MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARYTMOMETR to:

mechaniczna maszyna licząca, poprzedniczka kalkulatora, najczęściej przeznaczona do wykonywania dodawania lub odejmowania, natomiast mnożenie i dzielenie można było dokonywać przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ARYTMOMETR

ARYTMOMETR to:

część składowa procesora komputera, zwana także jednostką arytmetyczno-logiczną, w której wykonywane są operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie) oraz logiczne na liczbach pobieranych z pamięci operacyjnej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.275

SEKWENCJA PALINDROMOWA, KOPUŁA PANCERNA, SPADOCHRONIARZ, KLAUZULA WALORYZACYJNA, KROKIET, KWAS, KWALIFIKACJA, WOAL, GRUPA, KOMIZM, WALIDACJA, SYMARA, SMOCZEK, LEK CYTOSTATYCZNY, FARA, KONTROLA SKARBOWA, KONFEKCJA, HULA, CLERK, HOLENDER, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, AWANTURA, WYRAZ, SPOT, POSIEDZENIE, OPASKA, MATERIAŁ ZECERSKI, SEGMENT, KONGREGACJA, WRÓBEL MAZUREK, KOŁO MAŁE, AEDICULA, TEMPERATURA ZAPALENIA, NIEUMARŁY, OBWÓD AUTONOMICZNY, WYMIANA, PAIŹA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, DROGA, CZŁON PODRZĘDNY, MARGINALNOŚĆ, NIEBIESKA TABLETKA, ROZKAZ PERSONALNY, TRUP, KREPA, MIEJSCE, AGRAFA, TAŚMA, KĄT ROZWARTY, TEATR, TARANOWANIE, ŚWIĘTOKRADCZYNI, KADZIDŁOWIEC, POLEWACZKA, STEROWNIK, ZAPIEKANKA, ZAPACH, SPOT, DOWCIPNIŚ, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, SZYNEL, WEŁNIAK, AZJATYCKOŚĆ, GRUPA METYLOWA, KOPIA, SIERMIĘGA, CHABANINA, PUNKT WĘZŁOWY, AUTONOM, POPITA, MINERALIZACJA, EINSTEIN, SPIRYTUS SUROWY, DOSTYCZNA, APELATYWNOŚĆ, LINIA, BLINDAŻ, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, RĘCZNE STEROWANIE, WYMÓG, JĘZYK, SPRAWA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, AGRESJA, RYNNA, WILCZARZ IRLANDZKI, ZĘBORÓG, NIESOBKOWATE, ZAŁOŻENIE, WIDLICZKA, DIABEŁEK, BIAŁA SZKOŁA, ROCZEK, KONTAKT, PODKAST, ATTACHAT, GEORGE, FLAMAND, GLIKOLIPID, GIEZŁO, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, WYCHODŹTWO, DOCHTÓR, ANTYFAN, OBRÓT, ATAK, SKÓRNIK, WYRÓB HUTNICZY, OSTOJA, ANKUS, HARISSA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, TAKSYDERMIA, NAROST, INDOKTRYNACJA, ARTUR, KONCERT ŻYCZEŃ, GLORIA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, BEZGUŚCIE, ZAŚWIATY, PRAWO, CAPSTRZYK, DETAL ARCHITEKTONICZNY, SÓL, OGRANICZENIE WIEKOWE, BLOK, PRODUKT UBOCZNY, LUGIER, PUCH KIELICHOWY, KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY, SKANER BĘBNOWY, CZUCIE POWIERZCHOWNE, DYWIZJA, REDAKTOR NACZELNY, DUBLET, PERYPATETYK, FORSZLAK, NAWÓZ ORGANICZNY, INWOLUCJA, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, PRAWO ZATRZYMANIA, POLIGLOTA, PĘTLA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, NIESPAW, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ZAŚLEPIENIE, SUS, ZAWIŁOŚĆ, METODA TERMICZNA, PUNKT, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, HALMA, RETUSZ, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, MYSZ ZIELNA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, BITWA, LINIA, PROBABILIZM, POWRÓT, TWÓR, TAUTOLOGICZNOŚĆ, INWENTARZ ŻYWY, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, POLIGAMIA, SESJA, PROCES DECYZYJNY, SCENA ROZBIERANA, ZBAWICIELKA, CERAMIKA SZNUROWA, PRZEDSTAWIENIE, PERYSKOP ODWRACALNY, ZAKOŃCZENIE, KIJEK NARCIARSKI, PENDYNKA, DZIANINA, NOVIAL, NAMIOTÓWKA DĘBOLISTNA, DOMINACJA PEŁNA, FORLANA, LITEWSKI, KOŁO MŁYŃSKIE, GLORIETTA, POŚWIST, SADZAK, ŻYWA PAGINA, KALWINIZM, HPA, TERMINAL, PLAKIETA, PROCH BEZDYMNY, DERP, PIKIETA, STALLE, KAPŁAK, BLOCZEK, UBYTEK, PREPAID, DZIWKARZ, KONSERWA, CEREMONIAŁ, WINA KWALIFIKOWANA, FRENOLOGIA, RETOROMAŃSKI, PIEPRZ RÓŻOWY, SAMOLOT KOSMICZNY, MANTO, SIODEŁKOWCE, BURZA DZIEJOWA, SPOT REKLAMOWY, LAMNOWATE, PRASA, SONDA, DZIEŁO ROGOWE, CHWAST, SKAFANDEREK, MUR, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, SZTABSOFICER, PIESZCZOSZEK, KĄT WYPUKŁY, ŻABKA, ZŁOM, ZBIORKOM, FRAJER, KRATER PASOŻYTNICZY, DEFILADA, JEDYNY, ZYDWESTKA, PIRÓG, TRANSMISJA, WZÓR UŻYTKOWY, TĘSKNOTA, PRZYBYTEK, DEPESZA, CZARNA MOWA, ENUMERACJA, PASKUDA, MITRA, DZIAŁANIE PRAWNE, PRZESŁANIE, BRZYDULA, UCHO, PAŹDZIERZ, ZGRAJA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, PEPSI-COLA, WASABI, SZCZYT, LIST GOŃCZY, BADANIA, FILIGRAN, BRONA, RELING, SURMA, CYKL PERYGLACJALNY, CIASTO, GIERKA, HRABIANKA, MIKONAZOL, STRUDEL, ROZDZIAŁ, POLITYKA LEKOWA, KOMPILACJA, DWURURKA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KARMIDEŁKO, NIEŁUPKA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, TALERZ, CHUSTA, FERMENTOR, EMILY, KOPIEC, DZIURA BUDŻETOWA, RYKSZA, CZAS UNIWERSALNY, RERECORDING, BODZIEC WARUNKOWY, PATRON, ROLA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, PUNKT ROSY, POWÓZ, PUNKT, WIKKA, SEKWENCER, MASZYNA ANALOGOWA, GWAŁT, HORMON GONADOTROPOWY, BEZBRONNOŚĆ, CHIŃCZYK, UMBRA, PIESZEK, KOŁTRYNA, ZBROJA PEŁNA, ?MODEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.275 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARYTMOMETR mechaniczna maszyna licząca, poprzedniczka kalkulatora, najczęściej przeznaczona do wykonywania dodawania lub odejmowania, natomiast mnożenie i dzielenie można było dokonywać przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARYTMOMETR
mechaniczna maszyna licząca, poprzedniczka kalkulatora, najczęściej przeznaczona do wykonywania dodawania lub odejmowania, natomiast mnożenie i dzielenie można było dokonywać przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie (na 10 lit.).

Oprócz MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE sprawdź również:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny ,
utwór muzyczny na głos i orkiestrę, zwykle w formie sonaty ,
zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej) ,
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ,
ciężki koń pociągowy maści gniadej ,
masa która przytłacza ,
przeszukanie osoby podejrzanej ,
KOBRA, NAJA ,
środek antykoncepcyjny stosowany przez kobiety, umieszczany wewnątrz pochwy, pełniący funkcję bariery mechanicznej ,
dyrygent i pedagog ur. w 1920 r., dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu ,
grupa gatunków roślin z rodzaju Rubus wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego ,
mieszkaniec Miechowa, człowiek pochodzący z Miechowa ,
miejsce do przechowywania prochów zmarłych ,
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu ,
La ..., miasto, siedziba władz Boliwii ,
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku ,
dobro, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców ,
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie ,
ulice wysadzone topolami ,
instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych ,
azotowy lub solny ,
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych ,
człowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały) ,
podwodny prąd mieszaniny składającej się z zawieszonego w wodzie materiału najdrobniejszego i materiału gruboziarnistego ,
sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę ,
dach ,
odrobina, niewielki stopień czegoś niematerialnego, pozostałość po czymś niematerialnym ,
malarz i grafik niemiecki (1881-1939) pejzaże miejskie, martwe natury ,
podróż, wyprawa w jakieś miejsce, zwykle składająca się z kilku etapów ,
chata stawiana bez komina i przewodów dymowych

Komentarze - MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast