Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘCHERZ to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)PĘCHERZYK to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PĘCHERZ

PĘCHERZ to:

rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

workowaty narząd w ciele, który najczęściej pełni funkcję zbiornika na określone płyny (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

narząd gromadzący mocz wydalany przez nerki (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

pustka w materiale odlewu o kształcie kulistym lub jajowatym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.559

RIGAUDON, SZPILKOWE, KANTOR, ARAKAŃCZYK, PRZEDRUK, KATOLICKOŚĆ, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, ŁAŃKA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, MUSZLOWCE, DŻIHAD, MAKROPOLECENIE, BAŃKA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, GNETOWE, PUSZEK, ACYDURIA MEWALONIANOWA, CYKL KONIUNKTURALNY, KARATE TRADYCYJNE, GEN HIPOSTATYCZNY, PORÓD OPÓŹNIONY, NERCZYŁUSK, CZERNINA, GŁOSKA NOSOWA, KOLEKTOR, KUŹNICA, JAZGOT, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, JOGA, WEDUTA, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, STACJA, CZAS ZIMOWY, STOLICA, REZYDENT, KOKTAJL KRABOWY, LICZBA PÓŁPIERWSZA, ŚWIĄTYNIA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, MLEKO W PROSZKU, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, DOKUMENTARZYSTKA, BOHATERKA, COASTER, MAKAGIGI, FILEMON SZARY, ZNAK TOWAROWY, ŚNIEG, ASYSTENTKA, DOMEK LETNISKOWY, INWOLUCJA, MACHNIĘCIE KOZŁA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, MANICURZYSTKA, BARWICA, GRABEN, GRAFIKA RASTROWA, SEKSTET, KOMÓRKA KERRA, MIKS, INWALIDA, EKRANOPLAN, OBSADA, DWORUS, KOMEDIALNIA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, KLERODENDRON, CEMENTACJA, DAWCA, PLATFORMA PROCESOROWA, BENCHMARK, ANTENA TUBOWA, ZAKOCHANA, SCHAB, NOZDRZE TYLNE, CIĄGNIK, ANTYFONARZ, HARD PORNO, SYNDETIKON, ANTYCYPACJA, FRONTON, TACZKA, ORBITER, NAWALANKA, PRZEWÓD RATUNKOWY, DOMEK NA DRZEWIE, PURPURA, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, RESKRYPT, HORYZONT ZDARZEŃ, ORTOPEDA, ENDOSZKIELET, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, MALINÓWKA, ŁASKAWCA, KONFRONTACJA, PSAMMOFITY, GAWĘDA SARMACKA, KOALA, NARYS KWIATOWY, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, SONIFIKACJA, POLIMODALNOŚĆ, EKWIPARTYCJA, OSŁONOWOŚĆ, CZESKI, EUCHARYSTIA, RODNIA, MAGNES TRWAŁY, KONCERT ŻYCZEŃ, PRZYRZĄD OPTYCZNY, LAMINAT, OCZKO W GŁOWIE, ZAWIKŁANIE, BAZYLIKA KATEDRALNA, SKRĘTKOWCE, KOLORYT, NIENORMATYWNOŚĆ, ABORTERKA, SEKRECJA, PENITENCJA, HALO, OSKARŻENIE, ANTENA DOOKÓLNA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, STUZŁOTÓWKA, JĄDRO, RATOWNIK MEDYCZNY, KRÓTKI RÓG, CHAŁUPNICA, TYPOLOGIZACJA, AMINEK EGIPSKI, PUSZKA, NIEUNIKNIONOŚĆ, WIDMO ATOMOWE, DRUHNA, ANUSZKIEWICZ, KLAUSTROFOBIA, PROBLEM, BLASTODERMA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, SKRYBA, PARADOKS OLBERSA, LUSTERKO, LICZBA AUTOMORFICZNA, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, OSTREK, PARTIA, PODPORA, PRZYSPOSOBIONY, TERAPIA STRUKTURALNA, OTWOREK, KULUARY, AZYL, BAŚNIOWOŚĆ, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, ENTEROBAKTERIA, NEOGOTYK, JEDNOSTKA ZALEŻNA, ZEFIR, DUROPLAST, STARA MALEŃKA, SPRYCIARKA, BADANIE PODMIOTOWE, BŁONICA KRTANI, FOTOGRAM, VAT, STANCA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KAPITULANT, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, ILUWIUM, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, RÓŻA PUSTYNI, KŁAKI, LEKARZ DOMOWY, ANGLEZOWANIE, GŁOWNIA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, CZYSTOŚĆ, MORFEM LEKSYKALNY, ZAMSZ, SKRÓT, MORELÓWKA, HUBA ŻÓŁTA, ORGANIZACJA, PYTANIE SIĘ, WCINKA, ELIMINACJE, SANDBOX, TANIEC, CONCEPT ART, ARTYSTA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, ASYSTA, PRZEŻYCIE, BIURO PERSONALNE, ZAWRÓT GŁOWY, SCIENCE FICTION, KOPARKA KROCZĄCA, GOSPODARZ, PIES STRÓŻUJĄCY, SILNIK INDUKCYJNY, PAS, OWADOŻERNE, ŚWIDRAK, KREACJA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, ŁOPATA, PANNEAU, IZOMER GEOMETRYCZNY, NOWA KLASYCZNA, TYNK, POCIĄG OSOBOWY, PREMIA GÓRSKA, DŻIN, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, OŻYNA, CHAMEOFIT, MONILOFITY, GAWĘDA, WIĄZANIE, OKULAR, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, METODA FEULGENA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, KOCHAŚ, SIŁA SPOKOJU, GRA, KIERZYNKA, PODATEK KOŚCIELNY, WĘGIEL KOPALNY, PASTA, CHAŁTURNIK, TONAŻ, CHWYTNIK, FETYSZYZM, KWASEK, KLOPS, ZWIĄZANIE SIĘ, PRZENIKLIWOŚĆ, KLEPISKO, BEZGŁOŚNOŚĆ, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, RADIOELEKTRYKA, MASAJKA, KONWERTER, MARSJAŃSKI, CZYN NIEDOZWOLONY, COPYPASTA, LIRA KORBOWA, PROGRAM, JESIOTR ROSYJSKI, JĘZYK, RUMIAN RZYMSKI, PERTYT, DYREKTOR KREATYWNY, LATIMERIOKSZTAŁTNE, INWOLUCJA, GEKON PAZURZASTY, KWALIFIKACJA PRAWNA, ABISAL, JĘZYK PROTOSEMICKI, GĘBA, INTENCJONALIZM, ŚMIECIARZ, KIT, OBUSTRONNOŚĆ, SPISYWACZ, PASTYŁA, ROMANSOPISARZ, SZKLISTOŚĆ, RÓŻOWE OKULARY, KŁAMCA LUSTRACYJNY, EGRETA, KUKUŁCZE JAJO, GOLAS, KWARTET, PROPAGANDA, MŁYN WODNY, NIECZUŁOŚĆ, ROZWOLNIENIE, ZŁOŻE, ATTYKA, SYNONIMIKA, PULWERYZATOR, ROTA, MSZA, KATANA, TRANSMISJA, KLESZCZ, WIELKI KSIĄŻĘ, SIŁA PŁYWOWA, CEWKA INDUKCYJNA, POKUTA, POMURNIK, NIEMOWA, ETYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.559 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pęcherz, niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)
pęcherzyk, niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘCHERZ
niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.).
PĘCHERZYK
niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x