Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TI - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z GRUPY METALI PRZEJŚCIOWYCH W UKŁADZIE OKRESOWYM O LICZBIE ATOMOWEJ 22; JEST LEKKI, CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ MECHANICZNĄ, ODPORNOŚCIĄ NA KOROZJĘ (W TYM RÓWNIEŻ WODY MORSKIEJ I CHLORU)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYTAN to:

Ti - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym o liczbie atomowej 22; jest lekki, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na korozję (w tym również wody morskiej i chloru) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TYTAN

TYTAN to:

osoba o niezwykłych cechach; odznaczająca się pod jakimś względem, ponadprzeciętna (na 5 lit.)TYTAN to:

w mitologii greckiej: każdy z olbrzymów, potomków Uranosa i Gai (na 5 lit.)TYTAN to:

TITAN (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TI - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z GRUPY METALI PRZEJŚCIOWYCH W UKŁADZIE OKRESOWYM O LICZBIE ATOMOWEJ 22; JEST LEKKI, CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ MECHANICZNĄ, ODPORNOŚCIĄ NA KOROZJĘ (W TYM RÓWNIEŻ WODY MORSKIEJ I CHLORU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.869

ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, MŁYNEK DO ODPADÓW, ENERGIA ROZPADU, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, COMPTON, STRZAŁA EROSA, FURUNKULOZA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, CHOROBA UHLA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, PRĘGA, PAWĘŻ, KOMPUTER KWANTOWY, TECHNIKA ANALOGOWA, PŁUG WIRNIKOWY, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, WOSKOWNIA, OPRYSZCZKA, WINKULACJA, DRUGI, SYSTEM JĘZYKOWY, LATIMERIOKSZTAŁTNE, PIERWSZEŃSTWO, WIĘŹ SPOŁECZNA, LINGWISTA, KAPELUSZ PANAMSKI, RÓWNOPOSTACIOWOŚĆ, KONCHYLIOLOGIA, MAH JONG, BAKTERIA ŚLUZOWA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, ROZSĄDNOŚĆ, MPA, ULTRAMARYNA, CUDACZNOŚĆ, OWCA ROMANOWSKA, RYNEK WTÓRNY, GRZECZNOŚĆ, DZWONECZNIK WONNY, KWADRANT, CENTRUM URAZOWE, SŁONOLUB, KRUCHTA, WETKA, REAL, PARASOLNIK, CYWILNOŚĆ, AMFIBIJNOŚĆ, BADACZ, ASTROCYT, PRZESTARZAŁOŚĆ, BANDOLET, ZASYP, BĘBENEK BASKIJSKI, BEZSZPARKOWCE, MONTAŻOWNIA, LOKACJA, GATUNEK AMFITERMICZNY, CHOROBA HISA-WERNERA, WÓZ KEMPINGOWY, MORDOBICIE, WYRÓB CUKIERNICZY, PINGWIN, TYCZKARZ, ŚREDNIA WINSOROWSKA, FREDRO, ACHAJA, OFICYNA DRUKARSKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, SPŁACALNOŚĆ, ASIEJEW, OSTROGA PIĘTOWA, GAZA, PIANKA, MINA, AUROR, ŻARTOBLIWOŚĆ, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, POJEMNOŚĆ POLOWA, PRZEMĄDRZALEC, DZBANECZNIK, MROCZEK POSREBRZANY, FILM HISTORYCZNY, NIZIOŁEK, ORBITOWANIE, SYSTEMOWOŚĆ, CZEDAR, BEZWZGLĘDNOŚĆ, PIEPRZNIK, AKTYWNOŚĆ, NIENORMATYWNOŚĆ, BALENIT, PRZEWÓD JEZDNY, ABSOLUT, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KARBAMINIAN, CIUCIUBABKA, PLOTKARSTWO, NERW CZASZKOWY, PŁAZY OGONIASTE, ZAJĄKNIĘCIE, ODPORNOŚĆ, BOGATY, PASAŻ, NIEKLAROWNOŚĆ, PRZYGOTOWALNIA, WĘGLOWIEC, KOŁEK, WITAMINA, GLOSA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, ZŁAD, PRZERWANIE, NÓWKA NIEŚMIGANKA, PARAPETÓWKA, BINDOWNICA, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, PRZEWÓD ODGROMOWY, EUFONIA, TAŚMOWY, CENA SKUPU, PRZYRODNIK, SILNIK BENZYNOWY, MIKROMETR, IRLANDZKI, ELEKTRODA KALOMELOWA, POST, ZAJĄC, OBSZAR METROPOLITALNY, MONOPOL, BIMBROWNIA, SZANKIER TWARDY, KULTURA KRETEŃSKA, TAN, POLICYJNOŚĆ, ODBYTNICA, WANNA, PASIBRZUCH, PTASZNIK GOLIAT, PRZERYWACZ, POWTÓRZENIE, GRZYB SKALNY, ZATYKANIE USZU, MOŻLIWOŚĆ, IRONICZNOŚĆ, NIEWIDKA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, ŻUK, JIG, UMBRA, SAMOUPROWADZENIE, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, BULLTERIER, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, ZAMSZ, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, WIATROWNICA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, KREWETKA PIASKOWA, MODRASZEK ADONIS, OPOŁEK, ZWARCIE, KOT, KRÓLIK FLORYDZKI, ZAKRES POJĘCIOWY, MAJÓWKA, ZABAWOWOŚĆ, BARIATRIA, HACEL, WZORZEC, MOSHING, KOMANDYTARIUM, BLACHOWNIA, GAZELA KRÓLOWEJ SABY, ROZPIERACZ, ZAZDROŚĆ, KLATKOWIEC, CHRONOLOGIA, RODZINA PEŁNA, RZEPINSKI, MINERALOGIA, GOŁĄB POCZTOWY, REPRODUKCJA PROSTA, DŻAGA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, ALDEHYD OCTOWY, DUSZNICA, BABIA DUPA, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, WYMIANA, ROZPAD SKAŁ, NIEPOPULARNOŚĆ, KIBITKA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, DEKLARACJA, SAMORODNOŚĆ, AŁMA ATA, RYNEK PRACY, SZKŁO MĄCONE, PIRYDOKSAMINA, CIAŁO ACETONOWE, SAMOGRAJ, ERGASTULUM, ROZDZIELCZOŚĆ, ZRZĄDZENIE LOSU, ŁUK SKRZELOWY, SETER SZKOCKI, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, KONKLAWE, RUSYCYSTYKA, STREFA CZASOWA, LIAZA, WYBRANIEC, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, BEZCZUCIE, BALZAK, ZSYP, DUŃSKI, KRYPTOREKLAMA, DEPRECJACJA, POŻYTECZNOŚĆ, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, ZROBIENIE MIEJSCA, PODEJŹRZON LANCETOWATY, KOD JĘZYKOWY, AMALGAMACJA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, EKSPLOZJA, TEMPERATURA ZAPŁONU, CYGAŃSTWO, STYRON, BATUTA, EN GRISAILLE, DURNOWATOŚĆ, WODA KWASOWĘGLOWA, FILOLOGIA POLSKA, TANCERKA, AMEN, TAKIFUGU, TACZANKA, BAZOFIL, NAJEMNICTWO, KRĘGARSTWO, KUCHNIA, KWINTESENCJA, WINIETA, TWARDZIAK, TYFLOLOGIA, AUKSYNA, WYKLUCZENIE, ŁEMKOWSKI, ZBOŻE, WODORÓWKA, KRYPTOGRAFIA, MARSZ, GNIAZDO, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, PRAWA MIEJSKIE, IMPREGNAT, AZOTYN, JĘZYK SZWEDZKI, MIĘKKIE SERCE, PRINCESSA, FIAKR, ROZNOSICIEL, MIODOJAD, NAWŁOĆ, ALIENACJA POLITYCZNA, KRÓLEWICZĄTKO, TOR, ZNAKOMITOŚĆ, ŁĄCZE STAŁE, RĘKA SZPONIASTA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, PIĘTNO, BISFENOL, MECH JAWAJSKI, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, TANKIETKA, ASTER ALPEJSKI, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, SKORPION, TRZEPACZ, REHABILITANT, HYDRA, PŁYN CHŁODNICZY, DOROBKIEWICZ, PRZEDROSTEK, CIAMAJDOWATOŚĆ, DIOL, KWAS AZOTOWY, PRASOWNIA, TOPIALNIA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, KOKSOCHEMIA, ELASMOZAURY, ZŁOŻENIE BRONI, ROZPIĘTOŚĆ, GRUSZKA ZIEMNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.869 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: Ti - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym o liczbie atomowej 22; jest lekki, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na korozję (w tym również wody morskiej i chloru), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TI - PIERWIASTEK CHEMICZNY Z GRUPY METALI PRZEJŚCIOWYCH W UKŁADZIE OKRESOWYM O LICZBIE ATOMOWEJ 22; JEST LEKKI, CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ MECHANICZNĄ, ODPORNOŚCIĄ NA KOROZJĘ (W TYM RÓWNIEŻ WODY MORSKIEJ I CHLORU) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
tytan, Ti - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym o liczbie atomowej 22; jest lekki, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na korozję (w tym również wody morskiej i chloru) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYTAN
Ti - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym o liczbie atomowej 22; jest lekki, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na korozję (w tym również wody morskiej i chloru) (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x