COŚ, CO WYGLĄDA TROCHĘ JAK WYCIĄGNIĘTE LUDZKIE RAMIĘ, NP. RAMIĘ RZEKI, RAMIĘ DROGOWSKAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAMIĘ to:

coś, co wygląda trochę jak wyciągnięte ludzkie ramię, np. ramię rzeki, ramię drogowskazu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RAMIĘ

RAMIĘ to:

część kończyny górnej, znajdująca się między obręczą barkową połączoną stawem barkowym, a przedramieniem, kończącym się stawem łokciowym (na 5 lit.)RAMIĘ to:

część śmigła, śruby, element wykorzystywany do wprawiania w ruch mechanizmu (w jego funkcjonowaniu jest istotne, żeby miał on znaczną powierzchnię) (na 5 lit.)RAMIĘ to:

element maszyny przypominający kształtem ramię człowieka (na 5 lit.)RAMIĘ to:

narząd ruchu lub chwytny u niektórych zwierząt, np. głowonogów lub szkarłupni (na 5 lit.)RAMIĘ to:

od barku do łokcia (na 5 lit.)RAMIĘ to:

na nim dusza strachliwego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO WYGLĄDA TROCHĘ JAK WYCIĄGNIĘTE LUDZKIE RAMIĘ, NP. RAMIĘ RZEKI, RAMIĘ DROGOWSKAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.228

SŁOWO, KLASA, JAK, WIRTUOZERSTWO, WYRZEKANIE, BYSTRZYCA, MNIEJSZE ZŁO, CIĘŻAR, DOMEK, WYPŁYW, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, FRYGIJCZYCY, CHROPAWOŚĆ, NIESTEROWNOŚĆ, MILET, POLE, OKROPIEŃSTWO, ZAPIS, MARA, SPRAWICIELKA, BZDURA, KOLANO, PROJEKCYJNOŚĆ, PAPIER ŚCIERNY, UWARUNKOWANIE, NAKŁADKA, SKRZYNKA, POŻAR, PASKUDZTWO, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, WYKONAWCA, BŁĘKIT INDYGOWY, MINIATURA, LÓD DENNY, SŁODZIAK, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, NATRĘTNOŚĆ, DEKORTYKACJA, CZÓŁENKO, NIEDOROZWÓJ, STYLOWOŚĆ, PROGRAM, SŁOIK, MELODIA PRZYSZŁOŚCI, PRAWORZĄDNOŚĆ, LOKACJA, BOLEŃ, KARTA PRZETARGOWA, POCHODZENIE, DIPLODOKI, WARZYWO, ATESTAT, MATERIA, KORYTO RZEKI, PAROWANIE, SZTUBACKOŚĆ, MARGINES, SUMARYCZNOŚĆ, APERIODYCZNOŚĆ, LEGALIZM, TEST, PRZECIWIEŃSTWO, GABION, ATONALNOŚĆ, MROŻONKA, SZCZENIACTWO, SPLENDOR, GWIAZDA PRZEWODNIA, PORTUGALSKOŚĆ, BEZCHMURNOŚĆ, PRASŁOWIAŃSKOŚĆ, WYWŁASZCZENIE, UMIEJSCOWIENIE, DESKA RATUNKU, DEMONSTRACJA, MASKOTKA, KEMI, PÓŁFRAK, TWARDA SPACJA, NIECHLUJNOŚĆ, WABIK, MARKIERANT, SKRZYDŁOWIEC, POBOŻNE ŻYCZENIE, RESPONSYWNOŚĆ, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, KONSYGNATARIUSZ, PORTO, SEZAM, MALINKA, TRUP, REALIZM FOTOGRAFICZNY, SYGNALIZATOR, PACHCIARZ, GIBERELINA, PAMFLETOWOŚĆ, SIOSTRA KRWI, SZTOSIWO, SAMOISTNOŚĆ, RAPA, PRZEZORNOŚĆ, SĄŻNISTOŚĆ, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, BORÓWIEC, ODKRYWCA, CIĘŻAR, IDIOFON, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, EKSTREMALNOŚĆ, WIDZIMISIĘ, PRZEWAGA, RARYTAS, INTEGRACJA HORYZONTALNA, POKRYCIE, WNIKLIWOŚĆ, DOMEK Z KART, ALBAŃSKOŚĆ, NAPRAWICIEL, GORZKOŚĆ, BEZPIECZNIK, STOPA, WYŚCIG, WDA, BILBORD, STEROLOTKA, KURURO, PUNKT APTECZNY, KOSMOS, MARNOTRAWSTWO, BENTOS, ZWIERZĘCOŚĆ, SZABLONIK, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, PRZYNĘTA, NA JEŹDŹCA, MALOWANIE, CZUB, KLECANKI, WYWÓD, TRZYDZIESTKA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, JAPOŃSKOŚĆ, DESMAN UKRAIŃSKI, CZERPACZ, TEREN, NEGACYJNOŚĆ, PAPU, LUDOŻERCA, CEMBROWINA, CACKO, STRZELISTOŚĆ, WYMIANA, PIKA, BŁAHOSTKA, BASKINA, PĘTLA, FABRYKATOR, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, NIELOTNOŚĆ, SKAŻENIE, AGRESJA ELEKTRONICZNA, NIEMORALNOŚĆ, KONTO, ABNEGATKA, OCZYSZCZALNIA, WYZNACZNIK, WŁAŚCICIEL, GŁAZ, PLUWIAŁ, PODSTAWA, BIAŁA KRWINKA, ZAKON RYCERSKI, SROMOTA, SIŁA WYŻSZA, JEDWABIE, FLINTPAS, GRODZA, ABOMINACJA, KOALICYJNOŚĆ, RAMIĘ, RAMIĘ, METALOID, INSYNUATOR, FANATYCZKA, MĄDROŚĆ, NKAYI, MARKETING INWAZYJNY, RUDEL, ANALOG, PLEWA, OBSERWATOR, PIESEK PRERIOWY, DIECEZJA, CUDZOŚĆ, POMNIK, OSZCZĘDNOŚĆ, DYPTYCH, DEMONSTRACJA, NADGORLIWOŚĆ, WYCHOWAWCZOŚĆ, NIEKORZYSTNOŚĆ, PRONIEMIECKOŚĆ, PETARDA, BRACHYCEFALIA, DOWOLNOŚĆ, SPIKER, CHAMÓWKA, OKRĘŻNICA, NOWONABYWCA, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, WYLEW, ORGANIZACJA, DAWCA, ARCYDZIEŁO, IMPRESYWNOŚĆ, SOFCIK, WUHAN, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, KOLEJNA WODA PO KISIELU, GRUNT POD NOGAMI, PŁOMIENIE, BRANIE POD WŁOS, DUREŃ, BEZCELOWOŚĆ, WYMIAROWOŚĆ, MŁAK, WODOPÓJKI, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, POKAZOWOŚĆ, PROTEZA, NAUKA PRZYRODNICZA, KURKI, LITEWSKOŚĆ, CENA, SZAMA, WZÓR, MAMIDŁO, FUCHA, DYSKONTYNUACJA, BONUSIK, ŚMIECIUCH, ŻYŁA PROMIENIOWA, OBSERWATORKA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, KATASTROFALNOŚĆ, ASANSOL, POPULARNOŚĆ, ODTWARZACZ WIDEO, POWAGA, SCEPTYK, MONK, MAŁE PIWO, UWAGA, PAZUR, CHŁOPCZYCA, OSŁONOWOŚĆ, GOTOWIEC, EKLEZJALNOŚĆ, OSTROŚĆ, KONGO, GLINIASTOŚĆ, GAWIAL, POKAZOWOŚĆ, RURMUS, TRÓJNÓG, OBJAŚNIENIE, DRAPIEŻNOŚĆ, DZIDZIA PIERNIK, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, RODZIMOŚĆ, BRZEMIĘ, UKROP, RZECZYWISTOŚĆ, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, POŻYCZKA LOMBARDOWA, CUDA, GRADACJA, ENDURO, DZIECINNA ZABAWKA, NIESZLACHETNOŚĆ, KLAWIATURA, OSA DACHOWA, JUGOSŁOWIAŃSKI, HACJENDA, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, ASTORIA, IGLICA, POKARM, SZEŚĆDZIESIĄTKA, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, ODSYP, ŚWIŃSTWO, ŚLAD, KOLEŻANKA PO FACHU, KOŃ NA PATYKU, GRUSZE WSCHODNIE, ?PACJENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.228 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO WYGLĄDA TROCHĘ JAK WYCIĄGNIĘTE LUDZKIE RAMIĘ, NP. RAMIĘ RZEKI, RAMIĘ DROGOWSKAZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO WYGLĄDA TROCHĘ JAK WYCIĄGNIĘTE LUDZKIE RAMIĘ, NP. RAMIĘ RZEKI, RAMIĘ DROGOWSKAZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAMIĘ coś, co wygląda trochę jak wyciągnięte ludzkie ramię, np. ramię rzeki, ramię drogowskazu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAMIĘ
coś, co wygląda trochę jak wyciągnięte ludzkie ramię, np. ramię rzeki, ramię drogowskazu (na 5 lit.).

Oprócz COŚ, CO WYGLĄDA TROCHĘ JAK WYCIĄGNIĘTE LUDZKIE RAMIĘ, NP. RAMIĘ RZEKI, RAMIĘ DROGOWSKAZU sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - COŚ, CO WYGLĄDA TROCHĘ JAK WYCIĄGNIĘTE LUDZKIE RAMIĘ, NP. RAMIĘ RZEKI, RAMIĘ DROGOWSKAZU. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x