LICZBA UMIESZCZANA U DOŁU Z PRAWEJ STRONY SYMBOLU PIERWIASTKA WE WZORZE CHEMICZNYM SUBSTANCJI; RÓWNA JEST ONA LICZBIE ATOMÓW TEGO PIERWIASTKA W CZĄSTECZCE LUB W NAJMNIEJSZYM ZBIORZE POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW (TZW. JEDNOSTCE FORMALNEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INDEKS STECHIOMETRYCZNY to:

liczba umieszczana u dołu z prawej strony symbolu pierwiastka we wzorze chemicznym substancji; równa jest ona liczbie atomów tego pierwiastka w cząsteczce lub w najmniejszym zbiorze powtarzających się jonów (tzw. jednostce formalnej) (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LICZBA UMIESZCZANA U DOŁU Z PRAWEJ STRONY SYMBOLU PIERWIASTKA WE WZORZE CHEMICZNYM SUBSTANCJI; RÓWNA JEST ONA LICZBIE ATOMÓW TEGO PIERWIASTKA W CZĄSTECZCE LUB W NAJMNIEJSZYM ZBIORZE POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW (TZW. JEDNOSTCE FORMALNEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.849

FURUNKULOZA, BOHATER NEGATYWNY, EURYBIONT, BASENIK, NADZIEMNOŚĆ, DIAFTOREZA, NUDYZM, SYSTEM JĘZYKOWY, FUNDUSZ PODSTAWOWY, SUNDAJKA, EMISJA POLOWA, KWADRYPTYK, RODZINA KATYŃSKA, GOLKIPERKA, STRZELECTWO SPORTOWE, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PRZYDZIAŁ, POZYCJA, POMOC STYPENDIALNA, ZBÓJNIKOWATE, PRZEWODNIK, EKSTRALIGA, ZBIEG, DAMULKA, PRZEBŁYSK, RUTYNA, CYGANECZKA, FARBA OLEJNA, GAZYFIKACJA, GÓWNIARA, MEDYCYNA RATUNKOWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, LOGIKA FORMALNA, LAUFER CZARNOPOLOWY, UZYSK, BEZIDEOWOŚĆ, CHUDOPACHOŁEK, ZAPORA, PRZYZWOITOŚĆ, PÓLKO, KOMÓRKA MATECZNA, SZORY, ŚWIATŁO CZERWONE, BEZAN, SPEKULANT, ZACHLANIE SIĘ, DYFUZJA CHEMICZNA, CHOROBA KAHLERA, WSPÓLNY ZASÓB, MROCZEK POZŁOCISTY, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, GRUPA KETONOWA, OPOZYCJA, OSUTKA SOSEN, ZMIERACZEK NADMORSKI, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, OPERA, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, SITCOM, SZORSTKOŚĆ, ŚWIECIDEŁKO, KURZAJKA, ROBOCIK, OPOZYCJA, NIEUPRZEJMOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, RACJA, BAZA TRANSPORTOWA, GRUPA FUNKCYJNA, PROGRESISTA, GOŁĄBECZEK, SROGOŚĆ, BIOT, WINKULACJA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, PROCES TECHNOLOGICZNY, POŁYSK, HUBA BIAŁAWA, DOBRO PODSTAWOWE, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, PŁOMIEŃ, ROZDZIELCZOŚĆ, PRZYTOMNOŚĆ, ZAŁOM, PODNIEBIENIE TWARDE, UZBECKI, PALEOKLIMATOLOGIA, ODLEWNIA, WKRĘTKA, GIPURA, WEJŚCIE, ZŁAD, LITERATKA, RODZINA PATCHWORKOWA, KLEJOWNIA, MORZE CZARNE, PARA 0, MROŹNIA, GŁUCHOŚĆ, GŁÓD, KOŁNIERZ, GARDEROBA, WYWIAD RZEKA, KONIEC, PŁAT CIEMIENIOWY, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, EKONOMICZNOŚĆ, MIĘDLARKA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, TRIADA CARNEYA, AKWAFORTA, SER PARMEŃSKI, KOSZT POŚREDNI, SEKTA, LICZBA NIEPARZYSTA, MANEŻ, ŁAPACZ, DYNAMIZM, REGENERATOR, STYMULATOR, SUCHAREK, DOM HANDLOWY, AMAZONKA, MROZIWO, POLIMORFIZM, WISTRA, ŚMIAŁOŚĆ, TRUKCZASZY, STYLON, SUPERPRZEBÓJ, ZACHYŁKA, ODSUWACZ, EMPIREUM, PĘK, PAŃSZCZYZNA, NIEUWAŻNOŚĆ, MIGLANC, PROZAK, POKRYWA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, SER, ROZTWÓR KOLOIDALNY, REKINEK PLAMISTY, SALONOWIEC, CHOROBA ZASADOWA, STARA MALUTKA, SZKARADZIEJSTWO, DEKLARACJA, SONDA, WOŁOCH, MONK, FIKNIĘCIE, RZADKOŚĆ, ABDERA, SŁUGA BOŻY, SPÓŁKA, KOMORNIK, WODA-WODA, BRANDZEL, SZLIFIERKA KĄTOWA, SŁABIZNA, FELINOLOGIA, KREDYT KONSORCJALNY, ORGANOLOGIA, KOMPENSACJA, ŚMIGŁOŚĆ, ECCHI, IMIGRANTKA, CHEDDAR, ZALEŻNOŚĆ, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, CYKL MENSTRUACYJNY, STYL DORYCKI, NIEJEDNOLITOŚĆ, ANTENA ŚRUBOWA, PIĘTNO, UDERZENIE, UPADEK, PANCERKA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, CHORIJAMB, MASTYGONEMA, BAT, TROLL, ANION HYDROKSYLOWY, ŚWIADECTWO, CENTURIA, GEN RECESYWNY, STAN, ŚLEDZIOPODOBNE, ZAWIKŁANIE SIĘ, KARAFUŁKA, KOKARDKA, BOZA, UKOŚNIKOWATE, KARAFKA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, REJKA, TERENOZNAWCA, GALLIKANIZM, GAMMA, TURECKOŚĆ, REMITENT, FALOWNICA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, KOŻUSZYSKO, GRZECZNOŚĆ, KUM, LEUMAFIT, GŁAGOLICA, PROMIEŃ, RZĘSISTEK, CYNGLE, LB, SROGOŚĆ, GRUPA KARBOKSYLOWA, POMOC, ASOCJACJA GWIAZD, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, UKŁAD CIAŁA, MATERIALISTA, CZĄSTECZKA, SZTUKA MYKEŃSKA, FIRMAMENT, FERRIMAGNETYK, HURTNICA ZWYCZAJNA, KANCONETTA, MAN, OBJAW ZASŁONOWY, MALAJALAM, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, KOPALNIA, ŻEL, SIATKÓWKA PLAŻOWA, JUTA, SONG, KOŃCZYNA, PODKŁAD, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, RZEŹ, DRAPIEŻNIK, NEFROLEPIS WYSOKI, PĘCHERZYCA, WASĄG, DOBRY DUCH, PĘDZARNIA, MŁYNOWNIA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, KWIATEK, ZAUSZNIK, UNIWERSYTECKOŚĆ, MAMUT KOLUMBIJSKI, SPONDYLOSOMA, ZAŁOGA, SŁONICA, DOJŚCIE, BRODAWKA, WALTER SCOTT, WOLNY RYNEK, ROTANG, PRELUDIUM, TWÓRCZOŚĆ, KOMORA MINOWA, KWADRATURA, BIDET, KOMPLEKS, PODKŁAD, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, MORSZCZYNA, UŚMIECH SARDONICZNY, NADWOZIE SAMONOŚNE, UMIERALNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, WALOŃSKI, NOMENKLATURA BINOMINALNA, SOLARKA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, SKRĘCANIE, ŁOŻNICZY, CHLORYN, FASKA, AZYL, HERBICYD, DRAPIEŻNOŚĆ, NEGATYWIZM, IMPLANTACJA JONÓW, CHROPOWATOŚĆ, RZECZ PRZYSZŁA, KOTYLION, PODWOIK, TEATR MUZYCZNY, SADOWNICTWO, PODNÓŻEK, CANCA, CZYRAK GROMADNY, RÓŻA SKALNA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, ?PARKIETAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.849 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LICZBA UMIESZCZANA U DOŁU Z PRAWEJ STRONY SYMBOLU PIERWIASTKA WE WZORZE CHEMICZNYM SUBSTANCJI; RÓWNA JEST ONA LICZBIE ATOMÓW TEGO PIERWIASTKA W CZĄSTECZCE LUB W NAJMNIEJSZYM ZBIORZE POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW (TZW. JEDNOSTCE FORMALNEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LICZBA UMIESZCZANA U DOŁU Z PRAWEJ STRONY SYMBOLU PIERWIASTKA WE WZORZE CHEMICZNYM SUBSTANCJI; RÓWNA JEST ONA LICZBIE ATOMÓW TEGO PIERWIASTKA W CZĄSTECZCE LUB W NAJMNIEJSZYM ZBIORZE POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW (TZW. JEDNOSTCE FORMALNEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INDEKS STECHIOMETRYCZNY liczba umieszczana u dołu z prawej strony symbolu pierwiastka we wzorze chemicznym substancji; równa jest ona liczbie atomów tego pierwiastka w cząsteczce lub w najmniejszym zbiorze powtarzających się jonów (tzw. jednostce formalnej) (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INDEKS STECHIOMETRYCZNY
liczba umieszczana u dołu z prawej strony symbolu pierwiastka we wzorze chemicznym substancji; równa jest ona liczbie atomów tego pierwiastka w cząsteczce lub w najmniejszym zbiorze powtarzających się jonów (tzw. jednostce formalnej) (na 22 lit.).

Oprócz LICZBA UMIESZCZANA U DOŁU Z PRAWEJ STRONY SYMBOLU PIERWIASTKA WE WZORZE CHEMICZNYM SUBSTANCJI; RÓWNA JEST ONA LICZBIE ATOMÓW TEGO PIERWIASTKA W CZĄSTECZCE LUB W NAJMNIEJSZYM ZBIORZE POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW (TZW. JEDNOSTCE FORMALNEJ) sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - LICZBA UMIESZCZANA U DOŁU Z PRAWEJ STRONY SYMBOLU PIERWIASTKA WE WZORZE CHEMICZNYM SUBSTANCJI; RÓWNA JEST ONA LICZBIE ATOMÓW TEGO PIERWIASTKA W CZĄSTECZCE LUB W NAJMNIEJSZYM ZBIORZE POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW (TZW. JEDNOSTCE FORMALNEJ). Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x