SALWINIOWATE, SALVINIACEAE - NIELICZNA RODZINA WODNYCH PAPROCI; W POLSCE WYSTĘPUJE JEDEN JEJ GATUNEK: SALWINIA PŁYWAJĄCA ((PRZY SZERSZYM UJĘCIU SYSTEMATYCZNYM TAKŻE ZALICZANA JEST DO TEJ RODZINY MARSYLIA CZTEROLISTNA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIĄŚLOWATE to:

salwiniowate, Salviniaceae - nieliczna rodzina wodnych paproci; w Polsce występuje jeden jej gatunek: salwinia pływająca ((przy szerszym ujęciu systematycznym także zaliczana jest do tej rodziny marsylia czterolistna) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SALWINIOWATE, SALVINIACEAE - NIELICZNA RODZINA WODNYCH PAPROCI; W POLSCE WYSTĘPUJE JEDEN JEJ GATUNEK: SALWINIA PŁYWAJĄCA ((PRZY SZERSZYM UJĘCIU SYSTEMATYCZNYM TAKŻE ZALICZANA JEST DO TEJ RODZINY MARSYLIA CZTEROLISTNA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.880

UBOGOŚĆ, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, WALUTOWOŚĆ, ŻABA CZERWONOPRĘGA, SZAROTKA, SŁABIZNA, FILEMON BRĄZOWY, MIAUCZEK BIAŁOUCHY, KRAWCZYK, PASZTET, GWAJAKOWIEC CZCZONY, PLANISFERA, IBIS AMERYKAŃSKI, CYTOMEGALIA, MRÓWNIK, MIKROFALA, WYMIOTNICA, DELANEY, JUDAIZM, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, KOMORA CIŚNIENIOWA, PIERDU PIERDU, DEATH METAL, ŻARŁACZ CIEMNOSKÓRY, PŁĄCZYCA, POJAZD ZABYTKOWY, JESIOTRY, KOEGZYSTENCJA, ŻUBR NIZINNY, HERBOWOŚĆ, WĘGIEL, PŁOWCE, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, KERN, TRASZKA WALTLA, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, PROSIĘ, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, BALSAMOWIEC, BIURO SPISOWE, LICZBA KARDYNALNA, OGONÓWKA CZUBATA, SZPRINGBOK, BILBIL NIEBIESKOOKI, CESJA NALEŻNOŚCI, MAKAK ARUNACHALSKI, KOLEUS, SZCZUROSKOCZKOWATE, OWOC ZBIOROWY, HIPOSTYL, MAKROFIT, TAMANDUA MEKSYKAŃSKA, PORTFEL, OLSZA, BYLICA SZAROTOWATA, RUMIAN POLNY, TYTUŁ NAUKOWY, MIODÓWKA PRZEPASANA, PORZĄDEK, WOJOWNIK OZDOBNY, MNICH, GRZYB PIASKOWY, HOACYN, RAWKA BŁAZEN, MORGA, WILHELMKA, AMUR BIAŁY, ALPRAZOLAM, SKALA BLUESOWA, KIWANO, KCIUK NARCIARZA, RAJA MOTYL, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, NIEJADALNOŚĆ, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, MORALNOŚĆ, STRZAŁKA, SYMETRALNA, BRĄZACZEK AMETYSTOWY, KOLIŚCIAKOWATE, AMPUTACJA, DROP, WDA, PILOT, ZORZYNEK, CZWOROLIST NIEPEŁNY, LAKTOOWOWEGETARIANIN, LIGROINA, PAPROTNIK, GARDA, GRUPA, KARLIK DROBNY, TRANSGEN, NIEMĘSKOŚĆ, ŁADA KROPLICA, RODZINA ADOPCYJNA, POWIEŚĆ PRODUKCYJNA, GEEZ, LEKARZ DOMOWY, PETRELEK SZEROKODZIOBY, GEKON PIASKOWY, NEWRALGICZNOŚĆ, SŁOWIAŃSKI, LEGWAN GŁUCHY, KIRENGESZOMA, PIĘCIORNIK ŚLĄSKI, TOINOWATE, CZUBATOŚĆ, DZIĘCIOŁ, WKRĘT, ROKOKO, DENDRORYNCHOID, CIAŁO, NIESPODZIEWANOŚĆ, KRZYŻAK NADWODNY, BOMBARDIER, RYBY DRAPIEŻNE, PŁATNIK SKŁADEK, PARKIETNIK, REALIZM, TYTAN, HUMANIORA, BUŁKA MONTOWA, CZARNY FILM, NERKOWIEC, NURZEC CZARNOSKRZYDŁY, PASTWA, LIMONKA, MIODOJAD DŁUGODZIOBY, ŚWIDROWCE, PERSÓWKI, PRAGMATYKA, SUCHY TYNK, OGNIK SZKARŁATNY, TRĄBKA, JĘZYK PORTUGALSKI, MUZYKA PROGRAMOWA, SKÓRZAK, KACZKA, GNIAZDKO, HUBA WIERZBOWA, RYBITWA CZARNA, ALBATROS ATLANTYCKI, CYKOJADY, LUKIER, BAWÓŁ WODNY, BOROLOG, BIAŁOZĄBKA DWUBARWICA, WODNA WSZA, FAZA, SZAMBELAN PAPIESKI, SMAGLICZKA SREBRZYSTA, MARKUR, SAMURAJ, MLECZNIK, PANCERNIK KULOWATY, KAPUSTA PASTEWNA, BRZĘKNIĘCIE, STOLIK, TELEWIZJA REPERTUAROWA, TKACZ, RÓJKA, LASÓWKA ZŁOTAWA, ASTER WIDEŁKOWATY, KRĘGARSTWO, PREPROCESOR, HISTORIA SZTUKI, GARNELA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, TAUTOLOGIA, TYMOLEPTYK, PANSEKSUALIZM, BIEG BEZPOŚREDNI, KULIK KANADYJSKI, LUŹNOŚĆ, TULIPAN PÓŹNY, SER PLEŚNIOWY, KROTON, SZKOLNOŚĆ, IRANKA, HALIBUT ATLANTYCKI, OGNICA PROMIENIOPŁETWA, SZCZELNOŚĆ, ZASUWA, EDYCJA, SZTUKA KONCEPTUALNA, NEOTENIA, BŁAZENEK, MAGNES, TAKAHE, FASOLA ADZUKI, DRUTOWCE, WIRTUOZERSTWO, KOLCZAK SMUKŁY, FOURIER, BRETNAL, KAPILARA, NESTOR, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, KONTRAPUNKT, PIELĘGNICZKA PERUWIAŃSKA, PIĘCIORNIK, TAJEMNICA ADWOKACKA, MADONNA, KRET EUROPEJSKI, NIT, PODOLOGIA, AMFIBIA, BAGIENNIK OBŁY, MEGAPASKAL, BLESBOK, KOMPENSATOR CIEPLNY, SAMBAR INDYJSKI, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, WIRUS PĘCHERZYKOWATEGO ZAPALENIA JAMY USTNEJ, MELISA LEKARSKA, SYNINGIA, AMEBA, POŁOZ PSIOGŁOWY, CHWOSTKA MODRA, NAGIETEK, OBRABIALNOŚĆ, METALMANIA, JEŁABUGA, KRUSZARNIA, AGAMA CZERWONOGŁOWA, GUZIEC, OBLACZKOWATE, CIĘŻKA STOPA, JĘZYK DARDYJSKI, BEZGŁOWOŚĆ, KOLEJ, STAROISLANDZKI, GLISTNIK, CELIDONIA, MAŁPA OGONIASTA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, WYROŚL, WOLLEMIA, ZIELONA RECEPTA, SZARPAK, KINGORIA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, DELFIN PÓŁNOCNY, PLONIARKA, KOZŁOWIEC, LEKCJA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, EDIAKAR, PUZANEK AGRACHAŃSKI, MARCHWIANE RĘCE, CENTURIA NADBRZEŻNA, PLATFORMÓWKA, ODJEMNA, SSAKI JAJORODNE, DRZEWCÓWKA, PSOWATE, POCHODNA, CIELĘCINKA, MODRZEW JAPOŃSKI, PATAT, ŁYKOWATOŚĆ, AVOCADO, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, PANCERNIK SZCZECINIASTY, PODEJŹRZON, FUNKCJONALIZM, PODATEK PORADLNY, FORMACJA, DELFIN BIAŁOBOKI, DRAPIEŻNOŚĆ, KAWA, PRZÓD, MELODRAMAT, PROPORCZYKOWIEC ŻÓŁTY, PYSZNICA, BURZYK KLINOSTERNY, GŁOS, NASKÓREK, OCEANNIK KRÓTKODZIOBY, JEGO WYSOKOŚĆ, TYGRYS, KLAWIATURKA, JASZCZUR, JACKSON, KUR DIABEŁ, REZUS, KUSACZ CZARNY, ŻARŁACZ BRUNATNY, MIODÓWKA CZERWONOGŁOWA, JASKINIA LODOWA, GNU BIAŁOOGONOWE, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, POPIELICOWATE, JĘZYK KARTWELSKI, BLINDIA, KOŃ DZIKI, OPIJUS, ŻURAWINA, ?NAUKI O ZIEMI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.880 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SALWINIOWATE, SALVINIACEAE - NIELICZNA RODZINA WODNYCH PAPROCI; W POLSCE WYSTĘPUJE JEDEN JEJ GATUNEK: SALWINIA PŁYWAJĄCA ((PRZY SZERSZYM UJĘCIU SYSTEMATYCZNYM TAKŻE ZALICZANA JEST DO TEJ RODZINY MARSYLIA CZTEROLISTNA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SALWINIOWATE, SALVINIACEAE - NIELICZNA RODZINA WODNYCH PAPROCI; W POLSCE WYSTĘPUJE JEDEN JEJ GATUNEK: SALWINIA PŁYWAJĄCA ((PRZY SZERSZYM UJĘCIU SYSTEMATYCZNYM TAKŻE ZALICZANA JEST DO TEJ RODZINY MARSYLIA CZTEROLISTNA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIĄŚLOWATE salwiniowate, Salviniaceae - nieliczna rodzina wodnych paproci; w Polsce występuje jeden jej gatunek: salwinia pływająca ((przy szerszym ujęciu systematycznym także zaliczana jest do tej rodziny marsylia czterolistna) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIĄŚLOWATE
salwiniowate, Salviniaceae - nieliczna rodzina wodnych paproci; w Polsce występuje jeden jej gatunek: salwinia pływająca ((przy szerszym ujęciu systematycznym także zaliczana jest do tej rodziny marsylia czterolistna) (na 10 lit.).

Oprócz SALWINIOWATE, SALVINIACEAE - NIELICZNA RODZINA WODNYCH PAPROCI; W POLSCE WYSTĘPUJE JEDEN JEJ GATUNEK: SALWINIA PŁYWAJĄCA ((PRZY SZERSZYM UJĘCIU SYSTEMATYCZNYM TAKŻE ZALICZANA JEST DO TEJ RODZINY MARSYLIA CZTEROLISTNA) sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - SALWINIOWATE, SALVINIACEAE - NIELICZNA RODZINA WODNYCH PAPROCI; W POLSCE WYSTĘPUJE JEDEN JEJ GATUNEK: SALWINIA PŁYWAJĄCA ((PRZY SZERSZYM UJĘCIU SYSTEMATYCZNYM TAKŻE ZALICZANA JEST DO TEJ RODZINY MARSYLIA CZTEROLISTNA). Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast