Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OSOBA, KTÓRA PEŁNI SŁUŻBĘ W SIŁACH ZBROJNYCH DANEGO KRAJU I JEST ZOBOWIĄZANA DO OBRONY JEGO GRANIC

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOJAK to:

osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic (na 5 lit.)WOJSKOWY to:

osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WOJAK

WOJAK to:

osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic (na 5 lit.)WOJAK to:

amerykański ptak z rzędu wróblowatych (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA PEŁNI SŁUŻBĘ W SIŁACH ZBROJNYCH DANEGO KRAJU I JEST ZOBOWIĄZANA DO OBRONY JEGO GRANIC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.695

APRIORYZM, BOŚNIACKOŚĆ, ZNAK KOREKTORSKI, JAGODNIK, MOC CIEPLNA, KRYTYKA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, LAMPA WYŁADOWCZA, GASTRONOMIK, ARCHETYPOWOŚĆ, WRZASKLIWOŚĆ, MIĘSO RYBY, KUC DARTMOOR, FLOWER POWER, KOSZT KOMPARATYWNY, ZASTAW REJESTROWY, ZŁO, FOLKSDOJCZ, POWSZECHNY OBOWIĄZEK WOJSKOWY, ZIOMAL, PRZEDSCENIE, PROTOTYPOWOŚĆ, SZESNASTKA, PLEJADA, SWAWOLNIK, PRZEDWIOŚNIE, PODPORA, KIEROWALNOŚĆ, ODBIÓR, KOMORA CIŚNIENIOWA, PAZUR, TABLICA, KAROB, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, MISIEK, SURFAKTANT, FIRMA ZWROTOWA, METYLDOPA, POLEROWNIK, PRYMITYW, PIRAT, EUROPEJSKOŚĆ, KASYNO, PYRKONOWIEC, TOŻSAMOŚĆ, KAMPYLODONISK, LEGWAN GŁUCHY, SZKŁO AKRYLOWE, TEORIA DESKRYPCJI, GOL KONTAKTOWY, NIEPRZYSTOSOWANIE, SALDO DOCHODÓW, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, UTYLITARYZM, GUMA BALONOWA, APROBATA, NINGCHENGOPTERUS, OBSŁUGIWANIE, ŁĄCZNIK, SUCHY DOK, REALIZM, PRĄD TĘTNIĄCY, TWIERDZENIE MAYA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, GAZ PRZEWODOWY, GAŁĘZIAK ZBITY, CIEPŁA WDOWA, MATERIALIZM, GALERIA, POWIETRZNOŚĆ, AMPUŁKA, KRASNOJARSK, TARANTELA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, MATKA BIOLOGICZNA, RAJDER, PATYK, LIST OKÓLNY, NOWOTWÓR ŁAGODNY, STAROŚĆ, TETRAPLEGIK, SZASTAZAUR, TRZON, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, ŚLEPY STRZAŁ, NOWICJUSZKA, PRACA WYJŚCIA, NAUKA HUMANISTYCZNA, SIARCZEK, DONOŚNIK, RESET, PIEŃ TRZEWNY, ANOKSYBIOZA, WYBIJACZ, ABORTERKA, POMYSŁOWOŚĆ, LICZEBNIK, NIEPRAWOŚĆ, ZGNIŁOŚĆ, SKUN, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, LIMON, CHOMIK, ŚWIECA, DOSTOJNIK, REWOLUCJONISTA, LAMINAT, PIERWSZOŚĆ, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, BANK GENÓW, KLOPS, NOCEK BRANDTA, CYKL ŻYCIOWY, ŚMIERDZIUCH, ONEIRONAUTA, TUZ, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, WIŚNIÓWKA, ORSELKA, LIROGON SKROMNY, BEZINWAZYJNOŚĆ, MAMUT POŁUDNIOWY, CIASTKARZ, WOKODER, MŁOT, SZPIEG, NIEZMIENNIK, NEKROMANTA, TURBINA GAZOWA, PŁETWA STEROWA, KOŚCISTOŚĆ, KUBRAK, WIDŁOWOŚĆ, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, KORZONEK, LOTOKOT FILIPIŃSKI, LITERATURA WAGONOWA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, PIANO, ROZWAŻANIE, JURNOŚĆ, EWOLUCJONIZM, KURDUPLOWATOŚĆ, MECHANIZM JARZMOWY, ATEISTA, NEGACJONISTKA, SKLEPIKARZ, PRAWO WEWNĘTRZNE, RUSYCYSTKA, CHŁOPIEC, HEROLD, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, ENTUZJASTA, PRZEKAZ, DRĄG TŁOKOWY, OMIEG GÓRSKI, RODZINA NIEPEŁNA, REFLUKS, BENTLEY, PESZT, STAROŚĆ, SZARADZISTA, SZACHY CZTEROOSOBOWE, MŁODY, PATROL, HIPOSTYL, TYP SPOD CIEMNEJ GWIAZDY, TEOLOGIA BIBLIJNA, ROBOTNICA, PARTIA, MYKOHETEROTROF, CZESZCZYZNA, ALOES NISKI, ANTEOZAUR, ROŚLINA, TUŁACZ, WIRUS, SAMODZIERŻCA, KAFKA, RĘKA BOSKA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, NALTREKSON, LEGENDA, RYNEK NIEFORMALNY, SAMOISTNOŚĆ, DOWÓD, PUCÓWKA, GODZINA WYCHOWAWCZA, ZUPAK, SENSYBILIZATOR, BEZGRANICZE, DENAT, WYSŁANNICA, ODLEGŁOŚĆ, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, POKRZYWDZONA, PLANETA TYPU JOWISZ, TYFUS PLAMISTY, ANAMNEZA, NIEJAWNOŚĆ, POGODNOŚĆ, SZAMBELAN PAPIESKI, PIRYDOKSAL, PAKIET KONTROLNY, GORZKOŚĆ, DYWETYNA, FONDUE, MASZYNA INFORMACYJNA, MAKROELEMENT, MECH JAWAJSKI, UNIONISTA, NANOFILTRACJA, PRZELUDNIENIE AGRARNE, SZYBOLET, OSIOŁ DARDANELSKI, WRZASKLIWOŚĆ, MACIERZ KWADRATOWA, ZERÓWKA, MIEDNICZKA NERKOWA, MINIMUM PROGRAMOWE, PĘCHERZYK, GRUPA FOKUSOWA, REPRODUKCJA PROSTA, AKSAMITNA REWOLUCJA, SATELITA, GOLKIPERKA, TAKT, ZUPA PIWNA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, PORTRECISTKA, LENIUCH, ODCHYŁ, PELONEUSTES, PUSTELNICZKA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, NAGOŚĆ, PIERWSZY, ODCISK PALCA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, GŁOS SUMIENIA, PORZĄDNIŚ, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SZELMA, JESTESTWO, NAGOŚĆ, MECHANIK SAMOCHODOWY, PRYMITYWNOŚĆ, HIV, GRUPA RYZYKA, KATASTER, ŻYWOŚĆ, URODNOŚĆ, ŻĄDZA, TWIERDZA, JERYCHO, DZIEDZICTWO KULTUROWE, SUPOZYCJA, ANACHRONICZNOŚĆ, KALKA TECHNICZNA, SINGEL, CASSINI, PRZYWODZICIEL, POLE SEMANTYCZNE, NIEJASNOŚĆ, PÓŁPLASTEREK, GŁUPKOWATOŚĆ, NIEJEDNOLITOŚĆ, DEKLARANT, STRUGACZ, MŁYNOWY, ASTER NOWOBELGIJSKI, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, REGIONALISTA, GŁUPKOWATOŚĆ, GWIAZDKA, INWERSJA RZEŹBY, MAH JONG, GŁĘBOKOŚĆ, WIEK ZGODY, WŁADYKAUKAZ, UKŁAD KIEROWNICZY, INDYWIDUALNOŚĆ, FUNKCJA CELOWA, MAJAK, ORKA NAJMNIEJSZA, MUŁ, MODUŁ SERWISOWY, PĘCHERZ, ELEGANCIK, OCZERNICIEL, DZIEŃ DZISIEJSZY, INTENCJONALIZM, ERA MEZOZOICZNA, BRYCHCZY, STYGON, FOTOREALIZM, JAŁOWIEC, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, NABIERACZ, LEGAT PAPIESKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.695 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA PEŁNI SŁUŻBĘ W SIŁACH ZBROJNYCH DANEGO KRAJU I JEST ZOBOWIĄZANA DO OBRONY JEGO GRANIC to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wojak, osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic (na 5 lit.)
wojskowy, osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOJAK
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic (na 5 lit.).
WOJSKOWY
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x