UKŁAD OPTYCZNY (EWENTUALNIE POJEDYNCZA SOCZEWKA), KTÓRY W APARACIE FOTOGRAFICZNYM TWORZY NA MATÓWCE, BŁONIE FOTOGRAFICZNEJ ALBO ŚWIATŁOCZUŁEJ MATRYCY CCD LUB CMOS OBRAZ WIDZIANYCH OBIEKTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY to:

układ optyczny (ewentualnie pojedyncza soczewka), który w aparacie fotograficznym tworzy na matówce, błonie fotograficznej albo światłoczułej matrycy CCD lub CMOS obraz widzianych obiektów (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD OPTYCZNY (EWENTUALNIE POJEDYNCZA SOCZEWKA), KTÓRY W APARACIE FOTOGRAFICZNYM TWORZY NA MATÓWCE, BŁONIE FOTOGRAFICZNEJ ALBO ŚWIATŁOCZUŁEJ MATRYCY CCD LUB CMOS OBRAZ WIDZIANYCH OBIEKTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.663

GOBELIN, EXPAT, OFENSYWA, METODA NAWIASÓW LIEGO, BYSTROŚĆ, SKARB, SERPENTYNA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, CHOINKOWOŚĆ, SZESNASTKA, KOLEKCJONERKA, GRA LOGICZNA, SZCZEROŚĆ, OSTATNI SAKRAMENT, MODEL, TARAS, OSIEMDZIESIĄTKA, BAJADERKA, NOŻYK, SYSTEM KASTOWY, KROK ŁYŻWOWY, HASHTAG, ATAWIZM, KRAJ NORDYCKI, WYCIERACZKA, UKŁAD KRĄŻENIA, DRÓŻKA, BŁOTNIAK, STONEY, KAMIONKA, PODDAŃCZOŚĆ, NEOFITA, SUMATOR, SYNOD, CELA, BABOL, ALT, KANONIERKA, KAPUŚNIAK, LODOWIEC FIELDOWY, ZAPŁOTKI, GERMANIZATOR, WARZYWNIK, KOTWICA, CZASZA, DESKA RATUNKU, ODCHYŁ, NIEPOKALANEK MNISI, KSIĄŻKA DOTYKOWA, KNYSZ, BATUTA, METRUM, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, PRÓBNIK, BIAŁY ZNAK, POTOK, OBUCH, DESKRYPTOR, UKŁAD ODOSOBNIONY, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, KLASTER, USTAWODAWCA ZWYKŁY, PRZYRZĄD POMIAROWY, NESTOR, PILATES, ASOCJACJA ROŚLIN, MIESZARKA, UNIWERSAŁ, FARMERKI, GRATIS, ROZDZIAŁKA, AURA, LARGHETTO, LUBASZKA, KASZA MANNA, ZAKOCHANY, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, RUCH OPORU, MIODOJAD ŻÓŁTOUZDY, PODZIAŁ, KRAINA, TYŁÓWKA, MATAMATA, GALARETA, ALLEGROWICZKA, SADNIK, SURDYNKA, KOLORYMETRIA, NAKAZ, SILOS, ŁUSZCZAK INDYGO, URANOWIEC, PANTOFELNIK, SOPEL, FILEMON SĘPIOGŁOWY, PRZEJŚCIÓWKA, KONTENER, WŚCIK DUPY, ORANŻADA, UKŁAD GRAFICZNY, LOG, POGROM, PRAWO GŁOSOWE, MUSLI, POKÓJ, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, GNOJÓWKA, LAMPA LUTOWNICZA, SMOLUCH, ZATOKA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, DAWKA, DOJRZAŁOŚĆ, GRACZ, ZAKŁAD, JARZĘBIAK, OBCOWANIE PŁCIOWE, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, KOLOKACJA, SPOINA, KOMIK, TEST ATOMOWY, KOLABORANT, EUROCZEK, TAŚMA FILMOWA, WISKOZA, LUNETA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, PIK, ZAPORA WODNA, PORADLNE, TRAKTAT WERSALSKI, ECCHI, PRZYLEPKA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, OCZKO, OBIPIĘTA, BACZEK, WYŁĄCZNIK, ŚCIANA, STRAŻ, OSCYLACJA, SZYLKRET, ILUMINACJA, MOTYLEK, NOTOWANIA, BLOCZEK, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KWAŚNICA, SUPRAPORTA, UKŁAD ZBIOROWY, ZAMSZ, DZIEDZICZENIE, AFRYKATA, TYLOZOID, ZACIĘCIE, SKRYTKA, PARÓWKA, EKSPONENT, PENTAPTYK, HAGIOGRAFIA, PATOGENICZNOŚĆ, FUSYT, DYSTYCH, KIEROWNIK, MOCODAWCA, MODEL, ZABUDOWANIE, FOTOGRAM, KRUŻGANEK, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, GRA, PROFIL GLEBOWY, INSIMBI, RĘKAWICA, WYPĘDZENIE, KUMOTERSTWO, ROZCIEŃCZALNIK, REZEDA, DYSZKANCIK, DRABKA, KACZKARZ, OUTSIDER, LUPA, SZCZELINA LODOWCOWA, ALASKAN HUSKY, UCHO, KONTAKT, WIZJER, BŁĄD LEKARSKI, WĘGLÓWKA, ROZTWÓR NASYCONY, ANGLEZ, POLARNA CZAPA LODOWA, ZEWŁOK, PÓŁSKÓREK, OLEJ JADALNY, SPÓJNOŚĆ, SZWEDZKOŚĆ, NIKIELINA, ORLICZKOWATE, FACET, KRZESŁO KURULNE, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, GARDZIEL, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, KUPON, JAŁMUŻNIK, SINFONIA, IMACZ, POSTOŁY, ŁOŻE, ADIDAS, MINÓG RZECZNY, WRONIE OKO, PISTOLET, BLASTOGENEZA, TEORIA PIERŚCIENI, BUŁAT, AKREDYTACJA, ZBIÓR BERNSTEINA, EDYKUŁ, FILM DROGI, CZYNNIK SYTUACYJNY, RADIOSYGNAŁ, TRANSPORTÓWKA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, LOT NURKOWY, PALCÓWKA, DYZUNITA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, DŻET, OLIGOSACHARYD, JIM, KSIĘŻUNIO, SKÓRKA, PIECZONKA, ŻAKARD, PODPIS CYFROWY, MONOPOL, ZRZUT, ŻEGLUGA, KOZAK, GŁOWOCIS, STONÓG MYSZATY, POSEŁ NIEZRZESZONY, NARTA WODNA, ASTYGMATYZM, CIĄGOTY, SZMATA, RURA ODPŁYWOWA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, ROZWÓJ ZARODKOWY, WSPÓŁZAWODNICTWO, PRZODOWNIK, DŁUGODZIÓB, REFORMISTA, SIOSTRA, LICZARKA, DOŻYWOTNOŚĆ, JUROR, NACISK, TRYTON, BODARZ, ZATOKA, ZARZUT, PALIWO KOPALNE, KOŹLAK, EMPORA, MYRMEKOFIL, SKAŁA ILASTA, WÓZEK SZPITALNY, ŚWIECA, TELEGRAM, POZYCJA, STRUNOWIEC, WIDOWNIA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, OFIARODAWCA, GRIEKOW, MEDALION, BERNARD, PUNKTUALNOŚĆ, KONTEKST, OBIEGNIK, DWÓJNIK, TRÓJDŹWIĘK, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, SROGOŚĆ, MASA SPADKOWA, PARADOKS GRAWITACYJNY, KARTANA, REPRODUKCJA, SITAK, GONDOLA, STACJA POSTOJOWA, FITOASOCJACJA, ?MISJA MEDIACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.663 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD OPTYCZNY (EWENTUALNIE POJEDYNCZA SOCZEWKA), KTÓRY W APARACIE FOTOGRAFICZNYM TWORZY NA MATÓWCE, BŁONIE FOTOGRAFICZNEJ ALBO ŚWIATŁOCZUŁEJ MATRYCY CCD LUB CMOS OBRAZ WIDZIANYCH OBIEKTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD OPTYCZNY (EWENTUALNIE POJEDYNCZA SOCZEWKA), KTÓRY W APARACIE FOTOGRAFICZNYM TWORZY NA MATÓWCE, BŁONIE FOTOGRAFICZNEJ ALBO ŚWIATŁOCZUŁEJ MATRYCY CCD LUB CMOS OBRAZ WIDZIANYCH OBIEKTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY układ optyczny (ewentualnie pojedyncza soczewka), który w aparacie fotograficznym tworzy na matówce, błonie fotograficznej albo światłoczułej matrycy CCD lub CMOS obraz widzianych obiektów (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY
układ optyczny (ewentualnie pojedyncza soczewka), który w aparacie fotograficznym tworzy na matówce, błonie fotograficznej albo światłoczułej matrycy CCD lub CMOS obraz widzianych obiektów (na 21 lit.).

Oprócz UKŁAD OPTYCZNY (EWENTUALNIE POJEDYNCZA SOCZEWKA), KTÓRY W APARACIE FOTOGRAFICZNYM TWORZY NA MATÓWCE, BŁONIE FOTOGRAFICZNEJ ALBO ŚWIATŁOCZUŁEJ MATRYCY CCD LUB CMOS OBRAZ WIDZIANYCH OBIEKTÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - UKŁAD OPTYCZNY (EWENTUALNIE POJEDYNCZA SOCZEWKA), KTÓRY W APARACIE FOTOGRAFICZNYM TWORZY NA MATÓWCE, BŁONIE FOTOGRAFICZNEJ ALBO ŚWIATŁOCZUŁEJ MATRYCY CCD LUB CMOS OBRAZ WIDZIANYCH OBIEKTÓW. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast