SZCZELINA LUB ZAGŁĘBIENIE NA POWIERZCHNI NARZĄDU, PRZEZ KTÓRY WCHODZĄ LUB WYCHODZĄ NACZYNIA KRWIONOŚNE, NACZYNIA LIMFATYCZNE, NERWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WNĘKA to:

szczelina lub zagłębienie na powierzchni narządu, przez który wchodzą lub wychodzą naczynia krwionośne, naczynia limfatyczne, nerwy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WNĘKA

WNĘKA to:

NISZA (na 5 lit.)WNĘKA to:

zagłębienie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZCZELINA LUB ZAGŁĘBIENIE NA POWIERZCHNI NARZĄDU, PRZEZ KTÓRY WCHODZĄ LUB WYCHODZĄ NACZYNIA KRWIONOŚNE, NACZYNIA LIMFATYCZNE, NERWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.961

KĄT POZIOMY, KASETON, POLITYKA SOCJALNA, ŁAPANIE, GEKONEK, SŁONECZNIK, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, KATAKAUSTYKA, NIEWZAJEMNOŚĆ, INTRATA, NOTOWANIA, STACJA ORBITALNA, MASZYNA WYCIĄGOWA, DWUPŁCIOWOŚĆ, KOMPENSATOR CAŁKUJĄCO-RÓŻNICZKUJĄCY, ŻEREMIA, ZŁÓBCOKI, PLEBISCYT TERYTORIALNY, TORII, TREND ROZWOJOWY, ALGA, KORKOCIĄG, PODHARCMISTRZ, CUKIER, BIOREMEDIACJA, MECZ DERBOWY, PINCETA, GRAF MIESZANY, SUWAK LOGARYTMICZNY, RÓWNIAK, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, ROLA, EKSPANDER, WASABI, PINGLE, DELUWIUM, SUMER, NERKOWIEC, KLAWISZOWIEC, KOSTUR, PRZESMYK, HEGEMON, RADIOTA, OCEANNIKI, BLASK, PULWERYZATOR, BAGAZJA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, CYWIL, SPEKTROSKOPIA, HISTORYCYZM, ROZSZCZEP WARGI, LAING, AKT USTAWODAWCZY, SŁUGA BOŻY, EKSKLAWA, SZTAFAŻ, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, KAPITAN, CZARNY RYNEK, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, GOLEM, MODEL, WADA DREWNA, KIŚCIEŃ, CZEPEK, DYFUZJA, KORNIK, CYWILKI, GŁOWACZ, ARSENAŁ, PULMAN, MAŁŻEŃSTWO, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, SMERFETKA, INICJATYWNOŚĆ, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, PONCZÓWKA, BIOLOG, REZERWA, DZWONNICA, CIOTCZYSKO, BUŁAWA, GARIBALDCZYK, GREK, KĄT WYPUKŁY, EKRANOPLAN, LALKARZ, SER, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, SKRZYNIA, BALUT, POWÓD, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, TRUSIĄTKO, ROSZPONKA, PLOTER PŁASKI, CHWAST, MASZOPERIA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, GEHENNA, DOŚWIADCZENIE, INFLACJA KOSZTOWA, PRZEWAGA, OJCIEC, UBARWIENIE OCHRONNE, WAWRZYN, KIFOZA PIERSIOWA, SYSTEMIK, RELACJA ODWROTNA, KARL, ZBOCZENICA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, OBSŁUGA, GROWL, CUGOWIEC, TWIST, PIEC OPOROWY, ZAPARZACZKA, ENCYKLOPEDYSTA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, WIENIEC, WŁAZ, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, PALNIK, HOLTER EKG, KOSZ, KONOTACJA, SARKOFAG, SERM, ZNAK PRZESTANKOWY, ZABAWKA, MAGNESIK, CELKA, WOJNA, OBJAWIENIE, PRZYGANIACZ, ALGORYTM REKURENCYJNY, BIRET, SKARGA KASACYJNA, ILOCZYN MIESZANY, FORMALISTA, MIODOJAD SMUGOWANY, ASESOR, TEATR CIENI, ZAKRĘT, UMIEJĘTNOŚĆ, RELACJA, SESJA POPULARNONAUKOWA, SPÓŁKA CICHA, MUZYK, OWCA OLKUSKA, KRATER WULKANICZNY, DRAM, CHRYJA, NOLDOR, OLEJEK ETERYCZNY, SOLITER, OSPA PRAWDZIWA, WÓZ OPANCERZONY, CHWILÓWKA, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, PRZEDMIOT, JABŁOŃ KWIECISTA, ROPOWICA KŁĘBU, SMAK, WZNOWICIEL, KANTATA, UGNIATARKA, PODŁOWCZY, ECU, NIEBIOSA, MARZEC, SKOK KWANTOWY, DZIABA, MAŹNICA, OBIEKTYWIZM, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, KRAJALNICA, MOCZ, SPEKTAKL, WÓZKOWY, KLEJÓWKA, WELON, REZYDENT, WAŁEK, KULT JEDNOSTKI, SIARCZEK, HERMAFRODYTYZM, BRODAWKA PRZEJŚCIOWA, DROŻNOŚĆ, KIEŁ, FEJHOA, KAMIONKA, MARIMBA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, JON, WAŁ BRZEGOWY, GRIEKOW, POGODNOŚĆ, DEBILNOŚĆ, NIEBIOSY, WĘGLÓWKA, PALIUSZ, ROZMARYN, PARAZYTOFIT, LAMERSTWO, TROGLOKSEN, BIEGUN, GAD, BALONET, TRYBULARZ, KRĄŻENIE DUŻE, PĘCHERZ, BAZAR, ŚLIZGAWKA, BIERWIONO, JEŻOWCE, PIERWSZY PLAN, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PAROSTATEK, CŁO WYRÓWNAWCZE, TEMPO, HEBAN, KONFISKATA, PUBLIKA, ALEC, TANCERZ, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, PÓŁKLUZA, CZŁON SYNTAKTYCZNY, KORD, KWADRAT, DOŁEK, NIEPOKOJENIE SIĘ, JASTRZĘBIE OKO, SKŁADAK, GRUBOŚĆ, TAŚMA, KANAŁY, ZAMEK, PŁACHTA, STYL IZABELIŃSKI, NADWYŻKA, KRUCHAWECZKA, FUSYT, DANA, INTERWENCJA POSELSKA, INTERPRETER, WYSYPKA, RUMPEL, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, STRATA, HACJENDER, WILKOWNIA, ESCUDO GWINEJSKIE, BIEG, SYSTEM ZARZĄDZANIA, KAPITAŁOWOŚĆ, KAPSLA, RAFA KORALOWA, STRUMIEŃ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ŚMIECH, LOBOTOMIA, FLETTNER, ANDROGINIA, KASKADA, STRACH BIERNY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, REDLER, OBSZCZYMUR, WRZASKLIWOŚĆ, ROLNIK RYCZAŁTOWY, SZYNA, OBOWIĄZEK, ALBERTA, SZYNKA SZWARCWALDZKA, SEKS, SONG, BĘBEN, EMAKI, ADOLF, AGROWŁÓKNINA, KTOŚ, ŻONGLER, RYTOWNIK, LARGHETTO, TAŁES, LALKARZ, DRUGA POŁOWA, WYCISK, AUDYT, AKT, SZEKEL, PIERWSZY OFICER, PORNO, ?AZALIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.961 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZCZELINA LUB ZAGŁĘBIENIE NA POWIERZCHNI NARZĄDU, PRZEZ KTÓRY WCHODZĄ LUB WYCHODZĄ NACZYNIA KRWIONOŚNE, NACZYNIA LIMFATYCZNE, NERWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZCZELINA LUB ZAGŁĘBIENIE NA POWIERZCHNI NARZĄDU, PRZEZ KTÓRY WCHODZĄ LUB WYCHODZĄ NACZYNIA KRWIONOŚNE, NACZYNIA LIMFATYCZNE, NERWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WNĘKA szczelina lub zagłębienie na powierzchni narządu, przez który wchodzą lub wychodzą naczynia krwionośne, naczynia limfatyczne, nerwy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WNĘKA
szczelina lub zagłębienie na powierzchni narządu, przez który wchodzą lub wychodzą naczynia krwionośne, naczynia limfatyczne, nerwy (na 5 lit.).

Oprócz SZCZELINA LUB ZAGŁĘBIENIE NA POWIERZCHNI NARZĄDU, PRZEZ KTÓRY WCHODZĄ LUB WYCHODZĄ NACZYNIA KRWIONOŚNE, NACZYNIA LIMFATYCZNE, NERWY sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - SZCZELINA LUB ZAGŁĘBIENIE NA POWIERZCHNI NARZĄDU, PRZEZ KTÓRY WCHODZĄ LUB WYCHODZĄ NACZYNIA KRWIONOŚNE, NACZYNIA LIMFATYCZNE, NERWY. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x