNIK, ZNAK TOWAROWY, MARSREJA, LINIA DEMARKACYJNA, KSIĘŻULO, KANONIK, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, ZUPA, ABANDON, KRAKWA, SIARKA POPIOŁOWA, SMUGA, SŁUPEK, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, KALIBER, WYŻ, ETOLA, RÓJ, DRUGI, PASER, WARSTWA, SÓL, DYSZEL, WIELKI PORZĄDEK, OKŁADKA, BARWY, PRZYKURCZ, PLOTER TNĄCY, BRZDĄC, DEKORTYKACJA, PTASZEK, PARK NARODOWY, NIEWYDOLNOŚĆ, SELSYN, PARTIA, TUNDRA, SZTUKA, SURIN, GRUPA ARYLOWA, ROZPADLINA, KOD IDENTYFIKACYJNY, SUWNICA BRAMOWA, ALLEGROWICZKA, ŚWIECKOŚĆ, OBWIĄZKA, TACA, MOHRG, ATRYBUCJA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, MELIORACJA WODNA, MENISK, APLA, GAD, HRABINI, INSPEKCJA HANDLOWA, KOBIETON, PASTYŁA, NÓŻKA, MARUDER, SZUKACZ, PUŁAP, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, JĘZYK, REGION WĘZŁOWY, ISKRA ELEKTRYCZNA, CYWILKI, TRANSPARENT, ANASTOMOZA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, LEON, BULLETIN BOARD SYSTEM, PIŁA CZOPOWA, KOLOR OCHRONNY, KIESZEŃ, LALA, MEGAFON, PODBIERACZ, NEKTARIUM, ZAMKNIĘCIE CELNE, ?ALBATROS CIEMNOLICY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.973 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZEROKI NA CONAJMNIEJ 15 KM OBSZAR GMIN PRZYLEGŁYCH DO GRANICY PAŃSTWOWEJ LUB BRZEGU MORSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZEROKI NA CONAJMNIEJ 15 KM OBSZAR GMIN PRZYLEGŁYCH DO GRANICY PAŃSTWOWEJ LUB BRZEGU MORSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STREFA NADGRANICZNA szeroki na conajmniej 15 km obszar gmin przyległych do granicy państwowej lub brzegu morskiego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STREFA NADGRANICZNA
szeroki na conajmniej 15 km obszar gmin przyległych do granicy państwowej lub brzegu morskiego (na 18 lit.).

Oprócz SZEROKI NA CONAJMNIEJ 15 KM OBSZAR GMIN PRZYLEGŁYCH DO GRANICY PAŃSTWOWEJ LUB BRZEGU MORSKIEGO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - SZEROKI NA CONAJMNIEJ 15 KM OBSZAR GMIN PRZYLEGŁYCH DO GRANICY PAŃSTWOWEJ LUB BRZEGU MORSKIEGO. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x