RÓWNOWAGA, STAN TRWAŁOŚCI, ZATRZYMANIE SIĘ PROCESU NA JEDNYM POZIOMIE, NP. STABILIZACJA KARIERY, SYTUACJI NA POGRANICZU, PODSTAWOWYCH FUNKCJI ŻYCIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STABILIZACJA to:

równowaga, stan trwałości, zatrzymanie się procesu na jednym poziomie, np. stabilizacja kariery, sytuacji na pograniczu, podstawowych funkcji życiowych (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STABILIZACJA

STABILIZACJA to:

misja stabilizacyjna, pokojowe działania obcych wojsk na terytorium danego kraju zmierzające do zmiany władzy i ustroju politycznego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RÓWNOWAGA, STAN TRWAŁOŚCI, ZATRZYMANIE SIĘ PROCESU NA JEDNYM POZIOMIE, NP. STABILIZACJA KARIERY, SYTUACJI NA POGRANICZU, PODSTAWOWYCH FUNKCJI ŻYCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.846

MIESZANINA EUTEKTYCZNA, GRIGORIJ POTIOMKIN, MAMUT KOLUMBIJSKI, BLEŻNIA, KANISTER, TUBKA, ODLEWARKA, KLESZCZE, BŁYSK, WODA PO KISIELU, GOBELINIARZ, SINUS HIPERBOLICZNY, ZIELONA GRANICA, PAUPER, SETER, DŻUNGLA, WYPRZEDAŻ, SZTUKA, GHEE, SAVE, LICZBA KWASOWA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, AMFIPRION, GERMAŃSKI, MINIMUM EGZYSTENCJI, POMYWAK, KLESZCZE, PONAGLENIE, CZARDASZ, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, PARAMEDYK, PERFUMA, TELEGRAF OPTYCZNY, CHŁONIAK, NASKALNIK, NIEGOŚCINNOŚĆ, HUBA, ULICA, KORUPCJOGENNOŚĆ, DOLA, BEZCZUCIE, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, MANIPUR, SAROS, PARAROTACYZM, DIALEKTYKA, NUDYSTA, EPONIM, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, CHMURA ŚREDNIA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, IZOTROPOWOŚĆ, LOGOPEDA, CNOTA KARDYNALNA, IZBA, NASTRÓJ ROJOWY, WIECZÓR PANIEŃSKI, STOLIK, LEWICA, NIEDOROBEK, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, WARSTWA PODSTAWNA, OKLUZJA, AUTOSZCZEPIONKA, GIPS, KORZENIE, KOREK, KWOTA BAZOWA, KATOLICKOŚĆ, STRATEGIK, OSPAŁOŚĆ, TOPIELEC, KOD DWÓJKOWY, HEWEA, ODKUPICIEL, SKŁAD WOLNOCŁOWY, PROSTA, SSAKI ŻYWORODNE, BABA JĘDZA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, GRUSZKA ZIEMNA, DACH NAMIOTOWY, BATALION, DOMINATOR, SEZON, NALOT, NOWOWIERCA, OKRASA, ŻUŁAWA, PRECYPITAT, HERB, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, POCHRZĘST, TRAKEN, FERRIMAGNETYZM, DECENTRALIZACJA, SŁOWIANIN, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, MELANCHOLIA, GRZYB PIASKOWY, GARKOTŁUK, BATYMETRIA, RONDO, CYBORIUM, PARWENIUSZ, BRAT POLSKI, ŻYRYTWA, KOMBAJN, NARZECZEŃSTWO, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, PIASKOWY DZIADEK, ŚWIĄTYNIA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, POWAGA, WOLNY RODNIK, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ALGOLOGIA, BĄBEL, PRZEBITKA, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, LINIA MONTAŻOWA, DOMOKRĄŻCA, OBRĘB EWIDENCYJNY, KORYTO RZEKI, TETRAPTYK, PUBLIKA, CUG, PERON, PLEŚNIAK, EKONOMIA SPOŁECZNA, PRZYBYTEK, PRZENIKLIWOŚĆ, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, NIETOPERZE OWADOŻERNE, PAPA TERMOZGRZEWALNA, LĘK, SŁAWIANIN, PSYCHOTANATOLOGIA, PARAWANING, WŁAŚCIWOŚĆ, CZARODZIEJ, ZAĆMA POURAZOWA, NIECHCIUCH, ŻERDNIK, WSTRZĄS MÓZGU, KOJEC, PIRACTWO, POKAL, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, MASZT, DEPRECHA, KOŁOMYJEC, MOŻLIWOŚĆ, ŁAWRA, JEDWABNIK, GENOMIKA TEORETYCZNA, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, WIEK DOJRZAŁY, TROGLOBIONT, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, ZADUPIE, AGREGAT, SATYRYCZNOŚĆ, KRUSZYNA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, SYRENA ALARMOWA, ZASTRZAŁ, WAŁ, ZACHOWANIE, PRZECIĘTNIACTWO, DACH ŁAMANY, WIELOPIĘTROWIEC, BIAŁY WIERSZ, FREDRO, DRAMAT WOJENNY, JĘZOR OSUWISKOWY, DRZEWO, GLOBIGERYNA, STACJE ZLEWNE, ADAPTACJA SPOŁECZNA, ŻYŁA, POŻYWIENIE, JEŁOP, POTENCJOMETRIA, DAMKA, BLOK, NERKA RUCHOMA, WEZBRANIE, EDUKATOR, HIPOMANIA, CZARNA SOTNIA, DYSTORSJA, WOODSTOCK, UKROP, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, GOT, LÓD WŁÓKNISTY, DWUNASTKA, REKLAMOWIEC, PODZIELNIK, POCIĄG EKSPRESOWY, KONWOKACJA, ZDROWOTNOŚĆ, DIETA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, KURZ, KORPUS, POŁYKACZ, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, WYSPA KONTYNENTALNA, PINCZER, STREFA PODKOSZOWA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, DRUH, BEZTORBIKI, SERYJNY MORDERCA, PIĘTKA, DZIDZIA PIERNIK, KAMIEŃ, WYMIOCINY, DWA ŚWIATY, SEGMENTACJA, DEZERTER, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, AMORFICZNOŚĆ, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, STROLLER, WYROBNICA, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, ARTYSTA, DEZERTERKA, PISMO GRECKIE, JADOWITOŚĆ, GRADACJA, RZUTKA, FTYZJOLOGIA, ONE-STEP, NIEODPARTOŚĆ, WYWALENIE SIĘ, LIŚCIEŃ, OKRUCH, TARSKI, SPRZECIW, PELAGIAL, CHONDRYTY, DAKOTA, GŁUCHY TELEFON, ZAKŁADZINY, ŁUPEK DACHÓWKOWY, PAPROTNICA GÓRSKA, NIETOLERANCJA, BIEGANINA, BICIE POKŁONÓW, KANSAS, CHALDEJSKI, TERGAL, ROZCHODNIACZEK, SYNTETYK, MYSZ ZAROŚLOWA, POŃCZOSZNIK, TOPOLOGIA MAGISTRALI, ODPŁYW, GEOGRAFIA FIZYCZNA, BALON, RYCZAŁT, LUGER, PRZEKŁADACZ, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, OKLEPIEC, OWCZA WEŁNA, MACEDONIA, NATURA, TŁUSZCZAK, SMYCZ, ODMIANA UPRAWNA, PODPAŁ, OŚRODEK, ROŻEN, UTAH, ZBÓJNIK, KATASTROFA KOSMICZNA, ŚLEDZIOPODOBNE, HOBBYSTA, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, OSIEDLE, TEKSTUALNOŚĆ, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, NABYTEK, NERWICA NIEDZIELNA, KIERZANKA, OKRĘŻNOŚĆ, WĘGLOWODAN, NAPIĘCIE, SIŁACZ, LANSJER, CHRANCUSKI, ?ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.846 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RÓWNOWAGA, STAN TRWAŁOŚCI, ZATRZYMANIE SIĘ PROCESU NA JEDNYM POZIOMIE, NP. STABILIZACJA KARIERY, SYTUACJI NA POGRANICZU, PODSTAWOWYCH FUNKCJI ŻYCIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RÓWNOWAGA, STAN TRWAŁOŚCI, ZATRZYMANIE SIĘ PROCESU NA JEDNYM POZIOMIE, NP. STABILIZACJA KARIERY, SYTUACJI NA POGRANICZU, PODSTAWOWYCH FUNKCJI ŻYCIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STABILIZACJA równowaga, stan trwałości, zatrzymanie się procesu na jednym poziomie, np. stabilizacja kariery, sytuacji na pograniczu, podstawowych funkcji życiowych (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STABILIZACJA
równowaga, stan trwałości, zatrzymanie się procesu na jednym poziomie, np. stabilizacja kariery, sytuacji na pograniczu, podstawowych funkcji życiowych (na 12 lit.).

Oprócz RÓWNOWAGA, STAN TRWAŁOŚCI, ZATRZYMANIE SIĘ PROCESU NA JEDNYM POZIOMIE, NP. STABILIZACJA KARIERY, SYTUACJI NA POGRANICZU, PODSTAWOWYCH FUNKCJI ŻYCIOWYCH sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - RÓWNOWAGA, STAN TRWAŁOŚCI, ZATRZYMANIE SIĘ PROCESU NA JEDNYM POZIOMIE, NP. STABILIZACJA KARIERY, SYTUACJI NA POGRANICZU, PODSTAWOWYCH FUNKCJI ŻYCIOWYCH. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast