ZASIŁEK PRZYZNAWANY UBEZPIECZONEMU, KTÓRY JEST WSKUTEK CHOROBY DŁUGOTRWALE NIEZDOLNY DO PRACY, POKRYWAJĄCY KOSZTY LECZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE to:

zasiłek przyznawany ubezpieczonemu, który jest wskutek choroby długotrwale niezdolny do pracy, pokrywający koszty leczenia (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASIŁEK PRZYZNAWANY UBEZPIECZONEMU, KTÓRY JEST WSKUTEK CHOROBY DŁUGOTRWALE NIEZDOLNY DO PRACY, POKRYWAJĄCY KOSZTY LECZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.083

LOTNE PIASKI, SKRZYNIA, GROOMING, POLE, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, TYNK SZLACHETNY, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, MALOWNICZOŚĆ, PUNKT KARNY, NACHALNOŚĆ, NIEJAWNOŚĆ, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, HETYTA, CZERNICA, KAMPYLOGNATOID, ZAKONNIK, DŻAGA, KUZYN, LENIUCH OSPAŁY, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, BETON STRUNOWY, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, SUPERWAJZOR, NAPRAWICIEL, REWERSAŁ, JEŻYNA POPIELICOWA, REPETYTOR, ALMUKANTARAT, FUGU, MONK, SZAŁAWIŁA, LUZAK, NIESTATECZNOŚĆ, PODRÓŻ, ALTEMBAS, ŁOTEWSKI, ZUPA NA GWOŹDZIU, PRAWDA, FILOLOGIA KLASYCZNA, ZAGRYWKA, PRZYGANIACZ, MIECZOGONY, RUS, PERKOZ Z ALAOTRA, ANATOMIA KLINICZNA, IPHONE, LENIWOŚĆ, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ZDROWIE, MNOŻYCIEL, PERKOZ OLBRZYMI, DORADCZYNI, DODATEK OŁÓWKOWY, MIKOŁAJKI, ZAKWAS, SZOPKARZ, WYDAJNOŚĆ, OSOBOWOŚĆ, JAJARZ, PODZIAŁKA, AMIDEK, ODŻYWCZOŚĆ, ABRAZJA, KANAŁ ŻEGLOWNY, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, GBUROWATOŚĆ, REGENT, SECESJONISTA, HISTERYK, LUŹNOŚĆ, TUZ, ŻUREK, PERKOZEK, SZKOLNOŚĆ, MARCOWY DOCENT, BIEGŁOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, GAZ NIEKONWENCJONALNY, ZAIMEK DZIERŻAWCZY, WIEŚ, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, ANALIZA KOSZTÓW, WZROST ZEROWY, MOŻNOŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDALNY, PSIKUS, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, ANOKSYBIOZA, WYDATKI SOCJALNE, ANTYUTLENIACZ, GRACZ, ARTERIOGRAFIA, AUREOMYCYNA, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, BRAT KRWI, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, INDYWIDUALIZM, KONTRAKT MENADŻERSKI, WIENIEC, ABSURD, POGONIEC, ROMBOEDR, AMFIBIA, AROGANT, PĘTLARZ, PAPUGA, BUDOWLANIEC, WYTCHNIENIE, ANAEROBIOZA, KARTON, CHAŁTURSZCZYK, SENSACJA, KOMISJA REWIZYJNA, JARZYNIARZ, LAMA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, CZTEROETYLOOŁÓW, SAMURAJ, DOBRO KLUBOWE, RENCISTA, WIĄŚLOWATE, ŻARTOBLIWOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, PROJEKT, KRĘGOWCE, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ŻONATY, GRA LOSOWA, BRZĘKADŁO, KĘDZIERZAWKA, HELMINT, DAŁN, GYYZ, KROWIENIEC, NIETAKTOWNOŚĆ, GYROS, ANTYWESTERN, HIPERPOWIERZCHNIA, SOKOLE OKO, MIZUNA, NIEŻYWOŚĆ, MIECZ SZYBROWY, PEŁNIA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, NONA, SPULCHNIACZ, PRZECINACZ, CYSTA BAKERA, BIAŁY MARSZ, EMBRIOGENEZA, STAROŚCIANKA, TELEWIZJA, NORMATYWIZM, ZAPAŁ, KREATYZM, WIEK PRZEDEMERYTALNY, ZBIORNIK RETENCYJNY, CZYNNOŚCI DOWODOWE, AGENT, KRÓLOWA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, WSPÓLNY ZASÓB, KRANIOTOMIA, ANKSJOLITYK, PLAN SYTUACYJNY, KEYBOARD, BALLADYSTA, EMERYTURA POMOSTOWA, DEFICYT BUDŻETOWY, LEPSZOŚĆ, METAL KOLOROWY, DAMKA, RZUT RÓWNOLEGŁY, PAL, OLIGOSACHARYD, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, BROŃ MASZYNOWA, RUNO, PURANA, OBŁĄKANY, GOLIAT, HUMOR, ANTYDOGMATYZM, URZĘDNIK DWORSKI, PRZYSŁÓWEK, SPRZĘT LABORATORYJNY, KOZA, METALICZNOŚĆ, ASOCJALNOŚĆ, KIJEK, MODEL, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, TKANKA MIĘKKA, OKNO KROSNOWE, SYMETRALNA, AGRANULOCYT, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, KLASTER, SŁONECZNICA, JĘZYK, SZCZĘKOT, SKUNKS, UBOGOŚĆ, BIEG, DŁUŻNIK WEKSLOWY, DIODA PROSTOWNICZA, PASEK, DOMOKRĄŻCA, KAPITALISTA, ZANOKCICA MUROWA, CIEPŁO, MODRASZEK KORYDON, SP. Z O.O, PORZĄDEK, BAKI, METRYKA, NIEPODLEGŁOŚĆ, WAFEL, WAKACJE, PYZA, KOTWICA ZAPASOWA, OPERA, ANGIOLOGIA, ANALIZATOR POLOWY, DOBUDOWA, FITOPATOLOGIA, PAUPER, APOLOGETA, GORĄCY CZAS, NIEZAMOŻNOŚĆ, MAJKA, PYRA, POCZĄTKUJĄCY, KREW, ALTANNIK FIOLETOWY, TANIEC IRLANDZKI, WŁAŚCICIEL ZIEMSKI, GRAFIKA, GEN MODYFIKATOR, MŁAK, SUCHY PROWIANT, EKONOMISTA, KASZTAN, PODMIOT ZBIOROWY, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, GEOMETRIA WYKREŚLNA, DWUWARSTWOWOŚĆ, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, WĘGRZYNEK, BURGER, WYPADEK PRZY PRACY, GŻEL, INFLACJA UKRYTA, FANABERIA, GŁĘBOKI TALERZ, NEWSMAN, GAMONIOWATOŚĆ, RZECZOWNIK, PRZYPADEK, NIESTANOWCZOŚĆ, DENATURACJA DNA, ŻOŁDAK, ŻARŁACZ JEDWABISTY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, RELATYWIZM MORALNY, FILEMON BLADY, TURBINKA KOWALSKIEGO, AKSAMITNOŚĆ, FAKSYMILE, ORKA NAJMNIEJSZA, DZIURA, POJĘCIE, KOLONIZATOR, SYSTEM KOMPUTEROWY, WYTRZESZCZ, SIATKA, DOBRO PUBLICZNE, BROŃ AUTOMATYCZNA, PAGÓR MROZOWY, INSTYNKTOWNOŚĆ, MIEDZIOWNIK, IZOLACJA, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, TOPOLOGIA MAGISTRALI, GŁĄB KAPUŚCIANY, ORGANOTERAPIA, ŻABA, MANUFAKTURA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, WPŁYWOWOŚĆ, ALTER EGO, PODWIELOKROTNOŚĆ, SERCÓWKA, GRUPA ALGEBRAICZNA, WOŁOWINA, KRYZA, BYLICA SKALNA, ODPRAWA BEZWARUNKOWA, ?KUSZETKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.083 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASIŁEK PRZYZNAWANY UBEZPIECZONEMU, KTÓRY JEST WSKUTEK CHOROBY DŁUGOTRWALE NIEZDOLNY DO PRACY, POKRYWAJĄCY KOSZTY LECZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASIŁEK PRZYZNAWANY UBEZPIECZONEMU, KTÓRY JEST WSKUTEK CHOROBY DŁUGOTRWALE NIEZDOLNY DO PRACY, POKRYWAJĄCY KOSZTY LECZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE zasiłek przyznawany ubezpieczonemu, który jest wskutek choroby długotrwale niezdolny do pracy, pokrywający koszty leczenia (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE
zasiłek przyznawany ubezpieczonemu, który jest wskutek choroby długotrwale niezdolny do pracy, pokrywający koszty leczenia (na 26 lit.).

Oprócz ZASIŁEK PRZYZNAWANY UBEZPIECZONEMU, KTÓRY JEST WSKUTEK CHOROBY DŁUGOTRWALE NIEZDOLNY DO PRACY, POKRYWAJĄCY KOSZTY LECZENIA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ZASIŁEK PRZYZNAWANY UBEZPIECZONEMU, KTÓRY JEST WSKUTEK CHOROBY DŁUGOTRWALE NIEZDOLNY DO PRACY, POKRYWAJĄCY KOSZTY LECZENIA. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x