Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZAGRANICZNA WALUTA ZDEPONOWANA W BANKU CENTRALNYM DANEGO PAŃSTWA; JEST TO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA NA WYPADEK INFLACJI LUB SPOSÓB NA UTRZYMANIE NISKICH CEN OBCYCH WALUT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REZERWA WALUTOWA to:

zagraniczna waluta zdeponowana w banku centralnym danego państwa; jest to środek bezpieczeństwa na wypadek inflacji lub sposób na utrzymanie niskich cen obcych walut (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAGRANICZNA WALUTA ZDEPONOWANA W BANKU CENTRALNYM DANEGO PAŃSTWA; JEST TO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA NA WYPADEK INFLACJI LUB SPOSÓB NA UTRZYMANIE NISKICH CEN OBCYCH WALUT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.773

MURARKA OGRODOWA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, MAŁOŚĆ, LODOWIEC WISZĄCY, GARDENIA, EKSTRUZJA, DYSKONTYNUACJA, SUPRAPORTA, OZNAKA, WODA-WODA, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, FORMALISTA, HALIT, MASKA, SZKŁA, PIĘTNASTY, MECENAT, ŻYWOTNOŚĆ, NASADA, KOLIZJA, WSPOMINKI, KRĄG KAMIENNY, DZWONNICA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, DYSZKANCIK, CYGAN, DROGA GRUNTOWA, ŻYDOSTWO, UCZESANIE, SERW, KOCIE OKO, FAŁD, KAMIZELKA KULOODPORNA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, MASZYNA ENERGETYCZNA, GALAKTOLIPID, ZIĘCIASZEK, NADZÓR BANKOWY, NOŚNOŚĆ, INSTRUMENT, PODSKOK, TWIERDZENIE KRULLA, POŻĄDLIWOŚĆ, RAK AMERYKAŃSKI, BEGONIA, WIZJONER, NOŚNIK, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, DYREKTOR KREATYWNY, PROJEKCYJNOŚĆ, FLACHA, LEK, SZALEŃSTWO, BAHT TAJSKI, ODEZWA, PUNKT, ROZGAŁĘZIACZ, NIESTABILNOŚĆ, REKIN WIELORYBI, ADIUSTACJA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, WAGA, OCZY SZEROKO OTWARTE, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, OPĘTANIE, ŚWIAT, TERMOLUMINESCENCJA, TYNKTURA, FULAR, PRZEDZIAŁ, REWOLUCJONISTA, KARTA, MISZCZU, MATCZYNOŚĆ, KARAMBOL, CYTRYNIAN, STEROWANIE ADAPTACYJNE, WIDŁOWOŚĆ, ŚWIADECTWO, AKTOR, KRUCHTA, CZUBEK, AKSAMITNOŚĆ, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, FRAZA, POKOLENIE SANDWICZOWE, IGRASZKA SŁOWNA, KORZONEK, KREACJONIZM, GATUNEK ENDEMICZNY, BAZYLIKA WIĘKSZA, WARSTWA OZONOWA, NIESTANOWCZOŚĆ, RESPONDENTKA, ANTEPEDIUM, BANIECZKA, EMALIA, ZJAWISKO SEEBECKA, ZAIMEK, CIĄG, RADYKALNOŚĆ, WILGOTNOŚĆ, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, CZARNA KARTKA, TIPI, ŻURAW, STYMULACJA ODWIERTU, ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA, OBROŃCZYNI, HARMONIZACJA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, PÓŁRUCH, KĘS, ZAPIS, BYSTROŚĆ, CHLAJNA, BOOROOLA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, IMINA, GAMEPLAY, SZASZŁYKARNIA, DOŁEK, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, BUDKA, ŻYDOWIN, TŁUMACZ, WÓZEK, KLASER, ZASTAWKA, ZWIJARKA, KREDYT KONSORCJALNY, BAZA PŁYWAJĄCA, ZAPOJA, TRZYNASTKA, DEPILACJA, HASŁO, CZARNA WDOWA, UKŁAD NIEINERCJALNY, BAJECZNOŚĆ, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, TAJNOŚĆ, PODDAŃCZOŚĆ, CHOROBA ZAWODOWA, WYBRANIEC, OPŁATA MIEJSCOWA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, ŚWIADOMOŚĆ, SZKLIWO, NIEMIECKI, PODOBNOŚĆ, LUGIER, BUTELKA, METODA DELFICKA, PIENIĄDZ REZERWOWY, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, DOLARÓWKA, RODELA, LAS OCHRONNY, ŚCISŁOŚĆ, IRANISTAN, SZUMOWINA, STYL, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, DYSKRETKA, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, GOMÓŁKA, PROFESOREK, UDAR, NIECHLUJ, GODET, PARAWANING, FASOLA, ŁAJDACKOŚĆ, PROTEZA, MROK, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, PACHCIARZ, TRANSWESTYTA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, LEW SALONOWY, MYKOHETEROTROF, NAJEŹDŹCA, KOSTKA, TANIEC, POKRYWA, VIRGA, KMIOT, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, BĄCZEK, KECZ, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, PRZYCHYLNOŚĆ, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, BUDRYK, ODSYŁACZ, PRZEŻYCIE, ARABSKI, PRZEKAZ, ŚLUZA WAŁOWA, KUPA, ANASTYLOZA, ABSYDA, RZĄD, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, NÓŻ DO CHLEBA, LIST, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, UDERZENIE, SZARY RYNEK, REWITALIZACJA, OCET, COCKTAIL, GOTYK, AKCJONARIUSZ, POCHWA LIŚCIOWA, GNOMON, MUŁ, KRÓWSKO, NUDYSTA, WYPADEK JĄDROWY, BŁĘDNIK KOSTNY, PIEC GRZEWCZY, PIGULARZ, CZYSTKA ETNICZNA, OWRZODZENIE, WIR PYŁOWY, KLAUZULA HORNA, TOY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, GUJOT, HANDEL WEWNĘTRZNY, SAUTE, ADRES, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, TRYNITARIANIZM, GORĄCA KREW, SZPAGIETKA BAHAMSKA, BULWARÓWKA, NIESTAWIENNICTWO, DOPŁATA OBSZAROWA, ANALIZA RYZYKA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, MISIO, BORECZNIK SOSNOWIEC, TERAPIA SZOKOWA, STEROWNIK LOGICZNY, DING, UPADEK, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, GORĄCZKA, GIAUR, KALIPSO, EPICYKL, WYZWOLICIEL, KUPA, ŁUPIEŻ PSTRY, POLEMICZNOŚĆ, PAPA MOBILE, TRUMNA, PRAKTYCZNOŚĆ, ODGAŁĘZIACZ, CMENTARZ, BAWEŁNA, DIABELSKOŚĆ, SKŁADNIK ODŻYWCZY, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, TERYNA, DODATEK RODZINNY, INFLACJA UKRYTA, DESKA, TENSOR METRYCZNY, CHLOREK SUKSAMETONIUM, BIOREMEDIACJA, WELON, POKRYWA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, WINIETA, ODWAR, PIERWSZY PLAN, TRACICIEL, NIEPRZYJEMNOŚĆ, MELODRAMAT, PAS, RZECZ PRZYSZŁA, CHERUBIN, ŚCIĘCIE, ARTYSTA, MIMEZJA, BEZWODNIK, WRÓG, ADIANTUM KLINOWATE, DROGA BEZPRZETARGOWA, CZYNNIK PRODUKCJI, LEGENDA, BLENDA, OBRONA STREFOWA, PIĘTNO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ZYSK INFLACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zagraniczna waluta zdeponowana w banku centralnym danego państwa; jest to środek bezpieczeństwa na wypadek inflacji lub sposób na utrzymanie niskich cen obcych walut, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAGRANICZNA WALUTA ZDEPONOWANA W BANKU CENTRALNYM DANEGO PAŃSTWA; JEST TO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA NA WYPADEK INFLACJI LUB SPOSÓB NA UTRZYMANIE NISKICH CEN OBCYCH WALUT to:
Hasło Opis krzyżówkowy
rezerwa walutowa, zagraniczna waluta zdeponowana w banku centralnym danego państwa; jest to środek bezpieczeństwa na wypadek inflacji lub sposób na utrzymanie niskich cen obcych walut (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REZERWA WALUTOWA
zagraniczna waluta zdeponowana w banku centralnym danego państwa; jest to środek bezpieczeństwa na wypadek inflacji lub sposób na utrzymanie niskich cen obcych walut (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x