W INFORMATYCE - ZNAK LUB SŁOWO, KTÓRE JEST PRZYPORZĄDKOWANE JAKIEJŚ INFORMACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAG to:

w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TAG

TAG to:

unikatowy podpis twórcy, artysty pod pracą graficzną (na 3 lit.)TAG to:

wyrostek na głowie przeżuwacza (na 3 lit.)TAG to:

płynie przez Lizbonę (na 3 lit.)TAG to:

przy jego ujściu leży Lizbona (na 3 lit.)TAG to:

rzeka na Płw. Iberyjskim (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W INFORMATYCE - ZNAK LUB SŁOWO, KTÓRE JEST PRZYPORZĄDKOWANE JAKIEJŚ INFORMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.026

PRZEPOJA, EFEKTOWNOŚĆ, SZURPEK, NUMER, KIPA, SIŁA PŁYWOWA, LIOPELMOWATE, ŁAKNIENIE SPACZONE, FESTON, OKIENKO, KROWIAK, MENU KONTEKSTOWE, STEMPEL, NERKÓWKA, OROGENEZA KARELSKA, KASKADER, WIEŚNIAK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ATORWASTATYNA, PRĄŻEK, STRES OKSYDACYJNY, ZWOLNIENIE, ZAPRZANIEC, NADAJNIK TELEWIZYJNY, CHLEB, NAGANNOŚĆ, TRANSLOKACJA, PODATEK, PŁYN STAWOWY, UPOWAŻNIENIE, BOMBER, ASTER SOLNY, SINGIEL, PRZYDAWKA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, HIPIS, OSTROŚĆ, JAŁTA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, KOMÓRECZKA, BASEN, KRECIK, PASTA, LIBELA, SZKOŁA, EUCHARYSTIA, ŁUSKOWIEC, ZARZĄD, NAŚLADOWNICTWO, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, CZOŁÓWKA, EKSTREMALNOŚĆ, ŚCIANA, ANTENA HELIKALNA, FILTRACJA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, KUGLARSTWO, OLGA, BALIA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, KASZA JĘCZMIENNA, KOJARZENIE, FILTR, STRĄCZYNA, SUWNICA BRAMOWA, METABOLIZM INFORMACYJNY, JANÓW, CZWORONÓG, PRANKO, PATRON, WYNIK, KOLO, URANOWIEC, LICZBA DOSKONAŁA, PRZEKUPSTWO, LIMFOBLAST, KATAKUMBY, WIMPERGA, POSIEW, BRZYDOTA, WYPŁATA, MATAMATA, WYDRA, SEKCJA, OBUCH, KREOLKA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, LAWENDA, ROKOWANIA ZBIOROWE, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, PAPRYKARZ, STANDING FINANSOWY, AKSAMIT, UKŁAD EKLIPTYCZNY, POBRATYMSTWO, OBRZĘD, BURŻUJSTWO, MAJDANIARZ, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, ŁAZĘGA, TRANSPORTER, LEGATARIUSZ, PAWIĄZ, OBRÓBKA, LIRA KORBOWA, KOPALINA STAŁA, PATRON, POZIOM, ZYSK, TRANSURANOWIEC, SKOK W BOK, DRAPACZ, ANSAMBL, POKOLENIE SANDWICZOWE, CZYNNIK CHŁODNICZY, OWRZODZENIE PIERWOTNE, NATARCZYWOŚĆ, INSTYTUCJA KREDYTOWA, KUNDMAN, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, LISTEK, TWIERDZENIE COSINUSÓW, METAL PÓŁSZLACHETNY, GRZYB OKAZAŁY, RAGDOLL, ŻABKI, FASOLKA PO BRETOŃSKU, NIECZUŁOŚĆ, NACZYNIE WIEŃCOWE, WOLNOŚĆ, OBRAZ OPTYCZNY, ALTOSTRATUS, NAWIAS, CHWYT PONIŻEJ PASA, AWAL, APARAT, MACIERZYSTOŚĆ, MIS, TEOLOGIA PASTORALNA, ADMIRACJA, LIBELLA, KONTROLA, JEMIOŁA, RASA, MENTALNOŚĆ, POSUWISTOŚĆ, LUZAK, STOPIEŃ NAUKOWY, SZKOŁA WYŻSZA, ROŚLINKA, TUŁÓW, JEZIORO WYTOPISKOWE, PARATHA, IRLANDZKOŚĆ, PRZODOMÓŻDŻE, CZOŁÓWKA, KÓZKI, BIBLIOTEKA, TEMBR, CHŁODNIK, MITYCZNOŚĆ, TYKA, BARANEK, BUŁAT, TEST KOMPLEMENTACJI, NIEPOKOJENIE SIĘ, ŻYWIOŁOWOŚĆ, PÓŁKWATEREK, KRAJ, KAŁAMARZ, MĄDROŚĆ, ŻAGIEW, FAJECZKA, REFLEKS, PIKSEL, DUMP, JEDNOSTKA NAUKOWA, PICUŚ, ORTOGRAFIA, KOLEŃ, PROGRAM UŻYTKOWY, FLUID, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, KRANÓWKA, ŚWIDER, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, KOŁOWROTEK, PRÓBA GENERALNA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, GRAMOWID, PORTRET, CYBORIUM, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, LUNETA, JANKA, DESTYLATOR, KALKA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, TRĄBA POWIETRZNA, ZASADA, KASZA PERŁOWA, PŁATECZEK, PŁASKOŚĆ, KITAJ, AGREGATY MONETARNE, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, TURYSTYKA KONNA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, ROŚLINA POŻYTKOWA, PROSTOWNIK SELENOWY, STOŻEK DZIOBOWY, STAW, FORMA, SEPARATYZM, OŚWIECONOŚĆ, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, KRAWAT, BARWA PIERWSZORZĘDOWA, DIWA, NACIĄG, PRZEDSZKOLE, SŁUPISKO, RYWALIZACJA, WIR PIASKOWY, LINIA WIDMOWA, PŁUCZKA, SPEKULANT, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, QUADCOPTER, OPERA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, SZCZERBA, BIEDACZKA, ALBUM, CYKORIA KORZENIOWA, KOCIOŁ FLUIDALNY, BUJAK, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, ODCIEK, GRANAT, TAŚMA FILMOWA, NIEREGULARNOŚĆ, KRET, KANTONISTA, RAJDER, CYNK, PSIAK, FILM OBYCZAJOWY, PROCES ODWRACALNY, AUTOPARODIA, PRZYCZYNA MATERIALNA, REEDUKATOR, UKOŚNIK, WICEMISTRZ, BECZKA PROCHU, PODSIEĆ, KOPROWINA, PRZEPOJKA, BARWA, HOT DOG, WEZYRAT, GRUBIANIN, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, SEKSTA, LIMNOCHARYSOWATE, SKRAJNOŚĆ, AKUMULATOREK, OBIEKT KUBATUROWY, BEZANMASZT, RPG, FACHOWIEC, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, AFISZ, RANA POSTRZAŁOWA, FILTR, KRATER METEORYTOWY, APARAT, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, CHEMIA NIEORGANICZNA, KROPKA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, WYWROTKA, ELEWATOR, OBSZAR, ZNAK LICZBY, NADMUCH, OFENSYWA, PRZECHYŁKA, KOREK, ŻAREŁKO, TAU, CZUBATOŚĆ, STAWIDŁO, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, ?ALEUCKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.026 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W INFORMATYCE - ZNAK LUB SŁOWO, KTÓRE JEST PRZYPORZĄDKOWANE JAKIEJŚ INFORMACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W INFORMATYCE - ZNAK LUB SŁOWO, KTÓRE JEST PRZYPORZĄDKOWANE JAKIEJŚ INFORMACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAG w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAG
w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji (na 3 lit.).

Oprócz W INFORMATYCE - ZNAK LUB SŁOWO, KTÓRE JEST PRZYPORZĄDKOWANE JAKIEJŚ INFORMACJI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - W INFORMATYCE - ZNAK LUB SŁOWO, KTÓRE JEST PRZYPORZĄDKOWANE JAKIEJŚ INFORMACJI. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x