COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE TRZYNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRZYNASTKA to:

coś lub ktoś oznaczone trzynastką, noszące taki numer (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRZYNASTKA

TRZYNASTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 13 elementów (na 10 lit.)TRZYNASTKA to:

liczba 13, numer 13 (na 10 lit.)TRZYNASTKA to:

dodatkowa pensja wypłacana pracownikom etatowym sfery budżetowej (na 10 lit.)TRZYNASTKA to:

trzynastolatka (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE TRZYNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.757

KANWA, KULT SOLARNY, KLASTER, BLISKOZNACZNIK, ŁUSKOWIEC, NAJWYŻSZY CZAS, ŚLIZG, SOCZEWICA, KOMODOR, OBRZĘK, MEGAFON, MACIERZYSTOŚĆ, UWERTURA, SPADOCHRONIARZ, SIEROTA, PĘCHERZYCA, NAKRĘTKA, DEFICYT, LIPA, ŹRÓDŁO POLA, REZEDA, BUDKA, DUCHOWY OJCIEC, BLOKHAUZ, RELIKWIA, AGROGAZ, ZRĄB TEKTONICZNY, INDOKTRYNACJA, SZPRING, FRONTON, ALLEGROWICZKA, WYRÓB TYTONIOWY, KADZIDŁOWIEC, HIGIENISTKA, TRYTON, WINDSURFING, SPRZEDAWCA, ZNACZNIK, OBROŻA, VIRGA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, GAJ, KREDYT PAŃSTWOWY, ODPUST, PRAŻUCHA, MODEL, POLEWA, PLAFON, PRALNIA, CHĘTNY, MAPA NUMERYCZNA, KĘPA, GRATKA, ŻYDOWSKOŚĆ, ARTROZA, MADZIARSKI, SKŁADKA, DYSZKANCIK, PIERWSZEŃSTWO, CZERPNIA POWIETRZA, SIEROTA SPOŁECZNA, KUCHCIK, MAMAŁYGA, CUDZES, SŁUŻEBNIK, TRAP, TRASA ŚREDNICOWA, KOCZ, SAMOOKALECZENIE, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, TUBA, PROLIFERACJA, PIERDOŁA, KURSISTA, PUCHAR, PASAŻ, TŁUMIK, WYNAJEMCA, GRYPS, REDUKCJA, ZESTAWIK, BRZOZA OJCOWSKA, CHRUPKOŚĆ, MASZKARON, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, OBERWANIE CHMURY, GOFR, ZBIÓRKA, PROWINCJA, GOL, TKANKA STAŁA, MIOTEŁKA, WILGOTNOŚĆ, KOZOJEBCA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, POMNIK, APARAT, PALIWODA, MIŁOŚĆ, ODCZYN, NADAWCA SPOŁECZNY, TRUP, CUG, TEOGONIA, KOMBINACJA, SKATING, KLAMRA, BLENDA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, CENA, ZASTÓJ, WYSEPKA, BIAŁY KRUK, KOMPOTIERKA, AMBONA, LOT NURKOWY, OSTOJA, HYDROFOR, WASĄG, ZAPINKA, IDEAŁ MAKSYMALNY, GEOFIT CEBULOWY, PRZYNĘTA, WĄTROBOWIEC, ZIARNIAK, SALA, POSTOŁ, ŚWIETLISTOŚĆ, RZEŹ NIEWINIĄTEK, WATOLINA, BRATEK, BEZAN, KONSUMENT, KOŃCÓWKA, PROCES TECHNOLOGICZNY, WZÓR JAWNY, ROZSZCZEP, PULWERYZATOR, TARGANIEC, HEAD HUNTER, ARABIKA, PRZEMOC, CHORÓBKA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, PUNKT KATECHETYCZNY, PIEŚŃ, SAMOISTNOŚĆ, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, NIESTOSOWNOŚĆ, SABOTY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, HANDEL ZAGRANICZNY, ESTRAGON, WARSZTAT STRATEGICZNY, PRAWNICTWO, MANIAK, KOLOKWIUM, OPASKA, PRZETŁOK, LEWOSKRĘTNOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTKA, DRĘCZYCIEL, WIRTUOZERSTWO, ŚLĄSKI, ZŁORZECZENIE, DYSKIETKA INSTALACYJNA, KOSODRZEWINA, DYFUZJA CHEMICZNA, ALUZJA, ZATOKA, KAJMAKAM, HAZARD, ZWARA, MYSZ, MORELÓWKA, RZEKA CHWILOWA, NASTURAN, TRAGIZM, BUGAJ, LESZCZYNA, SKRÓT, PODTYP, SZYPUŁA, NOTKA, GÓRY, NAZWA ZWYCZAJOWA, AGAMA, JEDWAB OCTANOWY, UCIECZKA, MANIPULACYJNOŚĆ, LEJ KRASOWY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, FRYKAS, BOŻY BOJOWNIK, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, ŻEL, DRZEWOSTAN NASIENNY, PIĄTA WODA PO KISIELU, SKONIA, OPONKA, REGENERAT, SZCZYT, KRÓLOWA MATKA, USŁUGI SPOŁECZNE, KURZA PAMIĘĆ, WEZWANIE, SKŁADNIK ODŻYWCZY, WYSŁANIEC, UDAR, ALLELUJA, SAMOGON, OSTROŚĆ, LAUDATOR, MALUCZKOŚĆ, ANTENA TUBOWA, ŁOPATA, WULKAN BŁOTNY, PÓŁGOLF, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, MUSZTARDA SAREPSKA, HAK, UKRAIŃSKOŚĆ, GRUPA, KORD, ATREZJA ODBYTU, POCHMIEL, TECHNOKRATA, TEOGONIA, CZYNNIK PRODUKCJI, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, ROZŁOGI, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, UŻYTEK LEŚNY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, WYSZUKIWARKA, IBERYSTYKA, PIECZARKOWA, DYKTATURA, ISTOTA FANTASTYCZNA, POCIĄG DROGOWY, RADA, ZAŁATWIANIE, DYSPENSA, IDIOM, ŁATA, PRODUCENT, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SZCZEPONOGI, MĘTNIAK, PROSO, KOLEJKA LINOWA, CIĄG, PLURALIZM, KOMPLEMENTARIUSZ, KULFONIK, DUCHOWIEŃSTWO, DRENAŻ, SEPARACJA, TEREN, KAPELMISTRZ, NIEOKREŚLENIE, SZCZĘŚLIWOŚĆ, BIZNESMEN, SYFON, MIERZENIE, FROTTOLA, GUZ, TUMULUS, RYNNA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, KONKURENCJA, KLUCZ, ZAIMEK, EPISKOPAT, MUR, SKRYBA, NAUCZYCIEL, LIST PRZEWODNI, LAMPAS, DYSZA, REMONT ŚREDNI, KONSOLA, POŁĄCZENIE, KOLANO, UNIŻENIE, MNICH, ENIGMAT, REGENERACJA, SOLANKA, WYKRZYKNIENIE, MASZT, CYSTA BAKERA, LODOWIEC ALPEJSKI, CLERK, PATENT, POKAL, NALEWAK, KONTUR, ?WYROK PRAWOMOCNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.757 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE TRZYNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE TRZYNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRZYNASTKA coś lub ktoś oznaczone trzynastką, noszące taki numer (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRZYNASTKA
coś lub ktoś oznaczone trzynastką, noszące taki numer (na 10 lit.).

Oprócz COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE TRZYNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE TRZYNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast