JĘZYK Z GRUPY TUNGUSKO-MANDŻURSKIEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ TUNGUSKI LUD EWENÓW ZAMIESZKUJĄCYCH ROSYJSKĄ SYBERIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EWEŃSKI to:

język z grupy tungusko-mandżurskiej, którym posługuje się tunguski lud Ewenów zamieszkujących rosyjską Syberię (na 7 lit.)LAMUCKI to:

język z grupy tungusko-mandżurskiej, którym posługuje się tunguski lud Ewenów zamieszkujących rosyjską Syberię (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY TUNGUSKO-MANDŻURSKIEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ TUNGUSKI LUD EWENÓW ZAMIESZKUJĄCYCH ROSYJSKĄ SYBERIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.407

LAUR, WILCZY OBŁĘD, PEROWSKIT, SUWNICA BRAMOWA, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, MIŁOŚĆ, GERMANISTYKA, KONTAKCIK, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, EFEKT SORETA, FRANCA, ŻUREK, KUBEK, MASZYNOWNIA, KONFORMER, KREWETKA ELEGANCKA, OWADOŻERNOŚĆ, SĄD OPIEKUŃCZY, KONTRGAMBIT GIANUTIO, ARSENAŁ, POGODNOŚĆ, ZANIK MIĘŚNI, PAZUR, KWESTURA, KOLORYT LOKALNY, BETONOWE BUTY, FIRMAMENT, DEWELOPER, GNOJAK, WOLA BOŻA, NAUKA ŚCISŁA, WOK, PAS, BONANZA, GASTROFAZA, FRYSZERKA, GORETEKS, INTERFEROMETR LASEROWY, PROCES JEDNOSTKOWY, ROZMODLENIE, SPOLEGLIWOŚĆ, TRACZ BIELACZEK, STARA MALUTKA, ZRZECZENIE SIĘ, ABORDAŻ, NORWESKI, WIĄZADŁO, SŁOWO, PIEKARNIA, ABISAL, REGESTRATOR, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, CIĄGUTEK, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, ARCHITEKT WNĘTRZ, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, OPERATOR KABLOWY, DOROBKIEWICZ, PEPINIERA, FOSFATAZA ALKALICZNA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, WINDA, PĘCHERZ, KONIEC, PANEL ADMINISTRACYJNY, ŻALUZJA PIONOWA, KUŹNICA, LEWOSKRZYDŁOWY, NAPAD, MAŁA OJCZYZNA, STADIUM ANALNE, ODRUCH RZEPKOWY, KAMERTON WIDEŁKOWY, JĘZYK ŚREDNIOPERSKI, KONCERT, DZIELNICA KLIMATYCZNA, GOŁOLEDŹ, HYGROPSAMMON, NAWIS, JĘZYK STAROGRECKI, WKŁAD GRUNTOWY, ŁOWCA, SZKAPLERZ, GOTOWOŚĆ, KOMISUROTOMIA, POLNIK PÓŁNOCNY, PŁYTKI TALERZ, FOSFATAZA KWAŚNA, WSKAŹNIK, SZKARADZIEŃSTWO, WODOROTLENEK SODOWY, SKALEŃ, KWAS METAFOSFOROWY, ARIANIE, PŁOTKA, GEMISTA, KURZYSKO, ALGEBRAIK, AFGAN, INGRESJA MORZA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, TRAPER, WOSKOWNIA, EGOCENTRYZM, PLEŚNIAK, PRZESYP, WIZA POBYTOWA, WŚCIK DUPY, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, BARWY WOJENNE, JAŚ WĘDROWNICZEK, ALFABET WIĘZIENNY, CYKL JAJNIKOWY, BALET, FILM PSYCHOLOGICZNY, KĄPIEL LECZNICZA, KOFAKTOR, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, WYDAWNICTWO ZWARTE, EUTEKTYKA, KONGIJSKI, SZTOLNIA WODNA, PRZYJACIEL, PIERIEDWIŻNIK, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, TRZONKÓWKI, METAMORFIZM WSTECZNY, KLEJOWNIA, KĄT, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, SKŁAD PODATKOWY, OFICYNA WYDAWNICZA, GYYZ, CZUJNIK KONTAKTOWY, PISUAR, PEGMATYT, RUSEK, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, ANARCHISTKA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, PŁUG KOLEŚNY, MOTYWIK, ACENA NOWOZELANDZKA, CZESALNIA, SŁUPEK STARTOWY, NACIEK JASKINIOWY, ORKIESTRA KAMERALNA, ORBITAL, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, KAMERTON, ŁOWCZY, REAKTOR JĄDROWY, GOSPODYNI DOMOWA, POŻYTECZNOŚĆ, HACKER, ALAMOZAUR, SIEDZISKO, MAGNEZJA PALONA, NIEPOJĘTOŚĆ, PIROKSYKAM, KORYTARZ EKOLOGICZNY, METRUM, ODPŁYW, SKARANIE BOSKIE, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, KUPRÓWKA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, TUŁACZ, OSUTKA SOSEN, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, NIMB, WYSYP, TURBOSŁOWIANIN, AUREOMYCYNA, PIEKŁO, PROTOZUCH, MAPA SZTABOWA, SOCJOPSYCHOLOGIA, FORMACJA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, KORNET, TERENOZNAWCA, TEKSTUALNOŚĆ, WSPÓLNOŚĆ, TIOMERSAL, ZBOŻE, NOZOLOGIA, REGIMENTARZ, JĘZYK LONGOBARDZKI, SIŁA AERODYNAMICZNA, PĘCINA, MLEKO, MAILOWANIE, ZAŚCIANEK, BLOK, WCINKA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, BARCZATKA ŚLIWIENICA, FALA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, DEFILADA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, MARKGRAF, ODPYLNIA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, ROPA, FIZYKA STATYSTYCZNA, PIEC PŁOMIENNY, SARDELOWATE, METODA TERMICZNA, MUZYKA KLASYCZNA, PRZYLEPA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, MECHANIZM JARZMOWY, JĘZYK PERSKI, BARSZCZ BIAŁY, WSZYSTKOIZM, SĄD REJESTROWY, PRINCESSA, EKSPANSYWNOŚĆ, EPOKA INDUSTRIALNA, ZAPŁATA, WIELORYB, WYWIJAS, PORĘCZ, ZAPARZACZKA, AMBULATORIUM, NERECZNICA VILLARA, ŁAMANY DACH POLSKI, DERMATOGLIFIKA, ZŁOTY BLOK, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, CZARNE, FOTOTROPIZM, ALPINARIUM, GŁĘBINA, KOŚĆ NIEZGODY, HELOWIEC, IMMUNOLOGIA, JĘZYK ROSYJSKI, OSAD, RYGIEL, CEWA, OKRES ZALICZALNY, WIRTUALIZACJA, PODKÓWECZKA, ŁUSKOWCOWATE, EKSPRES, ŻWACZ, RULETKA, PUB, DROŻDŻOWNIA, KOT, CREPIDA, ERGONOMIA, WĘZEŁ CIEPLNY, OLEJ MIGDAŁOWY, KOLEJKA LINOWA, VIOLA DA SPALLA, SILNIK WIDLASTY, ŚWIDRAK, UKŁAD PIASECKIEGO, AEROFON, EKONOMIA NORMATYWNA, STOMATOLOG, NERWIAK PŁODOWY, CUKIER MLEKOWY, PIENIĄDZE, JĘZYK MUNDAJSKI, LOGOGRAF, ELEGANTKA, IZOMER KONFORMACYJNY, GINEKOMASTIA, AUTOBUS SZYNOWY, KWIAT, STONKA, TRANZYCJA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, OBCINAK, FOSFORESCENCJA MORZA, DRAWIDA, LENIUCH, DUBELT, AUTOSANIE, NALOT, KĄT DEPRESJI, ODBÓJ, CYWILIZACJA TURAŃSKA, GEN HIPOSTATYCZNY, MIASTO OGRÓD, IGŁA MAGNETYCZNA, PAWANA, PIEC ŁUKOWY, CZARNA MOWA, MASZYNA WYCIĄGOWA, MOL, ?NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.407 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY TUNGUSKO-MANDŻURSKIEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ TUNGUSKI LUD EWENÓW ZAMIESZKUJĄCYCH ROSYJSKĄ SYBERIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY TUNGUSKO-MANDŻURSKIEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ TUNGUSKI LUD EWENÓW ZAMIESZKUJĄCYCH ROSYJSKĄ SYBERIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EWEŃSKI język z grupy tungusko-mandżurskiej, którym posługuje się tunguski lud Ewenów zamieszkujących rosyjską Syberię (na 7 lit.)
LAMUCKI język z grupy tungusko-mandżurskiej, którym posługuje się tunguski lud Ewenów zamieszkujących rosyjską Syberię (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EWEŃSKI
język z grupy tungusko-mandżurskiej, którym posługuje się tunguski lud Ewenów zamieszkujących rosyjską Syberię (na 7 lit.).
LAMUCKI
język z grupy tungusko-mandżurskiej, którym posługuje się tunguski lud Ewenów zamieszkujących rosyjską Syberię (na 7 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY TUNGUSKO-MANDŻURSKIEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ TUNGUSKI LUD EWENÓW ZAMIESZKUJĄCYCH ROSYJSKĄ SYBERIĘ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY TUNGUSKO-MANDŻURSKIEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ TUNGUSKI LUD EWENÓW ZAMIESZKUJĄCYCH ROSYJSKĄ SYBERIĘ. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x