MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARYTMOMETR to:

mechaniczna maszyna licząca, poprzedniczka kalkulatora, najczęściej przeznaczona do wykonywania dodawania lub odejmowania, natomiast mnożenie i dzielenie można było dokonywać przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ARYTMOMETR

ARYTMOMETR to:

część składowa procesora komputera, zwana także jednostką arytmetyczno-logiczną, w której wykonywane są operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie) oraz logiczne na liczbach pobieranych z pamięci operacyjnej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.275

GNU PASIASTE, JEŻOWIEC, OWALNICA, ADIDAS, NAMIESTNIK, PRZECIWNIK, TOKARKA ZATACZARKA, ŚCIANA, KROPKA, PRZEŁYKANIE, BLOKADA EKONOMICZNA, TOŁHAJ, OŚ OPTYCZNA, ZATOR PŁUCNY, OBWÓD AUTONOMICZNY, SINICE, OFIARA ZAKŁADZINOWA, MŁOTECZEK, ANTYPAST, POPIÓŁ, PIEKŁO, MORWIN, TOPIEL, SĄD KAPERSKI, CMOKIER, HAMULEC NOŻNY, SAKRALIZACJA, BORZEŚLAD ZWISŁY, LUSTRO, EMISJA, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, PRZYKRYCIE, OBSADA, WYŁAPYWACZ, MOGILAMBDACYZM, SZCZOTKA, CIĄG, ANONS, WZÓR, OBWIĄZKA, MEDYCYNA SPORTOWA, ZOONOZA, OGNIWO GAZOWE, PREPROCESOR, KURSOGRAF, PANCERZ KOLCZY, ZIMNICA, MAŹNICA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, EDYKUŁ, WODNIAK, BASENIK, PLEWA, BADYLARZ, STOŻEK NAPŁYWOWY, LITOBENTOS, MANTYLA, KWASEK, SZLACHAR, KANTATA, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, KOMPENSATOR CIEPLNY, CZARNA DZIURA, CYMETYDYNA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, INDUKTYWNOŚĆ, ZGUBA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, MASZKARON, DZIEŁO OTWARTE, DWUMECZ, CIERNISKO, OTĘPIENIE, JĘZYK FLAMANDZKI, CZWARTY, TEATR, WYKUSZ, CZYNNIK BIOTYCZNY, PRZYGOTOWANIE, TELESKOP, PREPARAT CHEMICZNY, JAMOCHŁON, SKÓRKA, WIOŚLARKI, AMUR, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, GOTYK, SZEPT, SILNIK SPALINOWY, NARY, ŁUPEK ROPNY, VITARA, PIGUŁA, SZOGUN, WINCERADA, MARSREJA, KUM, SY, CEBULAK, INKORPORACJA, KALWARIA, SERYCYNA, EUROWIZJA, TANIEC, PROMIEŃ, STACCATO, GATUNEK ZAWLECZONY, OLIWKOWATE, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ARGUMENT, CZAS, JARZĘBINÓWKA, WIELOKROTNOŚĆ, KĄT PÓŁPEŁNY, KONFESJA, HEBAN, RESORT SIŁOWY, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, SER, DWUNASTOKROTNOŚĆ, BABULINKA, PASIAK, SZATRA, OZDOBNIK, LAMPROFIR, GONT, BIEG, POZYTYWIZM, RENATA, CÓRDOBA, KLUCZ KODOWY, BĄK, MUZYKA, KANAŁ, BAZYLIANIE, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, TACHOGRAM, WROTA, RYWALIZACJA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, STAŁA KOSMOLOGICZNA, DWUDZIESTY TRZECI, KRUŻA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, GRUŹLICA ZWIERZĄT, KINETOGRAF, DOBA, SZAROWIPTERYKS, KĘS, TELEWIZJA HD, BANDOLET, PLOMBA, SKARYFIKACJA, KOMPETENCJA MIĘKKA, REGRES, KREDYT KUPIECKI, ZNAK LICZBY, MINA MORSKA, PASZCZA, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, DALMIERZ OPTYCZNY, ŚMIAŁOŚĆ, FOTOLAB, HIPERDŹWIĘK, CHAŁTURA, CIĘGNO NAPĘDOWE, TRĄBKA POCZTOWA, TALASOTERAPIA, NOWA KLASYCZNA, BRECHTANIE KIZIORA, POWTÓRZENIE, ŁAMACZ BLOKADY, GUMA ARABSKA, TOPENANT, TEST, OPŁATA PÓŁKOWA, DZYNDZEL, PAMPUCH, KOZAK, PIŻMOSZCZUR, BAN, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, WŚCIBSTWO, KOMISARZ, UKŁAD WIELOKROTNY, DMUCHAWA, KOLEJKA GÓRSKA, KRÓL, KOSZÓWKOWATE, ZGINIĘCIE, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, EKLER, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, WYBUCH, BUT, METYS, DZIADZIENIE, POKAL, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, KĄT DEPRESJI, SALADA, STATYKA, LEWAREK, JĘZYK CHORWACKI, MANIFESTACJA, POLONEZ, DŹWIGNIA, BEZCZUCIE, RESPONDENT, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, BUNT, MĄCZNIAK, STUDNIA ARTEZYJSKA, PRACA, KWINTET, KOŃ DOŃSKI, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, KOWALENCYJNOŚĆ, PRACOWNIK NAUKOWY, ZAPRAWA, OJCIEC CHRZESTNY, ZAKRĘT, EKLER, COKÓŁ, MIGDAŁ, STREFA BUFOROWA, POPITA, ARNO, IZBA, REAKCJA SPRAWCZA, JASKÓŁKA, ZARZUT, KOLEGA, NARZĘDZIE, BROKAT, EDWARD, BRZOSKWINIA, KORONKARKA, PODGARDLANKA, TWARDZIAK, HIPOTEKA KAUCYJNA, PLANISTYKA, SIEKANIEC, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, NEWA, PORT, NEUROPATIA, PIKNIK, KATODA, ASPIRACJA, KUBEŁ, PODRZUT, JEZIORO ZAPADLISKOWE, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, NAZWA ZWYCZAJOWA, SYFON, ODGŁOS, SKALEŃ AWENTURYNOWY, WILCZARZ IRLANDZKI, ZASADA PODCZEPIENIA, ORGANIZACJA, MUCHOMOR BULWIASTY, STAW, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, PAS, RELACJA BINARNA, WAWRZYN, PROMOTOR, GRUSZKA, FILET, SIOSTRZYCZKA, RELIKWIA, NAROST, GANGRENA, SIŁY, WOODSTOCK, MOTARKA, NORMALIZACJA, GAŁĘZIAK, CIEPLARKA, METYZACJA, RUCH PRZYŚPIESZONY, KISMET, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, HADŻAR, ŁOM, MAZUREK, KREMOGEN, BON SKARBOWY, ODSYŁACZ, PIES ZAPRZĘGOWY, MONITOR, SIAD RÓWNOWAŻNY, DYL, ZEW KRWI, PROKARIONT, HPA, PIĘTNO, ?BACIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.275 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARYTMOMETR mechaniczna maszyna licząca, poprzedniczka kalkulatora, najczęściej przeznaczona do wykonywania dodawania lub odejmowania, natomiast mnożenie i dzielenie można było dokonywać przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARYTMOMETR
mechaniczna maszyna licząca, poprzedniczka kalkulatora, najczęściej przeznaczona do wykonywania dodawania lub odejmowania, natomiast mnożenie i dzielenie można było dokonywać przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie (na 10 lit.).

Oprócz MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x