ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE to:

zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.706

SPOINA, ŻAŁOBA, MIRIM, PROCENT SKŁADANY, KWASJA, ANTENA TUBOWA, MODEL, SENTYMENT, SILNIK TŁOKOWY, DASZEK, PALTO, TEREN, AZYL, PLURALISTA, MEDALION, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, TĘSKNOTA, SYMPTOMAT, ODCZYNNIK CHEMICZNY, BABA JĘDZA, STARORAKI, TRZPIEŃ, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ZARZĄD, AC, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, PRZYCISK DZWONKA, CREPIDA, WSZARZ, STOSUNEK PRZERYWANY, AGROMETEOROLOGIA, KONTUAR, WATA, SUMA KONTROLNA, POPLECZNICTWO, KOCIE OKO, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, BROŃ, MINA, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, KACOWE, PAMIĘTNIK, ŁOTOK, STOŁP, MIEJSCE, KWASEK, GAJ, MCV, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, STEK, TĘSKNOTA, LEJ, ROZGRZEWACZ, BOSSA NOVA, TOM-TOM, MUTUALIZM, TEATR LALEK, GULASZ, STYL DORYCKI, DIAKRYT, NIEWYDAJNOŚĆ, RASA, RODNIA, TURGOWIA, KOT, FANPAGE, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, MŁAK, BIAŁA KSIĘGA, DIABLOTKA, ZBIÓRKA, SUCHORYT, RAMFORYNCHOWCE, PSIANKA, GULASZ, SZATA TYPOGRAFICZNA, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, FERROMAGNETYZM, TĘSKLIWOŚĆ, FIGOWIEC POSPOLITY, SZCZYTNICA, KOMISANT, NIEPOWODZENIE, POMORSKI, LARP, KONWERGENCJA, ZUCH, ASTERYZM, MANIA PRZEŚLADOWCZA, PRZETŁOK, GLAZURA, WEBDESIGNER, GEN WĘDRUJĄCY, IMPULSYWNOŚĆ, SEGMENTACJA, TERENOZNAWCA, PIEPRZ, CIENKA SKÓRA, KRET, METRESA, LEKCJA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, DRAMAT, LICO, KONTAKT, RANA POSTRZAŁOWA, MILICJA, MINA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, GEOFAGIA, METAL NIEŻELAZNY, PIERNIKARZ, FONOGRAM, KURS, SOLIDARNOŚĆ, ODLEWARNIA, PACHCIARZ, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, AFISZ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, ADRES LOGICZNY, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, KRYKIET, ENZYM, INDYJSKI, GINEKOMASTIA, LOG, ŚWIR, SZKLANKA, ROZCIEŃCZALNIK, BOYS BAND, PORFIRYNA, MINERALIZACJA, ŁASKUN, SYTK, ASD, BRYGADA, INKUBATOR, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KRAV MAGA, ŻURAWIE, NEVQUEN, BAZA ZAOPATRZENIOWA, POKŁAD GŁÓWNY, WIŚNIÓWKA, ZARAZA, PAKIET, SZKŁO Z MURANO, PIWO, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, KAWAŁEK, CINGHAJ, ANALIZA LITERACKA, PREZYDENTKA, MYRMEKOFIL, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KNAJPA, LISTA TRANSFEROWA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, AGENCJA RATINGOWA, KONSOLA, DYSONANS, MUSSET, BEZSZPARKOWCE, TYSIĄC, ASEKURANT, DRĄGOWINA, ZDERZENIE CZOŁOWE, ZMIANA, TAMPON, STARY WYŻERACZ, PANAMA, KRYSZTAŁEK, WĘŻYK, MODYFIKACJA, AULA, DOROSŁOŚĆ, NISKOROSŁOŚĆ, WYNAJEM, GUMA NATURALNA, MIĘCZAK, LOJALIZM, POSTĘPACTWO, LINIA ŚNIEGU, ZWAPNIENIE, PRZYCHYLNOŚĆ, CRIOLLO, KASZMIR, ŚWIATŁO, GRAF SKIEROWANY, ANTABA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, KONKURS ŚWIADECTW, PIGUŁKA, PISMO IDEOGRAFICZNE, EKSKLAWA, EPISKOPAT, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, INKORPORACJA, ZWROT, TREN, OBRÓŻKA, ZAPUSTY, ŻURNALISTA, GROOMING, DODATEK PIELĘGNACYJNY, ZAWODOWIEC, KOSZULKA, FAŁSZYZM, ŁAJNO, IMMUNOGENETYKA, ROZWÓJ ZALEŻNY, PŁÓCIENNIK, SEKSTET, KRYTYCZNOŚĆ, KINOTEATR, WIOSŁO, IMPERIUM KHMERSKIE, INSZA INSZOŚĆ, ROBOTA GÓRNICZA, SZYB WINDOWY, ZAŚWIATY, SERBISTYKA, MCHY LIŚCIASTE, PRZEGLĄDACZ, MALARZ, TRANSPORTEREK, MEDYCYNA RATUNKOWA, MAG, CENOTWÓRCA, WŁOSKOWATOŚĆ, DUBAWNT, PRYZMAT PENTAGONALNY, NAPŁYW KORZENIOWY, ASTRACHAN, INWEKTYWA, DEKLARACJA, PORNOGRAFIA TWARDA, WIELKI KSIĄŻĘ, POLEWANIE SIĘ, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, HALON, TRIO, PODRYG, FASOLA, HOŁDOWNIK, PLOTER PŁASKI, SĄD SZCZEGÓŁOWY, REFORMA ROLNA, MELASA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, CZARNA DZIURA, PÓŁROCZNIK, SIKKIM, PODPIS CYFROWY, SKRZYDŁO, PREFEKT, LOFIKS, DŁUGODZIÓB, WYTŁACZANKA, PEPSI, ŁADUNEK, PRZECIĘTNIACTWO, AMONAL, MASALA DOSA, HAMULEC NAJAZDOWY, FAŁSZYWY PROROK, ARTYSTKA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, DZIELNICA, PAPU, KOTLET, PRZECZULICA SKÓRNA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, ANON, ALARM POWODZIOWY, BAT, BRYŁA, ŁAWICA SKALNA, SCHEDA, KONDOMINIUM, SZAGRYN, KWALIFIKACJA PRAWNA, BĄK, STULEJARZ, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, PASEK NARZĘDZIOWY, PRAWO WAGNERA, SĄD KOŚCIELNY, DYPTYCH, POLAK, WĘZEŁ, SKLEP WARZYWNY, GŁOWICA KONWENCJONALNA, BRAT SYJAMSKI, SUSZ, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, ?GLINKA KAOLINOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.706 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE
zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona (na 22 lit.).

Oprócz ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ZJAWISKO FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA STYKU POWIERZCHNI CIECZY Z CIAŁEM STAŁYM, GAZEM LUB INNĄ CIECZĄ, DZIĘKI KTÓREMU POWIERZCHNIA TA ZACHOWUJE SIĘ JAK SPRĘŻYSTA BŁONA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x