OBWODNICA PROWADZONA AUTOSTRADĄ, MOŻE BYĆ ŚRÓDMIEJSKA, POZAMIEJSKA, LUB TEŻ CZĘŚCIOWO TAKA, CZĘŚCIOWO TAKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBWODNICA AUTOSTRADOWA to:

obwodnica prowadzona autostradą, może być śródmiejska, pozamiejska, lub też częściowo taka, częściowo taka (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBWODNICA PROWADZONA AUTOSTRADĄ, MOŻE BYĆ ŚRÓDMIEJSKA, POZAMIEJSKA, LUB TEŻ CZĘŚCIOWO TAKA, CZĘŚCIOWO TAKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.299

WIELKA BESTIA, BAJCA, JAZDA, ATLAS NIEBA, TAPER, DAWKA DOPUSZCZALNA, BENZOCHINON, WIZJONER, REPRODUKCJA, FIOLET GORYCZKI, ANOMALIA TERMICZNA, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, SKURCZ, ŚWIATŁOCIEŃ, RURKA, LITWAK, OŚCIEŻE, SZTUCZNE SERCE, KOMORA, OBRÓT PIENIĘŻNY, ROZKŁAD, OWALNICA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, KAPITAŁ, TERMOMETR RNA, ŚLIWA, SKORUPA, PEAN, PIEC, ILOŚĆ REFERENCYJNA, KARIOLKA, STREAMING, SŁUPEK, ELASTOMER, SZWABSKI, TARTINKA, ROZPADLINA, ADOLF, OBYWATELKA, MEDALION, GĄBKA, ARCYDZIEŁO, NEFROSTOMIA, SEKCJA, ŚMIECIARZ, PIKIETA, WEZYRAT, WISKOZA, MISKA KLOZETOWA, GODZINA, TAPIR GÓRSKI, AFEKTYWNOŚĆ, SKAŁA WAPIENNA, SKŁAD, TRANSGRESJA, PRANIE PIENIĘDZY, WSPÓŁREGENT, LITEWSKOŚĆ, CZŁON KONSTYTUTYWNY, BAKARAT, STEROLOTKA, TRÓJKĄT, DEZERCJA, ZDENERWOWANIE, HRABINI, PASTERZ, ANKUS, LIPA, NIEDOKRWIENIE, BOCIANIE GNIAZDO, OWICYD, EMISJA, ROZTWÓR STAŁY, ALGEBRA LINIOWA, LODOWIEC GRUZOWY, ANTYPATRIOTYZM, NAMIAR, ZGINIĘCIE, SPRYCIULA, GRZANKI, WARTOŚĆ, BARWA, NOBEL, RUTENIZACJA, ENZYM, PROWINCJA, POŻYTEK, BER, FETA, PROTETYKA, KUTYKULA, KSIĘGA METRYKALNA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, KULT LUNARNY, DRAMATYKA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, REMIKS, LIMIT POŁOWOWY, PARTIA, KREDYT PAŃSTWOWY, ZAKUP, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, PLOTER TNĄCY, KOLEŚ, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, KOMPOTIERA, KONCYLIACJA, TABULA RASA, TUNBERGIA, ZEW, GRETING, WSPÓŁUCZEŃ, ALARM BOJOWY, OLGA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, M, ŚCIÓŁKOWANIE, PATRONKA, CYTOKININA, LISTA PROSKRYPCYJNA, PROSTAK, BULIONÓWKA, MACZUGA, MIŚ, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, HAPTOBENTOS, ANTOWIE, APRETURA, KOMONICA, RYZYKO, ADAPTOWANIE SIĘ, WYŁADOWANIE KORONOWE, CINGULUM, ABSORPCJA, KIELICH, KOŁO HISTORII, CHOINKA, CEWKA, DUKLA, BORDER, WAMPIREK, METALIK, BAGAŻOWY, RYTUAŁ, SARKOFAG, SZKARŁUPIEŃ, KRAJKA, ODCHYŁKA, DYSK KOMPAKTOWY, HORYZONT, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PALINGENEZA, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, BLOKADA EKONOMICZNA, BANDYCTWO, AKTYWNOŚĆ, DOLARÓWKA, PODZBIÓR, RYTON, SKATING, AGENCJA, MATURZYSTA, SAMOCHODZIARZ, OŁATKA, KORYTKO, PRZEŚMIEWKA, PODBIERACZ POKOSÓW, EPOKA LITERACKA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, USŁUGA KONSUMPCYJNA, PAS, CHITON, TYMPANON, PASTORALE, PŁAWA, PUCH KIELICHOWY, WYBRANEK, APOGEUM, WRĘBNIK, NIECHLUJ, OCZOJEBKA, NIEWYDAJNOŚĆ, ZABURZENIE, KONFESJA, BOROWIK WILCZY, ODSYP, RANA POSTRZAŁOWA, STANOWISKO PRACY, OSPA, REZYDUUM, ARMIA, POLONISTYKA, ZŁOTOKAP, RACJONALIZM, POLONEZ, LIBERIA, AZOLLA KAROLIŃSKA, BUZIA, JONIZACJA, PARKIET, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, APOSTOŁ, LIBRA, SZPATUŁKA, DROŻDŻE, REMITENT, SAMIEC, AKROPOL, METODA ODCHYLEŃ, PARA, DEPTAK, NIEBIOSA, PATRON, MARKIZA, DZIAŁKA, ZWŁOKI, ZAWIESZKA, SŁODKOŚĆ, IRC, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, ZACHWALACZ, KLON, PANTEON, ALBUMIK, HANDEL NARĘCZNY, KAPITAŁOWOŚĆ, SKRYTKA DEPOZYTOWA, SY, FIGA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, BENEDYKCJA, TURBULENCJA, MARENGO, WÓR, PAPRYKARZ, FACHOWIEC, PUŁAP, TWARDZIAK, BĄK, KOMBAJN GÓRNICZY, ABRAZJA, POMOCNOŚĆ, KINO, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, ROŚLINA OKOPOWA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, SŁUP, TARANTELLA, IMPAST, KONIEC, RUSKI, GENDER, LASECZKA, UKRAIŃSKI, LOGIKA NIEFREGOWSKA, KAWA, SAMOGON, SRAKA, ANTYFAN, PYLICA TALKOWA, KOŹLAREK, KAWALKADA, WARNIK, WYDRA, OKNO, TRANSWESTYTA, MUR, RACJA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, SILNIK PNEUMATYCZNY, ROSOŁEK, WATA, ŻACHWA, KANCELARYZM, AKORD, GŁOSOWANIE, AKREDYTACJA, BYLINA, REFERENDUM LOKALNE, PASER, STOŁP, MŁAK, ORATORIUM, KIWI, GLORIA, STILON, WYZIEWY, WYPADEK, KOLONISTA, OWOC, SAŁATA LOLLO, NAWIS, PAMIĘĆ GÓRNA, FAKTOR, OBRĘCZ, MIĘKISZ SPICHRZOWY, PRZECIWNIK, ?KUREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.299 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBWODNICA PROWADZONA AUTOSTRADĄ, MOŻE BYĆ ŚRÓDMIEJSKA, POZAMIEJSKA, LUB TEŻ CZĘŚCIOWO TAKA, CZĘŚCIOWO TAKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBWODNICA PROWADZONA AUTOSTRADĄ, MOŻE BYĆ ŚRÓDMIEJSKA, POZAMIEJSKA, LUB TEŻ CZĘŚCIOWO TAKA, CZĘŚCIOWO TAKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBWODNICA AUTOSTRADOWA obwodnica prowadzona autostradą, może być śródmiejska, pozamiejska, lub też częściowo taka, częściowo taka (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBWODNICA AUTOSTRADOWA
obwodnica prowadzona autostradą, może być śródmiejska, pozamiejska, lub też częściowo taka, częściowo taka (na 21 lit.).

Oprócz OBWODNICA PROWADZONA AUTOSTRADĄ, MOŻE BYĆ ŚRÓDMIEJSKA, POZAMIEJSKA, LUB TEŻ CZĘŚCIOWO TAKA, CZĘŚCIOWO TAKA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - OBWODNICA PROWADZONA AUTOSTRADĄ, MOŻE BYĆ ŚRÓDMIEJSKA, POZAMIEJSKA, LUB TEŻ CZĘŚCIOWO TAKA, CZĘŚCIOWO TAKA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast