PACIORKOWIEC - KULISTA BAKTERIA GRAM-DODATNIA, TLENOWA LUB WZGLĘDNIE BEZTLENOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STREPTOKOK to:

paciorkowiec - kulista bakteria Gram-dodatnia, tlenowa lub względnie beztlenowa (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PACIORKOWIEC - KULISTA BAKTERIA GRAM-DODATNIA, TLENOWA LUB WZGLĘDNIE BEZTLENOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.274

CHÓR, BARETKA, EKSPRES, PYLICA ALUMINIOWA, PRZYLEPNOŚĆ, KARB, DZIEDZICZENIE, LIPA, MAGIERA, ŚWIERSZCZYK, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, HYBRYD, OCZKO, ZATOR, KRYZA, ABONAMENT, RYZYKO KURSOWE, UPRZĄŻ, SECIK, KRÓCICA, STRZELEC WYBOROWY, KOMORA, SMILEY, SUWNICA BRAMOWA, AMBASADOR, PRZEZNACZENIE, PLOTER TNĄCY, WZGLĄD, MAJĄTEK, SKOPEK, DANA, GRANITA, KOZACZKA, STUDNIA ABISYŃSKA, DRUK ROZSTRZELONY, ŁUPACZKA, PODRODZAJ, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, KONTYNGENT TARYFOWY, DOMINANTA, INTERPRETATOR, PŁYTA PILŚNIOWA, METATEKST, ALBUMIK, KOŃ CUGOWY, ŁACINNICZKA, KOSZER, JĘZYK, OKRĘŻNOŚĆ, ZGŁAD, DZIAŁ, RÓŻE, KOMPILACJA, MANIOK, SZKLANKA, ARMATOR, GENTAMYCYNA, NAPIĘCIE, WISIELCZY HUMOR, NIEWYPARZONA GĘBA, PIRACTWO, STATYSTA, SĘK, OPERA MYDLANA, PORFIROBLAST, JOSE, DOBYTEK, NASTURAN, MUFKA, ANORAK, KOLCZATKA, SZTUCZNY LÓD, LOT SZYBOWCOWY, ILOŚĆ REFERENCYJNA, MCHY WŁAŚCIWE, ROZPADLISKO, OKRĘT SZPITALNY, RURKA, JEDENASTKA, DŁUGODZIÓB, WYDATKI, SŁONIOROŚL, KROKIET, TEST PŁATKOWY, KLUCZ, POWŁOKA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, DZIUPLA, ZAWIŁOŚĆ, KACZKA, ODRĘBNOŚĆ, TOWARZYSZ PANCERNY, MAKATKA, NAKAZ, GUMA ARABSKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, JAGODÓWKA, PODKŁADKA, ZDENERWOWANIE, KAFETERIA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, AGATA, DOMINANTA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, ZAWIKŁANIE, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ZAPOTRZEBOWANIE, PŁOZA, BARYKADA, WARTA, CHOROBA, DZIURAWKA, CZEKOLADA, DĘTKA, STALLA, KASZMIR, BAKTERIA, KĘPA, SZORY, CZOŁÓWKA, JEGO WYSOKOŚĆ, HLAK, SOKI, CZWÓRKA, LESŁAW, USTRÓJ, DROGA KONIECZNA, SMOŁA DRZEWNA, PIĘDŹ, GARKUCHNIA, GWIAZDKA, KRAJALNICA, KAMIEŃ OBRAZY, ZAKON MNISZY, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, ZAŚWIATY, DOMINIUM, BODARZ, EKSPRESJA GENU, WAFEL, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, POR, DEFLEKTOR, MASŁO, ADOLF, RÓW MELIORACYJNY, INDUKTOR, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, ZMOTORYZOWANY, KORUPCJA, FUNKCJA, PIERÓG KARELSKI, RUSEK, TERYNA, KOMISJA SKRUTACYJNA, UDAWACZ, LATARNIOWIEC, CIĄGOTY, REGIMENTARZ, ZASIŁEK PORODOWY, NERKÓWKA, SERWIS, KAPISZON, SKRZYDLATE SŁOWO, OBRONA, MANSZETA, BYK, MYRMEKOFIL, CZTEROTAKT, GUMA, ARABESKA, OKŁADKA, NOŚNOŚĆ, ANEMIA APLASTYCZNA, TĘSKNOTA, OŚWIECICIEL, RABACIK, KOLOROWOŚĆ, SZTABSOFICER, ANGORA, KONSULTANTKA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, WYCIERACZKA, PRZEDSZKOLE, KORYTO RZEKI, PRESKRYPTYWIZM, PREZENTER, KAMYCZEK USZNY, ECCHI, ZGRZEWKA, KUWETA, ANTURAŻ, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ESKADRA, DOBÓR GENETYCZNY, MEDALION, KRÓTKOSZ SZORSTKI, JAJA, TRAGIZM, NÓŻ DO CHLEBA, CENA MAKSYMALNA, KLOZET, WYDZIELINA, KUBEŁ, REKOLEKCJE, MALUCH, KOBYŁA, CIAŁO OBCE, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, GRANDA, ZGRUBIENIE, PUNKT MOTORYCZNY, TKANINA, SOLO, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, ZNAK TOWAROWY, PALCÓWKA, ANAGLIF, PRZEMYSŁÓWKA, WSPOMNIENIE, WYCZARTEROWANIE, KĄT, PÓŁCIEŃ, LICENCJA OTWARTA, ZEZWŁOK, PRZEMIANA ODWRACALNA, KĘS, RAKIJA, GRA HAZARDOWA, SPĄGNICA, LEJNOŚĆ, SKAŁA ALITOWA, WINIAN, TOST FRANCUSKI, OBIEKT KUBATUROWY, SIAD, WZÓR UŻYTKOWY, KOCIOŁ FLUIDALNY, KASZKIET, PARK MASZYNOWY, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, MELUZYNA, OSOBNIK, NAPĘD, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, NIECHLUBNOŚĆ, BALON, KIERUNKOWSKAZ, RZEMIEŚLNICTWO, MOZAIKA, TOPIEL, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, PROPORZEC, NOS, OVERCLOCKING, RABA, ALAIN, KALANDER, KONKURENCJA, KONWIKT, FETA, SĄD PODKOMORSKI, IZOLATORIUM, POPRAWA, ZATROSKANIE, ANYŻEK, LATANIE, ZIELONE, KRWAWNIK, BĘBEN, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, LYCRA, ARMIA, ODWIERT, KLASTER, PILAW, GŁOS, AGAT MSZYSTY, ZAPACH, PRZETWÓRCZOŚĆ, HULAJDUSZA, CYFOMANDRA, KRĘGARSTWO, KROKIEW, JANÓW, DOŚWIADCZENIE, PANEL ADMINISTRACYJNY, KAWALERIA, KNEDLIK, SINIAK, SZCZAW, KANCONETTA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, GLIKOLIPID, MUTACJA, LIMUZYNA, PRZEWIDYWANIE, ODEZWA, ?TEST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.274 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PACIORKOWIEC - KULISTA BAKTERIA GRAM-DODATNIA, TLENOWA LUB WZGLĘDNIE BEZTLENOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PACIORKOWIEC - KULISTA BAKTERIA GRAM-DODATNIA, TLENOWA LUB WZGLĘDNIE BEZTLENOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STREPTOKOK paciorkowiec - kulista bakteria Gram-dodatnia, tlenowa lub względnie beztlenowa (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STREPTOKOK
paciorkowiec - kulista bakteria Gram-dodatnia, tlenowa lub względnie beztlenowa (na 10 lit.).

Oprócz PACIORKOWIEC - KULISTA BAKTERIA GRAM-DODATNIA, TLENOWA LUB WZGLĘDNIE BEZTLENOWA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PACIORKOWIEC - KULISTA BAKTERIA GRAM-DODATNIA, TLENOWA LUB WZGLĘDNIE BEZTLENOWA. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast