ZDROBNIALE: LEWAR - DŹWIGNIA, KTÓRA PRZEZNACZONA JEST DO PODNOSZENIA CIĘŻKICH RZECZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEWAREK to:

zdrobniale: lewar - dźwignia, która przeznaczona jest do podnoszenia ciężkich rzeczy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEWAREK

LEWAREK to:

narzędzie dentystyczne, które służy do usuwania zębów (na 7 lit.)LEWAREK to:

zdrobniale: lewar - zakrzywiona rurka, która umożliwa przelanie cieczy z naczynia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: LEWAR - DŹWIGNIA, KTÓRA PRZEZNACZONA JEST DO PODNOSZENIA CIĘŻKICH RZECZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.707

WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA, KOREGENT, SKINIENIE, GRAMATYKA GENERATYWNA, CUDZOŁOŻNICA, AKCIK, ATRAKCJA, NERECZNICA, TON, DZWONECZNIK WONNY, FALKA, MODRASZEK BAGNICZEK, POMNICZEK, SZEŚĆSETKA, OBSERWATORKA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, NIECZYNNOŚĆ, ODCHYLENIE, UKRAIŃSKOŚĆ, METANOGENY, ROŚLINA KWASOLUBNA, BŁONA LOTNA, PROSTOWNIK SELENOWY, STANOWISKO, BYLEJAKOŚĆ, JON KARBONIOWY, UBYTEK, ŻYWIENIE, INGRESJA MORSKA, NOWOWIERCA, SUFFOLK, TURANOWIE, KOMITENT, OKRES NOWORODKOWY, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, ELIKSIR, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, ŚREDNIACTWO, IDEOGRAFIA, PŁETWOJASZCZURY, SZTYWNIACTWO, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, NIRWANA, AKCIK, OGNIWO GAZOWE, TAUTOLOGIA, SZPRYCKA, ZESTAWIENIE, OSET SINY, POCIĄG DROGOWY, KATEGORYCZNOŚĆ, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, SARONG, PEŁNIA, MASA SPADKOWA, ROZPIERACZ, AKORDEON, PRZESTĘPNOŚĆ, WSZECHMOCNOŚĆ, SPUST, EKSPRES KOLBOWY, PROTEST SONG, GRA NA ZWŁOKĘ, OKRES LITERACKI, MAMULA, DYNAMIZM, ELEWATOR, KRÓWKA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, LOK AGNESI, PRZEMYŚLNOŚĆ, FAJNOŚĆ, ROŚLINA SŁONOLUBNA, KUCHNIA MOLEKULARNA, CHORAŁ, ADMINISTRATYWISTA, WYRAZ PODSTAWOWY, MIECZ UCHYLNY, ŚMIECIARZ, CHOCHOŁEK, KROKODYLEK, WYDAWNICTWO, PRZEZNACZENIE, KORONKA BRUKSELSKA, HACJENDER, MIARA, STAN WODY, KANCERA, DUCH, OKAP, KUKURYDZIANKA, MODUŁ, SYLABA ZAMKNIĘTA, AKWAFORTA, MAH JONG, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, WYNAJMUJĄCA, TAGER, CHOJNOWSKA, KORYTKO, WIELOMIAN, ZAMECZEK, NAPINACZ, FROTKA, KOZA, REGRESJA LODOWCA, KWASOTA, ZWYCIĘZCA, ESTETYCZNOŚĆ, REKIN WIELORYBI, SZLAK METABOLICZNY, LATAWCE, FANATYCZKA, SILNIK SYNCHRONICZNY, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, DIAMAGNETYK, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, RZĄDNOŚĆ, DECYZJA DOPUSZCZALNA, PARA, RAK SZWEDZKI, DZIAŁANIE, NIEDOMÓWIENIE, ILORAZ RODZINNY, POŚLEDNIOŚĆ, LOKACJA, PRZEKŁADOWCA, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, HENNA, PRZESZKADZAJKA, SAMOOKREŚLENIE, KSIĘGA AKCYJNA, ZAWODOWOŚĆ, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, GLOTTOCHRONOLOGIA, PRZYSIEK, KOPISTA, DOBRO RZADKIE, ZASADA DUALNOŚCI, MEDIATEKA, BŁYSTKA OBROTOWA, BEZNADZIEJA, BEZGUŚCIE, OZDOBA, SOLILOKWIUM, WSPÓŁKRÓL, FIRMA, CHROPOWATOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, KLAPECZKA, KONKURSISTA, KLONOWATE, POWINOWATY, KUREK, KLACZKA, MONOGENIZM, KATEGORIA SŁOMKOWA, GRATIS, SYSTEMIK, KOORDYNACJA, PUPCIA, REWOLUCJA, OWOC, HELIOFIZYKA, GRUPA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, ANAEROBIOZA, HYDROFIL, DYWETYNA, UKOICIEL, PIŁA, DETAL, PRYNCYPAŁ, PRODUCENTKA, TOPOLA CZARNA, SUSZARKA, IDIOFON, SAMOZAPŁON, REKLAMKA, POCHŁANIACZ GAZÓW, CZAS PRZESZŁY, LUŹNOŚĆ, PATRON, SULFON, OSŁONKA NABYTA, SZWEDZKOŚĆ, KARTA WIRTUALNA, USTNIK, STRUKTURALISTKA, ANCYMONEK, NAGANIACZ, KONFERENCYJKA, PODMIOT, WŁASNOŚĆ, CHŁOPACZĄTKO, ŁAŃCUCH, TALMUDYSTKA, GRZYB MODRZEWIOWY, KOBIETA SPOD LATARNI, STOSUNEK, WIELOBARWNOŚĆ, PLASTYKA, REOSTAT, OŚRODEK, ANGIOLOGIA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, POMOC, SUBSKRYBENT, GŁOS, METODA PERKALA, TELEROBOTYKA, MODEL, STAWKA AWANSOWA, CEP, ABSOLUTYZACJA, SUPERWAJZOR, TRANSPARENTNOŚĆ, TRUTEŃ, IDEALIZM, WYŚMIENITOŚĆ, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, KALEKA, MIŚ, FLEGMA, WYGRA, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, BLACHA, OPARCIE, DZIEWIĘTNASTKA, FOTOTROPIZM, LEWAR, KRUSZYNKA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, WAJCHA, ZAUROPTERYGI, TABLICA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, ROBEREK, NAJEMCA, WĄTŁOŚĆ, BELECZKA, SUSZKA, GOŹDZIENIEC, PREFIKS, KARKOŁOMNOŚĆ, TIERIESZKOWA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DMUCHAWKA, PRZEJEZDNY, ZDANIE WZGLĘDNE, KORPUS, TRZON, MISIAK, RODZICIELKA, PUNKT OGNIOWY, NIERÓB, CYWIL, KUM, RONDELEK, DOSTĘPNOŚĆ, CIEMNOTA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, WANNA, PATRONKA, ANODA, TRANSKRYPCJA, SERNIK, NARZECZONY, WIZJER, BROŃ ATOMOWA, OJCZUŚ, ZASADNOŚĆ, KATASTROFIZM, PODDIALEKT, SUPERPRZEBÓJ, PRZEKLEŃSTWO, ODTRUTKA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, ZEROWOŚĆ, MAKAKOKSZTAŁTNE, MINIATURA FORTEPIANOWA, KWADRAT MAGICZNY, ŁOŻYSKOWIEC, STRATYFIKACJA, NITROBAKTERIA, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, LANGUSTYNKA, NAPASTNICZKA, PINGWIN RÓWNIKOWY, KOŃ ŚLĄSKI, SILNIK KWADRATOWY, POCHWIAK OKAZAŁY, BRZUSIEC, PLEBEJUSZ, DWUPRZODOZĘBOWCE, ?ŚWIADKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.707 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: LEWAR - DŹWIGNIA, KTÓRA PRZEZNACZONA JEST DO PODNOSZENIA CIĘŻKICH RZECZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: LEWAR - DŹWIGNIA, KTÓRA PRZEZNACZONA JEST DO PODNOSZENIA CIĘŻKICH RZECZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEWAREK zdrobniale: lewar - dźwignia, która przeznaczona jest do podnoszenia ciężkich rzeczy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEWAREK
zdrobniale: lewar - dźwignia, która przeznaczona jest do podnoszenia ciężkich rzeczy (na 7 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: LEWAR - DŹWIGNIA, KTÓRA PRZEZNACZONA JEST DO PODNOSZENIA CIĘŻKICH RZECZY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ZDROBNIALE: LEWAR - DŹWIGNIA, KTÓRA PRZEZNACZONA JEST DO PODNOSZENIA CIĘŻKICH RZECZY. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x