KOSZENILA - BARWNIK POCHODZENIA NATURALNEGO, O KOLORZE NASYCONEJ, GŁĘBOKIEJ CZERWIENI; CHEMICZNIE GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM KARMINU JEST KWAS KARMINOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARMIN to:

koszenila - barwnik pochodzenia naturalnego, o kolorze nasyconej, głębokiej czerwieni; chemicznie głównym składnikiem karminu jest kwas karminowy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARMIN

KARMIN to:

jasnoczerwony barwnik otrzymywany z koszenili, mający m. in. zastosowanie w malarstwie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOSZENILA - BARWNIK POCHODZENIA NATURALNEGO, O KOLORZE NASYCONEJ, GŁĘBOKIEJ CZERWIENI; CHEMICZNIE GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM KARMINU JEST KWAS KARMINOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.508

SITNIK, OKRĄG WPISANY, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, MONOCHROM, WAFEL, LOT ŚLIZGOWY, STERN, KASZTAN, PRZEMĄDRZALEC, STAŁA, POCHŁANIACZ, HARTOWNOŚĆ, JAKUT, FLUNITRAZEPAM, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, CHINKA, TURANIE, PŁYTA DETONACYJNA, KRĘGOWIEC, OSŁONOWOŚĆ, CELOWNICA, NIEWOLNIK, EUDAJMONIZM, DWUBARWNOŚĆ, STOPA PROCENTOWA, OSTROŻNOŚĆ, MATEJKO, AKCJA NIEMA, KWAS KAMFOROWY, REZERWA WALUTOWA, KRAKÓW, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, WETERYNARIA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, RODZIC CHRZESTNY, WYLECZENIE, SZPETNOŚĆ, PACHYPLEUROZAUR, CHOROBA WIRUSOWA, CHOMIK TURECKI, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, CZARNA ROBOTA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, INDONEZYJKA, MIĘKKOŚĆ, CUDACZNOŚĆ, MGŁA WYKŁADNICZA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, ZBIÓR DYSKRETNY, PRZEDMURZE, KARBONATYT, WIELKOPOLANKA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, KREOL, KARMIENIE, HRABIĄTKO, PLEBEJUSZ, TYBINKA MAŁA, RUCHOMOŚĆ, PROSTOLINIOWOŚĆ, STUDIO FOTOGRAFICZNE, ODRZYNEK, TOŻSAMOŚĆ, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, GLIZA, KORMORAN PLAMISTY, NAPASTNICZKA, FASOLA ZŁOTA, NAROŻNIK, FRYZ, LEŚNY DZIADEK, SALONOWIEC, WARIACYJNOŚĆ, AZT, JEDNOŻEŃSTWO, WAZONKOWCE, PODHALANKA, NIUŃKA, MINERAŁ SIARCZKOWY, GOŁODUPIEC, OWAL KARTEZJUSZA, BANKSTER, NIEKLAROWNOŚĆ, CHILIJCZYK, GALILEJCZYK, FILOZOFIA JĘZYKA, GÓRNICZKA, ORONGO, PAŹ, WOJAK, REFORMATOR, KOŃCOWOŚĆ, WYMIENIACZ, KWADRA, OSTROGONY, WARSZTAT STRATEGICZNY, OLEJEK ETERYCZNY, SERNIK, BENIAMINEK, PRZECIWWAGA, PODŁOTA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KOMPOZYCYJNOŚĆ, RELACJA PUSTA, KRYTERIUM CAŁKOWE, MUNSZTUK, CRACK, REPRODUKCJA PROSTA, MARTWICA, CZEPOTA GAMBIR, FOLGA, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, ARSENAŁ, ŚMIESZKA, PRAGMATYCZNOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, ZAPISOBIERCA, POKRZYWKA, UKRAIŃSKOŚĆ, WIEŻA ZEGAROWA, ZACNOŚĆ, TUREK, MIARA NIEZWARTOŚCI, ZWODNICZOŚĆ, KUKURYDZIANKA, MANIFA, USŁUGOBIORCA, RAFA, KĄSACZOWATE, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, NIEDORZECZNOŚĆ, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, MIKRONEZYJCZYK, ZAPYLACZ, WOAL, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, PARAMAGNETYK, WRZASKLIWOŚĆ, SEKUNDA, CZECZENIEC, LIROGON SKROMNY, LYOŃCZYK, METEORYT HED, RAJDÓWKA, SEKSTET, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, JAPONKA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, GRAFICZKA, KAMERUŃCZYK, GŁUPEK, ŚLĄSKOŚĆ, LOT GODOWY, DOBUDOWA, ROKPOL, SZAŁAWIŁA, NOWOZELANDCZYK, ŚLUNZOCZKA, ADŻARKA, NATURYSTKA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, KUCHNIA MOLEKULARNA, REJA, MOLTON, NARÓW, WILCZARZ IRLANDZKI, PRZYCZYNA MATERIALNA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, ALPAKA, ALKALOID, SZORSTKOŚĆ, KACZKA, BARSZCZ BIAŁY, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, TARYFIARA, PROTOTYPOWOŚĆ, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, OFFSET, BROŃ TERMOJĄDROWA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, WIATRAK HOLENDERSKI, ATLANTYDA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, ZARADNOŚĆ, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, CZUŁOŚĆ, POPULARNOŚĆ, PRZEMIANA POLITROPOWA, SOCJOLOGIA OGÓLNA, WODOPÓJKI, LEASING FINANSOWY, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, SZCZAWIOWA, ZEBRA STEPOWA, SZARA MYSZ, PRZETWÓRCZOŚĆ, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, LAMBADZIARA, MIECZOGONY, FOTOREALIZM, RETORTA, PODSTAWA POTĘGI, AMFIBIJNOŚĆ, TEOLOGIA BIBLIJNA, COPYPASTA, WIERZBÓWKA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, OKREŚLONOŚĆ, POPOVER, UŁAMEK PROSTY, STAROŚĆ, ELITARNOŚĆ, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, ANGIOTENSYNA, LEGITYMISTA, LIGROINA, SMOK, FILTR BESSELA, CYGANKA, UNDEAD, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, NAPASTNIK, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, CHODNICZEK, SŁABIZNA, KUJAWIANKA, RADA PRACOWNICZA, SZKOLNOŚĆ, BIAŁY ZNAK, NAPINACZ, KLECANKA RDZAWOROŻNA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, FICZER, POCHWIAK OKAZAŁY, DWORSKOŚĆ, BANTENG, RELACJA ZWROTNA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, KOSZENILA, CEREMONIA ZAPACHOWA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, FAJANS, PRZYBUDOWA, TYMOLEPTYK, BEZCHMURNOŚĆ, KWAS DIKARBOKSYLOWY, POGONIEC, BRZEMIĘ, AKTYWNOŚĆ, GORZKOŚĆ, RACJONAŁ, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, AS SERWISOWY, WARTOŚĆ BILANSOWA, ZEPSUTOŚĆ, ANAEROBIOZA, OCZKO, JESIOTRY, KRENEK, RYSUNEK, POŁOŻENIE, STRZĘP LUDZKI, BUDOWACZ, MINOCYKLINA, LODOWIEC SZELFOWY, EMPORA, SPRAWA, NEFROLEPIS WYSOKI, PAPUAŃCZYK, BIEDOTA, NIEDOBÓR, KWASEK CYTRYNOWY, HEMOCYT, BASEN, FIZYKA WIELKICH ENERGII, PRZECHÓW, PRZYSŁÓWEK, SZKODNIK, REFLEKTOR, SŁODKA BUŁKA, PODSZEWKA, DZIEŁO POŚREDNIE, GOFR, POUFAŁOŚĆ, POSEŁ NIEZRZESZONY, PASKUDNIK, WORECZKOWY, LAGUNA, SAMOOKREŚLENIE, UKRAINKA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, DZIESIĄTKA, CECHA PODZIELNOŚCI, KONGIJKA, KWAS FLUOROWODOROWY, TURECCZYZNA, ?LEPSZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.508 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSZENILA - BARWNIK POCHODZENIA NATURALNEGO, O KOLORZE NASYCONEJ, GŁĘBOKIEJ CZERWIENI; CHEMICZNIE GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM KARMINU JEST KWAS KARMINOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOSZENILA - BARWNIK POCHODZENIA NATURALNEGO, O KOLORZE NASYCONEJ, GŁĘBOKIEJ CZERWIENI; CHEMICZNIE GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM KARMINU JEST KWAS KARMINOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARMIN koszenila - barwnik pochodzenia naturalnego, o kolorze nasyconej, głębokiej czerwieni; chemicznie głównym składnikiem karminu jest kwas karminowy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARMIN
koszenila - barwnik pochodzenia naturalnego, o kolorze nasyconej, głębokiej czerwieni; chemicznie głównym składnikiem karminu jest kwas karminowy (na 6 lit.).

Oprócz KOSZENILA - BARWNIK POCHODZENIA NATURALNEGO, O KOLORZE NASYCONEJ, GŁĘBOKIEJ CZERWIENI; CHEMICZNIE GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM KARMINU JEST KWAS KARMINOWY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - KOSZENILA - BARWNIK POCHODZENIA NATURALNEGO, O KOLORZE NASYCONEJ, GŁĘBOKIEJ CZERWIENI; CHEMICZNIE GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM KARMINU JEST KWAS KARMINOWY. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x