Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: LICZBA UMIESZCZANA U DOŁU Z PRAWEJ STRONY SYMBOLU PIERWIASTKA WE WZORZE CHEMICZNYM SUBSTANCJI; RÓWNA JEST ONA LICZBIE ATOMÓW TEGO PIERWIASTKA W CZĄSTECZCE LUB W NAJMNIEJSZYM ZBIORZE POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW (TZW. JEDNOSTCE FORMALNEJ)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INDEKS STECHIOMETRYCZNY to:

liczba umieszczana u dołu z prawej strony symbolu pierwiastka we wzorze chemicznym substancji; równa jest ona liczbie atomów tego pierwiastka w cząsteczce lub w najmniejszym zbiorze powtarzających się jonów (tzw. jednostce formalnej) (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LICZBA UMIESZCZANA U DOŁU Z PRAWEJ STRONY SYMBOLU PIERWIASTKA WE WZORZE CHEMICZNYM SUBSTANCJI; RÓWNA JEST ONA LICZBIE ATOMÓW TEGO PIERWIASTKA W CZĄSTECZCE LUB W NAJMNIEJSZYM ZBIORZE POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW (TZW. JEDNOSTCE FORMALNEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.059

SUMATOR, WYCIĄGARKA, REUMATOLOGIA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, WŁÓKNO SZTUCZNE, ŁANIA, REKLAMIARZ, CZERPARKA, STRÓJ GÓRALSKI, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, IMINA, FLUNITRAZEPAM, DZIAŁ OSOBOWY, KARBIDKA, COŚ NA ZĄB, PRZEŚLIZG, GEN PODZIELONY, KOHEZJA, ALIENACJA RODZICIELSKA, ARPEGGIO, WIRUS WŚCIEKLIZNY, ANARCHIZM, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, WYŁUDZACZ, MAKRO, CZĄSTECZKA CHEMICZNA, DRAJREP, GÓGLE, ODKRYTY ATAK, PRAWO PIĘŚCI, METEOR, PARANOJA PIENIACZA, HUTA, MAN, WIDZENIE PERYFERYJNE, ZSYPISKO, CZOŁO, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, ŁUPEK PARAFINOWY, KLON, ODPŁYW, BUTLA GAZOWA, KASETA, PIĘĆSETKA, NASTRÓJ ROJOWY, WAGON, KIŚCIEŃ, FRONTYSPIS, GAJA, KANOE, WYPALANKA, MIĘSO RYBY, PALUCH KOŚLAWY, AREOGRAFIA, PAZUROGON UZDOPRĘGI, ZASIEKI, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, PRYNCYPIALISTKA, OPERACJA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PŁOMIEŃ, KASZA, PŁYN NASIENNY, WYDATEK RZECZOWY, LUZACKOŚĆ, DOBROTLIWOŚĆ, AUDYTORIUM, ANTENA REFLEKTOROWA, STARY WRÓBEL, PERSZERON, STAROINDYJSKI, ZMIENNA ZALEŻNA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, MORGA, UPOMNIENIE, GROTŻAGIEL, GEOFIT RYZOMOWY, POCZDAM, KARAFECZKA, ROZETKA, SILNIK NAPĘDOWY, SECESJONISTA, CHEMIZACJA, SKLEP ZOOLOGICZNY, UPOLITYCZNIENIE, PRZĄDEK, PRZECIWWAGA, CYMELIUM, KRZYŻYK, HALOGENEK ALKILOWY, CZERWONA KSIĘGA, HUN, REPETYCYJNOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, ANTYHITLEROWIEC, SKRĘCANIE, OGRÓD DENDROLOGICZNY, CELOWOŚĆ, REP, UNCJA, RANA SZARPANA, SKARPA, WENEROLOGIA, KRZTUSIEC, MISIEK, SIATKA, FIGA, KOD GRAYA, DELIKATNOŚĆ, KIRASJER, GAZÓWKA, APORT, EMOCJA, BIURO PERSONALNE, RÓJKA, BRAZYLIJSKI, NIETOPERZE OWADOŻERNE, ŁASKAWCA, NAFCIARSTWO, UKRAIŃSKOŚĆ, RÓWNOŚĆ, WYRĘBISKO, ŁOWCA TALENTÓW, STOCZNIA, TAKT TRÓJDZIELNY, OBORNIK, INIEKCJA STRUMIENIOWA, ALTEMBAS, ZAPORA WODNA, NIEBO, FOTEL KLUBOWY, PRZESŁANKA, NIEMIEC, OBRONA FRANCUSKA, WZÓR JAWNY, WYŁAWIACZ TALENTÓW, PERKALIK, FASOLKA SZPARAGOWA, NIETZSCHEANISTA, NADPROŻE, OSAD DELUWIALNY, JASKINIOWIEC, LICZBA POJEDYNCZA, MONETA OBIEGOWA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, IMPLEMENTACJA, NUŻENIEC LUDZKI, CEWKA, BRYŁOWATOŚĆ, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, PĘTÓWKA, ANAKREONTYK, NAUKA HUMANISTYCZNA, KANARKOWOŚĆ, KILOMETR NA SEKUNDĘ, GRA MMORPG, BIOMETRYKA, KOŁNIERZYK, USŁUGOBIORCA, LICZBA BRINELLA, ŚLIZG STAWOWY, POLER, USYTUOWANIE, HOMOPOLISACHARYD, GÓWNIANOŚĆ, MEZOTERAPIA, KOMPLEKS PSZENNY, PRZYRZĄD OPTYCZNY, OKAZAŁOŚĆ, CIASTO SKALNE, GRÓD, CHOROBA ZAWODOWA, TECZKA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, ZWIĄZEK FLAWONOWY, PEPIK, RYNSZTOK, KONTROLKA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, PIKAIA, WEGETARIANIN, OLEANDER, KANWA, PLAZMA, DYLATACJA, WĘZEŁ RYBACKI, CYPRYŚNIK BŁOTNY, DOBRO KLUBOWE, APLIKACJA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, SEZON, STAROŻYTNIK, WROCŁAWSKOŚĆ, ZMIENNA ZWIĄZANA, MATERIAŁ SKALNY, KONWIKCJA, SUFFOLK PUNCH, POLEWA, WOŁOSKI, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, ŚMIGŁO, AKTUALIZM, TEATR, SYSTEM, DŻIHAD, POJEMNIK, SĄD OSTATECZNY, EKSTRALIGA, GŁOWA, GRUBOŚĆ, TRÓJKĄT, LODOWICA, KOŚĆ OGONOWA, TANYSTROF, SZYCH, ODBITKA, GAŁĘZIAK, IMPERIUM KHMERSKIE, AGREGAT KRYSTALICZNY, KARTOGRAFIA, GIROSKOP, KASZANKA, NIEWYRAŹNOŚĆ, OOLITYT, ANGIELSKA FLEGMA, FEERIA, NIEAKTUALNOŚĆ, ANTYPERTYT, BIZNES WOMAN, MIKROCHEMIA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, UFNOŚĆ, SPOTKANIE MODLITEWNE, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, ESENCJALIZM, RÓŻA BARYTOWA, PODAŻ ELASTYCZNA, ŚWIATŁO KRÓTKIE, BALUT, MOŁDAWSKI, JUBILER, BEZWIETRZE, KONSTYTUCJA, KIESZONKA SKRZELOWA, WYCHOWANICA, MIKSER, KOMANDOR, GALASÓWKA, PRZYZWOITOŚĆ, ODSKOK, PONAGLENIE, JABŁOŃ KWIECISTA, CIENKA SKÓRA, CIASNOŚĆ, PUB, WULGARYZM, CIASNOŚĆ, PLAGIAT, WIELKOŚĆ, SKIP, GÓWNOJAD, NIEOPANOWANIE, PSEUDOMORFIZM, SŁUP OŚWIETLENIOWY, TURBINA GAZOWA, OLEJ PALMOWY, EUTEKTYK, TYFLOSOLIS, LOGIKA FORMALNA, GONIEC CZARNOPOLOWY, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, EKSPOZYCJA, NIEMĘSKOŚĆ, BLOCZNOŚĆ, KROKIET WIOSENNY, ZWYROL, WINDSURFING, DŻINN, SZKOŁA WYŻSZA, WRZASKLIWOŚĆ, SKAŁA ALITOWA, FRIGORIA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, BALANS, ANASTYLOZA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, DAMA DO TOWARZYSTWA, ADAPTER, FERRYT, PRZYGARŚĆ, ZJAWISKO, HIV, DUSZPASTERSTWO, CELULOZOWNIA, KABAT, WAN, MUR, DZIECIĘCOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.059 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: liczba umieszczana u dołu z prawej strony symbolu pierwiastka we wzorze chemicznym substancji; równa jest ona liczbie atomów tego pierwiastka w cząsteczce lub w najmniejszym zbiorze powtarzających się jonów (tzw. jednostce formalnej), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LICZBA UMIESZCZANA U DOŁU Z PRAWEJ STRONY SYMBOLU PIERWIASTKA WE WZORZE CHEMICZNYM SUBSTANCJI; RÓWNA JEST ONA LICZBIE ATOMÓW TEGO PIERWIASTKA W CZĄSTECZCE LUB W NAJMNIEJSZYM ZBIORZE POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW (TZW. JEDNOSTCE FORMALNEJ) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
indeks stechiometryczny, liczba umieszczana u dołu z prawej strony symbolu pierwiastka we wzorze chemicznym substancji; równa jest ona liczbie atomów tego pierwiastka w cząsteczce lub w najmniejszym zbiorze powtarzających się jonów (tzw. jednostce formalnej) (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INDEKS STECHIOMETRYCZNY
liczba umieszczana u dołu z prawej strony symbolu pierwiastka we wzorze chemicznym substancji; równa jest ona liczbie atomów tego pierwiastka w cząsteczce lub w najmniejszym zbiorze powtarzających się jonów (tzw. jednostce formalnej) (na 22 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x