CZŁOWIEK, KTÓRY WALCZY W SŁUSZNEJ SPRAWIE; BOJOWNIK O COŚ, CZĘSTO PORYWA ZA SOBĄ INNYCH, WTEDY JEST PRZYWÓDCĄ, NP. PROTAGONIŚCI WOLNOŚCI OJCZYZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROTAGONISTA to:

człowiek, który walczy w słusznej sprawie; bojownik o coś, często porywa za sobą innych, wtedy jest przywódcą, np. protagoniści wolności ojczyzny (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROTAGONISTA

PROTAGONISTA to:

postać, bohater, główny i zazwyczaj pozytywny (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY WALCZY W SŁUSZNEJ SPRAWIE; BOJOWNIK O COŚ, CZĘSTO PORYWA ZA SOBĄ INNYCH, WTEDY JEST PRZYWÓDCĄ, NP. PROTAGONIŚCI WOLNOŚCI OJCZYZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.676

ABSOLUTORIUM, KADZIDEŁKO, ANDANTE, RYCINA, DEPOZYT, FARMAKODYNAMIKA, KLUCZ, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, SZPIEG GOSPODARCZY, ORGANIZATOR, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, PATAFIAN, PIERŚ, RHIZOBIUM, WYJĄTEK, CHMIELOGRAB, PRAGMATYCZNOŚĆ, PATAREN, ŚWIADECTWO, ESENCJA, SEKRET, SZALOTKA, MOBILEK, PIĄTKA, CYWILNOŚĆ, JĘZYK KONGRESOWY, ZGODNOŚĆ, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, PERTURBACJA, KULTURYSTA, TEMAT, SADYZM, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, AKCEPTACJA, PRZEBOJOWIEC, KABALISTA, SPIKER, TANDETA, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, RDZA ZBOŻOWA, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, ODŚRODKOWOŚĆ, PARAGWAJCZYK, ETAPOWOŚĆ, BEDŁKA MUCHOMOR, KLUSKI, CZASOWNIK WIELOKROTNY, BŁYSZCZ BIZMUTU, ASOCJALNOŚĆ, ZAGRANICZNOŚĆ, CZŁAPAK, KOSZULARZ, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, ZASTRZALIN TOTARA, EKSPERT, BŁĄD TAKTYCZNY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ROZPRAWKA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, SZYSZKA, BIELISTKA SINA, GŁUPKOWATOŚĆ, UPROSZCZENIE, CIERNIOGŁOWY, WŚCIEK DUPY, PAŁA, KROK ŁYŻWOWY, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, PYZATOŚĆ, ANDROGINIA, ZWÓJKA SOSNÓWKA, PRZECHLEWIANIN, MIRAŻ, ZAKWASKA, POLIAMID, SIEDMIOKROTNOŚĆ, USZYSKO, PLANETA OCEANICZNA, TYLCZAK ŁUKOWY, DEKLARANT, NĘDZNIK, DOBYTEK, JĘZYK FLEKSYJNY, ODDANIE, ZARZĄD, IMITATOR, GBUR, OSTRZAŁ, METANIARZ, POBIAŁKA, CUKIERNICZKA, DANIE KOSZA, TORTILLA, INSYNUATOR, STARUNEK, IMPLIKATURA, SZALBIERZ, NADDATEK, PRZESTRZEŃ, ADWEKCJA, ŁAŃCUCH POKARMOWY, NAJEZDNIK, PUCA, ROOIBOS, CIASNOŚĆ, PRZENOŚNIK, TAMA, STRYJO, DOJŚCIE, NIEMĘSKOŚĆ, PROTEKTORAT, METODA DELFICKA, WIDŁOZĘBOWCE, BULWA PĘDOWA, WAMPIREK, ŁÓDŹ PODWODNA, NAJDUCH, MUZYKA PRZYSZŁOŚCI, ŁOPACIARZ, DEKLARACJA WEKSLOWA, ZABORCA, RÓWIENNIK, BOMBONIERA, MAGISTRALA, IKONOGRAFIA, MORENA DENNA, PRZEKAZICIEL, OKAZJA, TASIEMIEC, SEN, PRZEGLĄDACZ, ASOCJACJONISTA, OPRAWA, ZŁAD, LESZCZ, DESER, NEON, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, CZAJ, KONTENER, TANIEC STANDARDOWY, SŁOWENIEC, BEZSENS, ODDZIAŁYWANIE, LIROGON WSPANIAŁY, MASZYNA INFORMACYJNA, GOLIZNA, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, KRAWĘDŹ GRAFU, SPECJALIZANT, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, PRACOHOLIK, WARIAT, KOSTIUM, RADKOWIANIN, PONURNIK, EP, NEUSTON, PATOGENNOŚĆ, ODŁUPEK, KLIENTKA, SISLEY, TRANSPARENCJA, FORMALIZM, NOCNICZEK, TERAPENA KAROLIŃSKA, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, MANTYLA, WZNIOS, ODLOT, SYMPOZJON, POBORCA, PROZELITYZM, POBRATYMSTWO, NERKOWIEC, RUDBEKIA, AFEKT PATOLOGICZNY, CZŁOWIEK, MIĘSIARZ, MONARCHIA DESPOTYCZNA, WICEHRABIA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, BARSZCZ BIAŁY, FOTOINTERWENCJA, ŻYWY, ODŻYWCZOŚĆ, SPRZEDAWCA, CHORĄŻY, BARANEK WIELKANOCNY, OGÓR, TACKA, POGOTOWIE, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, LUGIER, POKŁOSIE, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, TEORIA GRUP, SUSCEPTANT, PROTOZUCH, PRZEZORNOŚĆ, OCET SPIRYTUSOWY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, GRENADYJCZYK, ZAGĘSZCZACZ, OPERACJA ELEMENTARNA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, KOMARNICA, OŚMIORNICA, SECESJONISTA, WYRAZ ZŁOŻONY, LAMPA OBRAZOWA, METABOLIT WTÓRNY, KWINTA, CHYBOTLIWOŚĆ, LICZEBNIK, WOREK, NORMALKA, DIALEKTYK, DROGA POWIATOWA, KOLOSTOMIA, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, NIEPOBOŻNOŚĆ, EXPAT, GWINEJCZYK, RULIK, PIANKA POLIURETANOWA, HARCMISTRZ, POCZĄTEK, ZUCHWALSTWO, URANINIT, OBSZARPANIEC, NIESPIESZNOŚĆ, NIEKOMERCYJNOŚĆ, POSTAĆ, RÓWNIAK, ANORMALNOŚĆ, RELACJA TOTALNA, KRÓLIK, CIEKAWSKI, , NIERÓB, LUSTRZEŃ, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, PIZDRYK, CHŁOPIEC KLOZETOWY, MIESZKALNOŚĆ, TRUSIA, SOLILOKWIUM, JĄDRO, OSTROGONY, RETUSZ, SOŚNIAK, CUDACZEK, ŁAŃCUCH, STAN SUROWY, KATASTROFALNOŚĆ, RAMA, PRZEWIETRZNIK, PACHYPLEUROZAUR, OBRONA CARO-KANN, OBSESYJNOŚĆ, PÓŁPRZEWODNIK, REPREZENTACJA, FILOZOFIA ANALITYCZNA, OBCHODOWY, PRZEBUDOWA, NOŚNIK, SEDNO, RACJONALIZM, ZAPŁATA, WAFELEK, BECZKA Z PROCHEM, GRZYB WOLAK, PODATEK KATASTRALNY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, LUKARNA, REFLEKSYWNOŚĆ, MEDIEWAL, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, SZKOŁA, TYTULIK, ZBIORÓWKA, ALTANNIK ARCHBOLDA, CZĄSTKA ALFA, SUPERRAKIETA, GORĄCE KRZESŁA, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, SUMO, OBWINIONY, RĘCZNIK PLAŻOWY, PRZERABIACZ, TRYTON, OBJAWIENIE PRYWATNE, ŚCIĘCIE, KORONKA, ODBICIE, ?MACIEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY WALCZY W SŁUSZNEJ SPRAWIE; BOJOWNIK O COŚ, CZĘSTO PORYWA ZA SOBĄ INNYCH, WTEDY JEST PRZYWÓDCĄ, NP. PROTAGONIŚCI WOLNOŚCI OJCZYZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY WALCZY W SŁUSZNEJ SPRAWIE; BOJOWNIK O COŚ, CZĘSTO PORYWA ZA SOBĄ INNYCH, WTEDY JEST PRZYWÓDCĄ, NP. PROTAGONIŚCI WOLNOŚCI OJCZYZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROTAGONISTA człowiek, który walczy w słusznej sprawie; bojownik o coś, często porywa za sobą innych, wtedy jest przywódcą, np. protagoniści wolności ojczyzny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROTAGONISTA
człowiek, który walczy w słusznej sprawie; bojownik o coś, często porywa za sobą innych, wtedy jest przywódcą, np. protagoniści wolności ojczyzny (na 12 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY WALCZY W SŁUSZNEJ SPRAWIE; BOJOWNIK O COŚ, CZĘSTO PORYWA ZA SOBĄ INNYCH, WTEDY JEST PRZYWÓDCĄ, NP. PROTAGONIŚCI WOLNOŚCI OJCZYZNY sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY WALCZY W SŁUSZNEJ SPRAWIE; BOJOWNIK O COŚ, CZĘSTO PORYWA ZA SOBĄ INNYCH, WTEDY JEST PRZYWÓDCĄ, NP. PROTAGONIŚCI WOLNOŚCI OJCZYZNY. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast