GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCEJ DO GRUPY BLISKIEJ DZIŚ WYGINIĘCIU LUB MAJĄCY DZIŚ OGRANICZONY ZASIĘG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RELIKT to:

gatunek rośliny należącej do grupy bliskiej dziś wyginięciu lub mający dziś ograniczony zasięg (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RELIKT

RELIKT to:

bardzo ogólnie o wszystkim, co straciło na aktualności (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCEJ DO GRUPY BLISKIEJ DZIŚ WYGINIĘCIU LUB MAJĄCY DZIŚ OGRANICZONY ZASIĘG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.089

PANCERNIK KARŁOWATY, SZLACHCIURA, RELISZ, EUGLENA ZIELONA, HIGIENISTKA, BOMBIARZ, BRĄZOGŁÓWKA OBROŻNA, KATALIZA, PTASZNIK ŚNIEŻNY, PINGWIN DŁUGOCZUBY, CIEMNA KARTA, BOMBA WODOROWA, MIODOPOIK BIAŁOBREWY, JASNOTA GAJOWIEC, RZEPICHA LIROWATA, MAZER, GALASÓWKA DĘBIANKA, JASKINNICA SARDYŃSKA, RUBINOWIEC OWOCOWIEC, GÓRKA, KAJAK, NA PIESKA, CHODZĄCA ENCYKLOPEDIA, MORGA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, LAMNA ŚLEDZIOWA, ALARM POŻAROWY, SARKOFAG, CENCYLIA, CIECIORKA PSTRA, LASONÓG JEZIORNY, CHOROBA EULENBURGA, WIELETA, KUKIELCZYK ŻAŁOBNY, PITEKANTROP, ŁUSKA, ROZBIEŻNOŚĆ, PRYMITYWIZM, KUSACZ CYNAMONOWY, PŁYN INFUZYJNY, PAKLON, POTRÓJNOŚĆ, MYŚLIWIEC, INWIGILACJA, GEREZA KRÓLEWSKA, PALINGENEZA, INTRYGA, HARMONIA, BALERON, OSNUWIK POSPOLITY, WIELKOUCH MNIEJSZY, BĄCZEK, ŻABA MARMURKOWANA, CZOŁO, ZACIERP WINTERA, ELEKTROLIT, SIEROTA, METAKRYLAN METYLU, ŚWIERSZCZKA POŁUDNIOWA, ZWINNIK ULREYA, SYGNAŁÓWKA, ROBOCIK, SMOŁA DRZEWNA, WRÓBEL KASZTANOWATY, ABERRACJA, JAPONKI, RINFORZANDO, STRZYKAWKA, MECENASKA, IMPLEMENTACJA, SEGMENTACJA, JONON, RUMIAN ŻÓŁTY, ROZSTĘP, DRĄGAL, MECHOWCOWE, ÓSMY, EKSPRES, KANAŁ, ŚMIERDZIEL, BROSIMUM, WIATROWNICA, OKRĘT DOZOROWY, WOLNOBIEG, BOROWIK PONURY, CHWOSTKA RUDOSKRZYDŁA, ROZMIAR, ANALIZA, GLOBIGERYNA, POŁYSK, WYBRYK NATURY, MAKROPOLECENIE, KRZAKÓWKA BIAŁOGARDŁA, PIŻMAK, FRAZA, HALIBUT NIEBIESKI, TURKUĆ, CHUDOŚĆ, KORMORAN BIAŁOLICY, NÓŻ BOJOWY, PŁAST BRZOZOWIEC, KRYSTALIZACJA, CHOROBA POPROMIENNA, KOŁOWANIE, KUSACZ CHILIJSKI, SANSKRYT, BARASINGA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, LAPIS-LAZULI, AKORDEON, PORZECZKA BIAŁA, BÓBR ZWYCZAJNY, ZGŁAD, KACAPSKI, HIPOREFLEKSJA, INWALIDA WOJSKOWY, BOROWODOREK SODU, KRĘPOWNIK CZARNOWSTĘGI, HISZPAŃSKIE BUTY, PETREL ANTARKTYCZNY, REWOLTA, PARALELIZM, KOLEMANIT, BAT, OSPILEN JADALNY, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, ŻABA RYŻOWA, ISLANDZKOŚĆ, DRZEWO MASTYKSOWE, PRZEPRÓCH, HISZPAŃSKI, ETERYCZNOŚĆ, GLOBULINA, DEPORTACJA, MIKO CZARNY, ŻÓŁTODZIÓB GÓRSKI, ZWINNIK NADOBNY, CHOWDER, KREDYT PAŃSTWOWY, REPUTACJA, LIPA, ANSAMBL, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, RAMIENICA KRUCHA, WŁOSIANKA, ESCALIVADA, PRĄTNIK JEZIORNY, AMNEZJA, PIELGRZYM, WIERZBA ENERGETYCZNA, BACKGROUND, KOKORYCZKA, SAMOCHÓD OPANCERZONY, TEMPERATURA MROZU, SŁODNIK, PRZYWROTNIK BABIOGÓRSKI, KRUCZYNA WIELKA, STACJA, SERCE JASIA, WYCHODŹSTWO, CIĄGI, NOWALIA, PETREL UBOGI, MIRABELKA, KRASNOOK DŁUGOSTERNY, HISZPAN, RĄCZAK OZDOBNY, PRAKTYKA, NIEWYPARZONA GĘBA, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, GRUPETTO, POCHODNA, NULLIPARA, BYLICA SZTYWNA, WĘGLÓWKA, PSZENIEC BRODATY, LAPILLI, MONETA BULIONOWA, STERLET, KUKIEŁKA LESSOWA, MIĘKKOPIÓR, RUMUŃSKOŚĆ, STROJNIŚ NADOBNY, BARWY NARODOWE, DRÓŻKA, STRATEGIA, CZYTAL, SOKÓŁ KOBUZ, MIODOJAD BIAŁOUCHY, ASYGNACJA, GRZYB PASOŻYTNICZY, FEIJOADA, PORTUGALSKOŚĆ, KWAS MALONOWY, ARABIKA, CZARTER, HISZPAŃSKOŚĆ, SĄD OSTATECZNY, GLACE, CZOŁOWNICA, OSTNICA STOKŁOSOWATA, LIMA, SĄCZEK, PATRZAŁKI, KOŹLAK, TRASZKA ŻABIOZĘBNA, RZECZY OSTATECZNE, GRZYB ZŁOTAWY, BRAK, TRACKLISTA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SINIEC, KABACZEK, LORI WYSMUKŁY, INDOKTRYNACJA, SYCZOŃ SAMOTNY, DROBINA, FPS, ODCZYNNIK, JUNKIERSTWO, BELWEDER, ORGIA, PROCH BEZDYMNY, HYDROFON, MIODÓWKA CZARNIAWA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, ŁASKAWCA, MORENA CZOŁOWA, STATUS MATERIALNY, MANAT, KOŁOSZ SZCZELINOWY, HISTORIA, RECEPTARIUSZ, ŻARŁACZ CZARNOPŁETWY, LIGATURA, KOCIE OKO, WRÓBEL PAKISTAŃSKI, MAŁPOLUD, DZIEWCZYNIĄTKO, KONFIRMACJA, PIECZARNIAK, DOZYMETR, PEDAŁÓWKA, ŁADOWANIE, JEŻYNA PACHNĄCA, DANONEK, ŁÓŻKO, TURMA, SKAFANDER, KACZKA KRZYŻÓWKA, URUBU PSTROGŁOWY, SZKIELET, LAMPA WYŁADOWCZA, DEZYPRAMINA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, JASZCZURKOJAD CIEMNOGŁOWY, GARY, KRATOWNICA, PARYTET, HANZA, KĘS, KRZAKÓWKA WYSPOWA, SPADEK, GOŹDZIENIEC, BACIK, TARABAN, DZIK, NUŻENIEC LUDZKI, SKRZELOTCHAWKI, KUSACZ RDZAWOSZYI, WYŻYNA, CYKLOALKEN, SECESJONISTA, NAĆ, PILAW, PASKUDNIK, TOR, DZIKI BER, GATUNEK LITERACKI, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, STAW, KACZKA HEŁMIASTA, KONSOLA, PIERŚCIEŃ, TEREN, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, BANDOLIER, GEORGE, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, KOPULACJA, BETAKSOLOL, ADRES, CERAMIKA SZNUROWA, JODEK, ZNAJDEK, KRĘPNIK SZAROBOCZNY, IMITATOR, SZASTAZAURY, ?WĘGLOWODÓR NIENASYCONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.089 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCEJ DO GRUPY BLISKIEJ DZIŚ WYGINIĘCIU LUB MAJĄCY DZIŚ OGRANICZONY ZASIĘG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCEJ DO GRUPY BLISKIEJ DZIŚ WYGINIĘCIU LUB MAJĄCY DZIŚ OGRANICZONY ZASIĘG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RELIKT gatunek rośliny należącej do grupy bliskiej dziś wyginięciu lub mający dziś ograniczony zasięg (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RELIKT
gatunek rośliny należącej do grupy bliskiej dziś wyginięciu lub mający dziś ograniczony zasięg (na 6 lit.).

Oprócz GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCEJ DO GRUPY BLISKIEJ DZIŚ WYGINIĘCIU LUB MAJĄCY DZIŚ OGRANICZONY ZASIĘG sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCEJ DO GRUPY BLISKIEJ DZIŚ WYGINIĘCIU LUB MAJĄCY DZIŚ OGRANICZONY ZASIĘG. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x