ZMIANA BRZMIENIA GŁOSU U LUDZI NA SKUTEK ZMIAN FIZJOLOGICZNYCH W OBRĘBIE NARZĄDÓW GŁOSU, ZACHODZĄCA ZARÓWNO U CHŁOPCÓW, JAK I (W MNIEJSZYM STOPNIU) U DZIEWCZĄT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MUTACJA to:

zmiana brzmienia głosu u ludzi na skutek zmian fizjologicznych w obrębie narządów głosu, zachodząca zarówno u chłopców, jak i (w mniejszym stopniu) u dziewcząt (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MUTACJA

MUTACJA to:

w językoznawstwie - derywat, który ma zmienioną funkcję semantyczną w stosunku do swojej podstawy (na 7 lit.)MUTACJA to:

nagła, skokowa zmiana materiału genetycznego (na 7 lit.)MUTACJA to:

przemiana wewnętrzna lub wynik takiej przemiany (na 7 lit.)MUTACJA to:

lekko zmienione wydanie np. czasopisma (na 7 lit.)MUTACJA to:

operator przeszukiwania przestrzeni rozwiązań za pomocą algorytmu ewolucyjnego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZMIANA BRZMIENIA GŁOSU U LUDZI NA SKUTEK ZMIAN FIZJOLOGICZNYCH W OBRĘBIE NARZĄDÓW GŁOSU, ZACHODZĄCA ZARÓWNO U CHŁOPCÓW, JAK I (W MNIEJSZYM STOPNIU) U DZIEWCZĄT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.078

KULIK MNIEJSZY, SKAŁA OSADOWA, WODA, PALMA KRÓLEWSKA, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, STRATEGIA, GRUSZE WSCHODNIE, UZDROWICIEL, ODMIANKA, PRZYROST DEMOGRAFICZNY, SZKLIWO, GATUNEK AMFIDROMICZNY, ZORZA, STRZELEC, MEDIATEKA, RASOWOŚĆ, KAMICA MOCZOWA, TERYNA, ZACHOWANIE, BRODAWKA, PUCHACZ ZWYCZAJNY, ARA, BARIERA KREW-MÓZG, ORZEŁ INDYJSKI, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, OPINIA, DOKTORKA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, STARY BYK, ZWIĄZEK, MĘŻCZYZNA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, MODRZYK BRĄZOWOGRZBIETY, RÓJ, PRZECZULICA, KUSACZ KASZTANOWATY, KRWOTOK, BOCCE, WSPARCIE, BISIORKI, CZYTELNIA, SUTENERSTWO, DEMONSTRACJA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ZŁOTY PODZIAŁ, UCZUCIE, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, PODGARDLE, EUDIOMETR, TYP MONGOIDALNY, BIWA, BEZGŁOWOŚĆ, ROSZADA, PRZYBYTEK, ENTEROWIRUS, TEATR, GRUCHACZ CIEMNY, JOB, DYSONANS, PRZEPOCZWARZENIE, SYNANTROPIZACJA, MANEŻ, GĘŚ, GRZBIETORODOWATE, ZORZYNEK, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, DIECEZJA, ZARODZIEC RUCHLIWY, MUR, OBLĘŻENIE, TRISACHARYD, PŁOMYKÓWKA NOWOGWINEJSKA, SAMOLOT PASAŻERSKI, RANA, ANALIZA CZYNNIKOWA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, SONANT, SKRĘT, FUCHA, MACHINA WOJENNA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, OŻYWIENIEC, OWCA OLKUSKA, KWAS ARSENOWY, MUTACJA CICHA, PAŃSKOŚĆ, RUTYNISTA, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, TWORZYWO SZTUCZNE, KOMPLEKS ELEKTRY, ASOCJATYWNOŚĆ, JASZCZURKA, FAKCJA KLASOWA, OBSZAR GÓRNICZY, NISKOROSŁOŚĆ, WIRUS DENGI, EWAKUACJA, LOKAL SOCJALNY, MIKROKONTYNENT, SĄCZEK, SCRATCHING, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, BASKINA, MIM, ZAKON RYCERSKI, FIZJOGNOMIA, TANDEM, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, BAKLAWA, RANA POSTRZAŁOWA, NAWÓZ MINERALNY, ZMIANA, OWŁOSIENIE ŁONOWE, ADIUTANT, SSAK, ANALIZA, AUTO, MAKSYMALISTA, ENHARMONIA, POMYLENIEC, ŁOWCA TALENTÓW, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, SZNUR, PSTROKACZKI, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, SYSTEM TRANSAKCYJNY, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, BOTANIKA FARMACEUTYCZNA, INTEGRACJA HORYZONTALNA, PRĄD PRZESUNIĘCIA, CHOROBA GRZYBICZA, SAMPAN, LETARG, BANDA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, PUNKT WITALNY, TEST PUNKTOWY, KONCEPCJA MONETARNA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, BIELINEK KAPUSTNIK, PRAKTYKA RELIGIJNA, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, BĄCZEK CZARNOGRZBIETY, OSCYLOMETRIA, HORDA, MUTACJA ZMIANY SENSU, USIŁOWANIE, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USTROŃ, PROCES, NERW CZASZKOWY, SPARTANIN, ANDROSTERON, KWIATUSZEK, PORAŻENIE MÓZGOWE, AFRYKAŃSKI, JĘZYKI URALSKIE, DIAGONALIZACJA, CYJANOŻELAZIAN(II), DEFORMACJA, ADAPTACJA, MOCARSTWO, JĘZYKI WOŁŻAŃSKOFIŃSKIE, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, FIGÓWKA ZMIENNA, GORYCZKA CHMIELOWA, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, JĘZYK ŻYWY, PROPINACJA, MODRZYK ZWYCZAJNY, DZIOBOROŻEC, DYPTYK, ZAKOLE, WĘŻOJAD FALISTY, WTÓRNY ANALFABETA, RUDEL, DIAGNOZA SPOŁECZNA, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA, ARSENIN, NAWRÓT, INFILTRACJA, SZŁYK, CZUŁKI, PÓJDŹKA ARABSKA, STRUMIEŃ LODOWY, PENELOPA CZARNA, ILJIN, DZIEDZINIEC, ANANASY, VALIDOL, PNEUMOGRAF, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, BŁĘKIT INDYGOWY, BĄCZEK, WALENIE, KROGULEC MEKSYKAŃSKI, SKUPISKO, SZWADRON ŚMIERCI, DZIĘCIOŁ BIAŁOGRZBIETY, INTEGRACJONISTA, KAKADU, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, PLETYZMOGRAFIA, KOLAGENOZA, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, KWAS HIALURONOWY, POWTARZALNOŚĆ, CHOROBA GENETYCZNA, PATRONKA, ŻUREK, CHOLANGIOGRAFIA, PERLICA BIAŁOGŁOWA, SUŁTAN SUNDAJSKI, WCIELENIE, MUTACJA PUNKTOWA, EPOS HOMERYCKI, PIELUSZKA, ŁAŃCUSZEK, ŚLĄSKOŚĆ, ZATOKA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, KIERZYNKA, ZMIANA WSTECZNA, PAŁASZ, KOMPAS, ŁYKACZ, KADRA, JEZIORO GLACJALNE, BERNIKLA OBROŻNA, FLAMING, FORMA, RZĄD, KASTRAT, METALOID, LAKUNA, RZEKA AUTOCHTONICZNA, PATOFIZJOLOGIA, NAGIEL, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, KRZYŻ, ALUWIUM, WÓŁ, WIĄZANIE ATOMOWE, AMAZONKA, KAMERA TELEWIZYJNA, PARA, ROZUMIENIE, MUSZLOWCE, WYRZUT SUMIENIA, APOSTOŁ, SKLEROTYZACJA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, WOLNY OBSZAR CELNY, BOA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, HIPSTER, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, INIEKCYJNOŚĆ, ZARODZIEC OWALNY, PASO FINO, ŚWIATOWOŚĆ, WYPADEK JĄDROWY, PLATFORMÓWKA, ZATRACENIE, UKŁAD DARLINGTONA, INKARNACJA, SZPIK KOSTNY, MIĘDLICA, WARTA, STREAMER, ZŁOŻE MINERALNE, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, CIEŃ, IRC, KAMERTON DMUCHANY, MIODOWÓD, DZIDZIA PIERNIK, LIPA, ZGORZEL GAZOWA, GRZYB TRUJĄCY, MYSZOŁÓW RDZAWOBRZUCHY, PÓJDŹKA ETIOPSKA, PARKA, ŁEB JAK SKLEP, LUDEK, WYROŚL, POMORZE ŚRODKOWE, TERCJA, PARK SZTYWNYCH, RUCHOMY PIASEK, KUPCZYK, KOMAR, OBUCH, JAKOWLEW, OBJAW ZWIASTUNOWY, HIPERALGEZJA, JAK, EKOLOGIA POPULACYJNA, ?SEMINARIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.078 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZMIANA BRZMIENIA GŁOSU U LUDZI NA SKUTEK ZMIAN FIZJOLOGICZNYCH W OBRĘBIE NARZĄDÓW GŁOSU, ZACHODZĄCA ZARÓWNO U CHŁOPCÓW, JAK I (W MNIEJSZYM STOPNIU) U DZIEWCZĄT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZMIANA BRZMIENIA GŁOSU U LUDZI NA SKUTEK ZMIAN FIZJOLOGICZNYCH W OBRĘBIE NARZĄDÓW GŁOSU, ZACHODZĄCA ZARÓWNO U CHŁOPCÓW, JAK I (W MNIEJSZYM STOPNIU) U DZIEWCZĄT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MUTACJA zmiana brzmienia głosu u ludzi na skutek zmian fizjologicznych w obrębie narządów głosu, zachodząca zarówno u chłopców, jak i (w mniejszym stopniu) u dziewcząt (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MUTACJA
zmiana brzmienia głosu u ludzi na skutek zmian fizjologicznych w obrębie narządów głosu, zachodząca zarówno u chłopców, jak i (w mniejszym stopniu) u dziewcząt (na 7 lit.).

Oprócz ZMIANA BRZMIENIA GŁOSU U LUDZI NA SKUTEK ZMIAN FIZJOLOGICZNYCH W OBRĘBIE NARZĄDÓW GŁOSU, ZACHODZĄCA ZARÓWNO U CHŁOPCÓW, JAK I (W MNIEJSZYM STOPNIU) U DZIEWCZĄT sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ZMIANA BRZMIENIA GŁOSU U LUDZI NA SKUTEK ZMIAN FIZJOLOGICZNYCH W OBRĘBIE NARZĄDÓW GŁOSU, ZACHODZĄCA ZARÓWNO U CHŁOPCÓW, JAK I (W MNIEJSZYM STOPNIU) U DZIEWCZĄT. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x