Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARYTMOMETR to:

mechaniczna maszyna licząca, poprzedniczka kalkulatora, najczęściej przeznaczona do wykonywania dodawania lub odejmowania, natomiast mnożenie i dzielenie można było dokonywać przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ARYTMOMETR

ARYTMOMETR to:

część składowa procesora komputera, zwana także jednostką arytmetyczno-logiczną, w której wykonywane są operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie) oraz logiczne na liczbach pobieranych z pamięci operacyjnej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.505

FUTRYNA, GENDER, PARADOKS GRAWITACYJNY, QUEBECKI, ŁUSKA, DENATURACJA BIAŁKA, PŁATKI, SERDUSZKA OKAZAŁE, KONWERTOR, ZASIEK, PRĄD, KOMÓRKA, MIKROMIERZ, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, ROSZCZENIE REGRESOWE, FETYSZYZM, FILTR RODZINNY, SĄD SZCZEGÓŁOWY, SEKS ANALNY, POLEWA, ŁĄKA, WYSEPKA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, PROSUMENT, WYŻYNKA, DŹWIGACZ DACHOWY, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, PARA, ODPRAWA, ŻABKA, RYT, GŁOWOCIS, ŚMIECH, RÓG, KREMÓWKA, TYTUŁ NAUKOWY, ZABUDOWA MIEJSKA, KĄT PEŁNY, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, TEOGONIA, DRUT, ZGRUPOWANIE, ŚWIAT, JASZCZURECZKA, URZĄDZENIE WYJŚCIA, STACJA TELEWIZYJNA, MIKSER, BIURO PARLAMENTARNE, GLOBUS, GRUPA ETNICZNA, PLENNOŚĆ, RABARBAR, KIJEK, KRATKA ODPŁYWOWA, ŚWIERSZCZYK, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, WRZECIONO, BENEFICJENT, KURANT, PLEUSTOFIT, RÓW PRZECIWPANCERNY, RAJKA, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, CELLULITIS, MULTIKULTURALIZM, MATNIA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, POCHŁANIACZ, PERKALIK, WAMPIREK, BAJADERA, KONTRABANDA, JAMRAJ, INTERAKTYWNOŚĆ, KLISZA, REGUŁA SAVAGE'A, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, HERETYCZKA, INICJATYWA OBYWATELSKA, SEKULARYZACJA, PRZERZUT, DALMATYKA, PODZIEMIE, TRANSPORTER, ROZPADLISKO, NIEBOSKŁON, CZEMPIONKA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, CZEREŚNIA, MONOGENEZA, TAŚMA, KRUPON, WEKSEL WŁASNY, KINO DOMOWE, TONAŻ, KAPALIN, MŁOTOWNIA, GANC POMADA, SEZON, DUROMER, UDAWANIE, ŚRUBSZTAK, AEDICULA, KAUCZUK BUTYLOWY, DRUKARKA ROZETKOWA, POLE, ROZKOSZNIACZEK, ASTROWIEŻYCZKA, SYMULTANKA, FIAKIER, ZNAJOMY, TENIS ZIEMNY, CYRKUMFLEKS, KIESZEŃ, DWURURKA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, MIASTO, SILNIK, POTENCJA, JAPOŃSKI, PŁAWA SONAROWA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, KROTNOŚĆ, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, PIWNICA, PRZEDROSTEK, SITKO, GŁOWNIA KUKURYDZY, PŁUCA, DROGA, BECZKA BEZ DNA, SZKIC POLOWY, IZBA CZELADNA, SOLISTA, BON PIENIĘŻNY, TERMOGRAM, OGONEK, TURZYCA, ZAĆMIENIE, DYFERENCJA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, SEZONOWIEC, CHŁODNIK, PIĘĆDZIESIĄTKA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, NACISK, ŻŁÓBECZEK, JĘZYK SZTUCZNY, CEKOTROFIA, TOPENANTA, CYNA, CIĄGACZ, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, ZAKON MNISI, TIARA, PLANETOIDA, LEK ANKSJOLITYCZNY, BANDOLET, HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW, TAHITAŃSKI, SKŁADNIK POKARMOWY, BERCEUSE, SREBRNY EKRAN, RENTA ODROBKOWA, FORMA PRZESTRZENNA, FERMENTACJA METANOWA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, LEUKOTOMIA, DOM HANDLOWY, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, WIENIEC, LINIA, WYDATEK MAJĄTKOWY, ODPŁYW, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, TRYTON, ŁAŃCUCH, ARCHIDIECEZJA, DOKUMENT, FUTRO, PROSTYTUTKA, SUPERRAKIETA, PÓŁGOLF, REPREZENTACJA, PROSZEK, GRZYB NIEJADALNY, ŻEGLARZ, BLACHOWNIA, ŁADNICZKA OKAZAŁA, SCENARIUSZ, ALGEBRA LOGIKI, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, PŁÓTNIANKA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, REALIZM MORALNY, AWANS, CHOROBA RDZY, KANAŁ, GREGORIANKA, TEREN ZALEWOWY, GAMBIT HETMAŃSKI, PORÓWNYWARKA, TWIERDZENIE STOKESA, ODCISK PALCA, KREOL, CHMURSKO, ORSZADA, BRANŻA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, SINGEL, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SZÓSTKA, SUBRETKA, SUCHY TYNK, POLE GOLFOWE, FORMIERKA, MARSKOŚĆ, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, ZBLIŻENIE, ZABIEG KOSMETYCZNY, IZOPRENOID, KALETKA, PYSZCZEK, WIKARY, UDŹWIG, KARAFKA, OSTOJA, NERKÓWKA, ZAWŁOKI, OLIWKOWATE, KAJUTA, LUFA, STACJA KLIENCKA, ŁAGIEW, ASTRAGAL, OBERLANDER, SIARKOSÓL, HERBATA, ZJAWISKO, STOPA ŻYCIOWA, DZWONNICA, DANIE KOSZA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, JELEC, NASIENNIK, PIŻMOSZCZUR, ODCHYŁ, DŻUBBA, HEADHUNTER, BAŁAGULSZCZYZNA, TELEWANGELIZM, PROCHOWNICA, ZAMIEĆ, ANTENA, LEMING, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, IMPEDYMENTA, AMPUTACJA, CZAPRAK, LITERATKA, LOLIGO, ZAKON KONTEMPLACYJNY, KRĄŻENIE MÓZGOWE, CZAPKA TEKTONICZNA, KLAKA, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, OWALNICA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, SAMOGONKA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, GOSPODARSTWO LEŚNE, BÓJ SPOTKANIOWY, ODGAŁĘZIACZ, OBARCZENIE, KARMNIK AUTOMATYCZNY, LEJ KRASOWY, PARAFIA, GRĄD SUBATLANTYCKI, KANGUR OLBRZYMI, DOMIAR PODATKOWY, PIKOT, WIEŻA HEJNAŁOWA, FALAFEL, LEKTYNA, PIES DO TOWARZYSTWA, RYNKA, KOMANDOR, POZYCJA TESTOWA, EKSPERYMENT KORTOWSKI, REINKARNACJA, KAPELMAJSTER, GIERASIMOW, TROLLING, ALPAGA, ZŁOCISZ, APELATYWNOŚĆ, DŹWIGNIA, CZEK PODRÓŻNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.505 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: mechaniczna maszyna licząca, poprzedniczka kalkulatora, najczęściej przeznaczona do wykonywania dodawania lub odejmowania, natomiast mnożenie i dzielenie można było dokonywać przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MECHANICZNA MASZYNA LICZĄCA, POPRZEDNICZKA KALKULATORA, NAJCZĘŚCIEJ PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA DODAWANIA LUB ODEJMOWANIA, NATOMIAST MNOŻENIE I DZIELENIE MOŻNA BYŁO DOKONYWAĆ PRZEZ WIELOKROTNE DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
arytmometr, mechaniczna maszyna licząca, poprzedniczka kalkulatora, najczęściej przeznaczona do wykonywania dodawania lub odejmowania, natomiast mnożenie i dzielenie można było dokonywać przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARYTMOMETR
mechaniczna maszyna licząca, poprzedniczka kalkulatora, najczęściej przeznaczona do wykonywania dodawania lub odejmowania, natomiast mnożenie i dzielenie można było dokonywać przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x