PEPTYDOWY HORMON SKŁADAJĄCY SIĘ Z 28 RESZT AMINOKWASOWYCH; U CZŁOWIEKA PRODUKOWANY W JELITACH (KOMÓRKI D1), TRZUSTCE I NIEKTÓRYCH STRUKTURACH MÓZGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

VIP to:

peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: VIP

VIP to:

sława, osobistość, także autorytet lub ktoś na stanowisku, ale wtedy gdy jest zaproszonym gościem i ma uświetnić uroczystość (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PEPTYDOWY HORMON SKŁADAJĄCY SIĘ Z 28 RESZT AMINOKWASOWYCH; U CZŁOWIEKA PRODUKOWANY W JELITACH (KOMÓRKI D1), TRZUSTCE I NIEKTÓRYCH STRUKTURACH MÓZGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.071

FUTURYSTYCZNOŚĆ, LEPIARKOWATE, POLAJ, VITARA, ŻABA KRZYKLIWA, WAPIENNIK, FEMTOCHEMIA, TĘTNICA TYLNA MÓZGU, BRUTALIZM, PATRIARCHAT, STANZA, MUSZLOWCE, MIKROCHIRURGIA, MOSTOWNICZY, BOCZEK, PASKUDNIK, POGROBOWIEC, SLOW-FOX, OPERA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, SIATKA, CYTADELA, WYZNAWCA, NAJDA, KAMIEŃ BUDOWLANY, KOORDYNACJA RUCHOWA, ZWIĄZEK CHELATOWY, GĄSIOR, SUNDAJKA, MOHORYCZ, NAJEM OKAZJONALNY, ANTARKTYKA, KABEL, OGIEŃ OLIMPIJSKI, JAMA PACHOWA, RUDZIK, HIGIENA WETERYNARYJNA, BARKAN, TRANSAKCJA WIĄZANA, ZAPŁON ISKROWY, POWRÓT, CIERNIOGŁOWY, RELA, PATOFIZJOLOGIA, NARZĄD CIEMIENIOWY, ROŻEN, NIEŻYCIOWOŚĆ, OSTRYGOJAD, ASZKENAZYJCZYK, SEKCIARSTWO, LANGUR WSPANIAŁY, JA, PODWÓJ WIELKI, SINGIEL, STRZELEC POKŁADOWY, HOLENDER, CZEP, ARC SIN, LONGER, KUMOTERSTWO, TRZPIEŃ, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, BASEN OCEANICZNY, WYROBNIK, NIENASYCENIEC, POLSKI, STACJA ZBORNA, OKRES LITERACKI, KARDYNAŁ, FILEMON CZARNOLICY, KAWA MIELONA, PRINT, MEKSYKANKA, ZACHLANIE SIĘ, ARYTMETYKA, ACENA BUCHANANA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, CIĄGNIK KOŁOWY, BOMBA WODOROWA, GRZBIETOPŁAT, LENIUCHOWANIE, KOCIOŁEK, RABV, GONIEC CZARNOPOLOWY, INKRETYNA, ZASTÓJ, SYNEKURZYSTA, CHRYZMO, WIĄZANIE, OSCYLOMETRIA, RÓŻOWA LANDRYNKA, BUSINESSWOMAN, JELEŃ WIRGINIJSKI, ARAB, KWADRAT MAGICZNY, VIP, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, PŁUG TALERZOWY, PILŚŃ NERWOWA, ALLEL RECESYWNY, ZUBOŻANIE, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, GALLIKANIZM, ODPYLNIA, JĘZYK ROSYJSKI, ODWAGA CYWILNA, WĘZEŁ, SKLEPIENIE KLASZTORNE, ILJIN, NEOFITA, MOGIKAPPACYZM, POGOTOWIE, WYRĘB, BEZTORBIKI, ZUPA NA GWOŹDZIU, ŁASKAWCA, PUNKT MECZOWY, GRZYWA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, HARDOŚĆ, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, GRADACJA, RUCH, ANIMACJA, SANDBOX, PIECHOTA, MEDRESA, WYNURT, WIELORASOWOŚĆ, SERW, MROŹNIA, FILOLOGIA SERBSKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, WOSKOWNIA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, WISZNIAK, LALKARSTWO, ROŚLINA EGZOTYCZNA, SEJM, SZTOLNIA WODNA, CELT, OBSUWISKO, RÓŻOWE OKULARY, BATON, KONGA, KĘDZIERZAWKA, CYKL MIESIĘCZNY, APOSTOŁ, MINA, PAWIE OKO, STRATUS, ETER, TRAFUNEK, HERMENEUTYKA, EKONOMIA ROZWOJU, RAK PRĘGOWATY, OSŁONA PRZEJRZYSTA, MADRASA, RESET, AMYLOFAGIA, EGZEKUTYWA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, PERTYT, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, NIL, OFIAKOMORFY, DEFERENT, MAGIERA, ŁOŻYSKO, KORYTARZ EKOLOGICZNY, SZWABSKI, LOT ŚLIZGOWY, ŁUCZNIK, ZWORKA, DZIKUS, ZMAGANIA, ZOOEKDYSON, SZCZUR PACYFICZNY, ANAFORYCZNOŚĆ, TRAPER, KONAK, PRUSY, SUPRESJA, INFORMATYKA MEDYCZNA, MOSKWICZ, STREFA NIEBEZPIECZNA, SZERMIERZ, CYKL GOSPODARCZY, CZARNY LUD, NORZYCA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, DNI STUDENTA, UDERZENIE, NEURONAUKA, SNUTKA GOLIŃSKA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, WESZ MORSKA, GOBELINIARZ, SITAR, SKALICA, POZYCJA BALETOWA, WSPOMNIENIE, NOTORYCZNOŚĆ, NORMA REAKCJI GENOTYPU, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PODUSZKA BALANSOWA, WROTA, WYSPA, KINDERBAL, KŁĄB, ISTOTA, ŻÓŁWIE, ŻEBRO, ŚLIZGAWKA, TONIKA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, GROOMING, DANIE, MIĘKKIE LĄDOWANIE, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, GEOGRAF, GAZ WULKANICZNY, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, KOBIECOŚĆ, WOJOWNICZOŚĆ, KOŻUSZEK, ORNITOLOG, POJAZD LĄDOWY, MANIPUŁ, NIEMORALNOŚĆ, PRZESTWORZE, PRZEPOCZWARZENIE, UPADEK, KONFESJA, PROTANDRIA, ŁUSKOWIEC, ŁUSZCZYCA STAWOWA, CHLUBNOŚĆ, MANDRYL, INTUICYJNOŚĆ, ZDOBYWCA, CHALKOGRAF, CHIRURG, WULWODYNIA, LAK, STYLIKÓWKI, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, BOEUF STROGANOW, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, CHOROBA BRUGADÓW, PŁUG, CHOROBA PFEIFFERA, WYWÓZ, TROSKA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, METAMERIA, FIKCJONALIZM, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, GRA WYŚCIGOWA, SPECJALISTA, ISTOTA SZARA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, KLIENT, OSSUARIUM, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, MOTYL, EROZJA WSTECZNA, OSOBOGODZINA, KOLCZATKA, ERGONOMIA, ASTERYZM, NAWÓJ, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, INFOBOKS, DRYL, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, BALON, PSALTERIUM, ZWARCIE SZEREGÓW, LUTNIA, MAŁPI GAJ, KUJON, ANTENA DIPOLOWA, NEOGOTYK, TABLICA PRAWDY, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, POMYSŁOWOŚĆ, WĘZEŁ KOLEJOWY, SIEDZIBA, AUKSYNA, BOCZNOTRZONOWIEC, PROGRESJA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, KITA, ?NASIENNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.071 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PEPTYDOWY HORMON SKŁADAJĄCY SIĘ Z 28 RESZT AMINOKWASOWYCH; U CZŁOWIEKA PRODUKOWANY W JELITACH (KOMÓRKI D1), TRZUSTCE I NIEKTÓRYCH STRUKTURACH MÓZGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PEPTYDOWY HORMON SKŁADAJĄCY SIĘ Z 28 RESZT AMINOKWASOWYCH; U CZŁOWIEKA PRODUKOWANY W JELITACH (KOMÓRKI D1), TRZUSTCE I NIEKTÓRYCH STRUKTURACH MÓZGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
VIP peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

VIP
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu (na 3 lit.).

Oprócz PEPTYDOWY HORMON SKŁADAJĄCY SIĘ Z 28 RESZT AMINOKWASOWYCH; U CZŁOWIEKA PRODUKOWANY W JELITACH (KOMÓRKI D1), TRZUSTCE I NIEKTÓRYCH STRUKTURACH MÓZGU sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PEPTYDOWY HORMON SKŁADAJĄCY SIĘ Z 28 RESZT AMINOKWASOWYCH; U CZŁOWIEKA PRODUKOWANY W JELITACH (KOMÓRKI D1), TRZUSTCE I NIEKTÓRYCH STRUKTURACH MÓZGU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x