PUBLICZNA ZORGANIZOWANA MIEJSKA PRZESTRZEŃ ZIELONA PEŁNIĄCA FUNKCJE WYPOCZYNKOWE I REKREACYJNE, A NIEKIEDY TAKŻE SPORTOWE LUB INNE; ZAZWYCZAJ ZAJMUJE WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ I PEŁNI BARDZIEJ ZŁOŻONE FUNKCJE NIŻ OGRÓD MIEJSKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARK MIEJSKI to:

publiczna zorganizowana miejska przestrzeń zielona pełniąca funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne, a niekiedy także sportowe lub inne; zazwyczaj zajmuje większą powierzchnię i pełni bardziej złożone funkcje niż ogród miejski (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUBLICZNA ZORGANIZOWANA MIEJSKA PRZESTRZEŃ ZIELONA PEŁNIĄCA FUNKCJE WYPOCZYNKOWE I REKREACYJNE, A NIEKIEDY TAKŻE SPORTOWE LUB INNE; ZAZWYCZAJ ZAJMUJE WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ I PEŁNI BARDZIEJ ZŁOŻONE FUNKCJE NIŻ OGRÓD MIEJSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.544

PADWAN, NACZYNIAK, MANELE, PUNK, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ELEKTROLUMINESCENCJA, CZWÓRKA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, SĄD WOJSKOWY, REPOZYCJA, PASEK, POSMAK, KRAJOBRAZ, INFUZJA, PRZECIWSTAWIENIE, ROTA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, BALON, MINISIATKÓWKA, AKCESJA, DYL, LECZENIE CHIRURGICZNE, DWUDZIESTY TRZECI, DEMENTI, DRZEWO IGLASTE, SKRZYNIA, ZAPITKA, BAZYLEUS, RESORT SIŁOWY, RAKARNIA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, DZIEWCZYNKA, BOK, CZTEROSUW, ELANA, MIESZANIEC, KLASA, NABIODRNIK, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, GŁÓWKA, STRZELBA, BELKA, DZIECINNOŚĆ, BATON, SROGOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, POLONISTYKA, TEMAT, URSZULA, OKRES, SALATERKA, SPÓŁKA POWIĄZANA, PIROGRAFIA, KROPLA DESZCZOWA, TRAUMATYCZNOŚĆ, CZYTELNIA, TWARDE LĄDOWANIE, RAJDER, APOLOGETYK, FERMATA, MELUZYNA, OBCOWANIE PŁCIOWE, KONTYNGENT CELNY, ZEWŁOK, FUTERKO, GETTO ŁAWKOWE, MAŁPA OGONIASTA, LUWERS, NEKROMANTA, OKRĄGŁOŚĆ, FIŻON, PASTA, KOSMYK, GIGANT, PÓŁKULA, MALIMO, PROCES ODWRACALNY, BURŁAK, WYCHODZTWO, KOMPLEMENTARIUSZ, FAŁSZERZ, ŁUPEK ROPNY, GAŁKA, DZIEKANAT, TRZYDZIESTKA, RZUTKA, ŹDZIERSTWO, KOLCZAK, CUGANT, EKRAN, ANOMALIA TERMICZNA, NIECKA BASENOWA, HODOWLA PIERWOTNA, PŁATEK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KLEJONKA, PROCES FIZYCZNY, PRZESTWORZE, DRACENA, IMPOTENCJA, WIĄZ, MIZOPEDIA, MORWIN, ROZPAD PROMIENIOTWÓRCZY, JĘZYK URZĘDOWY, PIĘTA ACHILLESOWA, SKANER, CERIWASTATYNA, KOD GENETYCZNY, HADIS, KARAWAN, WYRĘBA, ISTOTA, BRUKSELA, GLIF, BOSS, CHOROBA PROMIENNA, BUTWA, PALACZ, PRZEDZIAŁ, BÓB KOŃSKI, PIĘTA ACHILLESA, OPERA MYDLANA, MUR, WYGASZACZ, MNICH, ZWORKA, WIROSZYBOWIEC, SZTUCZNE SERCE, MIĘDZYPOKŁAD, EFEKT BOGACTWA, KAZALNICA, TUNIKA, PRZYRZĄD, RASA, PIĘTNASTKA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, SEKSUOLOGIA, KOCIOŁ, TRUNEK, SENSUALIZM, WÓR, SKARPA, STONÓG MYSZATY, ZGNIATACZ KCIUKÓW, BAWOLE OKO, ŻYŁA OCZNA DOLNA, ESDEK, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, MACHINA WOJENNA, KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, OKRAJKA, AZERBEJDŻAŃSKI, STARY, KURS, PODATEK IMPORTOWY, HELMINTOLOGIA, PIĘKNY WIEK, PIGMALIONIZM, HALA PERONOWA, RÓJKA, PIETROW, NACISK, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, PEREŁKA, KARAWANA, NOŚNOŚĆ, KILOMETR NA GODZINĘ, KURACJA, INWESTOR, MAKROELEMENT, APARAT REGENERACYJNY, PARTIA, KĄT PEŁNY, SZYSZKA, MOTOR, KIA, GUMKA, TEREN ZAKRYTY, ZOOCHORIA, STEK, FUTRO, IRYS, WNĘKA, POLE MAGNETYCZNE, JABŁKO, ALLEGROWICZKA, KARTA TYTUŁOWA, ŻAŁOBA, KOSZÓWKOWATE, GRZESIEK, NIHILIZM, SZKOCKOŚĆ, KOMIN PŁACOWY, ZIMÓWKA, REGRESJA LODOWCA, DZBANEK NA KWIATY, SKALICA, ROZDZIAŁKA, PIEPRZ ZIELONY, INKORPORACJA, PALTO, RZECZOWNIK POSPOLITY, ARON, FIRMA-WYDMUSZKA, ANTRYKOT, ALPAKA, ARANŻACJA, PROCES TECHNOLOGICZNY, WILCZY BILET, GRUPA, SKALAR, KOŃ CUGOWY, KATASTROFA, PAMPA, ALBUMIK, ANEMIA APLASTYCZNA, MUSZTARDA DIJON, PAJĄK, WINIAN, TWAROŻEK, KABANOS, INTROIT, NIŻ, MUNDANIA, BŁĘKIT, PORNO, DNI OTWARTE, KAWA ROZPUSZCZALNA, ŁYŻKA, UROCZYSKO, PRĄTNIK SREBRZYSTY, DRAMAT GROTESKOWY, SERENADA, TRANSPOZYCJA, WEDETA, DEWELOPER, KWASKOWATOŚĆ, LIPA, EMALIA, BARIERA TECHNICZNA, RAMA, PRZEKIEROWANIE, UKRAIŃSKI, CZEK IMIENNY, PLAGIAT, SIOSTRZYCZKA, STACJA, LASOWIACZKA, ZAWAŁ BLADY, STAN NIETRZEŹWOŚCI, KORA, ODWIERT, NAJEZDNIK, WSPINACZKA SKAŁKOWA, WROCŁAWSKOŚĆ, PEŁNIA, KARŁOWATOŚĆ, TAŚMA FILMOWA, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, SUKCESIK, CZUB, MYŚL, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, MAKROŚWIAT, MISTERIUM PASYJNE, WITAMINA, MINERAŁ, BONET, OGRÓD BOTANICZNY, ZNACZEK, VIBRATO, MOSTEK, TŁUMACZKA, KUROPATWA, ABSYDA, KOGNITYWIZM, PARYTET, LIMNIGRAF, EDAM, SZMACIARZ, BORDER, RUBASZNICA, DĘTKA, POWĄTPIEWANIE, BULANŻERIA, GRANAT, SPEDYTOR, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, STACJA ZAKŁADOWA, KORYTKO, ANSAMBL, MIENIE ZAMIENNE, ROZSZCZEP WARGI, CIASNOŚĆ, NIEŚPIESZNOŚĆ, BLENDA, LOBELIOWE, KARIERA, ?RINFORZANDO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.544 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUBLICZNA ZORGANIZOWANA MIEJSKA PRZESTRZEŃ ZIELONA PEŁNIĄCA FUNKCJE WYPOCZYNKOWE I REKREACYJNE, A NIEKIEDY TAKŻE SPORTOWE LUB INNE; ZAZWYCZAJ ZAJMUJE WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ I PEŁNI BARDZIEJ ZŁOŻONE FUNKCJE NIŻ OGRÓD MIEJSKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUBLICZNA ZORGANIZOWANA MIEJSKA PRZESTRZEŃ ZIELONA PEŁNIĄCA FUNKCJE WYPOCZYNKOWE I REKREACYJNE, A NIEKIEDY TAKŻE SPORTOWE LUB INNE; ZAZWYCZAJ ZAJMUJE WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ I PEŁNI BARDZIEJ ZŁOŻONE FUNKCJE NIŻ OGRÓD MIEJSKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARK MIEJSKI publiczna zorganizowana miejska przestrzeń zielona pełniąca funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne, a niekiedy także sportowe lub inne; zazwyczaj zajmuje większą powierzchnię i pełni bardziej złożone funkcje niż ogród miejski (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARK MIEJSKI
publiczna zorganizowana miejska przestrzeń zielona pełniąca funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne, a niekiedy także sportowe lub inne; zazwyczaj zajmuje większą powierzchnię i pełni bardziej złożone funkcje niż ogród miejski (na 11 lit.).

Oprócz PUBLICZNA ZORGANIZOWANA MIEJSKA PRZESTRZEŃ ZIELONA PEŁNIĄCA FUNKCJE WYPOCZYNKOWE I REKREACYJNE, A NIEKIEDY TAKŻE SPORTOWE LUB INNE; ZAZWYCZAJ ZAJMUJE WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ I PEŁNI BARDZIEJ ZŁOŻONE FUNKCJE NIŻ OGRÓD MIEJSKI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PUBLICZNA ZORGANIZOWANA MIEJSKA PRZESTRZEŃ ZIELONA PEŁNIĄCA FUNKCJE WYPOCZYNKOWE I REKREACYJNE, A NIEKIEDY TAKŻE SPORTOWE LUB INNE; ZAZWYCZAJ ZAJMUJE WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ I PEŁNI BARDZIEJ ZŁOŻONE FUNKCJE NIŻ OGRÓD MIEJSKI. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x