GRUPA LUDZI (LUB CZŁOWIEK), KTÓRA MA WSPOMAGAĆ KOGOŚ, KTO POTRZEBUJE POMOCY, SZCZEGÓLNIE W PRZEPROWADZANIU JAKIEJŚ ZORGANIZOWANEJ AKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPARCIE to:

grupa ludzi (lub człowiek), która ma wspomagać kogoś, kto potrzebuje pomocy, szczególnie w przeprowadzaniu jakiejś zorganizowanej akcji (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WSPARCIE

WSPARCIE to:

to, co ktoś otrzymuje w dobrowolnym darze od kogoś innego; zwykle w formie pieniężnej (na 8 lit.)WSPARCIE to:

bezzwrotna pomoc finansowa, materialna udzielana osobie potrzebującej (na 8 lit.)WSPARCIE to:

pomoc, działanie dla dobra kogoś lub czegoś, zazwyczaj znajdujących się w trudnej sytuacji (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA LUDZI (LUB CZŁOWIEK), KTÓRA MA WSPOMAGAĆ KOGOŚ, KTO POTRZEBUJE POMOCY, SZCZEGÓLNIE W PRZEPROWADZANIU JAKIEJŚ ZORGANIZOWANEJ AKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.503

KOSÓWKA, PRZYSZŁOŚĆ, ŁUNA, LEMIESZ, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, KOMPETENCJA MIĘKKA, WYRĘKA, SĄD OKRĘGOWY, DECEPCJA, SARKOFAG, MOCZ, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, OLEJ LNIANY, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, SZARPANKA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, RYTUAŁ, SALATERKA, DESKRYPTOR, SŁOWO KLUCZOWE, JARSTWO, KULEBIAK, CHARAKTER, POGOŃ ZA RENTĄ, ARUMUŃSKI, WŁÓKIENKO, MOWA WIĄZANA, POLE ELEKTRYCZNE, GWASZ, RÓŻOWA LANDRYNKA, PŁOW, UBARWIENIE OCHRONNE, PIESZCZOSZEK, WPIERDOL, TOALETA, METODA DELFICKA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, BAZYLIKA KATEDRALNA, PRZEZIERNIK, SER, RAMONESKA, PIEŚŃ, BIZNES, AUTOBUS CZŁONOWY, SZUM, ARKABALISTA, KOMBATANCKOŚĆ, OKREŚLENIE, GZYMSIK, OGÓR, BABKA, GLUKOMETR, WYŻYNY, ŁOŻE, DEGENERAT, MAZUREK, KUKICHA, EMALIA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, RÓJ, KOMAT, CZŁOWIEK PIÓRA, RODZINA, WELWET, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, FANPAGE, ROZPRAWKA, PANOWANIE, PAŁKA, NIEWYPARZONA GĘBA, MOTET, WIEPRZOWATOŚĆ, DZIECKO, NEPER, POETA, PROMOTOR, SŁOWNIK, MINA MORSKA, KAFAR, METAL, ŚLEPA PRÓBA, GRZYB ATOMOWY, ZMARŁY, APARAT REGENERACYJNY, WIBRATO, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, PARA MINIMALNA, AGENT, ŁAŃCUSZEK, TOŻSAMOŚĆ, CHITON, PATRONAT, OSŁONOWOŚĆ, AKRYL, ZGINIĘCIE, BIAŁA SALA, SPEDYTOR, OMNIBUS, MARSZ, GADZINA, PIERIEDWIŻNIK, ODDANIE, IRENA, ZWORNIK, BURGRAF, SUFRAGANIA, BOTTOMLESS, HUTNIK, POPELINA, KANAŁ, SUKA, KAMIEŃ WĘGIELNY, GOŁODUPIEC, HISZPAŃSKOŚĆ, SAMOSIA, OBRAZEK, KOTONINA, UZDRAWIACZ, PANORA, LEKARSTWO, PORA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, BEANIA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KOMISJA, PROFANATORKA, KUTIKULA, SKONIA, MAZER, DRAMATYKA, ROBEREK, INTERVIEW, BRYTYJSKOŚĆ, MOKASYNY, KRAŃCÓWKA, SPRAWA, OFICER, BUSOLA INKLINACYJNA, PLUJKA, BOHATER POZYTYWNY, FIGA, APEL, BALON, RUCH PRZYSPIESZONY, NIEZDOLNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, FOTOJONIZACJA, WYBRYK NATURY, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, GENERAŁ, START-UP, ANTYPAST, SUKA, PIKIETA, ZRAZIK, ODROBEK, WYNAJMUJĄCA, ZAPOMOGA, SUPERNOWA TYPU IC, DROGA POŻAROWA, HELIKAZA, WERANDA, KOŃ KIŃSKI, TRASA, LAMINAT, DOBRE IMIĘ, TEMPERATURA ZAPALENIA, KONSULTANTKA, PROTETYKA, ZAGROŻENIE, TARTINKA, MYDELNICZKA, PROTEGOWANY, KATEGORIA SŁOMKOWA, PSOTNIK, ZAKON SZPITALNY, GRUPA NILPOTENTNA, SOS TATARSKI, KULTURA, WYŻERACZ, KOLEJE LOSU, OBRZĄDEK, ABOLICJONISTKA, ODSTĘPCA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, HURMA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, KONWENANS, NASZYWKA, WSPOMNIENIE, KRÓLIK FLORYDZKI, UZBROJENIE, TEAM, NOWONABYWCA, STYGMAT, CHOMĄTO, WEŁNIAKOWE, TERAPIA SZOKOWA, ALKOHOL, DOK, PRZYLŻEŃCE, OSTATNI, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, MAŁŻORACZKI, PRZEKŁADACZ, POLAROGRAFIA, BĄBELEK, POPRZEDNICZKA, BLICHARZ, WZORZEC, ZNAJDA, OSCYPEK, POSZKODOWANY, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, PRAKTYKA, ROBOTA GÓRNICZA, PRZYKASÓWKA, MNOŻYCIEL, POLEPA, REDAKTORSTWO, KANONIK, MINIATURA, TĘGI UMYSŁ, KROKIEW, AROGANT, STANOWISKO, SEKSTET, BUTWA, BIGOS HULTAJSKI, MIRIN, TYGIELEK, PŁYTA PILŚNIOWA, RÓŻA BARYTOWA, SIUCHTA, SYMULATOR, ANTECEDENCJA, REKOLEKCJE, ZAGŁÓWEK, KURACJA, FILTRACJA, DZIEWICA, BARBARZYŃCA, SERIA, ANGLOFOBIA, BATORÓWKA, KOMUNIA, ŚLEPY NABÓJ, PASEK, GEORGE, JASKINIOWIEC, ZARYS, HISTOPATOLOGIA, BAZGRAŁA, ADRES WZGLĘDNY, KOLIMATOR, CHUJ, MIESZANIEC, WYTWÓRCA, LICZMAN, GATUNEK AGAMICZNY, BAŁAMUTKA, ŚWIAT, LENIWOŚĆ, FLASZKA, GIMBOPATRIOTA, DYMA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, ZAKWATEROWANIE, SOK, UFNOŚĆ, STRÓJ, ZATOPIONA DEPRESJA, HIPOTEZA ZEROWA, STRONA TYTUŁOWA, CHEMIA OBLICZENIOWA, MASZTÓWKA, TECHNIK DENTYSTYCZNY, ZABYTEK, SIEKIERA, ŁAJNO, PRZEWÓD SŁUCHOWY, OBERWANIE CHMURY, NERW, KRZYKACZ, PASTWA, SZCZĘŚCIARA, BACKGROUND, STATUS MATERIALNY, NAMIESTNICZKA, EMAKI, PASTWA, POWÓD, PŁASKOSZ, ALIT, PUCHAR, ANARCH, RAKIETA, ZADZIOR, ?AMUNDSEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.503 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA LUDZI (LUB CZŁOWIEK), KTÓRA MA WSPOMAGAĆ KOGOŚ, KTO POTRZEBUJE POMOCY, SZCZEGÓLNIE W PRZEPROWADZANIU JAKIEJŚ ZORGANIZOWANEJ AKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA LUDZI (LUB CZŁOWIEK), KTÓRA MA WSPOMAGAĆ KOGOŚ, KTO POTRZEBUJE POMOCY, SZCZEGÓLNIE W PRZEPROWADZANIU JAKIEJŚ ZORGANIZOWANEJ AKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSPARCIE grupa ludzi (lub człowiek), która ma wspomagać kogoś, kto potrzebuje pomocy, szczególnie w przeprowadzaniu jakiejś zorganizowanej akcji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPARCIE
grupa ludzi (lub człowiek), która ma wspomagać kogoś, kto potrzebuje pomocy, szczególnie w przeprowadzaniu jakiejś zorganizowanej akcji (na 8 lit.).

Oprócz GRUPA LUDZI (LUB CZŁOWIEK), KTÓRA MA WSPOMAGAĆ KOGOŚ, KTO POTRZEBUJE POMOCY, SZCZEGÓLNIE W PRZEPROWADZANIU JAKIEJŚ ZORGANIZOWANEJ AKCJI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - GRUPA LUDZI (LUB CZŁOWIEK), KTÓRA MA WSPOMAGAĆ KOGOŚ, KTO POTRZEBUJE POMOCY, SZCZEGÓLNIE W PRZEPROWADZANIU JAKIEJŚ ZORGANIZOWANEJ AKCJI. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast