RODZAJ BRONI STRZELECKIEJ MOGĄCEJ STRZELAĆ OGNIEM POJEDYNCZYM I SERIAMI, STRZELAJĄCEJ NABOJEM POŚREDNIM LUB KARABINOWYM, NAZYWANY TEŻ KARABINEM (KARABINKIEM) SZTURMOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARABIN AUTOMATYCZNY to:

rodzaj broni strzeleckiej mogącej strzelać ogniem pojedynczym i seriami, strzelającej nabojem pośrednim lub karabinowym, nazywany też karabinem (karabinkiem) szturmowym (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BRONI STRZELECKIEJ MOGĄCEJ STRZELAĆ OGNIEM POJEDYNCZYM I SERIAMI, STRZELAJĄCEJ NABOJEM POŚREDNIM LUB KARABINOWYM, NAZYWANY TEŻ KARABINEM (KARABINKIEM) SZTURMOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.368

GLORIA, KOPARION, BEZODPŁYWOWOŚĆ, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, TRUBADUR, LAGOZUCH, MALUCH, SKIAGRAFIA, AKINEZJA, POLE GOLFOWE, KALIKO, KAWALER, NAŁÓG, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, OPCJA WALUTOWA, UBRANIE OCHRONNE, KOSZTORYS INWESTORSKI, CHWALCA, GARMAŻERIA, MUSZLOWCE, PROTEZA, POPRAWNOŚĆ, FRYZ, SZABROWNIK, GODZINA, CIĘGNO KOTWICZE, SYJAMOTYRAN, PANIER, KILOMETR NA SEKUNDĘ, FIRMA-WYDMUSZKA, OPERACJA LOGICZNA, KOŁO PODBIEGUNOWE, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, TELEGRAF OPTYCZNY, LILA, PAŁA, ASYNCHRONIZM, MORELÓWKA, SKRZYNKA, SEKCJA, DIADOCHIA, DYSKALKULIA, ESÓWKA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, PORZĄDEK SPOŁECZNY, LUJEK, STRINDBERG, ANTABA, SEZAMEK, SEJM PACYFIKACYJNY, WIECZOREK POETYCKI, KLATKA SCHODOWA, LEPTONEKTES, MACZANKA, DRUK ROZSTRZELONY, NATURALNY SATELITA, TOWARZYSZ BRONI, KRYZA, PATRZAŁKI, ZWOLNIENIE, PUSTOKRĘŻNIK, JAJECZNICA, CHERUBIN, WISKOZA, PÓŁKOLONIA, PATROLÓWKA, KĄT WYPUKŁY, KRĘGARSTWO, RYGIEL, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, PADWAN, JARZMO, SZARPIE, PRZYWILEJ EMERYTALNY, KWAS, KOREKTOR, BANDANKA, IMPULS, FLAWIWIRUS, KEFIR, CZARODZIEJKA, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, RUTENIZACJA, AWAL, TRĘDOWNIK, DOPŁYW, PRZENOŚNOŚĆ, BALDACHIM, TARCZA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, POLIETER, EDAFOZAUR, USZKO, TERMOS, PEJSZANZAUR, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, KOLORYMETRIA, KOCIOŁ WIROWY, SOLNISKO, TULEJA, NADAWCA PUBLICZNY, AWIZO, CZOP ŚLUZOWY, ROGER, NAKŁADKA, CYC, KOCZOWNICZKA, WĘŻÓWKA, ZAPORA, ŚLIZG, NIEDOJRZAŁOŚĆ, CZĘBOREK, LINIA WIDMOWA, KASZA, JAŚMIN, GLORIA, ARCHIWOLTA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, ŁOŻYSKO TOCZNE, PŁANIETA, STACJE ZLEWNE, HASŁO, GRYS, IDIOMATYZM, ATONIA, TAMPON, OTRZEWNA, DYWERGENCJA, LOT CZARTEROWY, PERTYT, PAPIER TOALETOWY, PEPSI, ŚCIANKA DZIAŁOWA, ANORAK, TARAS WIDOKOWY, KAPITAN, MISKA, ZALEWA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, NAKŁADKA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, CIASTO TRZECH KRÓLI, PROLOG, GAZ SPALINOWY, TAJEMNICA, KULUARY, PLEZJOZAUR, WIDZENIE BARWNE, DYPTYK, KAPITUŁA GENERALNA, KREOLKA, SKÓRZAK, BARCZATKA, MISKA KLOZETOWA, NACISK, KOZA, OSADNICZEK, SIŁA, DÓŁ, HAFT KRZYŻYKOWY, TATIZAUR, TASZCZYN, OWOCNICA, AUTORAMENT, DRINKER, FAJKA, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, NIEDOŻYWIANIE, ROZNOSICIEL, WSKAZ, HIPEASTRUM, PIKSEL, OZNAKA, TŁUSZCZ, WATA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, KULTURA STARTEROWA, LEPSZA POŁOWA, GASTONIA, GWAJAK, ANTONOMAZJA, HALE, CENOBIORCA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, OPTIMUM EKONOMICZNE, SUKCESJA, AEROZOL SIARCZANOWY, KWINTET, DOWÓD, PULPIT, PENDENT, EMIGRACYJNOŚĆ, LIGABUEZAUR, RYKSZARZ, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, KOŁO SEGNERA, CENZURA, RESIDUUM, POWTÓRZENIE, ANOMALIA POLANDA, ODWYKÓWKA, JEZIORO ZASTOISKOWE, PALCATY, PAMIĘĆ RUCHOWA, WIERTNICA, ARISTOZUCH, KOZAK, NERWIAK, ŁADUNEK, BREN, TRZYMADŁO, GLAZURA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, REMONT KAPITALNY, JELEC, TARLATAN, DYSONANS, ROZPAD, EMISJA WTÓRNA, SMILOZUCH, PIĄTKA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, KUŁAK, DROGA WOJEWÓDZKA, OSŁONOWOŚĆ, TURBINA GAZOWA, NAWÓZ ORGANICZNY, HARMONIKA, KSIĘGA, PUNKT MOTORYCZNY, GMATWEK, NADAJNIK ISKROWY, DREN, SCHLUTER, SIEĆ ZASTAWNA, ŁYK, IGŁAWA, STOS, ZIARNECZKO, ŁOWCA , APARAT DALMIERZOWY, DRAM, EUCHARYSTIA, KONTUSZ, UCHODŹSTWO, PELEKANIMIM, MUSZKAT, ZAWODOWIEC, KAPROZUCH, ODTWÓRCA, GRZYB, KAPELMISTRZ, TARANOWANIE, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, ŁAWNIK, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, WKLĘSEK, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, SITKO, PROCES DECYZYJNY, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, STEROWIEC PÓŁSZKIELETOWY, OBRÓŻKA, ŻEL, KREDKA WOSKOWA, KONDYCJA FINANSOWA, CYNIA, SYMBOL, ABRAZJA, SYSTEM SYMBOLICZNY, OSKARD, KARTAUNA, PLEUSTOFIT, PRZEKRÓJ, ANTENA SATELITARNA, GŁOWNIA, ŁUPEK WĘGLOWY, PUDER, SYSTEM POWIERNICZY, KLAWIATURA EKRANOWA, PÓŁKOLONIE, SŁUŻKA, BÓR, ZORZA, STRZĘPIAK, RUCH EKOLOGICZNY, KLEJ, LYGODIUM, KURS, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, MASZYNOWNIA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, KOSMOGONIA, SZLACHCIURA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, SOSNA, PIĘTNASTY, KONKURENCJA, TARTINKA, ?MIKROKROPKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.368 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BRONI STRZELECKIEJ MOGĄCEJ STRZELAĆ OGNIEM POJEDYNCZYM I SERIAMI, STRZELAJĄCEJ NABOJEM POŚREDNIM LUB KARABINOWYM, NAZYWANY TEŻ KARABINEM (KARABINKIEM) SZTURMOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BRONI STRZELECKIEJ MOGĄCEJ STRZELAĆ OGNIEM POJEDYNCZYM I SERIAMI, STRZELAJĄCEJ NABOJEM POŚREDNIM LUB KARABINOWYM, NAZYWANY TEŻ KARABINEM (KARABINKIEM) SZTURMOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARABIN AUTOMATYCZNY rodzaj broni strzeleckiej mogącej strzelać ogniem pojedynczym i seriami, strzelającej nabojem pośrednim lub karabinowym, nazywany też karabinem (karabinkiem) szturmowym (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARABIN AUTOMATYCZNY
rodzaj broni strzeleckiej mogącej strzelać ogniem pojedynczym i seriami, strzelającej nabojem pośrednim lub karabinowym, nazywany też karabinem (karabinkiem) szturmowym (na 19 lit.).

Oprócz RODZAJ BRONI STRZELECKIEJ MOGĄCEJ STRZELAĆ OGNIEM POJEDYNCZYM I SERIAMI, STRZELAJĄCEJ NABOJEM POŚREDNIM LUB KARABINOWYM, NAZYWANY TEŻ KARABINEM (KARABINKIEM) SZTURMOWYM sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - RODZAJ BRONI STRZELECKIEJ MOGĄCEJ STRZELAĆ OGNIEM POJEDYNCZYM I SERIAMI, STRZELAJĄCEJ NABOJEM POŚREDNIM LUB KARABINOWYM, NAZYWANY TEŻ KARABINEM (KARABINKIEM) SZTURMOWYM. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x