NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘCHERZ to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)PĘCHERZYK to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PĘCHERZ

PĘCHERZ to:

rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia skóry lub odciśnięcia jej (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

workowaty narząd w ciele, który najczęściej pełni funkcję zbiornika na określone płyny (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

narząd gromadzący mocz wydalany przez nerki (na 7 lit.)PĘCHERZ to:

pustka w materiale odlewu o kształcie kulistym lub jajowatym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.317

LACROSSE, PACHCIARZ, KAGANIEC, MIGRACJA, SYSTEM POWIERNICZY, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, KIELICH, DOGODZENIE SOBIE, EWANGELIZATOR, HEMIKRYPTOFIT, PERKAL, BLOK, MAJĄTEK RUCHOMY, SUPERNOWA TYPU IB, ROGAINING, NOBEL, BEZWODNIK KWASOWY, ŻYWICIELKA, STRUNOWIEC, CIĄGNIK CIĘGNIK, SHOUNENAI, CENTRALNE, EKSPERTKA, SINGEL, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, KOŁO, GARBARZ, ŻUŁAWA, UCIECZKA, GAD, BUZA, NOC, KUMA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ŚCISKACZ, JANUSZ, GAŚNIK, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, PERFORACJA, QUADCOPTER, PRZEWRÓT, WYWÓZKA, WULKAN BŁOTNY, WYBIELACZ OPTYCZNY, TKANINA UBRANIOWA, OKRĘT TRANSPORTOWY, BIOMETRIA, ŁĄCZNOŚĆ, KWIAT SIARCZANY, WYKUSZ, CZŁON SKRAJNY, SIMON, TEOLOGIA SYSTEMATYCZNA, KRAN, TARTINKA, BOOROOLA, FASOLKA MUNG, CHROBOTEK, REMINISCENCJA, KOREAŃSKI, SAMOCHODZIARZ, KONEWKA, FILEMON CIENKODZIOBY, ZIEMNIAK SKROBIOWY, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, ŻYCIODAWCA, WOW, BONGOSY, MAKATKA, SYNAPIZM, OTWÓR, KURCZAK TIKKA MASALA, KOPROFAGI, AFERKA, KARTUSZ, ZAŁOGA, ŁAPACZKA, MISIACZEK, PUDER BRĄZUJĄCY, SZCZOTECZKA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, GONIEC BIAŁOPOLOWY, PROTEZA DENTYSTYCZNA, GLUKOZOAMINOGLIKAN, ULGA MELDUNKOWA, SZCZEĆ, FILAKTERIA, PALCÓWKA, KAMIKADZE, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, KURZYSKO, CYCEK, MARŻA HANDLOWA, WYZIEWY, CZOP ŚLUZOWY, CZARNA KARTKA, MECHOWCOWE, KUCHNIA, RUCH, SZKLIWO CERAMICZNE, JIM, ŁAŃCUSZEK, WYCIĄG TOWAROWY, ZESPÓŁ DRAVET, PUŁAP, KAWAŁEK, DEMOT, MATECZNIK, OOLITYT, CIĘGNO NAPĘDOWE, SZPRYCA, HARD ROCK, PIECZEŃ, NASTROSZ LIPOWIEC, KLEJ, PASTORALE, GRAFIK, STACJA ZAKŁADOWA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, WYZWISKO, RÓW, ATRAPA, EDWARD, PODPAŁ, WARNIK, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, MARKA, KWASORYT, STOŁP, LICYTACJA, KURZA STOPKA, ROŚLINA SOLNISKOWA, CHOROBA BUSCHKEGO, UCZESTNIK, REJON, GERMANIZACJA, CYKL, RUMIEŃ NAGŁY, HRABINI, ROZROST, STACJA ZBORNA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, JAMA PACHOWA, SAMODZIERŻCA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, OBIEKT, TEUTOŃSKI, GIERKA, REFORMATOR, REGENERACJA, MOSTEK, ŁOBODA, SFORMUŁOWANIE, ZŁOŻENIE UKŁONU, SAMOPAŁ, ZAZDROŚĆ, PIKSEL, EMILY, PACZKA, ROZRABIACZ, PÓŁMISEK, RUSKI, PISMO IDEOGRAFICZNE, CYKL PERYGLACJALNY, BLISKOŚĆ, ALASKA, KROPLA, KRÓLIKARNIA, REAGENT, OTWIERANIE DUSZY, LAIK, SZABAS, RECEPTOR WĘCHOWY, JEŻYNA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, SKROMNISIA, APLEGIER, WYDAWNICTWO SERYJNE, REWOLWER, KORZONEK, ZEW KRWI, MANIERKA, PIKNOMETR, KRUPNIK, EKONOMIA, JODAN(VII), SUPRESJA, GAMELAN, PAKA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, ZESZYT, STATEK TRANSPORTOWY, AGREGAT KRYSTALICZNY, WYRÓB TYTONIOWY, ESKORTA, KŁAK, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, GENIUSZEK, REWANŻ, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, BAJECZNOŚĆ, ZEGAR KWARCOWY, METALOPROTEINA, ZAUSZNIK, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, HANDEL NARĘCZNY, LENIWIEC BRUNATNY, SKOCZNIA, OBSZAR WODNY, NARODOWOŚĆ, KROTON, WYPRAWIACZ, STACJA, PLANETARIUM, NEGACJONISTA, STOPA NARZUTU, DŁUŻNICZKA, LITERATURA, KANAŁ PRZERZUTOWY, BIEGUN GALAKTYCZNY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, ZESPÓŁ, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, KOK, OLEJEK, ABONAMENT, MANIERYZM, EDAM, GRA POJEDYNCZA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, PRZEDPOLE, MANDŻURSKI, OPERATOR, GENETYKA MOLEKULARNA, ASOCJATYWNOŚĆ, ŻAKIET, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, KARNIAK, PRZETACZANIE KRWI, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, KOMBINATORYKA STOSOWANA, KAMBUZ, APORT, ONOMASTYKA, BRETOŃSKI, PUNKT APTECZNY, LICZBA ATOMOWA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, AŁMATY, KISZKA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, REWIR, ROPUCHA BLOMBERGA, CIUPAGA, ECCHI, KARIOLKA, WODA GEOTERMALNA, BUJAK, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, LAKONIZM, OCENIACZ, DOROSŁOŚĆ, FLACHA, STAŁA SVEDBERGA, TEKST REZULTATYWNY, KOBIECISKO, KOOPERATOR, NERW, PALIWO GAZOWE, MORZE CZARNE, WINA NIEUMYŚLNA, APOZYCJA, KARDIOLOGIA, MINORKA, TERAKOTA, SYMBOL, MODERATOR, GRUSZKA, ODKOS, TEST NASKÓRKOWY, STYLISTKA, TRZYNASTY, OBJĘTOŚĆ, WIDŁOGONEK, FRANCKE, DERYWAT, ANOMALIA POLANDA, KWACZ, REKLAMANT, TEMPERATURA ROSY, ŚWIETLIK, MINIPIŁKA, SYRENA OKRĘTOWA, STAROINDYJSKI, ZMARSZCZKA, GRAFICIARZ, GABINET, ŻYCIAN, PARATHA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.317 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘCHERZ, niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.)
PĘCHERZYK, niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘCHERZ
niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 7 lit.).
PĘCHERZYK
niewielka, kulista bańka, zawierająca jakąś lotną substancję, np. powietrze, która tworzy się w innej substancji, np. cieczy lub odlewie (na 9 lit.).

Oprócz NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE inni sprawdzali również:

dział geografii religii zajmujący się rozmieszczeniem miejsc świętych w przestrzeni ,
najczęściej używana nazwa na oznaczenie muzułmańskiego raju ,
drobny motyl nocny: gąsienice żerują na grzybach włosach produktach wełnianych ,
bezwzględne nic ,
francuski mechanik teoretyk ur. w 1920 r., prace z teorii profili, dynamiki gazów, magneto-hydrodynamiki i mechaniki ciała stałego ,
organizm, u którego zostaje zwielokrotniony cały garnitur chromosomów, np. 3n, 4n, 5n ,
sufit (przest.) ,
gatunek walenia z rodziny fałdowców; największe znane zwierzę w historii Ziemii ,
malarz, grafik i scenograf (1870-1936) krajobrazy, ilustracje ,
napięcie między dwoma punktami jednocześnie dostępnymi nie należącymi do obwodu elektrycznego, które może dotknąć dwiema częściami ciała, np. dwiema rękami lub ręką i stopą ,
uczestnik rywalizacji, który przegrał ,
dorosły mężczyzna, który ma cechy dziecka ,
mieszkaniec Hiszpanii, człowiek pochodzenia hiszpańskiego ,
mieszkanka Abchazji, kobieta pochodzenia abchaskiego ,
Antetonitrus - rodzaj najstarszych ze znanych zauropodów, żyjący w okresie późnego triasu w południowej Afryce ,
postawa przyzwolenia na czyny dewiacyjne czy nawet przestępcze bez wymierzania sankcji lub wymierzania sankcji niewspółmiernie łagodnych; wyróżniamy permisywność społeczną, seksualną, terapeutyczną ,
rekiny dywanowe, Orectolobiformes - rząd ryb chrzęstnoszkieletowych (Chondrichthyes); największym przedstawicielem rekinów dywanowych i jednocześnie największym z rekinów jest rekin wielorybi ,
lotokot, kolugo, lotoperz, latoperz, kalugo ,
dawne określenie nart ,
metoda wykorzystywana jest do określenia prawdopodobieństwa lub czasu zajścia przyszłych zdarzeń ,
na trasie Rabka-Zdrój - Myślenice ,
Cupressus nootkatensis - gatunek wiecznie zielonego drzewa iglastego z rodziny cyprysowatych; występuje naturalnie w Ameryce Północnej wzdłuż wybrzeży Oceanu Spokojnego ,
zachmurzone gdy pada deszcz ,
spryciarz, ktoś zaradny, budzący podziw ,
grupa uzwojeń generatora ,
żartobliwie o okularach ,
zasłona, która okrywa głowę i piersi, noszona przez wiele muzułmanek po osiągnięciu dojrzałości w obecności dorosłych mężczyzn spoza ich najbliższej rodziny oraz kobiet nie muzułmanek ,
... Caliber, auto z USA ,
metalowy profil, używany jako stelaż na but, podczas wbijania gwoździ w podeszwę ,
podrodzina ptaków wodnych

NIEWIELKA, KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA JAKĄŚ LOTNĄ SUBSTANCJĘ, NP. POWIETRZE, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ODLEWIE. Dodaj komentarz (0)

      4 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x