MAŁE CIASTKO Z CIASTA PIERNIKOWEGO, LUKROWANE LUB OBLANE PŁYNNĄ CZEKOLADĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERNICZEK to:

małe ciastko z ciasta piernikowego, lukrowane lub oblane płynną czekoladą (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁE CIASTKO Z CIASTA PIERNIKOWEGO, LUKROWANE LUB OBLANE PŁYNNĄ CZEKOLADĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.472

ZĄB, OKRĘT SZPITALNY, MAKRAMA, FILTR, SZALKA PETRIEGO, MAHOŃ, STRONA TYTUŁOWA, UCIOS, SYSTEM ALARMOWY, RÓG, MELANIZM, SPEKTAKL, TRANSFUZJA KRWI, EKSPANDOR, BUT, USZKA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, FILTR GĄBKOWY, SYSTEMATYKA, PODWOIK, CHARAKTER, PARAFRAZA, TYTUŁ NAUKOWY, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, BIELMO, WISIOREK, KACENJAMER, PROMIENIOWANIE, ODSZCZEPIEŃSTWO, KAWA MIELONA, KARŁOWATOŚĆ, INTERNUNCJUSZ, BLOCZEK, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, KWAŚNICA, WIELOKROTNOŚĆ, SILNOŚĆ, PLEKTRON, ZWORKA, MINERAŁ, WAPORYZACJA, WŁODARZ, RACHUNEK ZDAŃ, OKRĘT ARTYLERYJSKI, HIPOTEKA, PRZEKAŹNIK, FURGONETKA PANCERNA, BRZOZA, RZADKOŚĆ, SALA, UPADEK, ADWOKAT DIABŁA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, EMFAZA, KWAS, SAFARI, GODZINA PRAWDY, SZKIELET, HERETYCZKA, SYGNAŁ CIĄGŁY, SPUSZCZENIE, CHABANINA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, ANORAK, PRZEPOJKA, WIEŻA HEJNAŁOWA, PLAFON, ROMUALD, KARL, FUJARKA, IRC, DYSTYCH, LEWOSKRZYDŁOWY, HRABINI, SUFLET, GENEZA, IMACZ, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, HAK, EWOLUCJA, ANSAMBL, SYLWETA, GANC EGAL, SZEŚCIAN, PIEROŻEK, PULPA, PRZEZIERNIK, KURHAN, UKRAIŃSKOŚĆ, ZAŁOŻENIE, AUTOKEMPING, OŚCIEŻE, SERNIK, DASZEK, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, ŹREBIĘ, CHLEB, AROMAT, STEROWIEC SZKIELETOWY, POJEDYNEK, PRZYRZĄD, BEŁT, GADZINA, AMBRAZURA, CYTRYNIAN, SYGNATURKA, POTÓWKA, KANAŁ, KOTLET POŻARSKI, REDINGOTE, DRACENA, TERMINAL PASAŻERSKI, FIŃSKI, WITEKS CZCZONY, KALIKO, SŁUP, PRZEMYT MRÓWKOWY, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, ILLOKUCJA, CHERUBIN, STACJA POMP, LUK, STROICZKOWE, WĘGLÓWKA, SEKS ORALNY, KIEŁ, AEDICULA, WARCHOŁ, TROPIK, OTĘPIENIE, SZKOŁA, KANADYJKA, MELUZYNA, MOKIET, PEDOFILSTWO, POGOŃ ZA RENTĄ, CEMBROWINA, HALBA, KALKA, DOWÓD RZECZOWY, ELIMINACJA, MAGNES, ANATOL, PAPAD, PIGULARZ, TOP, DOPING, ALBAŃSKOŚĆ, MAŁY PALEC, LIFTING, AMBASADOR, KOREK, WIKING, ZAPONA, DOMEK DLA LALEK, BURDA, WAFEL, BEZCZYNNOŚĆ, LISTEK, KOOPERANT, NAPÓJ, TEREN ZAKRYTY, BIURO PARLAMENTARNE, NADZIENIE, OFENSYWA, ARKABALISTA, KABLOBETON, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, PAS POOPERACYJNY, JARMULKA, ZŁOTOROST, NAGOLENNIK, RELIKT, PRZECZULICA SKÓRNA, ZWAŁY, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, KOŁOWROTEK, WŁÓKNO, INTEGRACJA PIONOWA, RODZINA KATYŃSKA, BOM, PREPARAT, BEATA, WODNICZKA, POLE GOLFOWE, BRZEMIĘ, WYRAZY, RYFT, DUCH, GRZYB NIEJADALNY, FREON, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, USTNIK, KOREKTOR, UDŹWIG, KLUCZ, PIESIO, PROTEST SONG, BAGGALA, ŁOŻNIK, BUDOWA, PUNKT MOTORYCZNY, WILKOM, REFERENDUM GMINNE, STAL, KURZYSKO, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, KALATOS, ODCIEK, KRATOWNICA, BEZCIELESNOŚĆ, TYGIELEK, SKARB, SEZAMEK, OZIMINA, IMITATOR, ABSORPCJA, SOLE, BEZAN MASZT, SPRZĘŻNICA, BELWEDER, ŁOŻNICZY, KĘPKA, SKRYBA, OPĘTANY, PRZEBIERANIEC, GUMNO, WAGA, PRĄD BŁĄDZĄCY, ROBOTA, KACZAN, STORYTELLING, ROD, NOTOWANIE, KNEBEL, BODOR, SMOLUCH, KUSKUS, PŁYTKA POSADZKOWA, OPAŁ, CYCEK, LINA, ESKADRA, URANOWIEC, GOŁĄBECZEK, SZLIFIERKA KĄTOWA, SCHEDA, MIGDAŁ, TYMIANEK, MARTA, FRAZA NOMINALNA, AKRYL, IGOR, GROWL, KONFISKACJA, SZUPINKA, LINIA LOTNICZA, SIEDMIOMILOWE BUTY, MARUDA, ZAZDROSTKA, WIELKOŚĆ SKALARNA, PROGRAM UŻYTKOWY, PORT MORSKI, LINON, WYROCZNIA, SIECZKA, RUCHANKA, TALERZ, MADŻONG, PUCHAR, OSTROWIANIN, LENA, JAZ, MIESZEK, ŁYSIENIE, POLER, REKWIZYCJA, PODKASTING, HEBRA, SYMPTOMAT, ZACZYN, BAJECZNOŚĆ, MALEŃSTWO, EKONOMIK, EPOKA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, POLSKI, WERYSTA, PARCIAKI, TITR, ŁOWIECTWO, WIBRATO, KUPA, NA JEŹDŹCA, SKÓRZAK, SALWA, ZNAK, REJESTR, ?DROGA KONIECZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.472 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁE CIASTKO Z CIASTA PIERNIKOWEGO, LUKROWANE LUB OBLANE PŁYNNĄ CZEKOLADĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁE CIASTKO Z CIASTA PIERNIKOWEGO, LUKROWANE LUB OBLANE PŁYNNĄ CZEKOLADĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERNICZEK małe ciastko z ciasta piernikowego, lukrowane lub oblane płynną czekoladą (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERNICZEK
małe ciastko z ciasta piernikowego, lukrowane lub oblane płynną czekoladą (na 10 lit.).

Oprócz MAŁE CIASTKO Z CIASTA PIERNIKOWEGO, LUKROWANE LUB OBLANE PŁYNNĄ CZEKOLADĄ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - MAŁE CIASTKO Z CIASTA PIERNIKOWEGO, LUKROWANE LUB OBLANE PŁYNNĄ CZEKOLADĄ. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast