W CHEMII - CECHA ATOMU DANEGO PIERWIASTKA, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ Z ATOMEM INNEGO PIERWIASTKA TRZY WIĄZANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ to:

w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W CHEMII - CECHA ATOMU DANEGO PIERWIASTKA, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ Z ATOMEM INNEGO PIERWIASTKA TRZY WIĄZANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.128

WITAMINKA, SZPATUŁKA, ARBITRALNOŚĆ, CHŁOPIĘCOŚĆ, KIESZEŃ, INFIMUM, ZRÓWNOWAŻENIE, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, PRELUDIUM, ENDOSKOP, ALDOZA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, RZEZANIEC, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, REFLEKTOR, KARTACZ, OBSESYJNOŚĆ, KWAS BURSZTYNOWY, ORBITA, ZASADNICZOŚĆ, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, MACIERZYŃSKOŚĆ, MOTYLEK, CIĘŻAR, SZCZODROŚĆ, KEIRIN, GNOJOWNIK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, MĘŻOBÓJCA, TRZEBIENIEC, KOŃCOWOŚĆ, POSTOJOWE, AKSAMITNOŚĆ, MIANOWANIEC, IKONICZNOŚĆ, ŚLUB CYWILNY, ROZTWÓR WZORCOWY, CHWYTNIK, FRATER, DESKA ŚNIEŻNA, DODATEK NADZWYCZAJNY, WEKTOR KLONUJĄCY, FAŁSZYWOŚĆ, ENCYKLOPEDYSTA, PARADYGMAT, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, DYNAMICZNOŚĆ, PU, MODRASZEK ALKON, TROISTOŚĆ, ADRES KORESPONDENCYJNY, GRAFIKA INŻYNIERSKA, TRAWERS, WSPANIAŁOŚĆ, LOGIKA NIEFREGOWSKA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, SZALKA, JAWNOŚĆ, RADIOWIEC, KAPITAŁ REZERWOWY, PESTO, MAKRAMA, ARCHEOLOGIA PODWODNA, LUSTRATOR, ANTYBIOTYK JONOFOROWY, TYMPANON, MAŃSKI, PALCÓWKA, KURS ZAMKNIĘCIA, POWÓD, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, KWALIFIKACJA, ANEKS KUCHENNY, DUKLA CHODNIKOWA, TROGLODYTA, METALICZNOŚĆ, ZROSTNICA, KAFLARZ, FAJNOŚĆ, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, HIPOKRYTA, UNIKATOWOŚĆ, CHŁOPIEC, WIĘŹBA DACHOWA, PODAWACZ, KOŁNIERZ, WYBUCHOWOŚĆ, PIONIER, TRANSPOZYCJA, PIERWSZAK, DWUWARSTWOWOŚĆ, KABOTYN, NADAWCA, OKRES INTERGLACJALNY, ODZIERCA, CHAM, PRODUKTYWNOŚĆ, FL, FURIAT, DZIWNY ATRAKTOR, HIPERPOWIERZCHNIA, ABSOLUTNOŚĆ, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, SYNDROM, KONSTYTUCJA, PRECYZJA, MÓZG, TANIEC IRLANDZKI, MARONOWIE, APLIKANT ADWOKACKI, OLBRZYM, PION, MACZANKA, CYNAMON, WIERTNICZY, PAUTSCH, ROZPAD PROMIENIOTWÓRCZY, STEMPEL, AMFIBIA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, PRACA, SKARB, ZUPAK, WYRAŹNOŚĆ, ARENDARZ, KIJ, ŚWIECKOŚĆ, SNIFTER, KRES GÓRNY, KOSZT OCENY JAKOŚCI, MIESZKALNOŚĆ, SYNEKURZYSTA, PASKUDNOŚĆ, PLATYNOWIEC, GRUNT, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, WYZWOLICIEL, PŁUG DWUSKIBOWY, ALGORYTM ITERACYJNY, POMOWIEC, DOCHODZĄCA KOBIETA, CELIBATARIUSZ, KARBONATYT, LODOWIEC HIMALAJSKI, OBRAZ, GRZYB WOLAK, REPETYTOR, KASTYLIJSKI, DRUK ROZSTRZELONY, CHUTLIWOŚĆ, OMASTA, ASTROKOMPAS, KRATER, KOLUMNA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ASOCJATYWNOŚĆ, OBJAW KONWERSYJNY, HIEROFANT, ZWYCIĘŻONY, GRZYB ZŁOTAWY, PLASTYCZNOŚĆ, CHUDOŚĆ, NIEPOKORNOŚĆ, ALLEL DOMINUJĄCY, BYLEJAKOŚĆ, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, MOL, SZUMKA, STRĘCZYCIEL, PRĄD MORSKI, KUPCZYK, DROBIAZGOWOŚĆ, PSZCZOŁA SKALISTA, KALKA TECHNICZNA, RĘCZNOŚĆ, PRZEKŁADNIA BOCZNA, EUPELYKOZAURY, PORWAK TEKTONICZNY, PLOTER TERMICZNY, ZDATNOŚĆ, DOSADNOŚĆ, SZLACHETNOŚĆ, RĄB, PROTEKTORAT, ZBIÓR POTĘGOWY, ARCHIWALNOŚĆ, SUPERMAN, HANDEL WEWNĘTRZNY, MONTER, NATRĘTNOŚĆ, ATOMOWOŚĆ, GRUPA ALKILOWA, MELISA, DOKTORAT HONOROWY, KOŚCIELNOŚĆ, ZŁORZECZENIE, WYRAZ PODSTAWOWY, WACHLARZ, EKSPATRIANTKA, WYRAŻENIE, TA, JEDWAB, SKNERSTWO, SZTYWNIACTWO, TIOL, AMERYKANKA, RZEŹWOŚĆ, NIUCHACZ, EWOKACJA, ROZTROPNOŚĆ, GEN WĘDRUJĄCY, NIEPOPRAWNOŚĆ, OBSESYJNOŚĆ, DOKSOLOGIA, ŻYWOTNOŚĆ, MĘTNOŚĆ, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, ZNAK TOWAROWY, GRZECZNOŚĆ, PODGRUPA, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, BAJKOWOŚĆ, WYJĄTEK, ROZMIARÓWKA, AMBASADOR, WIBRACJA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, PADAŁKA, JĘZYK TELUGU, PACZKA, SYRENI GŁOS, PASJONISTA, DŁUGOGŁOWIE, BRIT POP, MISJA MEDIACYJNA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, DOMINACJA CAŁKOWITA, TRAGICZNOŚĆ, DEWIZOWIEC, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, PD, WYRAZ SAMODZIELNY, KRUCZOŚĆ, ŚLISKOŚĆ, IDEAŁ MAKSYMALNY, KLUCZ OBRACANY, PROWANSALSKI, KWAS ŻOŁĄDKOWY, GADŻET, WSPÓŁWYZNAWCA, HAMULCOWY, ODBOJNIK, SKRYTOSKRZELNE, HABIT, PAL, DŁUGI WEEKEND, PROMIONEK, WOKALISTA, WITAMINA, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY, CHAMSTWO, PRAWO WEWNĘTRZNE, KOMBATANCKOŚĆ, WIRUS BIAŁACZKI KOTÓW, GRUPA NILPOTENTNA, CHWYTAK, BRYLASTOŚĆ, STROIK, DOMEK, NOTA EDYTORSKA, SANDAŁY, KAZBA, ROZDŹWIĘK, ŻWAWOŚĆ, CIOTCZYSKO, EMBRIOGENEZA, BRZYDACTWO, NIESTACJONARNOŚĆ, WYZYSK, PRZEZORNOŚĆ, OWOCARZ, POWTÓRZENIE, PILNOWACZ, DY, BYSTROŚĆ, BEZPIECZNIK, MŁOT SPALINOWY, OKSYTAŃSKI, TRÓJKĄT, FISZBINOWCE, BIAŁKO, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, RĘKAW, MANIERYSTA, OBI, STRZAŁKA, RĘCZNE STEROWANIE, OBÓZ DOCHODZENIOWY, STYL KLASYCZNY, ?ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.128 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W CHEMII - CECHA ATOMU DANEGO PIERWIASTKA, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ Z ATOMEM INNEGO PIERWIASTKA TRZY WIĄZANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W CHEMII - CECHA ATOMU DANEGO PIERWIASTKA, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ Z ATOMEM INNEGO PIERWIASTKA TRZY WIĄZANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania (na 17 lit.).

Oprócz W CHEMII - CECHA ATOMU DANEGO PIERWIASTKA, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ Z ATOMEM INNEGO PIERWIASTKA TRZY WIĄZANIA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - W CHEMII - CECHA ATOMU DANEGO PIERWIASTKA, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ Z ATOMEM INNEGO PIERWIASTKA TRZY WIĄZANIA. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x