STREFA DENNA ZBIORNIKA WODNEGO; CECHY CHARAKTERYSTYCZNE TEJ STREFY TO BARDZO MAŁA ILOŚĆ ŚWIATŁA LUB JEGO BRAK, MAŁA ILOŚĆ TLENU, NISKA TEMPERATURA ORAZ WIĘKSZE CIŚNIENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BENTAL to:

strefa denna zbiornika wodnego; cechy charakterystyczne tej strefy to bardzo mała ilość światła lub jego brak, mała ilość tlenu, niska temperatura oraz większe ciśnienie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BENTAL

BENTAL to:

całość dna zbiornika wodnego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STREFA DENNA ZBIORNIKA WODNEGO; CECHY CHARAKTERYSTYCZNE TEJ STREFY TO BARDZO MAŁA ILOŚĆ ŚWIATŁA LUB JEGO BRAK, MAŁA ILOŚĆ TLENU, NISKA TEMPERATURA ORAZ WIĘKSZE CIŚNIENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.147

NORNIK PÓŁNOCNY, BARWY PAŃSTWOWE, PIWIARZ, DEKIELEK, HISTOPATOLOGIA, TRIO, SROGOŚĆ, KONTYNGENT, ŚWIETLIK, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, NIEBO, UKŁAD, PUSZKARZ, PASKUDNOŚĆ, DEPRESJA ODDECHOWA, TEST KOMETOWY, OKRES PÓŁTRWANIA, KOŁPAK, ŻMIJA KARŁOWATA, OSTROMLECZ, ŚWIERK CZERWONY, UNTERWALDEN, GROM, ZŁOTKO, TRZMIEL, FILTR POWIETRZA, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, PRZYCZÓŁEK, TWARDZIAK, SKARB, GRADUAŁ, PROCES POZNAWCZY, BIAŁA FLAGA, ZJAWISKO SEEBECKA, KOKOSZKA PŁOWORZYTNA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, WZÓR JAWNY, WEWNĘTRZNY, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, BARKAS, REWERSAŁ, LODOWIEC NORWESKI, ALBULOWATE, TUBULOPATIA, JURA ŚRODKOWA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, MORFOLOGIA, BURŻUJSTWO, JĘZYK, CHRYJA, KUC EXMOOR, POLKA, MASZYNOWNIA, CANNON, BAWOLE OKO, PLASTYKA, LAPILLI, BETON JAMISTY, OBYWATELKA, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, SURMA, BARWNIK, EKSPRES, POŚWIST, ANITA, GOŁOMIANKA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, POETA LAUREATUS, ZASÓB, DZIÓB, LANOS, PRZEDJĄDRZE, PIEPRZ, TLENEK, CZAS PRZYSZŁY, KOMPOZYCJA OTWARTA, NIEZGODA, MIKROCZĄSTECZKA, ADMONICJA, WIGONIA, PUDU PÓŁNOCNY, KIRYS TORSOWY, GARY, DÉSINTÉRESSEMENT, CHRONOMETR MORSKI, PIWOSZ, NERKÓWKA, EKSPANDOR, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, PAPIER, PAKOWNOŚĆ, BROSZURKA, ROUYN, PIERÓG KARELSKI, LIGATURKA, RICOTTA, KSIĄŻĘ, METAMORFIZM REGIONALNY, BAN, SZTUKA KINETYCZNA, SEWELE, FASOLA, NIEDORÓBKA, SYSTEM, OLIWA, POCHŁANIACZ, WIZJER, ROPNICA, MISO, TERMOS, MATERIAŁ SKALNY, CZERWONA PORZECZKA, OCENA, EJDETYZM, CIENNIK, BAŁAGULSZCZYZNA, BOREOPTERUS, BUTYL, DRUGI PLAN, TENDER, NERKA DODATKOWA, DEMOTYWATOR, PIŁOGON, GWIAZDA WIELOKROTNA, POPIELNIK, KORMORAN INDYJSKI, PARALELIZM, RETRAKCJA, KOŁECZEK, KRYSTALOMANCJA, HUBA ŻÓŁTA, ACEFALIA, PLEBEJUSZ, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, WEŁNIAK, OPTIMUM EKONOMICZNE, PRZEŁYKANIE, ABS, INSEKT, STREFA BATIALNA, POMPA INFUZYJNA, OGRANICZENIE WIEKOWE, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, WALENCJA, ŻONISKO, DYNIA, KABOTAŻ, KRATKA WENTYLACYJNA, ZBROJENIE, DYSZEL, KOLEJKA GÓRSKA, HIPSOMETRIA, PRZYCHODNIA, LICZEBNIK ZBIOROWY, WADA KONSTRUKCYJNA, PIRACTWO, PERKOZEK, ANTYCYPACJA, ODROBEK, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, PODKŁAD, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, BEETHOVEN, CYGANOLOGIA, KASETKA, RENATA, TRZMIEL OZDOBNY, REKOMENDACJA, DROGA TWARDA, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, OWAD, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ORTEZA, BEATA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, SKÓRZAK, ŁONO, BRZOZA, DWÓJNIK, WYBIEG, MALEŃKOŚĆ, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, CHLEBOWIEC, GAD, APORT, PTASZEK, BEZCZASZKOWIEC, MENAŻKA, GRUBA RYBA, WAGA, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, GRUNT, PROFUZJA, TABUIZACJA, FILANDER PRĘGOWANY, SEMITA, MROCZKOWATE, PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA, GWIAZDA PODWÓJNA, TANIEC CELTYCKI, WOKODER, KET, DYFUZJA, WPIERDZIEL, MEWA SYBERYJSKA, FIŻON, BLADOŚĆ, ODBITKA, CIAŁKO KIERUNKOWE, FILOZOFIA KRYTYCZNA, NAMIESTNIKOSTWO, BAŁAMUTNICA, HISZPAŃSKIE BUTY, GUZ ŁAGODNY, PLAMISTOŚĆ, ZRAZ, KOLEGA, SULFON, WPŁATA, KORDONEK, SINGIEL, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, ROZPŁODOWIEC, OBI, APOKATASTAZA, PTASZEK, WAŁECZEK, GWIAZDKA, BAJKA, OTWÓR, AYRTON, CZERPNIA POWIETRZA, TRANSKRYPCJA, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, SUBKULTURA, GERMANIZACJA, KRZESANY, SAŁATA, BARWA, SKRYTOSKRZELNE, ZŁOŻE GNIAZDOWE, NIEWIEDZA, TOKSYNA SINICOWA, GARGAMEL, PTASIE MLECZKO, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, ADRES KORESPONDENCYJNY, ŻYDOSTWO, ZDRADLIWOŚĆ, KOKPIT, POSKROMICIEL, TREN, BLOK, INSTANCJA, MYSZOSKOK WIELKI, KAGANIEC, CYCERON, WEZWANIE, KARTEL, GUITARILLO, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, DIUGONIOWATE, KOFAKTOR, KALKA, DEZERTER, CZYNNIK BIOTYCZNY, POCHLEBSTWO, OLEANDER, PRZYLEPKA, KAŁKAN, LINIA SPEKTRALNA, MALINÓWKA, CIĘŻKA RĘKA, SŁONECZNIK, ROSZCZENIE REGRESOWE, NALEWKA, PLEKTRON, TRANSPORTER, ROZROST, KOLOR LUKOWY, DOM JEDNORODZINNY, SZLAM, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, ZŁOŻE, WERTYKULACJA, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, RYBITWA ŚNIEŻNA, KARYKATURALNOŚĆ, KASZA KUKURYDZIANA, FUNKCJE ELEMENTARNE, GŁÓD TLENOWY, GWIAZDA NOWA, PRELUDIUM, PRZYĆMIENIE, CHLOREK HEMATYNY, PIEROGI RUSKIE, SUBIEKTYWISTA, RYT, ?ALPRAZOLAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.147 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STREFA DENNA ZBIORNIKA WODNEGO; CECHY CHARAKTERYSTYCZNE TEJ STREFY TO BARDZO MAŁA ILOŚĆ ŚWIATŁA LUB JEGO BRAK, MAŁA ILOŚĆ TLENU, NISKA TEMPERATURA ORAZ WIĘKSZE CIŚNIENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STREFA DENNA ZBIORNIKA WODNEGO; CECHY CHARAKTERYSTYCZNE TEJ STREFY TO BARDZO MAŁA ILOŚĆ ŚWIATŁA LUB JEGO BRAK, MAŁA ILOŚĆ TLENU, NISKA TEMPERATURA ORAZ WIĘKSZE CIŚNIENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BENTAL strefa denna zbiornika wodnego; cechy charakterystyczne tej strefy to bardzo mała ilość światła lub jego brak, mała ilość tlenu, niska temperatura oraz większe ciśnienie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BENTAL
strefa denna zbiornika wodnego; cechy charakterystyczne tej strefy to bardzo mała ilość światła lub jego brak, mała ilość tlenu, niska temperatura oraz większe ciśnienie (na 6 lit.).

Oprócz STREFA DENNA ZBIORNIKA WODNEGO; CECHY CHARAKTERYSTYCZNE TEJ STREFY TO BARDZO MAŁA ILOŚĆ ŚWIATŁA LUB JEGO BRAK, MAŁA ILOŚĆ TLENU, NISKA TEMPERATURA ORAZ WIĘKSZE CIŚNIENIE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - STREFA DENNA ZBIORNIKA WODNEGO; CECHY CHARAKTERYSTYCZNE TEJ STREFY TO BARDZO MAŁA ILOŚĆ ŚWIATŁA LUB JEGO BRAK, MAŁA ILOŚĆ TLENU, NISKA TEMPERATURA ORAZ WIĘKSZE CIŚNIENIE. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x