Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: HODOWLA IN VITRO KOMÓREK LUB TKANEK POBRANYCH BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZMU (NIE DOTYCZY TO EKSPLANTATÓW GUZÓW POWSTAŁYCH PO WSZCZEPIENIU ZWIERZĘTOM KOMÓREK Z HODOWLI)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HODOWLA PIERWOTNA to:

hodowla in vitro komórek lub tkanek pobranych bezpośrednio z organizmu (nie dotyczy to eksplantatów guzów powstałych po wszczepieniu zwierzętom komórek z hodowli) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HODOWLA IN VITRO KOMÓREK LUB TKANEK POBRANYCH BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZMU (NIE DOTYCZY TO EKSPLANTATÓW GUZÓW POWSTAŁYCH PO WSZCZEPIENIU ZWIERZĘTOM KOMÓREK Z HODOWLI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.291

WIBRATO, AGREGACJA, KRYNOLINA, LOTNICZKA, SŁUŻBA, PANTOGRAF, DRUK ROZSTRZELONY, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, NACZYNIE, HERBATA, BRZYDULA, JĘZYK WEGETUJĄCY, PROMOTOR, EMISJA, LOBOTOMIA, PREMIERA, OPIEKUŃCZOŚĆ, KANCONETTA, PRAWDA, SANDWICZ, DOPING, EMENTALER, PRZYNALEŻNOŚĆ, PISUM, MAZUR, POJAZD SILNIKOWY, FIOLET GENCJANOWY, TRANZYT, ZREKOMPENSOWANIE, ELEW, SPEAKER, STRACH BIERNY, KOTONINA, DUBELTÓWKA, ŁAPÓWKARSTWO, MISIEK, HANZA, STREFA UNIKANIA, ŚCISKACZ, PRZEWRÓT, CHWYTNIK, KOTERYJNOŚĆ, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, KONSTYTUCJA, ASCEZA, SZCZYTÓWKA, TEREN ZIELONY, KAPONIERA, NAKAZ, MUR, WZÓR, CHLOROHEKSYDYNA, ŁAWICA SKALNA, OSŁONOWOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, PIĘKNY WIEK, KRĄŻNIK, BALUT, PATENA, GOLEC, BRAZYLIANY, SATYNA, MATRYCA STRUKTURALNA, NAJDUCH, DYSCYPLINA, PION ŻYROSKOPOWY, SZYNA, METAMERIA, SZPULKA, MUZYKA, PŁETWA STEROWA, AKADEMIK, WODA, PILOT, TEUTON, SUROWOŚĆ, IGRASZKA SŁOWNA, NUMER TAKTYCZNY, METOPION, SĄD POLOWY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, STRONA, FETYSZYSTA, SUCHOWIEJ, INFORMACJA, RENKLODA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, FAZA, KLEDONISMANCJA, DUSZA WOŁOWA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, NAZWA PUSTA, PRYMITYW, PROROCTWO, HIPOTEZA, SZKÓŁKA, ANTENA YAGI, PAROWANIEC, STRZELEC WYBOROWY, ROMANTYZM, BOŚNIACKOŚĆ, PRÓBA, FATAMORGANA, WYDZIELANIE, NIEMIECKI, CZERWONE ŚWIATŁO, DWURURKA, ALERGIA, SZPATUŁKA, OBIEG, DOBRA, HUTNIK, KNOTNIK ZWISŁY, ZAMEK, KOŁO, AZOTAN(V), DEMOKRACJA, OPTYKA NIELINIOWA, MUTACJA PUNKTOWA, DYSPLAZJA, PUNKT ODNIESIENIA, SIEĆ NEURONOWA, CUDACTWO, PARÓWKA, TREŚĆ, HUMMUS, KABESTAN, STRASZYK, BŁYSK HELOWY, FORMACJA, REPOZYCJA, FESTON, MISTRZ, BRZYDOTA, POCISK ODŁAMKOWY, WIDZOWNIA, ANTROPOSFERA, MUR OPOROWY, HARACZ, PLAGIAT, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, PRZECHOWANIE, APOLOGETYK, EWALUACJA SPLOTOWA, PRAŻONKA, TEATR, KAMIKAZE, NIEKONKRETNOŚĆ, CZYNNOŚĆ POZORNA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, KROSOWNICA WIZYJNA, NIEMETAL, SALCESON, ALLEGRO, EGZEMPLARZ OKAZOWY, ATRAMENT SYMPATYCZNY, SZKLIWO, NUROGĘŚ, MIKSER, CHODZĄCY TRUP, JUTRZYNA, WARTOŚĆ NOMINALNA, GRAF PLANARNY, MELDUNEK, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, NALOKSON, KRATKA KSIĘCIA WALII, POWINOWACTWO, AKCEPTOR, WYCZARTEROWANIE, AKROPOL, WZÓR CHEMICZNY, PRZENOSICIEL, PODUSZKA POWIETRZNA, SZMER, SUROWOŚĆ, PANNEAU, BŁONNIK, MARIMBA, FROTKA, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, TRANSPORTOWIEC, TYMPANON, KURS, WSTAWKA, ZASUWNICA, PRAKTYCZNOŚĆ, ZŁOTKO, SKAFANDEREK, AKROBACJA LOTNICZA, KONSOLA, NIEŻYWOŚĆ, PORTFEL, DZIEWCZYNA, IRRADIACJA, NOSOROŻEC, KAZAMATA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, ANGINA LUDWIGA, BEZDNO, MASZT ANTENOWY, CONCEPT ART, LINIA PRZEMIANY, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, ZIELENIEC, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ARENDARZ, SZABROWNIK, OCZKO, DRESZCZ, CHEKKER, SPORT ZIMOWY, JAZGOT, EFFIGIA, KLESZCZE, REMONT ŚREDNI, FUTRO, MINIATURA FORTEPIANOWA, RZEZAK, PRZEWODNIK, PIEC, OKRĘT DOZOROWY, KLUZA, FILET, WYGŁOS ABSOLUTNY, SĄD I INSTANCJI, PŁYTA KONTYNENTALNA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ESKORTOWIEC, FALA, DZIECINA, KARCZOWISKO, CHOROBA PLUMMERA, KWEBRACZO, CZTERNASTY, NUMER BURTOWY, EKSPOZYCJA, GRAB, PRZERYWACZ, OPUCHLIZNA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, KOPALINA SKALNA, CZERWIENICA PRAWDZIWA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, MOŻLIWOŚĆ, HRABINI, CHAMEOFIT, WCIERKA, APSYDA, PÓŁRUCH, BATERIA, WATRUSZKA, SZARPIE, SAKRALIZACJA, PIEPRZ, PRZERÓB, UCZESTNIK, TALERZ, GRAF PŁASKI, REGUŁA ALLENA, KOPNIAK, ERUPCJA, AFERKA, PIJĄCY, PACJENT URAZOWY, FURUNKULOZA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, MATRYKUŁA, JĘZYK ALEUCKI, FARBOWANY LIS, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, SERMONIZM, KOZŁOWANIE, JĘZYK LODOWCOWY, ZASZŁOŚĆ, JAMOCHŁON, HEKSACHLOROFEN, CZARODZIEJKA, ALERT, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, SPLOT, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, KOLONIZATOR, STOPIEŃ ETATOWY, FRONTON, DYSZEL, PALTO, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, BAŻANT, ŁUPEK DACHÓWKOWY, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KIKUTNICE, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, TELETECHNIKA, AUSZPIK, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.291 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: hodowla in vitro komórek lub tkanek pobranych bezpośrednio z organizmu (nie dotyczy to eksplantatów guzów powstałych po wszczepieniu zwierzętom komórek z hodowli), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HODOWLA IN VITRO KOMÓREK LUB TKANEK POBRANYCH BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZMU (NIE DOTYCZY TO EKSPLANTATÓW GUZÓW POWSTAŁYCH PO WSZCZEPIENIU ZWIERZĘTOM KOMÓREK Z HODOWLI) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
hodowla pierwotna, hodowla in vitro komórek lub tkanek pobranych bezpośrednio z organizmu (nie dotyczy to eksplantatów guzów powstałych po wszczepieniu zwierzętom komórek z hodowli) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HODOWLA PIERWOTNA
hodowla in vitro komórek lub tkanek pobranych bezpośrednio z organizmu (nie dotyczy to eksplantatów guzów powstałych po wszczepieniu zwierzętom komórek z hodowli) (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x