FAKT, ŻE COŚ JEST ROSYJKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z ROSJI, NALEŻY DO ROSJI, PRZYNALEŻY DO ROSYJSKIEJ KULTURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROSYJSKOŚĆ to:

fakt, że coś jest rosyjkie, zwłaszcza: pochodzi z Rosji, należy do Rosji, przynależy do rosyjskiej kultury (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROSYJSKOŚĆ

ROSYJSKOŚĆ to:

zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Rosji, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Rosjanom (na 10 lit.)ROSYJSKOŚĆ to:

tożsamość rosyjska, poczucie i manifestowanie przynależności do rosyjskiego narodu, identyfikowanie się z Rosją, Rosjanami (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAKT, ŻE COŚ JEST ROSYJKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z ROSJI, NALEŻY DO ROSJI, PRZYNALEŻY DO ROSYJSKIEJ KULTURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.279

TELEWIZJA HD, RUNO, OSTRA AMUNICJA, HÄNDEL, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, ABRAKADABRA, CHLEB POWSZEDNI, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, BOCZEŃ, SEDNO, SKARGA, ZJAWISKO, ZGORZEL, CZYN NIERZĄDNY, KAUKAZ, ZGODNOŚĆ, SOLANKA, HIPOTEZA SUSLINA, WYGOZIERO, KOPUŁKA, BORAZON, CZAS TERAŹNIEJSZY, PROJEKTANT, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, SUPLIKACJE, ADRES KORESPONDENCYJNY, GREKA, MĘŻNOŚĆ, ZGORZKNIAŁOŚĆ, JĘZYK BERTA, WOTKIŃSK, UROSTOMIA, PRZYMIOTNIK, KĘDZIERZAWKA, KORMORAN PLAMISTY, BYLICA POSPOLITA, SILNIK SYNCHRONICZNY, ŁOKIEĆ TENISISTY, MANDALA, NASADA, CHEDDAR, BUŁGARYZACJA, BEZCHMURNOŚĆ, JEŻYNA FAŁDOWANA, ANALIZA CZYNNIKOWA, WYDMIKUFEL, KANGUR TULAK, STERYLNOŚĆ, TARSJUSZE, WSPÓLNY ZASÓB, CZŁOWIECZEK, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, NEOKATECHUMENAT, NIĆ KODUJĄCA, FORTECA, GORĄCZKA, ZŁOTA FUNKCJA, SNAPSHOT, OBJAWIENIE PRYWATNE, RETORTA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, SZCZUR PACYFICZNY, TURBINA GAZOWA, LEŃSK, UPOJNOŚĆ, POBOŻNE ŻYCZENIE, ANTYPATYCZNOŚĆ, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, CZUŁOŚĆ, MIKSTURA, MARI EL, KERATOPLASTYKA, POPIELICA, SER PODPUSZCZKOWY, POLEMICZNOŚĆ, AWANTAŻ, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, BEZSENSOWNOŚĆ, ŚLIMAK, WNIKLIWOŚĆ, DRZEWO KOSMICZNE, WYZNACZNIK, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, AKSAMITKA WĄSKOLISTNA, WIRTUOZOSTWO, CORONET, ETIUDA, GUARANA, MARCHWIANE RĘCE, OSŁONOWOŚĆ, PRZYWIDZENIE, MINBAR, ZWIERZĘ, ODPŁATA, ORGIA, PĘPAWA, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, PIENIĄŻEK, DWUWARSTWOWOŚĆ, POWAŻNOŚĆ, SZAROTA BŁOTNA, GELDERLÄNDER, DOBITNOŚĆ, RAMA, CEDRZYK, ANTYROSYJSKOŚĆ, BRZUCHORZĘSKA, ZGREDEK, MASZT, PINGWIN RÓWNIKOWY, UPARCIUCH, PRZEŁAWICENIE, DEZASEMBLER, WYRÓB, DROGA ZBIORCZA, OC, MEMBRANA, KASA CHORYCH, WYBITNOŚĆ, MIEJSCE, SZKARADZIEJSTWO, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ZIELONA WRÓŻKA, OKAP, RUSYFIKACJA, DRAMATYZM, PELENG, SŁONOLUB, AKOLITA, MALARZ, LITERATURA ODPUSTOWA, PIERZASTOŚĆ, SEKCJA ZWŁOK, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, TURBOSŁOWIANIN, MORFOGENEZA, UKRAINISTYKA, KONTROLA, ZNICZ, UKŁAD SŁONECZNY, TRUD, WYRAŻENIE, WELON, GORYCZKOWATE, BUKOWIANIN, ŻALE, ARABIZOWANIE SIĘ, PRZEWRÓT, FORMALIZM, KOTWICA ZAPASOWA, WIEK, FRANCUSZCZYZNA, CHRZAN, WOŁEK RYŻOWY, GEOCENTRYZM, PRZESTRZEŃ, ANALIZA DYSKRYMINACJI, BEZLITOSNOŚĆ, BRAMKARKA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, DAWNOŚĆ, JĘZYK PORTUGALSKI, ŁAMACZ LODU, FIRLETKA, PODGRZYBEK, CIEMNA ENERGIA, KOŚCIELNOŚĆ, TYTANOZAUR, ZACIĘTOŚĆ, TANCERKA BRZUCHA, BILBORD, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, PRĄD JEDNOFAZOWY, OMSK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, SURFAKTANT, ŻÓŁW ZIELONY, MAJEUTYKA, RUPNIK, CYNKOTYPIA, RIKETSJE, BONANZA, PENDŻABSKI, REGUŁA SAVAGE'A, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, CIASNOŚĆ, BARANEK WIELKANOCNY, CHIŃSZCZYZNA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, OGIEŃ, NEUTRALIZACJA, ZMIENNA ZALEŻNA, PRZEZNACZENIE, TORFOWISKO NISKIE, PRZESTRZEŃ STANU, FAJNOŚĆ, OKRĄG WPISANY, NIEAKTYWNOŚĆ, BLISKOŚĆ, KONSTYTUCJA, KIERUNEK, LAMPA FLUORESCENCYJNA, PANOWANIE, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, CZECZEŃSKI, NEURON LUSTRZANY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, WSTRZYMANIE, TKAŃCOWATE, POTWIERDZENIE, OSTROGONY, KREDYT KONSORCJALNY, CIĘŻAR, NASADA, GÓRNICZKA, WYCHOWAWCZOŚĆ, ANGIELSKOŚĆ, ISTOTA FANTASTYCZNA, CMOKIER, SĄD I INSTANCJI, PRAWO HUBBLE'A, NEGACJONIZM, WODA HIPEROSMOTYCZNA, UMOWA KONTRAKTACJI, ZADZIORNOŚĆ, PROWOKACYJNOŚĆ, BOBRKOWATE, PRZĄDKOWATE, KOZAK REJESTROWY, MIKROFON CEWKOWY, TORPEDA AKUSTYCZNA, PODATEK LINIOWY, CHODZĄCY SZKIELET, OBDZIERCA, CEBULA PERŁOWA, MASKA, OWCA CZTEROROGA, POLICJA SĄDOWA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, PRZELEW KRWI, JEDNOSPÓJNOŚĆ, JEDENASTA MUZA, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZIÓŁKO, NIERÓB, HANIEBNOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, MOPEK, KYZYŁ, GLINIASTOŚĆ, KRETOWATE, DESKRYPCJA OKREŚLONA, ZDZIERSTWO, MEDIUM, AGROFIZYKA, TRYLMA, SIDLISZ PIWNICZNY, OKREŚLENIE, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, LEWAR, KOSIARKA ROTACYJNA, PALMA, ISTOTA RZECZY, INSPIRACJA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, KONSUMENT, KAPRON, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, KRÓLEWIĘTA, AUTOBUS, KONIEC ŚWIATA, WIGOŃ, UPRZEDMIOTOWIENIE, ABNEGATKA, HIPPISKA, UMBOZIERO, SHERGOTTYT, KACERSTWO, EPILOG, PRACOHOLIK, PAKA, KREACJA PIENIĄDZA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, CHOINA KANADYJSKA, ISKRA, ETIOPSKI KLASYCZNY, BODAJBO, BATALION WARTOWNICZY, PROTOZUCH, MALOWNICZOŚĆ, ALLEN, PAMFLETOWOŚĆ, LENINGRAD, BALECIK, ARSENEK, KAPERKA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, ŚWIERK KANADYJSKI, ?PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.279 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAKT, ŻE COŚ JEST ROSYJKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z ROSJI, NALEŻY DO ROSJI, PRZYNALEŻY DO ROSYJSKIEJ KULTURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FAKT, ŻE COŚ JEST ROSYJKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z ROSJI, NALEŻY DO ROSJI, PRZYNALEŻY DO ROSYJSKIEJ KULTURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROSYJSKOŚĆ fakt, że coś jest rosyjkie, zwłaszcza: pochodzi z Rosji, należy do Rosji, przynależy do rosyjskiej kultury (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROSYJSKOŚĆ
fakt, że coś jest rosyjkie, zwłaszcza: pochodzi z Rosji, należy do Rosji, przynależy do rosyjskiej kultury (na 10 lit.).

Oprócz FAKT, ŻE COŚ JEST ROSYJKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z ROSJI, NALEŻY DO ROSJI, PRZYNALEŻY DO ROSYJSKIEJ KULTURY sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - FAKT, ŻE COŚ JEST ROSYJKIE, ZWŁASZCZA: POCHODZI Z ROSJI, NALEŻY DO ROSJI, PRZYNALEŻY DO ROSYJSKIEJ KULTURY. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x