NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘCHERZ to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)PĘCHERZYK to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PĘCHERZ

PĘCHERZ to:

rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

workowaty narząd w ciele, który najczęściej pełni funkcję zbiornika na określone płyny (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

narząd gromadzący mocz wydalany przez nerki (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

pustka w materiale odlewu o kształcie kulistym lub jajowatym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.317

KOPIA, BŁONA PŁAWNA, FEROMON, TOP, PEPSI, KINETOPLASTYDY, GRZYB NADRZEWNY, WIERNI, BŁĄD STATYSTYCZNY, KOLIMATOR, HELIOFIZYKA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, TRIADA KARTAGENERA, LUKI, ZATRZYMANIE, CIELENIE SIĘ LODOWCA, CEREMONIAŁ, STARA MALEŃKA, KORONA, ŚRODOWISKO, ŻUŻEL, ŁADOWACZ, NIEMIEC, ŚCIĘCIE, CZAPA, RUMIENIDŁO, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, ANTYKWARNIA, MIERZWA, KAWAŁ, BLACKJACK, ZABAWA, CHŁOPCZYCA, GRAFIKA, KSIĄŻKA ADRESOWA, CIEMNA KARTA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, KOMISJA BUDŻETOWA, MISIO, DŻEM, DZIESIĘCINA, PLAN MOBILIZACYJNY, SEKCJA, PARADOKS RUSSELLA, PUGILARES, DRĄG, PEREŁKA, OSTROKÓŁ, SOS, STEREOTYPIA RUCHOWA, WŁÓKIENKO, CHOROBA RITTERA, NOWELIZACJA, LEJEK, MIODOWÓD, LASONOGI, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ALARM LOTNICZY, ZATOKA, AFERALNOŚĆ, POLOPIRYNA, BOHATERKA, WSTĘŻNICE, JĘZYK, PĘCHERZ, KIJ BEJSBOLOWY, WYDAWNICTWO ZWARTE, DEFICYT, WOKALIZA, TRUP, EFEKT BOGACTWA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, SÓL AMONOWA, MGŁAWICA, ZAPIS, PRZEWIELEBNOŚĆ, JAZ, REDAKTOR NACZELNY, SKRZYNKA POCZTOWA, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, ANALIZA WIDMOWA, SUPRAPORTA, WILCZY GŁÓD, SREBRO, KLINIKA ODWYKOWA, NUMEREK, KAJMAK, DIALER, KULE, KONTROLA SKARBOWA, SPULCHNIACZ, PAS, SZCZELINA, HISTORIA LITERATURY, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, BABKA, PUSZCZYK, TŁUSZCZ, RADIO, LOKATA DYNAMICZNA, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, PEPINIERA, SKARB, WOLA, KSENOLIT, GRZEBIEŃ, KOLBKA, SILNIK CZTEROSUWOWY, SZABAŚNIK, MORESKA, FILOZOFIA POZNANIA, TELEMECHANIKA, ZBIOREK, BOZIA, KONSYGNATARIUSZ, KONURBACJA, OPRAWKA, BEZSENS, MAMMOLOGIA, PERUKARZ, NATURALNY SATELITA, ZABARWIANIE, KRA, TOWOT, NIECHLUJ, PLANTAGENECI, ZESTRÓJ INTONACYJNY, UTYLITARYZM, PIGWA, WODA ŚWIĘCONA, TEKSTYLNY, ZUPA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, BLISTER, IRONIA ROMANTYCZNA, GAJA, POMORZE ŚRODKOWE, ILJIN, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, EURYTMIA, STARY LIS, REGENT, BUDOWNICTWO LĄDOWE, OBSESJA, WILGOTNOŚĆ, PRZEPRÓCH, WSCHÓD, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, ARKA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, ISTOTA ROZUMNA, WAŁ, NASTAWNOŚĆ OKA, RAK, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, GÓWNIARA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, POKEMON, MONOCYT, MINIATURA FORTEPIANOWA, KORONKA BRUKSELSKA, MONTER, GRUSZKA BOKSERSKA, DRACENA, NEGATYW, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, POŻYTECZNY IDIOTA, KOMISUROTOMIA, ZRZĄDZENIE, UPOJNOŚĆ, MAK NIEBIESKI, FORTE, FANPEJDŻ, STAROPOLSKI, TOPIK, SIEROTA NIEBOŻA, TELETECHNIKA, TUŁACZ, KOMUNA MIEJSKA, BOHATER LIRYCZNY, DRABIK DRZEWKOWATY, CHARAKTERYSTYKA, AUTOMOBILISTA, OBÓZ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, ZAPRZĄG, GZYMSIK, MURSZ, MILLET, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, PIKADA, PRZYTULIA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, ŻURFIKS, KOMBATANTKA, ZAKONNICZKA, SAGA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, ŚLIZG STAWOWY, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, FUNKCJA BORELOWSKA, KOMÓRKA, PTASZNIK GOLIAT, NOWONABYWCA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ULOTKA, SĄSIEDZKOŚĆ, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, GRUBA ZWIERZYNA, JASTRZĘBNIK, PROMIEŃ, ARMIA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, FUTERKO, BOK, SZLACHTA CHODACZKOWA, KONIEC ŚWIATA, DWA ZERA, SZKŁA, ZWINNOŚĆ, ATRYBUCJA, KOMISJA REWIZYJNA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, LAUR, SKŁADNIK ODŻYWCZY, MIRA, DYWDYK, BASEN, SCHLANIE SIĘ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, DZIAŁOWIEC, MAJSTERSTWO, SZCZAPA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, WICIOWIEC, BLANK, FAZA, UGNIATARKA, IMPERIUM KHMERSKIE, MAGNES, DZIELNICA, FOTOGRAF, NAGŁOŚNIENIE, FRONTYSPIS, TUKAN, GĘŚ, ODMA OPŁUCNOWA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, RASTER, ASYRYJSKI, ODZIEMEK, ZAPALENIE, NIC, NARÓD, AKRONIM, WSPÓŁZAWODNICZKA, PSALM ALFABETYCZNY, SARONG, BEFSZTYK, STAŁA, PIÓRO, TUNIKA, MEGAFON, CYKL MIESIĄCZKOWY, TRIDUUM, RUTENIZACJA, REKOMPILACJA, REGIONALISTA, ŁOPATKA, CHOINKA, ZBOWID, KIESA, KOMPATYBILNOŚĆ, PROWINCJA, KASTYLIJSKI, PŁOCHLIWOŚĆ, SKANER BĘBNOWY, EUFORBIA, EWANGELIZATOR, CYFRONIK, ARACHNOLOGIA, ATOPINA, KWALIFIKACJA, OSŁONKA, ABISAL, SPIERDOLINA, DOM STARCÓW, BLIN, OCZKO, KOLCZATKA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, KOLEJKA GÓRSKA, DYKTATORSTWO, SIOSTRA, BANK ZRZESZAJĄCY, TANDEM, PYŁ, KRZTUSIEC, ?EGZOTYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.317 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘCHERZ niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)
PĘCHERZYK niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘCHERZ
niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.).
PĘCHERZYK
niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 9 lit.).

Oprócz NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x