W LOGICE, JĘZYK SPEŁNIAJĄCY OKREŚLONE POSTULATY EFEKTYWNOŚCI, ODWOŁUJĄCY SIĘ WYŁĄCZNIE DO FORMY, ROZUMIANY JAKO DOWOLNY NIEPUSTY ZBIÓR SKOŃCZONYCH CIĄGÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK SFORMALIZOWANY to:

w logice, język spełniający określone postulaty efektywności, odwołujący się wyłącznie do formy, rozumiany jako dowolny niepusty zbiór skończonych ciągów (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W LOGICE, JĘZYK SPEŁNIAJĄCY OKREŚLONE POSTULATY EFEKTYWNOŚCI, ODWOŁUJĄCY SIĘ WYŁĄCZNIE DO FORMY, ROZUMIANY JAKO DOWOLNY NIEPUSTY ZBIÓR SKOŃCZONYCH CIĄGÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.100

ZGŁOSZENIE PATENTOWE, HOTELING, BAJCIK, INSTAGRAMER, KOŃ BUDIONNOWSKI, PIONEK, ASTRONAUTYKA, IRONIA, GONG, KULCZYBA, OPAL, DOGMATYZM, STAROŻYTNICTWO, EKSTREMIZM PRAWICOWY, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, GAŁĄŹ PRAWA, MEANDER, HEAVY METAL, RETOROMANIN, KASKADA, MASTYGONEMA, SIATKA, HALABARDA, FILAKTERIA, GARNEK, OWOC SZUPINKOWY, PISEMNOŚĆ, TELEWIZJA, ORANT, KLIKOWOŚĆ, TELEKONFERENCJA, JUMPER, TRAWERS, SYNEREZA, KWAS KAMFOROWY, JOGIZM, LAKIERNICTWO, TOLERANCJA, KRĘGOSŁUP, ŻÓŁW PROMIENISTY, ABCHASKI, ZIEMNIAK SKROBIOWY, SZCZELINA LODOWCOWA, CYNKOTYPIA, FAJTNIĘCIE, WĘGIERSKI, KONTRALT, LIKWIDATOR SZKÓD, SUPERMAN, PONDERABILIA, WYNIKANIE LOGICZNE, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, ROŻEK, PRZÓD, DWUBÓJ, BEZSZPARKOWCE, BATSZEBA, BULDER, SARI, RDZEŃ, GŁOWICA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, KUDEŁKI, ULICA, SWÓJ, SUPERNOWA TYPU IB, PRZEWÓD JEZDNY, LAWINA PIROKLASTYCZNA, GIMBOPATRIOTA, NIEWYPAŁ, PLANTAN, ZASADA DOBREGO UPORZĄDKOWANIA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, PIPA, OSŁONKA NABYTA, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, ATOMOWOŚĆ, LOBELIA, PIERWIASTEK, FOSFORESCENCJA MORZA, PIONEK, BANDEROLA, UCZENNICA, UCHWYT NOŻOWY, MELANODERMA, NAUKA HUMANISTYCZNA, DELFIN, BOROWODOREK LITU, FRYGOWIE, CHŁONIAK, NIEWIERNOŚĆ, ZAPOJA, POTWÓR, CUMMINGS, KOT, GYYZ, SANDBOX, DRUT, TALERZ, KARETA, BŁONA SUROWICZA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, MANIPUŁ, SIŁA, SKŁAD PODATKOWY, WIDEOMAN, TAMA, RAMA, OKRUTNIK, KORIACKI, HEBAN, WYDŁUŻALNIK, PARKINGOWY, OSTROŻNOŚĆ, SEMITOLOG, BIJATYKA, BRONTOZAUR, RZUT OSOBISTY, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, PROTETYKA, JĘZYK INDOIRAŃSKI, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, MAZAJA, DYWERGENCJA, WARFARYNA, HIGIENA WETERYNARYJNA, KONCHYLIOLOGIA, OSPAŁOŚĆ, KOMITET, HIPERMETROPIA, KONFRONTACJA, BIEG, NOUMENON, DEATH METAL, KARCZOWISKO, CHIŃSZCZYZNA, SCHOPENHAUER, DWUWARSTWOWOŚĆ, JĘZYK PERMSKI, ZAŁOM, AROMAT, SEZONOWIEC, ROZCHODNIACZEK, BEZBRZEŻE, TWIERDZENIE HARTOGSA, TOR, RURKOZĘBNE, TREPAK, JAZDA BEZ TRZYMANKI, PYTAJNIK, WYŁAM, MIR DOMOWY, PRZYPŁYW, SPUSZCZENIE, HALF-PIPE, NIEDBAŁOŚĆ, SZENG, PRZESTRZEŃ WEKTOROWA, PŁOMIEŃ, SŁOWNIK, PODSZEWKA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, WIEK PRZEDEMERYTALNY, MARKETING PARTNERSKI, LIMONIADA, ŁUK JARZMOWY, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, WASABI, REGION STREFOWY, DERMATOL, LOKALIZACJA, GRYMAŚNIK, PRZYLEPNOŚĆ, TRZON MACICY, AYER, LUFKA, SZCZUR POLINEZYJSKI, WĄŻ OSTROGŁOWY, ADALINA, BAGNET, SZPRYCA, BOJOWOŚĆ, OKRES PÓŁTRWANIA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, CIELĘCINKA, EPILEPTOLOGIA, IRANIZACJA, WYDAWNICTWO ZWARTE, ŁOŻE BOLEŚCI, RESPONDENT, KARTACZ, PROM PASAŻERSKI, WŁOSEK, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, CZERKIESKA, RÓG, GRANICA, STENOGRAF, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ETOLOGIA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, POGROBOWIEC, METODA AGLOMERACYJNA, UKRAINISTYKA, PROTESTANTYZM, HEKSAPTYK, AZOTOX, MONTER, PODZIAŁ METRYCZNY, ODPROMIENNIK, ŁĄCZNIK, PREMIA GÓRSKA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, AFRYKANISTYKA, RESPONSYWNOŚĆ, PIETROW, CAMPARI, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, CYBERPUNK, AMBRAZURA, WĘŻÓWKA, DOLAR ETIOPSKI, JĘZYK MANX, ELF, IKONOGRAFIA, MAFIA, NAHUATL, WINOGRODNIK, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, ŁABĘDŹ MAŁY, PROBIERNIA, STOŻEK WULKANICZNY, SINDARIN, TAJSKI, KURZ, PODZIELNIK, KĘDZIERZAWKA, SEJSMOAKUSTYKA, UCHWYT ZACISKOWY, OPŁATEK, GEOLOGIA PODSTAWOWA, SŁUP, HASŁO WYWOŁAWCZE, ŁACIŃSKI, KOPIAŁ, ROZBITEK, WĘDKA, WOLA BOŻA, ŻEGLARZ, KASTA, KOŃ LOKAJSKI, DRYBLAS, CICHODAJKA, NARZĘDZIARNIA, POWŁOKA WYPUKŁA, OSŁONKA, PODMIOT ZBIOROWY, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, SUWEREN, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, PROCES DOSTOSOWAWCZY, ŁUPEK, TEMPERATURA CURIE, DŻINGEL, WIELOMIESZEK, ADIUWANT, RADIOTA, MATECZNIK, PANORAMA, PENETRACJA, SULFACETAMID, NAZWA SYSTEMATYCZNA, BARBITURAN, PRZESZKODA, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KOLEJ, KOMEDIA NISKA, AFILIACJA, SPADOCHRON, ANOMALIA POLANDA, BIBLIOTEKA GENOWA, TOPOS, NORNIK PÓŁNOCNY, CYKL MIESIĄCZKOWY, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, PRZEWÓD, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, SECESJONISTA, JUNG, CYBERPANK, WZÓR CNÓT, WZROST GOSPODARCZY, LEZIWO, CYPRYŚNIK BŁOTNY, URODA, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, CIAŁO OBCE, ?KRYPTODEPRESJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.100 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W LOGICE, JĘZYK SPEŁNIAJĄCY OKREŚLONE POSTULATY EFEKTYWNOŚCI, ODWOŁUJĄCY SIĘ WYŁĄCZNIE DO FORMY, ROZUMIANY JAKO DOWOLNY NIEPUSTY ZBIÓR SKOŃCZONYCH CIĄGÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W LOGICE, JĘZYK SPEŁNIAJĄCY OKREŚLONE POSTULATY EFEKTYWNOŚCI, ODWOŁUJĄCY SIĘ WYŁĄCZNIE DO FORMY, ROZUMIANY JAKO DOWOLNY NIEPUSTY ZBIÓR SKOŃCZONYCH CIĄGÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK SFORMALIZOWANY w logice, język spełniający określone postulaty efektywności, odwołujący się wyłącznie do formy, rozumiany jako dowolny niepusty zbiór skończonych ciągów (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK SFORMALIZOWANY
w logice, język spełniający określone postulaty efektywności, odwołujący się wyłącznie do formy, rozumiany jako dowolny niepusty zbiór skończonych ciągów (na 19 lit.).

Oprócz W LOGICE, JĘZYK SPEŁNIAJĄCY OKREŚLONE POSTULATY EFEKTYWNOŚCI, ODWOŁUJĄCY SIĘ WYŁĄCZNIE DO FORMY, ROZUMIANY JAKO DOWOLNY NIEPUSTY ZBIÓR SKOŃCZONYCH CIĄGÓW sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - W LOGICE, JĘZYK SPEŁNIAJĄCY OKREŚLONE POSTULATY EFEKTYWNOŚCI, ODWOŁUJĄCY SIĘ WYŁĄCZNIE DO FORMY, ROZUMIANY JAKO DOWOLNY NIEPUSTY ZBIÓR SKOŃCZONYCH CIĄGÓW. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast