PROSTAK, CZŁOWIEK, KTÓRY MA MANIERY JAK Z POSPÓLSTWA, JEST NIEWYKSZTAŁCONY, NIEOBYTY KULTUROWO, JEGO ZACHOWANIE ZDRADZA, ŻE NIE NALEŻY DO ELIT, SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY BYŁ ZE WSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZEREŚNIAK to:

prostak, człowiek, który ma maniery jak z pospólstwa, jest niewykształcony, nieobyty kulturowo, jego zachowanie zdradza, że nie należy do elit, sprawia wrażenie, jakby był ze wsi (na 10 lit.)WIEŚNIAK to:

prostak, człowiek, który ma maniery jak z pospólstwa, jest niewykształcony, nieobyty kulturowo, jego zachowanie zdradza, że nie należy do elit, sprawia wrażenie, jakby był ze wsi (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZEREŚNIAK

CZEREŚNIAK to:

prostak, człowiek, który ma maniery jak z pospólstwa, jest niewykształcony, nieobyty kulturowo, jego zachowanie zdradza, że nie należy do elit, sprawia wrażenie, jakby był ze wsi (na 10 lit.)CZEREŚNIAK to:

ktoś, kto robi wiochę, jest wieśniacki w swoim wyglądzie, zachowaniu, przynosi wstyd (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTAK, CZŁOWIEK, KTÓRY MA MANIERY JAK Z POSPÓLSTWA, JEST NIEWYKSZTAŁCONY, NIEOBYTY KULTUROWO, JEGO ZACHOWANIE ZDRADZA, ŻE NIE NALEŻY DO ELIT, SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY BYŁ ZE WSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.312

TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, STOSUNEK, WOKALISTA, BRETOŃCZYK, ETOLOGIA, MANOMETRIA ANOREKTALNA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, GOLIZNA, DUSZNICA, HAPLOTYP, KONTRAKT MENADŻERSKI, PLATON, POŚWIST, OGÓREK MAŁOSOLNY, TOPOLOGIA SZYNOWA, KROŚNICZANKA, NOSICIEL, FPS, INTERESARIUSZ, RAK STAWOWY, NOTARIAT, ZRZUTKA, MIĘSO, KOMIN PŁACOWY, CIASNOŚĆ, ZACHOWANIE, BROŃ MASZYNOWA, ZŁAD, PIPA, DIALIZA, PRZYSŁÓWEK, ROSTBEF, GEODETA, GAZELA KRÓLOWEJ SABY, GEOPATIA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, CELEBRACJA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, PREPPERS, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, PACHCIARZ, GŁUPI, CIAŁO DOSKONALE BIAŁE, CZARNOKSIĘŻNIK, POKÓJ, POWIĄZANIE, TEORIA PIERŚCIENI, CLERK, BAZGRAŁA, GOŚCINIEC, ROMANS, LICZBA NIEWYMIERNA, ZABAWOWOŚĆ, TRUNKOWY, DRENAŻ KIESZENI, KANAŁ BURZOWY, SORDES, BABILOŃSKI, PRZODOMÓZGOWIE, WSZECHMOCNY, TURAS, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, ZJADACZ CHLEBA, SALWADORCZYK, BOY, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, OKRES, AKSAMITNOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, FIDŻIJCZYK, NIKOLAITA, MECH JAWAJSKI, NOWOJORCZYK, SĄD SZCZEGÓŁOWY, PRZENOSKA, RADIESTETA, LESOTYJCZYK, BAKAŁARZ, SĄD REWIZYJNY, JĘZYK MASZYNOWY, PRZEKAŹNIK, FASOLA ZŁOTA, PUR, EMERYTURA POMOSTOWA, TRUD, TAN, KASTYLIJSKI, WKŁAD DEWIZOWY, KINO FAMILIJNE, OKUCIE, SŁODKA IDIOTKA, BOTNET, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, ŁYSIENIE POSPOLITE, PRZEDMIAR, MUZEALNICTWO, SĄD POLUBOWNY, RELACJA LOGICZNA, CZARNY CHLEB, KOLESIÓWA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, NIT, HAK, ŻÓŁTY PAS, ŻAGIEL SKOŚNY, RONIN, MANEŻ, FALOWNIK NAPIĘCIA, MYŚLENIE, ZATKANIE DZIURY, MARGINALNOŚĆ, ZWYCIĘŻONY, BANK DOMICYLOWY, MIKOŁAJÓW, INTERNOWANY, ZAUROPTERYGI, BANT, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, KOŃ GORĄCOKRWISTY, CZERECHA, NIESAMOISTNOŚĆ, POLSKOŚĆ, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, SUPERNOWA TYPU IB, CYGAŃSKIE DZIECKO, AKCEPTOR, JOGURCIK, KOPANINA, PASSIVUM, BŁĄD MATERIALNY, DRZEWO KOSMICZNE, PRZESIEK, PANECZEK, PŁAT, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, KUOKA, HANIEBNOŚĆ, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, WŁOSKOŚĆ, CZEŚNIKOSTWO, RYMOPIS, PIONIER, MODEL, NAFTOWNICTWO, KRUSZYNA, SPÓDNICZKA, MARRAN, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, ŁUK ROMAŃSKI, OBRZĄDEK, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, JESIOTR OSTRONOSY, NACHALNOŚĆ, TELEMARK, NUDZIAK, IDENTYCZNOŚĆ, HELIKAZA, ŁĄCZNOŚĆ, ŁAPACZ, SEKWENCJA KODUJĄCA, EUDAJMONIZM, KOGNITYWIZM, POLE, MAŚLAK CZERWONY, CZŁOWIEK ROZUMNY, TAUKA, MIEJSKOŚĆ, ROZKRZEWICIEL, PERKOLACJA, PAPIEŻ AWINIOŃSKI, MIEDZIOWIEC, PADÓŁ, WSZYSTKOWIEDZĄCY, MAJAK, ZIEMIA ODNIESIENIA, JOLA, RODZINA PEŁNA, MASTYKS, ASTRONOMICZNA LICZBA, SILNIK ZAMKNIĘTY, STAN NATURY, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, PROFESOR, PRACOWNIK, RĘKAW, FIRMA, SYNTEZA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, MIŚ, MAKIAWELISTA, CZCIONKA, ŁAMACZ LODU, PAPUGA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, ZNAK ORIENTACYJNY, SYMPTOMAT, BELLADONA, CHROPAWOŚĆ, POSZKODOWANA, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, ILUZORYCZNOŚĆ, SZLACHCIĄTKO, BANKSTER, KARAKA, LYGODIUM PALMIASTE, MAŁODUSZNOŚĆ, WOŹNY, POZEW, WYCHWYT, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, EDYL, CIERPIĄCY, PODEJŹRZON, POMIDOR, ZDROWY, GMINA GÓRNICZA, NOSICIEL, PUNKT WĘZŁOWY, KUKŁA, CYKL AZOTOWY, EŁCZANIN, ALOES, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, SZURPEK, BENIŃCZYK, RYBA WYMARŁA, ROPNICA, IZOCHRONA, NERW ODWODZĄCY, PORT MACIERZYSTY, EMBLEMAT, TWIST, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, TWIERDZENIE RAMSEYA, GŁOWA, KOMPARYCJA, PITU PITU, CZERWONE CIAŁKO KRWI, FORMALIZM, JAŁMUŻNIK, FANTAZJA, WSTĘŻNICE, SERCE W PRZEŁYKU, SOS MALTAŃSKI, FUTURYSTYCZNOŚĆ, TOPOS, ARESZT DOMOWY, PRAGMATYCZNOŚĆ, PRZETWORNIK, KOZŁOWIEC, MODERATOR, WIEŚNIAK, GRZYB SKALNY, ŚWIECA, OFIARODAWCA, KARTON, WARZYWO GRUNTOWE, WŚCIK DUPY, KONTO, GBUR, PRZEKAZ, PRZEPUKLINA RICHTERA, UKŁAD DYNAMICZNY, HACZEK, JĘZYK BURIACKI, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ZBROJENIE, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, NUŻENIEC LUDZKI, NIEPOPULARNOŚĆ, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, BEDŁKA MUCHOMOR, KOŃ BERBERYJSKI, ŁOŻYSKOWIEC, FUNDUSZ ZASOBOWY, PALMA, GASKOŃCZYK, RUMUNKA, ELBAIT, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, SAUDYJCZYK, POZOSTAŁOŚĆ, POMPA STRUMIENIOWA, OŁTARZ, UKŁAD SŁONECZNY, FOTOEDYTOR, ABSURD, PIANKA, STACHANOWIEC, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, CHOPIN, NIENOWOCZESNOŚĆ, TURANOWIE, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, ?FETYSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.312 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROSTAK, CZŁOWIEK, KTÓRY MA MANIERY JAK Z POSPÓLSTWA, JEST NIEWYKSZTAŁCONY, NIEOBYTY KULTUROWO, JEGO ZACHOWANIE ZDRADZA, ŻE NIE NALEŻY DO ELIT, SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY BYŁ ZE WSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROSTAK, CZŁOWIEK, KTÓRY MA MANIERY JAK Z POSPÓLSTWA, JEST NIEWYKSZTAŁCONY, NIEOBYTY KULTUROWO, JEGO ZACHOWANIE ZDRADZA, ŻE NIE NALEŻY DO ELIT, SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY BYŁ ZE WSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZEREŚNIAK prostak, człowiek, który ma maniery jak z pospólstwa, jest niewykształcony, nieobyty kulturowo, jego zachowanie zdradza, że nie należy do elit, sprawia wrażenie, jakby był ze wsi (na 10 lit.)
WIEŚNIAK prostak, człowiek, który ma maniery jak z pospólstwa, jest niewykształcony, nieobyty kulturowo, jego zachowanie zdradza, że nie należy do elit, sprawia wrażenie, jakby był ze wsi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZEREŚNIAK
prostak, człowiek, który ma maniery jak z pospólstwa, jest niewykształcony, nieobyty kulturowo, jego zachowanie zdradza, że nie należy do elit, sprawia wrażenie, jakby był ze wsi (na 10 lit.).
WIEŚNIAK
prostak, człowiek, który ma maniery jak z pospólstwa, jest niewykształcony, nieobyty kulturowo, jego zachowanie zdradza, że nie należy do elit, sprawia wrażenie, jakby był ze wsi (na 8 lit.).

Oprócz PROSTAK, CZŁOWIEK, KTÓRY MA MANIERY JAK Z POSPÓLSTWA, JEST NIEWYKSZTAŁCONY, NIEOBYTY KULTUROWO, JEGO ZACHOWANIE ZDRADZA, ŻE NIE NALEŻY DO ELIT, SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY BYŁ ZE WSI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PROSTAK, CZŁOWIEK, KTÓRY MA MANIERY JAK Z POSPÓLSTWA, JEST NIEWYKSZTAŁCONY, NIEOBYTY KULTUROWO, JEGO ZACHOWANIE ZDRADZA, ŻE NIE NALEŻY DO ELIT, SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY BYŁ ZE WSI. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x