Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE to:

zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.858

NAJDA, GRA RPG, IMPROMPTU, WAŁ, STACJA TRANSFORMATOROWA, MARUDA, AGREGATY MONETARNE, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, PIKSEL, AUROR, LIBRACJA, POLIGAMICZNOŚĆ, PANOPTIKON, FAB LAB, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, BARCZATKA, WIELOETAPOWOŚĆ, INTRUZJA, MUZYKA, TROMPA, PODATEK TONAŻOWY, POPRAWNOŚĆ, CYKL SŁONECZNY, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, SYNSEPAL, SONIFIKACJA, PŁYN INFUZYJNY, BIOLOGIA, CIEMNA KARTA, DYM, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, RZEŹBIARNIA, BEZWŁAD, PAMIĘĆ, KOBIETON, SZALENIEC, MUTUALIZM, PRYMATOLOGIA, KILOMETRAŻ, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, KRAWAT, BATERIA WODOCIĄGOWA, MATERIAŁ, KOMORNIK, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, SIŁA, KOTLINA, MARTWOTA, BUTELKA, EGZORCYZM, PASTEL, JĘZYK DRAWIDYJSKI, EPIC TRANCE, ADRES KORESPONDENCYJNY, GRZĘDA, ŁUPEK PARAFINOWY, SIATECZKA, FLAMING, NEKROMANTA, BABA JĘDZA, RACHUNEK ZDAŃ, RĘKAW, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, ŻAGIEL SKOŚNY, KIERUNKOWSKAZ, NIENARUSZALNOŚĆ, TKANKA STAŁA, PSIANKA, ŁUSKOWIEC, GRÓB, FOTOSENSYBILIZATOR, DEFERENT, NERW CZASZKOWY, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, POJAZD SZYNOWY, WĘŻOWNIK, PŁYTA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, MARSZ, MIR, BITWA, TEKST, RUCH, RECEPCJA, WIECZNA ZMARZLINA, PROTEST SONG, ESTAKADA, WAMPIRZYCA, SŁAWIANKA, KONSONANS, WIDMO ATOMOWE, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ROZRABIACZ, GULASZ IRLANDZKI, PIECHUR, NAWÓZ MINERALNY, PROWENIENCJA, WALC ANGIELSKI, WĄŻ OSTROGŁOWY, NOWOWIERCA, RUG, GROMADA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, MARSZ, PROGRESJA, JASNOWIDZ, LORD, DUSZA, WIERSZ, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, IRONIA, PROCESOWICZ, OKREŚLNIK, CASUAL, AGROGAZ, BOMBA KOBALTOWA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, OBYWATELKA, DYMKA, OBRONA BAŁTYCKA, KAUCZUK, REIFIKACJA, OREGANO, DYSCYPLINA, SŁODYCZ, ZAPŁOTKI, ŚWIERSZCZYK, ZESPÓŁ DRAVET, NIEGOTOWOŚĆ, ZNACZEK, RUSKI, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, ZUPKA CHIŃSKA, OSŁONA PRZEJRZYSTA, PRZYBŁĘDA, CANTUS FIRMUS, KRYSZTAŁ MIESZANY, ZŁOŻENIE BRONI, WYBIEG, SYNTAKTYKA, EWAPORAT, PAWĘŻ, PROGRAM WYBORCZY, HODOWLA PIERWOTNA, TONAŻ, FOTOGRAM, MARKIZA, ARCHIKONFRATERNIA, STREFA TROFOLITYCZNA, RÓŻNOPAZURKOWCE, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, KRANÓWKA, WYNIK, SĘKACZ, SZEWRON, FAWOREK, MODERUNEK, CYTOWALNOŚĆ, RING, ŻYWOTOPIS, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, WYŚCIG, WYRAŹNOŚĆ, CHAŁTURA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, BRACTWO KURKOWE, KULUARY, NAKIEROWANIE SIĘ, SKRZYDŁO, POWSZECHNOŚĆ, PÓŁSKÓREK, LATAWIEC, PUSZKA, STŁUCZENIE, PŁYTKA POSADZKOWA, BATALION, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, KRECIK, ŚWIATŁO, MONTAŻYSTA, MASŁO, TRĄBA POWIETRZNA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, KRAS, STRZELNICA SPORTOWA, HIPOTEKA, LEJNOŚĆ, PELA, MIĘKKIE SERCE, WAGA MIEJSKA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, TAKSYDERMIA, KOŃ JOMUDZKI, CHOROBA SCHILDERA, SUPERNOWE, TAŚMA PRODUKCYJNA, ZWROTNICA ELEKTRYCZNA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, TABOR, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, LIBELA, PIESZEK, TEOZOF, WRĄB, AKUMULACJA, PODBIERACZ, KRÓLIK, SYFON, SKAŁA WAPIENNA, CYNOBER, PRZEKLEŃSTWO, PAŁANKA, BIOGERONTOLOGIA, KRĘG OBROTOWY, SYFON, PAWILON, PAŃSKOŚĆ, ROZZIEW, CYKL PRECESYJNY, NEANDERTAL, PRZEMIANA ODWRACALNA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, PÓŁKLUZA, JONIZACJA, EROZJA, KUFA, NARYS KLESZCZOWY, RYFLA, RESORT SIŁOWY, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, MONOPOL, FELINOLOGIA, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, WYTŁACZANKA, PLASTYKA, DYSZA WYLOTOWA, MOSTEK SCHERINGA, DZIEWIĄTY, REGULATOR KWASOWOŚCI, PROTETYKA, CHAMEOFIT, DUŃSKOŚĆ, PUENTA PŁASKA, FAŁSZYZM, POMOCNIK, ŚPIĄCZKA, PROMIENNIK, PROGRAM, SPÓŁGŁOSKA USTNA, POUSSIN, LODOŁAM, REKOMENDACJA, URANOWIEC, TRAWERS, WPADKA, SZTYWNIAK, TEORIA KATASTROF, LINA, CIERLICA, PEDAGOG SPECJALNY, SZPARNICOWATE, SKRZYNIA BIEGÓW, BAJT, UZYSK, POŁYKACZ, FILECIK, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, NABÓJ ĆWICZEBNY, MATERIAŁ SKALNY, FILEMON SĘPIOGŁOWY, KULTYSTA, STYLIZACJA, ZOOFAG, KCIUK NARCIARZA, PRZESZUKANIE, SYNANTROPIZM, SZTUCZNE SERCE, ZAWŁOKA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PRAWO PIĘŚCI, NIDWALDEN, NEGACJA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, HELIOTROP, WĄTPLIWOŚĆ, KOŁNIERZ SZALOWY, CZERPAK, BEZAN, TURMA, WODA PODSKÓRNA, WIECZÓR PANIEŃSKI, BĄBEL, BAZA TRANSPORTOWA, CHANSON, OBLUZ, CHŁODNICOWIEC, SPORRAN, TEST KOMPLEMENTACJI, STREFA PERYGLACJALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
napięcie powierzchniowe, zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE
zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona (na 22 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x