ZJAWISKO FIZYCZNE, KTÓRE JEST EFEKTEM PODWYŻSZANIA SIĘ LUB OBNIŻANIA TEMPERATURY I POLEGA NA POJAWIANIU SIĘ NA ŚCIANKACH KRYSZTAŁÓW ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIROELEKTRYCZNOŚĆ to:

zjawisko fizyczne, które jest efektem podwyższania się lub obniżania temperatury i polega na pojawianiu się na ściankach kryształów ładunków elektrycznych (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO FIZYCZNE, KTÓRE JEST EFEKTEM PODWYŻSZANIA SIĘ LUB OBNIŻANIA TEMPERATURY I POLEGA NA POJAWIANIU SIĘ NA ŚCIANKACH KRYSZTAŁÓW ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.841

OSADY DENNE, NAPŁYW, EKSPROPRIACJA, SZARPAK, PRZEDWIOŚNIE, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, TEOLOGIA PASTORALNA, POPĘDLIWOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, ALFA-BLOKER, WŁÓKA, SPÓŹNIALSTWO, RURA GŁOSOWA, ŚRÓDKOŚCIE, MAGNES, ROZKOJARZENIE, ŁADUNEK BOJOWY, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, FALA, STROP, PROWENIENCJA, ZIMNY PRYSZNIC, MATE, MORELÓWKA, TIPI, TORTILLA, ANTYSOWIETYZM, INFLACJA JAWNA, MROCZEK POSREBRZANY, BEZNADZIEJNOŚĆ, ALMANACH, KOŃ HOLSZTYŃSKI, HADŻ, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, WIELKI WYBUCH, MAŁOŚĆ, CENTRUM KONFERENCYJNE, RETARDACJA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, KRUSZYNA, TŁUMIENIE, PIERWSZAK, WYCZERPYWALNOŚĆ, INKRETYNA, SZARPANINA, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, KAPUZA, TALERZ, OCTAN, HUBA RZĘDOWA, KŁOBUK, SANDBOX, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, WIROWOŚĆ, WYCISK, OWODNIOWCE, KAMIZELKA, ŚWIDOŚLIWKA, ROBAK, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, TYP TURAŃSKI, SYRENA OKRĘTOWA, MODELARSTWO LOTNICZE, FUTRO, PALMETA, GŁĘBSZY, PRZYCHÓWEK, PRESKRYPTYWIZM, ELEKTORAT, FTYZJATRA, TERMOLOKATOR, TRZECI, REAL, TYGIEL, DOMINACJA CAŁKOWITA, AKSJOMAT, AGONISTA, PROPLASTYD, PŁOMIEŃ, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, PRZETARG NIEOGRANICZONY, KARTA KREDYTOWA, WIESZAK, MARSZ ŚMIERCI, BRACHYCEFALIA, GALARETA, SYLWESTER, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, RODODENDRON, WĘZEŁ ZATOKOWY, PANIKA BANKOWA, RING, APOGEUM, JĘZYK, LINA, KEYBOARD, WOJAK, ASYMILACJA, MAŁPY WĄSKONOSE, KOPS, SĘK OTWARTY, SYSTEM WALUTOWY, REJESTRANT, MĄKA SITKOWA, MATAMATOWATE, PEWNOŚĆ, ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE, RUCH WAHADŁOWY, CZĘBOREK, KLINIEC, ODSIEW, NEOKATECHUMENAT, TEMPERATURA MROZU, GARMAŻERNIA, PROCH, GONGORYSTA, NIEMOŻNOŚĆ, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, JANUSZ, IDIOMATYZM, ŚREŻOGA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, ETIUDA, BODAK, PODSTAWA POTĘGI, GEOFIT RYZOMOWY, MŁODZI, TYROMANCJA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, LINIA ABSORPCYJNA, FONDUE MIĘSNE, SZTUKA LUDOWA, PANTALONY, REAKCJA BEZWARUNKOWA, ŻYTO, ŁOPATA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, LICZBA, ZWID, MASZT, PROSZEK DOVERA, WOLTYŻER, RETROGRADACJA, REGULATOR POGODOWY, BIEDOTA, FUNT-SIŁA, SŁOWO MASZYNOWE, SAMOZAPALENIE, PARAFRAZA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, ATRAPA, MISJA WERYFIKACYJNA, ROZWAŻNOŚĆ, MASYWNOŚĆ, CZARNA MAGIA, WYSPA BARIEROWA, WYBORY POŚREDNIE, BRODAWKA STÓP, KINOMANIAK, NIEWINNA KREW, SZESNASTY, DESKA ŚNIEŻNA, PIECZĘĆ, TERMIN PREKLUZYJNY, CHARLES, TECHNIKA ŚWIETLNA, POLE SIŁOWE, PLASTYCZNOŚĆ, PALEOKLIMATOLOG, AWIZO, TELEMARK, CZOŁÓWKA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, NIEBOGA, LAK, WYDATKI BIEŻĄCE, CIASTO, PŁOW, GRZYB MODRZEWIOWY, MIKONAZOL, MELODIA, KONWIKT, ŁAPACZ, PIŁA, WITAMINKA, WRĘBNIK, CHROPAWOŚĆ, ŚRODEK SPOŻYWCZY, PROSCENIUM, EKONOMISTA, STREFA HEMIPELAGICZNA, WIEŻA CIŚNIEŃ, UCHWYT, KAPSUŁA ZRZUTOWA, BARCIAK, DALEKOPIS, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, ŁUPEK MARGLISTY, RUCH RELIGIJNY, KINO DOMOWE, LECYTYNA, ISTOTA ŻYWA, EKSPRES, SKAKUNY, POMOST, UTWARDZACZ, ZANIECZYSZCZENIE, GŁOS, WĄSONÓG, KRYSTALOMANCJA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KASZA PERŁOWA, MASTYKS, ŚCIANA OGNIOWA, ARABIKA, PRAWO POWIELACZOWE, WOLNY ZAWÓD, KOSZULKA WODNA, RELING, ATRAKCYJNOŚĆ, KORUPCJOGENNOŚĆ, ŻOŁĄDKÓWKA, EROZJA WĄWOZOWA, BUTLA, PRZENOSKA, PROLETARIUSZ, FUNDUSZE, ZIELONE PŁUCA, ODLEWNIK, HUBA SKÓRKOWATA, KWAS TŁUSZCZOWY, BEZA, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, MASZT, KOŁECZEK GOLFOWY, SPEKTROMETRIA MAS, ŚWIDER, OSTROWIANIN, ZIELSKO, AROMATYCZNOŚĆ, SZYB WINDOWY, KAPERKA, KLASYFIKACJA ABC, CZERPAK, STOSUNEK PRZERYWANY, CYNODONTY, EPOKA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, OREGANO, ASTRAGAL, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, AMFIUMY, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, GZY, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, ANTAGONIZM, ASTRONOMIA POZYCYJNA, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, FALOWNIK PRĄDU, GENTELMAN, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, OKULTACJA, ROZPIĘTOŚĆ, SKRZYDŁO, TETRAPTYK, SYMFONIK, WYTWÓRSTWO, PEWNOŚĆ, AGRESOR, WIELOPŁETWIEC, OWCA CZTEROROGA, ALGORYTM ITERACYJNY, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, RENTA INWALIDZKA, NAROST, RYKSZA, ŚCIĘCIE, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, MANICURZYSTKA, DOBRY ZNAJOMY, ZGŁOSKOWIEC, RYCERZ ROZBÓJNIK, DAKTYLOGRAFIA, POWRÓT, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, FAWORYT, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, PODDASZE, KOPIA, STAN WOLNY, WELIN, WYMIENIACZ, PRZEKŁAD, SERCE, OWAL CASSINIEGO, PIŁKA MECZOWA, KERMESYT, GONG, ?RUCH PROSTOLINIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.841 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO FIZYCZNE, KTÓRE JEST EFEKTEM PODWYŻSZANIA SIĘ LUB OBNIŻANIA TEMPERATURY I POLEGA NA POJAWIANIU SIĘ NA ŚCIANKACH KRYSZTAŁÓW ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO FIZYCZNE, KTÓRE JEST EFEKTEM PODWYŻSZANIA SIĘ LUB OBNIŻANIA TEMPERATURY I POLEGA NA POJAWIANIU SIĘ NA ŚCIANKACH KRYSZTAŁÓW ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIROELEKTRYCZNOŚĆ zjawisko fizyczne, które jest efektem podwyższania się lub obniżania temperatury i polega na pojawianiu się na ściankach kryształów ładunków elektrycznych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIROELEKTRYCZNOŚĆ
zjawisko fizyczne, które jest efektem podwyższania się lub obniżania temperatury i polega na pojawianiu się na ściankach kryształów ładunków elektrycznych (na 17 lit.).

Oprócz ZJAWISKO FIZYCZNE, KTÓRE JEST EFEKTEM PODWYŻSZANIA SIĘ LUB OBNIŻANIA TEMPERATURY I POLEGA NA POJAWIANIU SIĘ NA ŚCIANKACH KRYSZTAŁÓW ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZJAWISKO FIZYCZNE, KTÓRE JEST EFEKTEM PODWYŻSZANIA SIĘ LUB OBNIŻANIA TEMPERATURY I POLEGA NA POJAWIANIU SIĘ NA ŚCIANKACH KRYSZTAŁÓW ŁADUNKÓW ELEKTRYCZNYCH. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast