ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE to:

zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.706

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, MIĘTÓWKA, NACHLANIE SIĘ, KRÓWSKO, JIVE, BIGNONIOWATE, KAGANIEC, PRZEKRASKA, SZALONA GŁOWA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, MAZUR, REWIZOR, UKŁAD ZAPŁONOWY, FORTE, MUR PRUSKI, MIGRACJA, WJAZD, NYLON, OBLICZNOŚĆ, KIEŁBAŚNICA, SZTYCH, SWAWOLA, MARYLAND, KALIBER, PIERWSZA DAMA, ONEGA, PLANETA SKALISTA, SEN, UMOWA, AKRONIM, KATAPULTA, TAUTOCHRONA, CIEKŁOŚĆ, ROBUSTA, DAMA, TERMOMETR RNA, SYN MARNOTRAWNY, TYP ORIENTALNY, SIOSTRZYCZKA, EMITER, SUKCESIK, KULTURA AZYLSKA, PRZENOSICIEL, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, PATRONAT, SZMAT, KARELIA, TROLL, AGRAFON, DOMINATOR, CEROWNIA, KRYTYCZNOŚĆ, SPĘKANIE CIOSOWE, INTERPRETACJA, PIESZCZOCH, ILUZORYCZNOŚĆ, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, WYDARZENIE, BULIONER, KAWA Z MLEKIEM, WOSZCZYNA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, TRZEŹWOŚĆ, SZLACHTA CHODACZKOWA, LAPICIDA, BUŁGARYSTYKA, PISMO TECHNICZNE, PALPACJA, NIEBO, BŁONA PŁAWNA, TAJEMNICA, SSAKI ŻYWORODNE, SZTUKA PERFORMATYWNA, JAMRAJ, KOPROFAG, SPŁAWIK, UMOWA AGENCYJNA, PATRON, BUTELKA, ARABIKA, CHAMEOFIT, ANGLISTYKA, NACZYNIE OZDOBNE, LEON, GARY, HISTORIA, CELA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, MIEJSCE KULTU, REWOLWER, LIMONIADA, UPRAWNIENIE WŁADCZE, MCHY WŁAŚCIWE, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, KRYSTALOMANCJA, ZBAWCZYNI, DECERNAT, ADDYCJA, ZEBRA, WYSOKOŚĆ NORMALNA, SZORSTKOŚĆ, FETYSZYZM TOWAROWY, POJAZD LĄDOWY, ROZPADLINA, ORGANIZM WYŻSZY, FUNKCJA, ALOES, UKRAINISTYKA, MANTY, HUMMUS, RADZIECKOŚĆ, UCHWYT, KILKAKROTNOŚĆ, PYTAJNIK, POŻYCZKOMAT, SKRYBA, LODOWIEC GRUZOWY, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, CRIOLLO, ZJAWISKO ZENERA, STĘP, ÓSEMKA, KUMOTER, GALLIKANIZM, KLIENT, MIĘSOŻERCA, DACH HEŁMOWY, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, WYROK PRAWOMOCNY, NAWALANKA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, KÓŁKO, HACZYK, NIEBIOSA, GENERAŁ, OBLECH, SZCZOTKA, OPONA, FIGA Z MAKIEM, BLEJTRAM, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, PALACZ, ASCEZA, LOTERIA, RZYGI, PUNKT, KĄT UJEMNY, OBIEKT, DUŃSKI, KOSA, SZCZYTÓWKA, KARTUSZ, PARA 0, GAUGUIN, ŁYDKA, KRĄŻENIE OBWODOWE, ZIELENICE WŁAŚCIWE, PLAFON, STEP, DYPTYK, PRZEDSTAWIENIE, EPUZER, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, LEWAREK, DROGÓWKA, GONGORYSTA, CERATOFYLLID, KONSERWATOR ZABYTKÓW, TRZYNASTY, CUKIER LODOWATY, ZRZĄDZENIE LOSU, KRĄŻENIE OGÓLNE, CYCEK, TABLICZKA ZNAMIONOWA, IZOTERMIA, ZWOLNIENIE, KILOFEK, AKRECJA, RELIKWIA, IZOMER KONFIGURACYJNY, TUNIKA, NIEDOTYKALSKI, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ACEFALIA, WIESZAK, ZIELENICE, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, RADIO, LAKSACJA, GLEBA, PRZYCZÓŁEK, WITAMINA, SKRZYDEŁKO, TERROR, ORLĘ, STAROGERMAŃSKI, KLUCZ GŁÓWNY, GAWĘDA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, CEMENT STOMATOLOGICZNY, POWIERZCHNIA STEROWA, KRĄŻENIE DUŻE, PĘK, RUBLÓWKA, PRAWNICTWO, KOSZULKA, ROD, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, PRZEŚLADOWANIE, MUNSTER, PUSZCZA, REFLEKS, PERYMETR, RZEMIEŚLNICZEK, SURF, SĘKACZ, KOMONICA, OSTROSŁUP FOREMNY, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, MISIAK, PRZESTRZEŃ ORTOGONALNA, BLOCZEK, OBIPIĘTA, NATARCZYWOŚĆ, BĘBEN, PARALAKSA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, SKROMNOŚĆ, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, GRAHAM, OAZA SPOKOJU, IDIOMAT, BIURO LUSTRACYJNE, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, LODOWIEC DOLINNY, WROTKARSTWO FIGUROWE, ROŚLINA SOLNISKOWA, WIRTUALIZACJA, CHOROBA SCHILDERA, MA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, PULPA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, PARTER, NAWIS, KISIEL, STALLE, PODKÓWKA, GANGSTERYZM, PRZENOSKA, SYDERYT, SĄD GRODZKI, DYFTERIA, SZTUKA KONCEPTUALNA, BARWICA, WIEDŹMA, ORIENTACJA, EPILEPTOLOGIA, SŁONICA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, TURECKOŚĆ, PLAC APELOWY, BABULA, ŁATA, SYNANTROPIZM, GRUBA KRESKA, ZAŁATWIANIE, SUPERKLIENT, OSTRONOS WORKOWATY, WĘDZIDŁO, BEARS, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, SEPTET, PRZYJACIEL, SELENOGRAFIA, CZARCIE NASIENIE, MARACAIBO, CHŁOPIEC, KORPUS NAWOWY, RÓŻNOPAZURKOWCE, TRZMIEL, AMON, FIZYKA MOLEKULARNA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, ZAJĄKNIĘCIE, TYTOŃ, KUFA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, SAGAN, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, CUDACTWO, WYCISKANIE, EKSTREMOFIL, DOWCIPNIŚ, ILUZJONIZM, ?NARZĄD ROZRODCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.706 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE
zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona (na 22 lit.).

Oprócz ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast