TO, ŻE COŚ ZACHODZI, JEST DOKONYWANE POMIĘDZY DWIEMA OSOBAMI, GRUPAMI LUB STRONAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBUSTRONNOŚĆ to:

to, że coś zachodzi, jest dokonywane pomiędzy dwiema osobami, grupami lub stronami (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBUSTRONNOŚĆ

OBUSTRONNOŚĆ to:

to, że coś znajduje się po obu stronach czegoś (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ ZACHODZI, JEST DOKONYWANE POMIĘDZY DWIEMA OSOBAMI, GRUPAMI LUB STRONAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.136

STREFA HEADA, POGROMCA, SZALOTKA, CLERK, BARETKA, OKRĘT FLAGOWY, SOCJOEKONOMIKA, PATRZAŁKI, RELACJA TOTALNA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, GRZYB, WILK, BUREK, PROGRESISTA, CZĄSTECZKA, KURDYBAN, PTASZNIK GIGANT, DAWNOŚĆ, TATARKA, CHUDOŚĆ, RISOTTO, ANTECEDENCJA, MONIZM, HIT, HAFT, SZKANDELA, KONSTYTUTYWNOŚĆ, NOTABL, RAWKA BŁAZEN, PŁAWKA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, MIKROSKOP OPTYCZNY, GŁOWA DOMU, POLITYKA SPÓJNOŚCI, ŁAŹNIA, SZTOS, OSESEK, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, EMBRIOGENIA, MIASTO, ZMYWACZ, MAŁODUSZNOŚĆ, PUNKT ASEKURACYJNY, MGŁAWICA, WŁASNOŚĆ, OSNOWA GEODEZYJNA, NEON, CHLUBA, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, DZIELNICA, MINBAR, DYPTYK, BRUTAL, TORFOWISKO WYSOKIE, KASZYCA, WIZA POBYTOWA, OC, ŻÓŁTAK, LAMPERIA, SKANDYNAWSKOŚĆ, KLEJONKA, KUFF, STOJAK, UMOWA WIĄZANA, PHISHING, ZWARCIE, ASCEZA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, SKAŁA METAMORFICZNA, KURANT, MIASTO, PUNKT APTECZNY, STOS, ŚCIANKA, NORNIK BURY, TRINIA, REKIN CHOCHLIK, ROSTBEF, CEREMONIALNOŚĆ, DYWIZJON RAKIETOWY, BARWINEK POSPOLITY, MASTYGONEMA, SPORT EKSTREMALNY, MINIATURA, KLASTER REGIONALNY, ZAKON CZYNNY, BAGNIK ZDROJOWY, ODSIEW, TRANSLACJA, DRIAKIEW, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, SUPERWAJZOR, KWAS, PODJAZD, ELEKTROFON, CZYNNOŚCI DOWODOWE, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, WEZYRAT, PUNKT SPUSTOWY, ZAKWAS, ILUSTRACYJNOŚĆ, PŁETWOJASZCZURY, MOCNA STRONA, LAPIS-LAZULI, DZIAD, AEROFON, POBRATYMSTWO, PRZEMYTNICTWO, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, BARWNIK, GLINIASTOŚĆ, DARŃ, CHWYTNIK, PRZEPOJA, KLERK, ODCISK PALCA, TEATR, WISIOREK, UGRUPOWANIE, POMYSŁOWOŚĆ, JAŚMINOWIEC, POROST, JUDAIZM, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, PIELGRZYM, LODOWNIA, ZABIEG, ANNA, IMPEDYMENTA, WYZNACZNIK, KASIARZ, ARTEFAKT, EPOKA INDUSTRIALNA, CABO DELGADO, TOMIZM, NIECZYNNOŚĆ, GŁADYSZKA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, KULTURA MATERIALNA, POGROM, PERKAL, ATAWIZM, PIERSIÓWKA, PRZECIWIEŃSTWO, INICJATYWNOŚĆ, ASNYK, CIRROCUMULUS, BARWY PAŃSTWOWE, BABCIA CIOTECZNA, WSPANIAŁOŚĆ, AMIOKSZTAŁTNE, PRYZMAT PENTAGONALNY, MANEŻ, WYMIANA GAZOWA, NIEOKREŚLONOŚĆ, RENOMA, BIEDACZKA, MASER GAZOWY, ASOCJACJONISTA, ELITARNOŚĆ, OPASKA, PROCES FIZYCZNY, UROSTOMIA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, ANTOLOGIA, OBSZAR METROPOLITALNY, OKŁADKA, KAFETERIA, DŻIHAD, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, HAKONOS, PIŻMÓWKI, PISTOLET, KONSERWATYWNOŚĆ, MAKRON, MODRASZEK ADONIS, NIEKOSZTOWNOŚĆ, TURYSTYKA KONNA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, KWASIELEC, POKŁAD, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, WÓŁ, CZYNNIK, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, SAMOTNA MATKA, ALMANACH, BEZIMIENNOŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, MIARKOWNIK SPALANIA, FAJANS, HALOFIT, PRZYBYTEK, REWANŻ, GARDA, COŚ, TŁUSTY DRUK, KAPITUŁA GENERALNA, MĄDROŚĆ, MIASTO STAROŻYTNE, PLUTON, ŚRODEK KOMUNIKACJI, TŁUMACZ, DEMONSTRACJA, AUDIOBUS, KLECANKA RDZAWOROŻNA, PODŁOGA, MENTALNOŚĆ, PRZEDZIAŁ CZASOWY, ISKRA, STREFA PERYGLACJALNA, KANAŁ TEMATYCZNY, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, TELEKONWERTER, SZYK, PTOZA WRODZONA, PRINSEPIA CHIŃSKA, ŁABĘDZIA SZYJA, POMNIK, ĆWIERĆWIATR, ODCZYNNIK, POLICJA SĄDOWA, KOŃ KIŃSKI, MEMORIAŁ, AKCJONARIUSZ, MUTACJA, METYLDOPA, MOBILE, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, KANAPKA, ORGANIZM, DIVA, MUSLI, BETONOWE BUTY, PIRACTWO INTELEKTUALNE, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, BEZINTERESOWNOŚĆ, ASNYKOWIEC, JEDNOLITOŚĆ, PRZEDNÓWEK, SZTYFT, MUCHOMOR BULWIASTY, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, ODCHYLENIE, AGENCJA, UKŁAD ADAPTACYJNY, GOŁĘBIE SERCE, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, SUCHAR, WYRAŻENIE, KOŁOWY, STRACCIATELLA, GRATIS, POCHŁANIACZ, NIECIERPLIWOŚĆ, PRZYCZÓŁEK, PRZEBIERANIEC, WIEK PRZEDEMERYTALNY, OSIEMNASTKA, PLATER, INDEKS, POSTĘP GEOMETRYCZNY, STAROISLANDZKI, OPERATOR KABLOWY, KREMOWOŚĆ, UKŁAD ZAPŁONOWY, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, PŁYN INFUZYJNY, AFRYKAŃSKOŚĆ, FALA, KULTUROWOŚĆ, TUZ, OPŁATA CZYNSZOWA, ASEKURANT, DZIURAWY WOREK, METALOPROTEINA, FILAR PRZYPOROWY, SZEREG CZASOWY, PIŁA CZOPOWA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, FASETKA, DYDAKTYCZNOŚĆ, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, MONTAŻ, KOŁOWRÓT, BIOGEN, LAMA, PRZERABIACZ, ASYSTENTKA, FIGLARNOŚĆ, KANALIZACJA KABLOWA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, CIĄG, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, REWERSAŁ, ?LICZEBNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ ZACHODZI, JEST DOKONYWANE POMIĘDZY DWIEMA OSOBAMI, GRUPAMI LUB STRONAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ ZACHODZI, JEST DOKONYWANE POMIĘDZY DWIEMA OSOBAMI, GRUPAMI LUB STRONAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBUSTRONNOŚĆ to, że coś zachodzi, jest dokonywane pomiędzy dwiema osobami, grupami lub stronami (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBUSTRONNOŚĆ
to, że coś zachodzi, jest dokonywane pomiędzy dwiema osobami, grupami lub stronami (na 12 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ ZACHODZI, JEST DOKONYWANE POMIĘDZY DWIEMA OSOBAMI, GRUPAMI LUB STRONAMI sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - TO, ŻE COŚ ZACHODZI, JEST DOKONYWANE POMIĘDZY DWIEMA OSOBAMI, GRUPAMI LUB STRONAMI. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast