TEST, W KTÓRYM W KONTROLOWANYCH WARUNKACH DOPROWADZA SIĘ DO ZDERZENIA POJAZDU Z PRZESZKODĄ, INNYM POJAZDEM CZY MANEKINEM PIESZEGO, ŻEBY PRZEKONAĆ SIĘ, W JAKIM STOPNIU CHRONI ON KIEROWCĘ, PASAŻERÓW CZY PIESZYCH; TEST ZDERZENIOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CRASHTEST to:

test, w którym w kontrolowanych warunkach doprowadza się do zderzenia pojazdu z przeszkodą, innym pojazdem czy manekinem pieszego, żeby przekonać się, w jakim stopniu chroni on kierowcę, pasażerów czy pieszych; test zderzeniowy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEST, W KTÓRYM W KONTROLOWANYCH WARUNKACH DOPROWADZA SIĘ DO ZDERZENIA POJAZDU Z PRZESZKODĄ, INNYM POJAZDEM CZY MANEKINEM PIESZEGO, ŻEBY PRZEKONAĆ SIĘ, W JAKIM STOPNIU CHRONI ON KIEROWCĘ, PASAŻERÓW CZY PIESZYCH; TEST ZDERZENIOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.803

BIURO, ZWARCIE SZYKÓW, BEZKIERUNKOWOŚĆ, MAKARON, SKAŁKA, KOPIA, NIEZADOWOLENIE, KULCZYBA, ELEMENT, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, ABOLICJONISTKA, MINISTERSTWO, ELEMENT GRZEJNY, SAMOZAPALENIE SIĘ, SZAFUNEK, KONTRGAMBIT GIANUTIO, ROSTRY, VIANI, ŚLEPE ŹRÓDŁO, PRAWO MOORE'A, ERA KENOZOICZNA, PENETRACJA GENU, WIELOETATOWOŚĆ, MIKROCHEMIA, POEMAT HEROIKOMICZNY, STYLING, REAL, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ZWROTNIK, POKER ROZBIERANY, DIEREZA, SILNIK SZEREGOWY, PCHNIĘCIE, TYGIEL, GRUBIANIN, JĘZYK POLSKI, KASA, GAZ PIEPRZOWY, RUCH PRZYŚPIESZONY, OBLITERACJA, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, ZŁOTY DESZCZ, WARP, NADSCENIE, JĘZYK FRYZYJSKI, KOSIARKA ROTACYJNA, PRACA WYJŚCIA, ORZEŁ, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, MACH, SPŁYW, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, PETREL, HIPERTENSJOLOGIA, RAKARZ, SONAR, AFGAŃSKI, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, PIES, PALLA, STOŻEK ŚCIĘTY, PIES STRÓŻUJĄCY, KARATE, BETONOSKOP, KORYNCKA, JĘZYK, CZERWONA BURŻUAZJA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, LINIA PRZEMIANY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, KONDOROWATE, CUDOTWÓRCZYNI, GODZINA POLICYJNA, NIESZLACHECTWO, ZAUSZNIK, ARKA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, PIASKOWIEC KWARCOWY, RADAR GEOLOGICZNY, POZŁOTNIK, ŻAKINADA, PODCIEP, KOŃ ANDALUZYJSKI, CHIŃCZYK, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, GATUNEK POGRANICZNY, NIETOLERANCYJNOŚĆ, ODPYLNIA, CELNOŚĆ, IDEALISTKA, NUTACJA, TYP, USPOKOJENIE, ZADYCHRA POSPOLITA, FILM PSYCHOLOGICZNY, DZIENNIK PROMULGACYJNY, BAR SAŁATKOWY, LIRA, AGORA, CONFIT, BLU-RAY, PROBLEMISTYKA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, HARD CORE, TRYMOWANIE, LALKA, LAKTON, KOMETA, NIEPOKÓJ RUCHOWY, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, BIOPALIWO, STANOWISKO, SKRUPULANT, PANTOGRAF, WYGŁAD LODOWCOWY, GRUPA KETONOWA, CYKL METONA, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, JAGODZISKO, MEDYCYNA SĄDOWA, KORKOCIĄG, SPRAWCZOŚĆ, GLOSA, BĘBEN TAKTOWY, LENIUCHOWANIE, METASTRONA, POŻEGNANIE, BALANSJER, DOKUMENTARYZM, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, KLEJARZ, ŁACINA, TARCZA KRYSTALICZNA, MONOPOL, OBŻER, PLEBS, RAGLAN, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ŁĄCZNIK WODNY, KOLEBKA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, KOSTIUM HISTORYCZNY, PADWAN, SAMOUCZEK, PRZECIWLEGŁOŚĆ, ROZTOPY, SIEĆ WODOCIĄGOWA, ADRES, TUNDRA, OPIESZAŁOŚĆ, PERGAMIN, UPOWAŻNIENIE, FILAKTERIA, SETER, KOZIOŁ, TERMOMETR ALKOHOLOWY, POCHRZĘST, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, ANTOWIE, PAPILOT, RYNEK DETALICZNY, CHILLI, ROBAK, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KOSTIUM, GRUPA RYZYKA, BUDOWNICTWO WODNE, WIRTUOZ, POMYŁKA, ADAMITA, PANORAMA, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, PATYK, ERPEG, KROK, EDUKATORKA, IMMUNOGLOBULINA, OUTLET, SKANER, AWIATYKA, HÄNDEL, MORS, RODZAJ, ŁOWCA, ARCYDZIELNOŚĆ, KOSA, TABLICA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, ŚREŻOGA, DEDUPLIKACJA, DOM WIELORODZINNY, SZCZEP, STOLICA, GUZ KULSZOWY, ANTYPETRARKIZM, SUKIENNIK, ILUZORYCZNOŚĆ, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, RAUIZUCHY, KIKUTNICE, PŁUG, INSIMBI, START, SZTYCHARSTWO, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, UCHWYT ELEKTROMAGNETYCZNY, ZACHOWEK, KAMERALNOŚĆ, CWAJNOS, GRZEBIEŃ, ZASOBNOŚĆ GLEBY, OGRÓDEK, INTERNACJONAŁ, RETROGRADACJA, KREDKA OŁÓWKOWA, GWAŁTOWNOŚĆ, PRZESUWALNOŚĆ, CYLINDEREK, ZWIĄZEK CHELATOWY, GORZELNIA ROLNICZA, ŚWIATŁO CZERWONE, PRZYCZYNKARZ, JEDWABNIK, SOCJOLOGIA RADYKALNA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, SPACJA, ŁONO ABRAHAMA, RAKI, MIARKA, STROIK, PODATEK MAJĄTKOWY, MECHANIKA NIEBA, PERYMETR, SYNANTROPIZACJA, ESKORTA, EDYTORIAL, KONSULAT, CIELENIE LODOWCA, WYKROCZENIE DROGOWE, PANCERNIK WŁOCHATY, OBYWATEL ŚWIATA, ANEKS, ALBAŃSKI, KOSTIUMERNIA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, ARTYSTA, SER PODPUSZCZKOWY, TOTALIZATOR, AKTYWISTA, WSPÓŁUCZENNICA, PRZYKWIATEK, REALISTA, DIAKON, GOSPODARKA PLANOWA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, PRAWOMOCNOŚĆ, IDENTYFIKACJA, SZESNASTKA, PAJĘCZYNA, HIPERTEKST, MONOGENEZA, ŻYRYTWA, WITRYNA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, WZORZEC MYŚLOWY, PONIEWIERKA, KOLEJ GONDOLOWA, KAROLINGOWIE, ŚCIANA WSPINACZKOWA, AGRESOR, ABANDON, TREND HORYZONTALNY, MIKSER, OSTREK, HISTORIA, POSTĘPOWANIE, IRONIA, PRAWO KARNE, BRUDNIAK, OCZYSZCZALNIK, RÓŻOWIEC BIAŁY, NAŚLADOWNICTWO, KONCENTRACJA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, WYSIĘK, WSTECZNOŚĆ, REFLUKS, BRODOWSKI, GEOPATIA, PRĄD FARADYCZNY, PRZYPŁYW, ZAKŁADNIK, PRZEMYSŁ SIARKOWY, DIECEZJA, SKRYPTORIUM, ŚWIDRAK, TLENOCHLOREK, OPUSZCZENIE, ?ORCHIDEA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.803 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEST, W KTÓRYM W KONTROLOWANYCH WARUNKACH DOPROWADZA SIĘ DO ZDERZENIA POJAZDU Z PRZESZKODĄ, INNYM POJAZDEM CZY MANEKINEM PIESZEGO, ŻEBY PRZEKONAĆ SIĘ, W JAKIM STOPNIU CHRONI ON KIEROWCĘ, PASAŻERÓW CZY PIESZYCH; TEST ZDERZENIOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEST, W KTÓRYM W KONTROLOWANYCH WARUNKACH DOPROWADZA SIĘ DO ZDERZENIA POJAZDU Z PRZESZKODĄ, INNYM POJAZDEM CZY MANEKINEM PIESZEGO, ŻEBY PRZEKONAĆ SIĘ, W JAKIM STOPNIU CHRONI ON KIEROWCĘ, PASAŻERÓW CZY PIESZYCH; TEST ZDERZENIOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CRASHTEST test, w którym w kontrolowanych warunkach doprowadza się do zderzenia pojazdu z przeszkodą, innym pojazdem czy manekinem pieszego, żeby przekonać się, w jakim stopniu chroni on kierowcę, pasażerów czy pieszych; test zderzeniowy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CRASHTEST
test, w którym w kontrolowanych warunkach doprowadza się do zderzenia pojazdu z przeszkodą, innym pojazdem czy manekinem pieszego, żeby przekonać się, w jakim stopniu chroni on kierowcę, pasażerów czy pieszych; test zderzeniowy (na 9 lit.).

Oprócz TEST, W KTÓRYM W KONTROLOWANYCH WARUNKACH DOPROWADZA SIĘ DO ZDERZENIA POJAZDU Z PRZESZKODĄ, INNYM POJAZDEM CZY MANEKINEM PIESZEGO, ŻEBY PRZEKONAĆ SIĘ, W JAKIM STOPNIU CHRONI ON KIEROWCĘ, PASAŻERÓW CZY PIESZYCH; TEST ZDERZENIOWY sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - TEST, W KTÓRYM W KONTROLOWANYCH WARUNKACH DOPROWADZA SIĘ DO ZDERZENIA POJAZDU Z PRZESZKODĄ, INNYM POJAZDEM CZY MANEKINEM PIESZEGO, ŻEBY PRZEKONAĆ SIĘ, W JAKIM STOPNIU CHRONI ON KIEROWCĘ, PASAŻERÓW CZY PIESZYCH; TEST ZDERZENIOWY. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x