CECHA KOGOŚ, KTO NIE OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNIOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAŁOLETNIOŚĆ to:

cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 12 lit.)MAŁOLETNOŚĆ to:

cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 11 lit.)NIELETNIOŚĆ to:

cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 11 lit.)NIEPEŁNOLETNIOŚĆ to:

cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 16 lit.)NIEPEŁNOLETNOŚĆ to:

cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA KOGOŚ, KTO NIE OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNIOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.838

SOCJOLOGIA RADYKALNA, WULKAN DRZEMIĄCY, PERWERSYJNOŚĆ, MUNDANIA, DYZGUST, DRUGOROCZNY, WODA TERMALNA, TUBA, RZĄD KOALICYJNY, PUCOŁOWATOŚĆ, OZDOBA, SOBACZY LOS, NIEWYCZUWALNOŚĆ, ELF, ENERGICZNOŚĆ, POTRÓJNOŚĆ, MODUŁ MIESZKALNY, ROBOTA, DOWOLNOŚĆ, PRZEŁOŻONY, KOLEGA PO FACHU, TERMIN ZEROWY, MOCARSTWO REGIONALNE, BEZPROGRAMOWOŚĆ, MARTWY PUNKT, TRÓJSTRONNOŚĆ, POWOLNOŚĆ, FIKCJA, BEZDNO, SZPETNOŚĆ, UPÓR, BŁAZEN, KRÓWKA, MALOWNICZOŚĆ, ROZWAŻNOŚĆ, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, INERT, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, OCZKO, ODSTRZAŁ, RYWALIZACJA, DZIAŁKA, ZACHOWAWCZOŚĆ, PRZEJEŻDŻAJĄCY, KRATKI, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, OBÓZ PRACY, ZAMKNIĘTOŚĆ, OPCJA WALUTOWA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, DYWERGENCJA, SKUTECZNOŚĆ, STRÓJ, EJEKTOR, TRANSCENDENCJA, KOLEJE LOSU, DŹWIĘCZNOŚĆ, PRZYWIDZENIE, NIEDELIKATNOŚĆ, PUPILEK, EFEKT, SKOCZNOŚĆ, HOJNOŚĆ, OSTROŚĆ, FAZA, PIRAT, NIEKONKRETNOŚĆ, POMOC, OBOJĘTNOŚĆ, TKANKA MIĘKKA, KLERK, FIGHTER, PROSTACKOŚĆ, OBŁOŚĆ, RZEŹWOŚĆ, MĄDROŚĆ, BEZSZKODOWOŚĆ, WNIEBOWSTĄPIENIE, BRODAWKA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, WDZIĘK, GEN PLEJOTROPOWY, NARÓW, BODZIEC PODPROGOWY, WRZASKLIWOŚĆ, MIĘKKIE LĄDOWANIE, POWTARZALNOŚĆ, EKSPARTNERKA, SAMOWOLNOŚĆ, ZBIORY ROZŁĄCZNE, ZGORZKNIAŁOŚĆ, ODDANIE, DŁUGONOGOŚĆ, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, ATYPOWOŚĆ, KOSZTOWNOŚCI, UKŁUCIE, KWARC ZIELONY, EKSTRAWERSJA, SZCZENIACKOŚĆ, CIAŁO AMORFICZNE, WODA, CECHA DYSTYNKTYWNA, WIZJA, ROZWIĄZŁOŚĆ, MĘTNOŚĆ, NIEPOKALANOŚĆ, MIETLORZ, SPEAKER, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, POWINOWACTWO, OBRAZA, OFFTOP, PLECHA, WYROK, GOMÓŁA, ZŁO, NIEISTOTNOŚĆ, ŚCISŁOŚĆ, OBCY, MIĘSISTOŚĆ, GRA LOSOWA, GŁUPKOWATOŚĆ, WYWROTKA, OPUSZCZENIE, TRANSAKCJA WIĄZANA, GOMÓŁKA, OBOJĘTNOŚĆ, NERCZYŁUSK, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, GÓWNOBURZA, LUŹNOŚĆ, ZAMEK NA PIASKU, ZGUBICIEL, MANELE, BIAŁA DIETA, RYWALIZACYJNOŚĆ, NIEDOPUSZCZENIE, PRZYZWOITKA, KATEGORIALNOŚĆ, KATASTROFISTA, ACHEIROPOIETA, WSTRZYMANIE, ŚMIECIARZ, OPŁATA RYCZAŁTOWA, DELIKATESOWOŚĆ, TEKST JAWNY, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, GRYZMOŁA, NIEMRAWOŚĆ, PONĘTNOŚĆ, SZPIEGUS, PLUGAWOŚĆ, BRYŁKOWATOŚĆ, PODDAŃCZOŚĆ, ŚLAD, SILNIK RELUKTANCYJNY, ASTRALNOŚĆ, WARTOŚĆ WŁASNA, WOLICJONALNOŚĆ, NIESPORCZAKI, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, HOLOGRAM, FANGA, AKSAMIT, OFENSYWA, PRACOBIORCA, SPOWINOWACONY, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, AMBICJA, MAJOWY PRACOWNIK, MARIONETKA, CHLOASMA, GARBATY ANIOŁ, UKŁAD NIELINIOWY, ŁAZIK, PODEJRZENIE, BEZINTERESOWNOŚĆ, ENERGIA, ŻAŁOSNOŚĆ, WOJSKO, DZIECIĘ, WINNOŚĆ, NAPĘD RAKIETOWY, PLEBEJUSZ, WDÓWKA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, MISKA, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, CZASOCHŁONNOŚĆ, BEZDNIA, PROTEGOWANY, GRAF DWUDZIELNY, PIERSIĄTKO, NIESTACJONARNOŚĆ, ZGRABNOŚĆ, PRAWO WEWNĘTRZNE, PORZĄDNOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, POKEMON, BEZINWAZYJNOŚĆ, NOZDRZAKI, TWARDOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, DYNAMIKA, NIECHCIUCH, INERCJALNOŚĆ, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, EFEKTYWNOŚĆ, KIKUTNICE, REWERENCJA, POLICZEK, NON-IRON, SZTORM, WIELKODUSZNOŚĆ, SZCZUPŁOŚĆ, KOMUNIKATYWNOŚĆ, NIEJAWNOŚĆ, NORMALKA, MARUDA, ZAPCHANIE DZIURY, SKOK, FRIK, FILIPIN, PRECYZYJNOŚĆ, OŚWIECICIEL, NAPOMNIENIE, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, BRZYDACTWO, ZJAWISKO NATURALNE, OBSZAR NIEOGRANICZONY, FUNKCJA ZDANIOWA, ZIEMIA ODNIESIENIA, SUBSTANCJA EGZOGENNA, POCZUCIE HUMORU, PROSTA, UZNAWALNOŚĆ, PUNKT APTECZNY, GENIUSZ, RODZINA KLANOWA, WSPÓLNOŚĆ, WYCHOWANICA, BIPOLARNOŚĆ, BAJER, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, INTERMEZZO, URODA, SZCZAWIK, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, TROLL, OBIEGNIK, NIEUFNOŚĆ, WULKAN TARCZOWY, ZASTAŁOŚĆ, SYSTEMOWOŚĆ, CHRZCICIEL, DOPEŁNIENIE ZBIORU, KARTKA, HETKA-PĘTELKA, WIEŚNIAK, ZNAMIĘ, GOTOWIEC, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, FORMALNOŚĆ, LITEWSKOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, WNIKLIWOŚĆ, GRZYB NIEJADALNY, CENZURA, PRZYSPOSOBIONY, MŁODZIK STARSZY, NEUROTYK, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, WĘDROWNIK, OBSESYJNOŚĆ, KOD IDENTYFIKACYJNY, NIESPEŁNIALNOŚĆ, SUSPICJA, PERŁY, JAJKO NA MIĘKKO, OCEAN, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, PRZERABIACZ, PAŃSKOŚĆ, KASZANA, SKIEROWANIE, NIEOBECNY, POSEŁ NIEZRZESZONY, PODSZYWACZ, JAWNOGRZESZNICA, NIEOCZYWISTOŚĆ, AKOLITA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, SĄD, PUSZYSTOŚĆ, ?NIEWIDZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.838 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA KOGOŚ, KTO NIE OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNIOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA KOGOŚ, KTO NIE OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNIOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAŁOLETNIOŚĆ cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 12 lit.)
MAŁOLETNOŚĆ cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 11 lit.)
NIELETNIOŚĆ cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 11 lit.)
NIEPEŁNOLETNIOŚĆ cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 16 lit.)
NIEPEŁNOLETNOŚĆ cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAŁOLETNIOŚĆ
cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 12 lit.).
MAŁOLETNOŚĆ
cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 11 lit.).
NIELETNIOŚĆ
cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 11 lit.).
NIEPEŁNOLETNIOŚĆ
cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 16 lit.).
NIEPEŁNOLETNOŚĆ
cecha kogoś, kto nie osiągnął pełnoletniości (na 15 lit.).

Oprócz CECHA KOGOŚ, KTO NIE OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNIOŚCI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CECHA KOGOŚ, KTO NIE OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNIOŚCI. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x