KURA Z HISZPAŃSKIEJ RASY KUR NIEŚNYCH, O DUŻYM GRZEBIENIU, SILNYCH CZARNYCH NOGACH I LŚNIĄCYM CZARNYM, BIAŁYM LUB PRĄŻKOWANYM UPIERZENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINORKA to:

kura z hiszpańskiej rasy kur nieśnych, o dużym grzebieniu, silnych czarnych nogach i lśniącym czarnym, białym lub prążkowanym upierzeniu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KURA Z HISZPAŃSKIEJ RASY KUR NIEŚNYCH, O DUŻYM GRZEBIENIU, SILNYCH CZARNYCH NOGACH I LŚNIĄCYM CZARNYM, BIAŁYM LUB PRĄŻKOWANYM UPIERZENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.677

CUMULONIMBUS, OBCHÓD, KOPULACJA, MECHOWCOWE, MAKROPOLECENIE, KANOE, LATANIE, SZEJK, CHOROBA PLUMMERA, KLASTER DYSKOWY, RÓG, MARSREJA, CZEK PODRÓŻNICZY, PASKUDA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, TEŚCIK, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, ALERGIA PYŁKOWA, CERKIEW, OSTROMLECZ, BABKA, SŁUŻBA, KOMPOTIERKA, PAŃSTWO, NIEOSTROŚĆ, GOŁĄBECZEK, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, ŚCIEŻKA, ADRES FIZYCZNY, PASTYŁA, NAROST, MISIEK, ELIKSIR ŻYCIA, NARODZINY, BIAŁE NOCE, CAŁKA PIERWSZA, SZPARA, WIDELEC, WIELKOŚĆ, KROKODYLEK, PŁETWA STEROWA, ŚWIDEREK, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, WYLICZANKA, OFICER PRASOWY, CZABAN, GRANITA, TIPI, CZĘSTOKÓŁ, WYROŚLE, NAROŻNIK, KARBAMINIAN, SKRZELOTCHAWKI, KARMAZYN, OLEJ PALMOWY, RASOWOŚĆ, MLEKO, CUGANT, OWOC, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, BALON, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, RÓW, JANKA, DEKLARACJA, TRIADA, HANDEL NARĘCZNY, WESTFALKA, ESCUDO, EMIGRACJA, PAZUR, ORLĘ, TYTUŁ NAUKOWY, STREPTOKOK, DOBRA STRONA, KOLEŻANKA PO FACHU, BARWA DŹWIĘKU, SMAKOŁYK, DRGANIE AKUSTYCZNE, PRZEWOŹNIK, GLORIA, FILIGRAN, KUKUŁCZE JAJO, POPRĘG, KORKI, RUCH, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, OPONKA, MOBING, WYSZYWANKA, ESKORTA, UMOWA KOMPENSACYJNA, WPADKA, DRABINKA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, ZALEWA, ŁUPEK BENTONITOWY, PUNKT, DROGA, KAMIEŃ WĘGIELNY, SYLWETKA, ANALIZA WARIANCYJNA, FERETRON, ZNACZENIE, CZASOWNIK FRAZOWY, LAMPERIA, MEKLEMBURG, BEZCZASZKOWIEC, SEPTET, USZKO, ABRAZJA, MORAWSKI, PSYCHOLOGIA, DOPŁATA EKSPORTOWA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, INSTYTUCJA PROCESOWA, NAWÓZ MINERALNY, ARABICA, NIECZUŁOŚĆ, ACETYLENEK MIEDZI, HIERARCHIA, BRZOSKWINIA, ŁÓŻECZKO, OBIEKTYWNOŚĆ, DRUKARKA ELEKTROCZUŁA, MASTYKS, GRANATNIK, JEDNOSTKA, SATYRYCZNOŚĆ, SATELITA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, KAWALER, NULLIPARA, BUT, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, KUMOTERSTWO, OTRUCIE, PIĘCIOZŁOTÓWKA, HUBA, PRZEKŁADKA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, TRANSPORT AKTYWNY, STROIK, TĘPICIEL, WIERSZ, HISZPAN, KROKODYL, DZIEWCZYNIĄTKO, SYGNAŁEK, BROKAT, AMARANTOWOŚĆ, ALAN, NADŻERKA, PRZÓD, GAZOLINA, CZYŚCIOSZKA, PADYSZACH, STOŻEK PRZYBYSZOWY, GLORIA, KLIKOWOŚĆ, TEREN ZAKRYTY, KLUCZ, ODPUST, KPINA, BOCIANIEC, NOSICIEL, CHANSON, ILUZJA PIENIĄDZA, CZYREŃ, KLUCZ, DYSTANS, DRUK AKCYDENSOWY, AGREGAT, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, ZWORKA, NAROŻNIK, PRZYWÓZ, HELIKAZA, ŁUPEK MARGLISTY, CZERWONOSKÓRY, PASTWA, WYŚCIGÓWKA, ZNAK TOWAROWY, GENERACJA ROZPROSZONA, LINA, KARAKUŁ, WŁOSIANKA, USTRÓJ, BRZYDACTWO, POWIERNICTWO, ALARM BOJOWY, PÓŁKOLONIE, MANIFESTACJA, POMNICZEK, WYZIEW, ELEWATOR ZBOŻOWY, SYSTEM SYMBOLICZNY, FASOLKA MUNG, POZIOM, TRANSEKT, ROBOTY DROGOWE, DYSKRETKA, HENRYK, GŁUCHY TELEFON, ANITA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, DODATEK AKTYWIZACYJNY, PUSZKA, ZBROJA KRYTA, OSŁONOWOŚĆ, STYMULATOR, KOSZULKA, BRĄZ, SUSZ, ZWARCIE, DROŻDŻE, GŁOSKA NOSOWA, WIAROŁOMSTWO, KANAŁ ENERGETYCZNY, KAPSLA, SEKRECJA, KORDON SANITARNY, TULEJA, SANDWICZ, KOŁNIERZ, BROSZURKA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, TRESKA, POWAŁA, JEŻOWCE, LESZCZYNA, ALBARELLO, SZCZYT, ZNAKI, RYZYKO KURSOWE, ARENA, ŁAWA, LIGUSTR, WYBRYK NATURY, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, BIAŁA ŚMIERĆ, TWIERDZENIE KRULLA, TELESKOP, RODODENDRON, MANTO, PODCHLEBSTWO, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, WATKOWE, POWÓD, RZEKOTKA DRZEWNA, GETTO ŁAWKOWE, MAŹNICA, NORMALIZACJA, MUZYK, EPIZOOTIA, TRZECI, INWIGILACJA, OBIEKT, OSTATNIE NAMASZCZENIE, WIERZĄCY, ALKOWA, KASZYCA, REFEKTARZ, PIERWSZOŚĆ, DOK, SPÓD, WSPÓLNOTA, ADIUSTACJA, ODMIANA UPRAWNA, OLEJ Z OLIWEK, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, GŁOS, KOTLET, UKRZYWDZONY, GASTROFAZA, KRĘG, KARB, FISTUŁA, SPŁYW, LUNETA, ZIELONE, PEREŁKA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, PAKLON, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, PREMIERA, SZARPIE, TOWARZYSTWO, MONOLOG WEWNĘTRZNY, GORGONZOLA, JERSEY, MAKSIMUM, PŁYCINA, WYBITNOŚĆ, EMOCJA, KONWOLUCJA, BALET, EMENTALER, ADAPTOWANIE SIĘ, ?FONDUE SEROWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.677 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KURA Z HISZPAŃSKIEJ RASY KUR NIEŚNYCH, O DUŻYM GRZEBIENIU, SILNYCH CZARNYCH NOGACH I LŚNIĄCYM CZARNYM, BIAŁYM LUB PRĄŻKOWANYM UPIERZENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KURA Z HISZPAŃSKIEJ RASY KUR NIEŚNYCH, O DUŻYM GRZEBIENIU, SILNYCH CZARNYCH NOGACH I LŚNIĄCYM CZARNYM, BIAŁYM LUB PRĄŻKOWANYM UPIERZENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINORKA kura z hiszpańskiej rasy kur nieśnych, o dużym grzebieniu, silnych czarnych nogach i lśniącym czarnym, białym lub prążkowanym upierzeniu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINORKA
kura z hiszpańskiej rasy kur nieśnych, o dużym grzebieniu, silnych czarnych nogach i lśniącym czarnym, białym lub prążkowanym upierzeniu (na 7 lit.).

Oprócz KURA Z HISZPAŃSKIEJ RASY KUR NIEŚNYCH, O DUŻYM GRZEBIENIU, SILNYCH CZARNYCH NOGACH I LŚNIĄCYM CZARNYM, BIAŁYM LUB PRĄŻKOWANYM UPIERZENIU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - KURA Z HISZPAŃSKIEJ RASY KUR NIEŚNYCH, O DUŻYM GRZEBIENIU, SILNYCH CZARNYCH NOGACH I LŚNIĄCYM CZARNYM, BIAŁYM LUB PRĄŻKOWANYM UPIERZENIU. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast