Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘCHERZ to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)PĘCHERZYK to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PĘCHERZ

PĘCHERZ to:

rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

workowaty narząd w ciele, który najczęściej pełni funkcję zbiornika na określone płyny (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

narząd gromadzący mocz wydalany przez nerki (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

pustka w materiale odlewu o kształcie kulistym lub jajowatym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.559

WŁOCHACZ, CHODNICZEK, PŁOMYK, MIŚ, KOLEŚ, PEGAZ, FUZJA JĄDROWA, PAWANA, GRUBOŚĆ, STYGOFIL, PROMOTOR, SYTUACJA PODBRAMKOWA, BULIONÓWKA, TAUTOCHRONA, MINA MORSKA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, PYCHOTA, SKUPINA, SAMOCHODZIARZ, PAKIET KONTROLNY, SOBÓR, MISIAK, SŁAWA, MASYW GÓRSKI, BŁYSK HELOWY, JEDNOSTKA INFORMACJI, ŻABKA, UZWOJENIE WTÓRNE, DRÓŻKA, SSAK OWADOŻERNY, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, KOSMOLOGIA, MIRAŻ, GÓRNICTWO WĘGLOWE, DUOLA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, BRAT, PRZEPIÓRKA, NAPĘD RAKIETOWY, NIEMIASZEK, AKUSTYKA, LEWOSKRZYDŁOWY, KATON, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, BRUKSELKA, WSPÓŁUCZEŃ, ZIEMIA ODNIESIENIA, ORBITA BIEGUNOWA, PATRIARCHAT, WIDMO OPTYCZNE, ORGAN, GRZYB NIEJADALNY, ARGENTYŃSKOŚĆ, PODATEK KOŚCIELNY, KONTO, ŚLĄSKI, F, SATELITA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, KUTER UZBROJONY, WRĄB, ŚREDNIA WINSOROWSKA, PRZECINACZ, ANTEPEDIUM, WYSPA BARIEROWA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, SŁUCH ABSOLUTNY, KOŁECZEK GOLFOWY, HALBA, ŻYWOTOPISARZ, WYSZUKIWARKA, PODNÓŻEK, RACA, CICHA MSZA, SPLOT, DZIECKO WIEKU, CHŁONIAK, KLAUZULA UMOWNA, FASCYNATOR, KOLANO, BALSAM, WANIENECZKA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, ZAPOTRZEBOWANIE, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, MUSICAL, ZAUSZNIK, ROBOTA GÓRNICZA, KORELACJA KANONICZNA, EMANACJA, MAKINTOSZ, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, LINIA GŁOWY, DUALIZM, ZADRZECHNIA, STYL WILHELMIŃSKI, ZRAZÓWKA, HEROLD, NERWICA NIEDZIELNA, GWAJAKOWIEC, OBÓZ DOCHODZENIOWY, SZKŁO MĄCONE, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, DYSTRYBUTOR, KOMUNIA, ŚMIESZNOSTKA, KORONA, MISTRZYNI, SIÓDMY, SŁUŻBA, FAŁ, MAJĄTEK NIERUCHOMY, NACZYNIE WIEŃCOWE, CHOINKA, EKSTERN, TUMAN, SYSTEM KONSORCYJNY, SHIMMY, HIPODROM, UKŁAD INERCJALNY, LENIWCE DWUPALCZASTE, NARYS POLIGONALNY, SZARPANINA, ZGIEŁK, OMDLAŁOŚĆ, FLASZOWIEC, NAPPA, MIKSER, PODZIEMIE, HEKSACHLOROFEN, RESKRYPT, PITU-PITU, MOST, CIARKI, ROMANISTYKA, PŁYTKA NAZĘBNA, GONIOMETRIA STATYCZNA, BRZMIENIE, ZNAJOMY, ZARODEK, PRĄD ZAWIESINOWY, WIELKA CHOROBA, PUSZKA, SPŁUKIWACZ, DIAKON, DEGRADACJA, MARATON, NOC, PASJA, KLESZCZOWATE, AMPUŁKA, KIKUTNICE, KOLEGA PO FACHU, PARTIA WŁOSKA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, JĘZYK DUŃSKI, ZASTRZAŁ, JEDNOSTKA METRYCZNA, LITERATURA PIĘKNA, PODPAŁ, OBCHODOWY, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, KRYZYS KATATYMICZNY, NOŚNOŚĆ, ROZBIERACZ, DIRT, NAŁÓG, PRAWOSKRĘT, KANCONETA, ARAB, ODWARSTWIENIE, PRZEMIANA POKOLEŃ, KNECHT, TROJACZEK, SIEWKA, CEMBROWANIE, KUPON, MISTRZ, WYTWÓRCZOŚĆ, KONEWKA, NEKROPOLA, TRĄBA POWIETRZNA, GRÓDŹ, BĄBEL, ABAKUS, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, SALSA, UKŁAD DOKREWNY, HAFT, EMOTIKONA, PROFITENT, MIHRAB, LEUKOTOMIA, KOSARZ, MASOŃSKOŚĆ, IMMUNOGLOBINA E, SPÓDNICZKA, MEDIATEKA, MIEDNICZKA NERKOWA, DOBRA STRONA, SZADŹ, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, STRZAŁA, KOMENTARZYK, PAKA, TYK, KODON NONSENSOWNY, RYNEK NIEDOSKONAŁY, ŁOMOTANIE, SIARCZEK, OBSŁUGA, DEALPACK, PĘK, LARP, PARTIA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ŁUK TĘCZOWY, MIŚ, RYNEK RÓWNOLEGŁY, TANIEC WSPÓŁCZESNY, LINIA ROZUMU, DOZNANIE, GALERIA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, NACZÓŁEK, NIEUCHWYTNOŚĆ, POŚREDNIK, STAROŻYTNICTWO, DOBÓR GENETYCZNY, STOLARKA OTWOROWA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, OBI, ZAPYLENIE KRZYŻOWE, TRANSFORMATORNIA, JEDNOŚĆ, NUMIZMATYKA, LAMPA ŁUKOWA, ANTYKONCEPCJA, KECZUA, WIBRACJA, GRYZIPIÓREK, WIEDŹMA, WIECZNE PIÓRO, KORZEŃ, ADMINISTRACJA SKARBOWA, NIENORMATYWNOŚĆ, ETYKA, UWAGA, CZERWONE ŚWIATŁO, WAGA SZALKOWA, GALICYJSKI, SZKLIWO, KRĘG SZYJNY, KOLCZAK, PIĘTRO, AGAMA, SAMOZAPALENIE SIĘ, BLEJTRAM, PONDERABILIA, TRACKLISTA, DROGA KRAJOWA, OZOREK, MANIERZYSTA, NASIENNIK, NOGAJOWIE, HEGEMON, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, WIECZNA ZMARZLINA, WSPÓŁŻYCIE, BRAK, PRZYDZIAŁ, KLEKOTKA, PRECYPITACJA, STACJE ZLEWNE, JĘZYK KARYJSKI, SEKSTANS, GENOMIKA TEORETYCZNA, INTERWENCJA, PALEONTOLOGIA, PALEOBOTANIKA, DYSZKANCIK, OKRES WEGETACYJNY, ASPEKT, PŁETWA STEROWA, MAJĄTEK RUCHOMY, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, S/Y, KONFESJA, SYMULANT, WAŻNOŚĆ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, FENICKI, EROTOMAN, PUSTELNIA, PRZEKRASKA, ŻEL, ODKRYWCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.559 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pęcherz, niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)
pęcherzyk, niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘCHERZ
niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.).
PĘCHERZYK
niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x