RODZAJ PIERWOTNEGO BÓLU GŁOWY, KTÓREGO CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE NAPADÓW BÓLU (TZW. RZUTÓW LUB KLASTERÓW) OKRESOWO W RÓŻNYCH ODSTĘPACH CZASU, TRWAJĄCYCH Z RÓŻNĄ DŁUGOŚCIĄ, ZWYKLE 4-16 TYGODNI, ŚREDNIO 8 TYGODNI; NAPADY ZWYKLE POWRACAJĄ O TEJ SAMEJ PORZE ROKU ORAZ O TEJ SAMEJ PORZE DNIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLASTEROWY BÓL GŁOWY to:

rodzaj pierwotnego bólu głowy, którego charakterystyczną cechą jest występowanie napadów bólu (tzw. rzutów lub klasterów) okresowo w różnych odstępach czasu, trwających z różną długością, zwykle 4-16 tygodni, średnio 8 tygodni; napady zwykle powracają o tej samej porze roku oraz o tej samej porze dnia (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PIERWOTNEGO BÓLU GŁOWY, KTÓREGO CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE NAPADÓW BÓLU (TZW. RZUTÓW LUB KLASTERÓW) OKRESOWO W RÓŻNYCH ODSTĘPACH CZASU, TRWAJĄCYCH Z RÓŻNĄ DŁUGOŚCIĄ, ZWYKLE 4-16 TYGODNI, ŚREDNIO 8 TYGODNI; NAPADY ZWYKLE POWRACAJĄ O TEJ SAMEJ PORZE ROKU ORAZ O TEJ SAMEJ PORZE DNIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.129

PIÓROPUSZNIK, INFLACJA KONSUMENCKA, KUNINGAMIA, MIRAŻ, PRZYWODZICIEL DŁUGI, PAKLAK, DRABINOWIEC, POBIAŁKA, BANDYCKOŚĆ, KATALPA, ADWOKAT, KICZ, ZAUROPTERYGI, SSAWA, ROKOKO, CHARAKTERYSTYKA, SKLEROMATER, NIEŻYCIOWOŚĆ, BEJT, SZAŁAWIŁA, BABKA, LAS OCHRONNY, ZBIÓRKA, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, REZEDA, PROKARIONT, DRUKARKA ROZETKOWA, JUGS, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, SIKORNIK, AWOKADO, RUBEL, DEKIELEK, SOFISTA, ELEKTROLUMINESCENCJA, RYCERZYK, DEGRADACJA, KOPROSTANOL, SILNIK PRZELOTOWY, NAPÓR, PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO, KAWA, TEST PŁATKOWY, SOSNA, ŻOŁĘDNICA, ANTEPEDIUM, TROMPA, SPORT ZIMOWY, HIPEROATOM, DYSTRAKCJA, DELOKALIZACJA, ERYTROCYT, OSTATNI KRZYK MODY, SINICA, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, ELIZJA, KORMORAN ATLANTYCKI, BERET, UŁAMEK SEKUNDY, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, ŁYKOWATOŚĆ, OSTRY DYŻUR, AUDYTOR, SZKIC TOPOGRAFICZNY, WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA, ANTYPATRIOTYZM, TANIEC WSPÓŁCZESNY, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, WIGILIA, ROZDZIAŁKA, FLET, PALPACJA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, PROMIENNIK, MALINES, NIHILIZM, BUŃCZUK, OBRONA CYWILNA, BEZPIECZNY SEKS, BRIK, PODWÓJ WIELKI, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, TRANSPOZYCJA, KOŁNIERZ, ZWIAD, TERGAL, DEFICYT, PRAWO HOOKE’A, ZNAK CZASÓW, NEUSTON, GRA CYLINDRYCZNA, CHROMATOGRAF GAZOWY, BROŃ MIOTAJĄCA, SYMULACJONIZM, FILEMON SĘDZIWY, PRZEZNACZENIE, PIECZARKOWA, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, MASZYNA CIEPLNA, AKROPOL, WAGA RZYMSKA, TEMBLAK, TAJNE KOMPLETY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, DANE SENSYTYWNE, GARGOJLEOZAUR, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, LAUBZEGA, HAPLOTYP, MEDIEWAL, MIŃSZCZANKA, STĄGIEWKA, KLASTER, ODPRAWA, CYLINDER, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, OTULINA, POMPA INFUZYJNA, PINGWINY, ZBIÓRKA, ROPUCHA BLOMBERGA, HRABIĄTKO, NOAZAUR, SZUMOWINA, BARANEK, WIZAWA, OTTON III, ŻYWOŚĆ, OCET, WALEC, GŁOGOWIANIN, ARSENEK, SŁODNIK, WYBRANIEC, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, PIRI-PIRI, PĘTLA, SUSEŁ PEREŁKOWANY, TRUP, WĘGIEL KENNELSKI, BIKORN, SSAK, ŁUPEK WĘGLOWY, OPARCIE, DICYNODON, OWOCNIA, SERNIK, ROZKŁAD, BIRET, FUTURE SIMPLE, DOMINIUM, MYSZ, AŻUR, SUCHAR, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, RYNSZTOK, ZŁOTY BLOK, LISZAJ RUMIENIOWATY, URZĄD SKARBOWY, WZÓR UŻYTKOWY, DOM PRZYSŁUPOWY, PASIERB, OKRĄGŁOGŁOWY, PRZEKSZTAŁCENIE ANTYLINIOWE, LORA, PISZCZAŁKA, BANDŻO, ŁOTEWSKOŚĆ, ZEZWŁOK, WIĄŚLOWATE, WOJSKA INŻYNIERYJNE, EDAFOZAUR, FRONT METEOROLOGICZNY, MARSREJA, FILAR PRZYPOROWY, SIEĆ KABLOWA, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, TROL, ABROZAUR, HAMULEC TARCZOWY, OBJAWIENIE, SYSTEM, NIEPRAWOŚĆ, DZIEKAN, CELUROID, NOTOWANIE, DZIEWIĄTKA, EUCHARYSTIA, ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE, MARSYLIOWATE, WSPARCIE FINANSOWE, ODKUP, ZARZUCAJKA, DYSRAFIA, PIKOTKA, MIKROHADROZAUR, KONTRALT, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, ZAKONNICZKA, OMŁOT, START MASOWY, MODRASZEK KORYDON, ZARZĄD, SACHARYD, KARTA TYTUŁOWA, GRZYWA, BRZYDAL, ZAĆMA POURAZOWA, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, LEMIESZ, NEURON CZUCIOWY, WEKTOR WŁASNY, CHRZĄSTKA, ŻAKINADA, ANDEZAUR, IGŁOWIEC, RURA OKŁADZINOWA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, KANO, KONTRETYKIETA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, SZARY KONIEC, OFICJALNOŚĆ, SECIK, STAN NADZWYCZAJNY, KONTUR, MAZUR, OBSIEW, CLIO, BYLEJAKOŚĆ, NACIEK, GŁÓWKA, SZKLARKA, URONAUTES, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, NIESTOSOWNOŚĆ, MASŁO, INFUŁA, KOŃCOWOŚĆ, DIABELSKOŚĆ, BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA, POKŁAD, POKÓJ DZIENNY, GRADUACJA, ETYKIETKA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, INTERPRETACJA, FANATYCZNOŚĆ, KRAJOBRAZ POEKSPLOATACYJNY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, OBLIGACJA ZAMIENNA, NOK, STALLA, KREM, PROTESTANTYZM, NUDZIARZ, PENITENCJARYSTKA, GLIZA, MASZT ANTENOWY, BRZEZINA, TRIO, ARTEFAKT, CEMENT, KOSKINOMANCJA, OSCYLACJA, PAS DROGOWY, NIECHLUJA, PIÓROPUSZ GORĄCA, CEZURA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, PIĘCIORNIK, SONOMETR, RYNKA, KOCIOŁ, RZEMLIK, WĄSONÓG, TRIANGULACJA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, PURANA, PILATES, SZCZYTNICA, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, NIKIELINA, EMBARGO, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, NIEZWARTOŚĆ, NIEDOPASOWANIE, KARMNIK, PALTO, LIGUSTR, ŚWIATŁO POSTOJOWE, TENISÓWKI, STRZELEC WYBOROWY, ZANIECZYSZCZENIE, WAPNIAK, ORIJA, CIENKA SKÓRA, ?KRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.129 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PIERWOTNEGO BÓLU GŁOWY, KTÓREGO CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE NAPADÓW BÓLU (TZW. RZUTÓW LUB KLASTERÓW) OKRESOWO W RÓŻNYCH ODSTĘPACH CZASU, TRWAJĄCYCH Z RÓŻNĄ DŁUGOŚCIĄ, ZWYKLE 4-16 TYGODNI, ŚREDNIO 8 TYGODNI; NAPADY ZWYKLE POWRACAJĄ O TEJ SAMEJ PORZE ROKU ORAZ O TEJ SAMEJ PORZE DNIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PIERWOTNEGO BÓLU GŁOWY, KTÓREGO CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE NAPADÓW BÓLU (TZW. RZUTÓW LUB KLASTERÓW) OKRESOWO W RÓŻNYCH ODSTĘPACH CZASU, TRWAJĄCYCH Z RÓŻNĄ DŁUGOŚCIĄ, ZWYKLE 4-16 TYGODNI, ŚREDNIO 8 TYGODNI; NAPADY ZWYKLE POWRACAJĄ O TEJ SAMEJ PORZE ROKU ORAZ O TEJ SAMEJ PORZE DNIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLASTEROWY BÓL GŁOWY rodzaj pierwotnego bólu głowy, którego charakterystyczną cechą jest występowanie napadów bólu (tzw. rzutów lub klasterów) okresowo w różnych odstępach czasu, trwających z różną długością, zwykle 4-16 tygodni, średnio 8 tygodni; napady zwykle powracają o tej samej porze roku oraz o tej samej porze dnia (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLASTEROWY BÓL GŁOWY
rodzaj pierwotnego bólu głowy, którego charakterystyczną cechą jest występowanie napadów bólu (tzw. rzutów lub klasterów) okresowo w różnych odstępach czasu, trwających z różną długością, zwykle 4-16 tygodni, średnio 8 tygodni; napady zwykle powracają o tej samej porze roku oraz o tej samej porze dnia (na 18 lit.).

Oprócz RODZAJ PIERWOTNEGO BÓLU GŁOWY, KTÓREGO CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE NAPADÓW BÓLU (TZW. RZUTÓW LUB KLASTERÓW) OKRESOWO W RÓŻNYCH ODSTĘPACH CZASU, TRWAJĄCYCH Z RÓŻNĄ DŁUGOŚCIĄ, ZWYKLE 4-16 TYGODNI, ŚREDNIO 8 TYGODNI; NAPADY ZWYKLE POWRACAJĄ O TEJ SAMEJ PORZE ROKU ORAZ O TEJ SAMEJ PORZE DNIA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - RODZAJ PIERWOTNEGO BÓLU GŁOWY, KTÓREGO CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST WYSTĘPOWANIE NAPADÓW BÓLU (TZW. RZUTÓW LUB KLASTERÓW) OKRESOWO W RÓŻNYCH ODSTĘPACH CZASU, TRWAJĄCYCH Z RÓŻNĄ DŁUGOŚCIĄ, ZWYKLE 4-16 TYGODNI, ŚREDNIO 8 TYGODNI; NAPADY ZWYKLE POWRACAJĄ O TEJ SAMEJ PORZE ROKU ORAZ O TEJ SAMEJ PORZE DNIA. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x