PRZYDATNOŚĆ OKREŚLONEGO PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO DO OBSERWACJI OBIEKTÓW O OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI KĄTOWEJ, IM WIĘKSZA JEST ROZDZIELCZOŚĆ, TYM BLIŻSZE SOBIE PUNKTY SĄ OBSERWOWANE JAKO ODRĘBNE, A NIE JAKO POJEDYNCZA PLAMA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZDZIELCZOŚĆ to:

przydatność określonego przyrządu optycznego do obserwacji obiektów o określonej odległości kątowej, im większa jest rozdzielczość, tym bliższe sobie punkty są obserwowane jako odrębne, a nie jako pojedyncza plama (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROZDZIELCZOŚĆ

ROZDZIELCZOŚĆ to:

parametr określający liczbę pikseli obrazu wyświetlanych na ekranie w bieżącym trybie pracy monitora komputerowego, telewizora, a także każdego innego wyświetlacza, którego obraz budowany jest z pikseli (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYDATNOŚĆ OKREŚLONEGO PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO DO OBSERWACJI OBIEKTÓW O OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI KĄTOWEJ, IM WIĘKSZA JEST ROZDZIELCZOŚĆ, TYM BLIŻSZE SOBIE PUNKTY SĄ OBSERWOWANE JAKO ODRĘBNE, A NIE JAKO POJEDYNCZA PLAMA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.163

NIETAKTOWNOŚĆ, DIZAJN, WZORZEC, HOMERYDA, MOCNA STRONA, PIĘTRO, UNIONISTKA, ROLADA, ASFALT SZTUCZNY, UNIFORM, EMFAZA, ALEGORIA, OGÓR, SEKCJA, BECZKA PROCHU, GORZKOŚĆ, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, AKTYWNOŚĆ, OSET SINY, DEGRESJA PODATKOWA, KRYSZNAIZM, RUMUNKA, INDIAŃSKI, ORGIA, WYJĄTEK, ROZPIERACZ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, LUŹNOŚĆ, RODZIC CHRZESTNY, SZTUKA KONCEPTUALNA, POGODNOŚĆ, SYNTETYZATOR, EDIAKAR, PROTOTYPOWOŚĆ, DRĄŻEK SKRĘTNY, SOCJALIZM UTOPIJNY, CZWARTY, NASIENNIK, PRZESYP, ADRES KORESPONDENCYJNY, MIKROFON CEWKOWY, NIEZAPOMINAJKA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, WIDLICZKA, PRAWO, SYNINGIA OKAZAŁA, WĄŻ POŻARNICZY, NEOGNATYCZNE, KOCIE OKO, RYNEK PRODUCENTA, PŁASKOZIEMCA, OSIOWCE, OPAD, NIEZGRABIASZ, SZPARNICOWATE, SROKACZ CZARNOGARDŁY, RODAMINA, DOMENA PUBLICZNA, BENIAMINEK, TANIEC IRLANDZKI, SONANT, DELFIN HEKTORA, WIEŚNIAK, CHIŃSKOŚĆ, BATERIA, IKONOGRAFIA, BRAK, INTERIORYZACJA, ŻEBERKA, SZYBOLET, ZESPOLENIE, PIERSI, FLUNITRAZEPAM, NIECIEKAWOŚĆ, ANTYROMANTYZM, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, DZIECINNOŚĆ, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, DRAMAT GANGSTERSKI, EMETYK, GALERIA, DŹWIG, FIGURA, NIEOCZYWISTOŚĆ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, KRĘGOWCE, DIODKA, ROZRZUTKOWATE, WIERSZ, RURA, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, DOGMATYZM PRAWNICZY, ANIOŁEK, MEDYCYNA PRACY, PRZYROSTEK, ROZWAŻNOŚĆ, POZOSTAŁOŚĆ, MAPA FIZYCZNA, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, ŻYŁA TWARZOWA, MAKABRYCZNOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, ĆWICZENIE, INTERESOWNOŚĆ, OPERAT UZDROWISKOWY, ARCHAICZNOŚĆ, SERIA, BOŚNIACKOŚĆ, NIEWIDZENIE, ZABYTEK NIERUCHOMY, TRWAŁOŚĆ, CASUS, AJDUKIEWICZ, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, CUDZOŁOŻNICA, WŁADZA SUWERENNA, CIĄGNIK, JAŁOWIEC, DNI, WYRÓB TYTONIOWY, ROZTOCZNICA NAGA, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, MIKROGUMA, PROCENT, MONARCHIA DZIEDZICZNA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, KALIPSO, RAK STAWOWY, ODLEGŁOŚĆ, DWUKWIAT, PISANINA, TASIEMIEC UZBROJONY, WOLNA SOBOTA, LEKCJA POGLĄDOWA, WODA PODSKÓRNA, POWIEŚĆ FANTASY, SAKSOŃSKI, TELEWIZORNIA, NIEPOBOŻNOŚĆ, MŁOT, RAJTARIA, KOLACJA, COŚ NIECOŚ, DOM, KOŃ TRAKEŃSKI, POLIMORFIZM, MIKROFON WĘGLOWY, ESTETYCZNOŚĆ, ARAGOŃSKI, UWAŻNOŚĆ, HOMINIDY, RUMUN, CENA MINIMALNA, DUCHOWOŚĆ, MASŁO, KOZIBRÓD, STADIUM, ODDZIAŁ, MUTACJA CICHA, OCZODÓŁ, WIETLICA, TWIERDZENIE HARTOGSA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, SYNTEZA WZROKOWA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, POCHWIAK OKAZAŁY, DETERGENT, SMOLUCH, KATOLICKOŚĆ, KANAŁ LATERALNY, LOSOWOŚĆ, DIAFTOREZA, NIECHLUBNOŚĆ, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, CEREMONIA, BUREK, NARKOTYK TWARDY, OTWARTOŚĆ, OKRES, HALO, CHODNIKOWIEC, PRZYWIDZENIE, FILOZOF, SWOJAK, ANGIOLOGIA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, PRYSZNIC, KALKA TECHNICZNA, MIKSTURA, OJCZYC, DZIECIORÓB, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, NEGACJONISTA, SĘDZIA LINIOWY, BOSKA CZĄSTKA, TUZ, TOREBKA, ŻÓŁW NOROWY, RELACJA BINARNA, POSKROMICIEL, APACZ, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, AKORD NONOWY, NASIADÓWKA, ODBÓJ, KONIDIUM, MŁODZIK, KOMISJA ŚLEDCZA, SOLANKA, PARTYKUŁA, KOMEDIA GRECKA, GAZ IDEALNY, OSZCZĘDNOŚCI, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, CZEREP, SELEKCJA, KARTA ZAWODNICZA, IZOTROPOWOŚĆ, NARÓD WYBRANY, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, ŚPIĄCZKA, PORÓD LOTOSOWY, POPYT, AKADEMIA, RELACJA PUSTA, MINÓG RZECZNY, POMIDOR, BISOPROLOL, ZAWODOWOŚĆ, ESPRESSO, CHŁOPEK ROZTROPEK, KUC AUSTRALIJSKI, WYOBRAŹNIA PRZESTRZENNA, NIEOCZEKIWANOŚĆ, ŚWIERK SREBRNY, LINEARNOŚĆ, ŁĄCZNOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, POSTOJOWE, MKLIK, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, MUR, TONACJA, PANSEKSUALIZM, FUNDUSZ ZASOBOWY, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, KONSERWACJA ZABYTKÓW, ISTOTA, INWALIDA, SKALA PORÓWNAWCZA, ZABAWA, HAMBURGER, WIDELEC, PROSCENIUM, POLEPSZACZ, TERMIN PREKLUZYJNY, ABLEGAT, DITLENEK, PEŁNOMOCNICTWO, MARKETING SKOJARZENIOWY, PACHNOTKA UPRAWNA, KARTAUNA, LUK, PERIODONTOLOGIA, TOCZKOWCE, MNICH, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, BLANKIETOWOŚĆ, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, PAL, TANIEC BRZUCHA, WALOR, KOMPENSATOR CIEPLNY, PATRONKA, ZMIANA PATOLOGICZNA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, KULT PRZODKÓW, KORZEŃ, DYNAMIZM, SPUST, FARMAKOEKONOMIKA, WSPÓŁWŁAŚCICIELSTWO, PRZEWODNICZKA, BALANS, RACHUNEK KOSZTÓW, AUTOCHTONICZNOŚĆ, SZARA MYSZ, STREFA WOLNOCŁOWA, ZAKRĘT, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, KORTYKOSTEROID, ELUWIUM, PUNKT OGNIOWY, WĄTŁOŚĆ, ?GERANIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.163 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYDATNOŚĆ OKREŚLONEGO PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO DO OBSERWACJI OBIEKTÓW O OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI KĄTOWEJ, IM WIĘKSZA JEST ROZDZIELCZOŚĆ, TYM BLIŻSZE SOBIE PUNKTY SĄ OBSERWOWANE JAKO ODRĘBNE, A NIE JAKO POJEDYNCZA PLAMA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYDATNOŚĆ OKREŚLONEGO PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO DO OBSERWACJI OBIEKTÓW O OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI KĄTOWEJ, IM WIĘKSZA JEST ROZDZIELCZOŚĆ, TYM BLIŻSZE SOBIE PUNKTY SĄ OBSERWOWANE JAKO ODRĘBNE, A NIE JAKO POJEDYNCZA PLAMA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZDZIELCZOŚĆ przydatność określonego przyrządu optycznego do obserwacji obiektów o określonej odległości kątowej, im większa jest rozdzielczość, tym bliższe sobie punkty są obserwowane jako odrębne, a nie jako pojedyncza plama (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZDZIELCZOŚĆ
przydatność określonego przyrządu optycznego do obserwacji obiektów o określonej odległości kątowej, im większa jest rozdzielczość, tym bliższe sobie punkty są obserwowane jako odrębne, a nie jako pojedyncza plama (na 13 lit.).

Oprócz PRZYDATNOŚĆ OKREŚLONEGO PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO DO OBSERWACJI OBIEKTÓW O OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI KĄTOWEJ, IM WIĘKSZA JEST ROZDZIELCZOŚĆ, TYM BLIŻSZE SOBIE PUNKTY SĄ OBSERWOWANE JAKO ODRĘBNE, A NIE JAKO POJEDYNCZA PLAMA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - PRZYDATNOŚĆ OKREŚLONEGO PRZYRZĄDU OPTYCZNEGO DO OBSERWACJI OBIEKTÓW O OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI KĄTOWEJ, IM WIĘKSZA JEST ROZDZIELCZOŚĆ, TYM BLIŻSZE SOBIE PUNKTY SĄ OBSERWOWANE JAKO ODRĘBNE, A NIE JAKO POJEDYNCZA PLAMA. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x