TI - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z GRUPY METALI PRZEJŚCIOWYCH W UKŁADZIE OKRESOWYM O LICZBIE ATOMOWEJ 22; JEST LEKKI, CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ MECHANICZNĄ, ODPORNOŚCIĄ NA KOROZJĘ (W TYM RÓWNIEŻ WODY MORSKIEJ I CHLORU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYTAN to:

Ti - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym o liczbie atomowej 22; jest lekki, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na korozję (w tym również wody morskiej i chloru) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TYTAN

TYTAN to:

osoba o niezwykłych cechach; odznaczająca się pod jakimś względem, ponadprzeciętna (na 5 lit.)TYTAN to:

w mitologii greckiej: każdy z olbrzymów, potomków Uranosa i Gai (na 5 lit.)TYTAN to:

TITAN (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TI - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z GRUPY METALI PRZEJŚCIOWYCH W UKŁADZIE OKRESOWYM O LICZBIE ATOMOWEJ 22; JEST LEKKI, CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ MECHANICZNĄ, ODPORNOŚCIĄ NA KOROZJĘ (W TYM RÓWNIEŻ WODY MORSKIEJ I CHLORU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.061

ŚWIĘTE KOLEGIUM, OWADOŻERNE, ASTRONOMIA, PROSTOŚĆ, PASIECZNIK, WIMBLEDON, DOŚWIADCZENIE, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, ARAB, SKŁADOWA, WIOLA, FARMAKOKINETYKA, FREATOFIL, PAUPER, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, BRUTALIZM, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, ODWROTNY AGONISTA, NIEPOKORNOŚĆ, ODSKOK, LIRYCZNOŚĆ, REFERENDARZ, CYJANEK, JURYSDYKCJA, POLICYJNOŚĆ, SAMOAŃSKI, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, BEZA, NAWA GŁÓWNA, APTAMER, BULLTERIER, LAWENDA, OBSZAR WIEJSKI, NIEDOPOWIEDZENIE, SUBSTANCJA EGZOGENNA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, MESA, NIESZLACHECTWO, PŁYN NASIENNY, AZYL, WAZONKOWIEC, ZGROMADZENIE ZAKONNE, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, PRZEDPOLE, KREOLSKI HAITAŃSKI, TENOR LIRYCZNY, OBUDOWA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, ZAKŁAD HANDICAP, SPŁYW, ETOS, SOCJOPSYCHOLOGIA, MNICH, MSZA, SKAPOLIT, JUDASZ, PAS BEZPIECZEŃSTWA, PRAKTYCZNOŚĆ, ROMANS GOTYCKI, NIESYMPATYCZNOŚĆ, LEKARSTWO, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, PNEUMATOLIZA, WIKIPEDYSTKA, MIKASA, CYNOŁÓW, GAZ ŁZAWIĄCY, KATON, SUBTELNOŚĆ, ZRANIENIE, PODTRZYMKA, MAGNEZJA, ŚCIEK, PEDOFILIA, PROSTOLINIOWOŚĆ, SŁONIOWATOŚĆ, STOIK, ZBIORY ROZŁĄCZNE, CZAKRAM, SOLARIUM, NIESKRĘPOWANIE, PŁATEK, PRACOWNIA, BIAŁY MURZYN, MACARENA, PRAWIDŁO, IDENTYFIKACJA, KWAS BENZOESOWY, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, SUPERPOZYTYW, TELEFON, AUDYTORIUM, KAJMAN OKULAROWY, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, WĘZEŁ WINDSORSKI, SZOK POPORODOWY, KOLEJKA GONDOLOWA, KLUCZ SZWEDZKI, KARKÓWKA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, WIRTUOZERSTWO, KOT PERSKI, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, PIESZY, FOTOWOLTAIKA, SMOLUCH, NEOGOTYK, PÓŁMETAL, SKOCZNIA NARCIARSKA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PRZESZKODOWIEC, PAŃSTWO UNITARNE, PONĘTA, KONDYCJONALIZM, PROCES POLITROPOWY, UWAGA, TYROMANCJA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, ŁOŻYSKO GAZOWE, POGODNOŚĆ, BUSINESSWOMAN, PUSTA STRUNA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, SZKODNIK, FUNKCJA SCHODKOWA, HACZEK, PŁYWACZOWATE, FENOLAN, CZUWAK, WYRAZ OBCY, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, ZABUDOWA, ŁATA, ELASTOMERY, KANAŁ KRĘGOWY, PARWENIUSZ, UKŁAD URBANISTYCZNY, PION, PLAZMOLIZA, ZMROK, PRZEDAWCZYK, RZEKA, LABORANT, KIERUNEK, FILEMON SZARY, RAJA MOTYL, OKRES PRZEDRZYMSKI, KLUCZ, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ALTEMBAS, ROMANTYZM, RADIOBIOLOG, RUCH PRECESYJNY, WIDELEC, ELIKSIR ŻYCIA, RABV, PARAMAGNETYK, PIKNIK, MAGNETON, ANGIELCZYK, WYPADEK, GRECKOŚĆ, INFLACJA OTWARTA, NIUTOMETR, WATA CUKROWA, OSOBOWOŚĆ, BŁĄD FORMALNY, BEGINKI, ANALIZA TECHNICZNA, KUCHTA, ELEMENT ODSTAJĄCY, DIALOG, UMOWA UBEZPIECZENIA, LEMUR KARŁOWATY, ANALIZA FUNKCJONALNA, ŁUK, PŁEĆ, SULFADYMIDYNA, TERRANIE, NIEGUSTOWNOŚĆ, F1, PILARZ, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, SEROCZEŃ, GASTRONOMIK, MASA, NIRWANA, LEKTURA, JAŚ WĘDROWNICZEK, KONCEPCJA MONETARNA, MASTYKS ASFALTOWY, TRANSPOZON, ŚMICHY CHICHY, CHLOROMETAN, REPLIKATOR, DUCH, ORNITOZUCH, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, MATRYCA LOGICZNA, POŁUDNICE, PARASYMPATYKOLITYK, PASEK, HYCEL, LONGVIEW, CYGAŃSKI, SPACHACZOWATE, POLIMODALNOŚĆ, KRUSZYNKOWATE, SEPTET, FISKUS, TAJEMNICZOŚĆ, DINGO, EDYTORSTWO NAUKOWE, PODWÓJ WIELKI, PRZESTRZEŃ, AEROFON, KURTYZANA, MELINA, GRZEBACZ, GARNIZON, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, PRACA ORGANICZNA, WYDAWNICTWO ZWARTE, WSTRZYMANIE, WAGON, PRÓBA, SALON MEBLOWY, TRYNITARYZM, ATOMOWOŚĆ, ŁAPACZ, LOT BALISTYCZNY, MAJKA, MODELARSTWO LOTNICZE, WYDERKA, SPIRYTUS BEZWODNY, DRAPIEŻNOŚĆ, BILOKACJA, FURANOKUMARYNA, MODEL, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, MASA SPADKOWA, DZISIEJSZOŚĆ, JEŻOWIEC JADALNY, TLENOWIEC, CYKL HYDROLOGICZNY, CYKL KSIĘŻYCOWY, FENOLOGIA, WIELKORUSKI, MIECZ UCHYLNY, FORMA PÓŁTORALINIOWA, TRZON TŁOKOWY, ALUZJA LITERACKA, JĘZYK INDIAŃSKI, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, CHARLESTON, GARNEK, GALLIMIM, REGUŁA TINBERGENA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, POMROK, OLIGODENDROCYT, ZBÓJNICKI, POBOŻNOŚĆ, SYNAPSYD, ATRAKCJA, EPILEPTOLOG, MODELOWOŚĆ, CZERWONA FALA, AGREGATY PIENIĘŻNE, DYNGUS, ZEGAR WODNY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, WYBORY PROPORCJONALNE, IKONOGRAFIA, BURSZTYN, GWINT STOŻKOWY, SZTUKA ZDOBNICZA, WALC WIEDEŃSKI, RACHUNEK CAŁKOWY, ABFARAD, TEATR ELŻBIETAŃSKI, RYBA MASŁOWA, GAŁKA BLADA, TRIADA CARNEYA, FROTKA, NIEPOKOJENIE SIĘ, TOPIEL, ŁUSKWIAK ZMIENNY, SZTRASER, POMYŁKA FREUDOWSKA, TRITERPEN, AMERYKA, FRANCZYZA, EWANGELICYZM, BOHEMISTYKA, WĘGLARNIA, ?PIROELEKTRYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.061 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TI - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z GRUPY METALI PRZEJŚCIOWYCH W UKŁADZIE OKRESOWYM O LICZBIE ATOMOWEJ 22; JEST LEKKI, CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ MECHANICZNĄ, ODPORNOŚCIĄ NA KOROZJĘ (W TYM RÓWNIEŻ WODY MORSKIEJ I CHLORU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TI - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z GRUPY METALI PRZEJŚCIOWYCH W UKŁADZIE OKRESOWYM O LICZBIE ATOMOWEJ 22; JEST LEKKI, CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ MECHANICZNĄ, ODPORNOŚCIĄ NA KOROZJĘ (W TYM RÓWNIEŻ WODY MORSKIEJ I CHLORU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TYTAN Ti - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym o liczbie atomowej 22; jest lekki, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na korozję (w tym również wody morskiej i chloru) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYTAN
Ti - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym o liczbie atomowej 22; jest lekki, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na korozję (w tym również wody morskiej i chloru) (na 5 lit.).

Oprócz TI - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z GRUPY METALI PRZEJŚCIOWYCH W UKŁADZIE OKRESOWYM O LICZBIE ATOMOWEJ 22; JEST LEKKI, CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ MECHANICZNĄ, ODPORNOŚCIĄ NA KOROZJĘ (W TYM RÓWNIEŻ WODY MORSKIEJ I CHLORU) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - TI - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z GRUPY METALI PRZEJŚCIOWYCH W UKŁADZIE OKRESOWYM O LICZBIE ATOMOWEJ 22; JEST LEKKI, CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ MECHANICZNĄ, ODPORNOŚCIĄ NA KOROZJĘ (W TYM RÓWNIEŻ WODY MORSKIEJ I CHLORU). Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x