KOLEKCJA DANYCH ZAPISANYCH ZGODNIE Z OKREŚLONYMI REGUŁAMI, OBEJMUJE DANE CYFROWE GROMADZONE ZGODNIE Z ZASADAMI PRZYJĘTYMI DLA DANEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO SPECJALIZOWANEGO DO GROMADZENIA I PRZETWARZANIA TYCH DANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BANK DANYCH to:

kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych (na 10 lit.)BAZA to:

kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych (na 4 lit.)BAZA DANYCH to:

kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOLEKCJA DANYCH ZAPISANYCH ZGODNIE Z OKREŚLONYMI REGUŁAMI, OBEJMUJE DANE CYFROWE GROMADZONE ZGODNIE Z ZASADAMI PRZYJĘTYMI DLA DANEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO SPECJALIZOWANEGO DO GROMADZENIA I PRZETWARZANIA TYCH DANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.043

DAROWNIKOWATE, METRYKA, CZYSTKA, SAMOGRAJ, KONKURENCJA, PERLICA, SĄSIEDZKOŚĆ, KACZKA, STROIK, BIAŁY ŚPIEW, RZEMIOSŁO, OBOL, PŁASZCZ KĄPIELOWY, KSIĄŻKA ADRESOWA, MASOWOŚĆ, RUTOWANIE, KONIAR, KWIATON, JĘZYK FORMALNY, BAŁAGULSZCZYZNA, DZIAŁANIE, WĄGR, PREMIA TECHNOLOGICZNA, ACAN, PROJEKT, CZUBATOŚĆ, BANK DOMICYLOWY, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, KRZYWA PROSTOWALNA, SZARE KLUSKI, ALPAGA, MENU, ROGATKOWATE, CAFE, AKCENT RUCHOMY, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, MIASTO OTWARTE, WZGLĄD, LAMA, PILOT, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, KUROBRÓD SIODŁATY, ARCHIWISTA, OPIEKA SPOŁECZNA, WIECZÓR PANIEŃSKI, GRAMATYKA GENERATYWNA, DRAMATOPISARSTWO, MANIERYZM, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, CHEDER, BANK ZRZESZAJĄCY, DIU, TELETRANSMISJA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, KIERUNKOWY, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, BEKADŁO, AUTOKAR, MAH JONG, GOL SAMOBÓJCZY, HELIKAZA, JASNOŚĆ, OFERTA WARIANTOWA, LIST POLECONY, KASTNER, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, DRZEWIAK DORIA, KOMÓRKA NERWOWA, KOLATOR, OBORA DWORSKA, SKRZYNIEC, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, ANTYMON, ROSARIUM, ARKTOGEA, GAWĘDA SARMACKA, TRADYCJA LITERACKA, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, MATUTE, KONCENTRAK, STEROWNIK URZĄDZENIA, BALET, DENDRORYNCHOID, TYSIĘCZNIK, ŚRODEK ZASKARŻENIA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, CZAS LETNI, TROCINIARKI, ŻOŁNIERZ, DULĘBA, JĄDRO, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, BARSZCZ BIAŁY, PINI, PAŁANKOWATE, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, MAPA EWIDENCYJNA, KRATA ROZDZIELNA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, NARZĄD KRYTYCZNY, AKLIMATYZACJA, KASYNO, NIEKULTURALNOŚĆ, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, PODGŁÓWEK, PLIK DZIENNIKA, GALERIA, LATEN, KWARTET, DWÓJKA, PULARDA, STYL FORMULARNY, BANAN, KARBOLINA, SUBSYSTENCJA, GRABKI, KORMORAN CZUBATY, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, FRIGERIO, MATKA POLKA, KLEIK, WIZAWKA, RELACJA PRZECHODNIA, FAGAS, SOLE, RĄCZNIK, WARUNKOWANIE SPRAWCZE, KRYMINAŁ, LONGAN, DROGOCENNOŚCI, GOSPODARKA RABUNKOWA, LEGALIZACJA JEDNOSTKOWA, OBSZAR GÓRNICZY, NOŚNIK FUNKCJI, SZKODNIK, MONOTOPIZM, OGAREK, ARTYSTOSTWO, BINARKA, SARMACKOŚĆ, TEMPERATURA NÉELA, KIERUNEK, PODWIELOKROTNOŚĆ, PUNA, MACIERZ DOŁĄCZONA, FLIRCIARKA, MIGDAŁOWIEC, PLATFORMA SPRZĘTOWA, BLU-RAY, BANK KORESPONDENT, DITHERING, SNAPSHOT, SZKOLNOŚĆ, KAFLE, GALON, BAKTERIE METANOGENICZNE, PRAWO, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, KUKIEŁKA, KROPLIK, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, ŁÓŻECZKO, GŁOŚNIK, LANDO, NIEDEMOKRATYCZNOŚĆ, UPGRADE, PULA GENETYCZNA, AMERYKANIZM, USŁUGA MATERIALNA, ENANCJOMER, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, GNOZA, PAMIĘĆ FERRYTOWA, SZWABIA, NADFIOLET, BANK, EKSŻONA, NIEPROFESJONALNOŚĆ, BANK DANYCH, WYCIĄG LABORATORYJNY, DARJEELING, SANIE, SZABLON, RUSKOŚĆ, ZNAK OCHRONNY, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, ALTANNIK ARCHBOLDA, DONŻUANIZM, IMPULS TELEFONICZNY, ZŁAZ, PIASTUNKA, GRZYB TRUJĄCY, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, DYSK MAGNETOOPTYCZNY, BISIOR, PEDAGOG SPECJALNY, ENKAUSTYKA, GRAMATYCZNOŚĆ, PROPINACJA, ANTARKTYKA, LOGANIOWATE, PRĄD ZMIENNY, ORZECZNIK, TAKSON PARAFILETYCZNY, TEATRZYK CIENI, SPACJA, ŻYDOWSKOŚĆ, GRANICA FUNKCJI, BANK DRZEW, OFIARA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, INDEKS CENOWY, BUDOWNICTWO, ZLEWKA, DERMATOLOGIA, JURGIELT, ODWACH, TYTUŁ ZAWODOWY, ŻARŁACZ LUDOJAD, MECHANIKA TEORETYCZNA, STOPIEŃ WARSTWICOWY, PALMA, ELOPS, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, OPOSY, OMAN, DANINA, ŚPIEW, AMERYKAŃSKOŚĆ, AEROCASCO, SUPERKONTO, PASEK, CAMPANILE, FORKASZTEL, KANCJONARZ, OBSŁUGA, REKAMIERA, RYKSZA, KOTNIK, KOMEDIA NISKA, KOCZKODANOWATE, PRODUKTYWNOŚĆ WIELOCZYNNIKOWA, KRĘGARSTWO, MASZYNA MATEMATYCZNA, NASTAWA, KWALIFIKACJA, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, PRZEGRZANIE GOSPODARKI, GARDZICIEL, DZIAŁKA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, TAŚMA, FAZA, INTROSPEKCJONIZM, ULISTNIENIE, PANCERNIKO-LOTNISKOWIEC, JAŁOWIEC, DWUCYFRÓWKA, TENDER WODNOSAMOLOTÓW, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, DEPOZYCJA, CHEMIA ORGANICZNA, GEOTECHNIKA, ŻŁÓB, STATYSTYKA, BIEGŁY SĄDOWY, KLINGOŃSKI, PRAWIDŁO, GETRY, BRAHA, WERSET, WCZASY PRACOWNICZE, CESJA NALEŻNOŚCI, REZERWAT, SAMOOBRONA, MAURESKA, LEGOWISKO, REGRESJA, ŻÓŁTKO, GWARANCJA BANKOWA, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, KRAŚNIK, ZEWNĘTRZE, MAŁY CZŁOWIEK, KANAŁ, PAKIETOWIEC, FILHELLENIZM, BIOSFERA, KOPISTKA, PAŹDZIERZ, SUBSKRYPCJA, GORETEX, STRUMIEŃ ŚWIETLNY, HURYSKA, KARNIAK, KRES DOLNY, ?ADAPTACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.043 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOLEKCJA DANYCH ZAPISANYCH ZGODNIE Z OKREŚLONYMI REGUŁAMI, OBEJMUJE DANE CYFROWE GROMADZONE ZGODNIE Z ZASADAMI PRZYJĘTYMI DLA DANEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO SPECJALIZOWANEGO DO GROMADZENIA I PRZETWARZANIA TYCH DANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOLEKCJA DANYCH ZAPISANYCH ZGODNIE Z OKREŚLONYMI REGUŁAMI, OBEJMUJE DANE CYFROWE GROMADZONE ZGODNIE Z ZASADAMI PRZYJĘTYMI DLA DANEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO SPECJALIZOWANEGO DO GROMADZENIA I PRZETWARZANIA TYCH DANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BANK DANYCH kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych (na 10 lit.)
BAZA kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych (na 4 lit.)
BAZA DANYCH kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BANK DANYCH
kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych (na 10 lit.).
BAZA
kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych (na 4 lit.).
BAZA DANYCH
kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych (na 10 lit.).

Oprócz KOLEKCJA DANYCH ZAPISANYCH ZGODNIE Z OKREŚLONYMI REGUŁAMI, OBEJMUJE DANE CYFROWE GROMADZONE ZGODNIE Z ZASADAMI PRZYJĘTYMI DLA DANEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO SPECJALIZOWANEGO DO GROMADZENIA I PRZETWARZANIA TYCH DANYCH sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - KOLEKCJA DANYCH ZAPISANYCH ZGODNIE Z OKREŚLONYMI REGUŁAMI, OBEJMUJE DANE CYFROWE GROMADZONE ZGODNIE Z ZASADAMI PRZYJĘTYMI DLA DANEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO SPECJALIZOWANEGO DO GROMADZENIA I PRZETWARZANIA TYCH DANYCH. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x